Rejestr zmian w biuletynie

16.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa monografii pt. "Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli i jakości wina w Polsce" (200 szt.)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ 116_2017"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa monografii pt. "Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli i jakości wina w Polsce" (200 szt.)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 116_2017"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa monografii pt. "Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli i jakości wina w Polsce" (200 szt.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mienie Województwa
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja o stanie mieniawojewódzkiego.pdf" na "Informacja o stanie mienia wojewódzkiego stanna dzień 31 grudnia 2016r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Mienie Województwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mienie Województwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mienie Województwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o stanie mienia wojewódzkiego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Mienie Województwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze wniosków - "Scalanie gruntów" – III nabór od 18 grudnia 2017 r. do 26 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Departament Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia wodnoprawne, Informacje, Obwieszczenia, Zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia wodnoprawne, Informacje, Obwieszczenia, Zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kiełcz – budowa wału p.pow. rzeki Odry w km 424+000 – 424+502
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Departament Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
85/2017 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
84/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 79/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
83/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Departament Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Zdrowia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZARZADZENIE_2015_005.pdf
Dotyczy dokumentu:
Departament Zdrowia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZARZADZENIE_2016_106.pdf
Dotyczy dokumentu:
Departament Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Struktura organizacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Symbole"
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 4521/V/17 Zarządu WojewództwaDolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4521/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 92/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Akty prawne dotyczące geodezji i kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 165/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 8 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała ZWD Nr 4520/V/17 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała ZWD Nr 4516/V/17 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stanowiska Zarządu Województwa Dolnośląskiego dotyczące wniosków Radnych, Komisji oraz Klubów Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do projektu budżetu na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1 września 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sesja XXXVII.zip"
Dotyczy dokumentu:
1 września 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
13 lipca 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sesja XXXVI.zip"
Dotyczy dokumentu:
13 lipca 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4491/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4490/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4474/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa publikacji "Spacerownik dolnośląski"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa publikacji "Spacerownik dolnośląski"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
82/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 73/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa monografii pt. "Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli i jakości wina w Polsce" (200 szt.)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rzecznik Prasowy - Wydział Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. Impreza Mikołajkowa dla dzieci niepełnosprawnych z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci w Wierzbicach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4489/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 26 października 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4488/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2676/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie procedury dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4487/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia w 2017 roku Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa dolnośląskiego w celu zwiększenia dostępności do świadczeń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4486/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 3305/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku na realizację zadania pn.: "Dostawa i montaż generatora pary dla potrzeb Centralnej Sterylizacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4485/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania likwidatora Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4484/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-611-495-ARiMR/2/z Obsługa wniosku o zaliczkę dla działań M16, M19 w ramach PROW na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4483/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-611-475-ARiMR/3/z Obsługa wniosku o dofinansowanie w zakresie działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" z wyłączeniem projektów grantowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4482/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3191/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Leszkowi Lochowi - Dyrektorowi Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4481/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Życzliwych realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4480/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Potrafię Pomóc" na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Geodeta Województwa - Wydział Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4479/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia Bogatyńskiemu Stowarzyszeniu "Amazonki" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4478/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4477/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie odpłatnego ustanowienia bezterminowej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. 29/20, AM-33, obręb Stabłowice na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4476/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4475/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3562/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy, porozumienia oraz decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. XXIV akcja charytatywna „Uśmiech pod choinkę”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 25 października 2017 roku wpłynął wniosek firmy EUROVIA KRUSZYWA SA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Przyłęk-Pilce” w obrębie projektowanego obszaru górniczego „Pilce-Dzbanów 1A”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 11 października 2017 roku wpłynął wniosek firmy: Ekoceramika Sp. z o.o., o zmianę koncesji Wojewody Dolnośląskiego nr 1/E/2005 z dnia 24.03.2005 r. (ze zm.) udzielonej na wydobywanie piaskowców ilastych ze złoża "Janina I".
Treść zmiany:
Korekta literówki
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 11 października 2017 roku wpłynął wniosek firmy: Ekoceramika Sp. z o.o., o zmianę koncesji Wojewody Dolnośląskiego nr 1/E/2005 z dnia 24.03.2005 r. (ze zm.) udzielonej na wydobywanie piaskowców ilastych ze złoża "Janina I".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 12 października 2017 roku wydana została decyzja 9/WE/2017 cofająca koncesję Wojewody Dolnoslaskiego nr 10/E/2017 z dnia 02.08.1999 r. udzielonej Panu Pawłowi Sajdakowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: Paweł Sajdak Kopalnia Kruszywa Naturalnego, na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Bagno I”, położonego na terenie gruntów w miejscowości Bagno, gmina Oborniki Śląskie, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie i produkcja 3 multimediów na potrzeby projektu pn.: „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "p.o. 14.11.17.doc"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia wojewódzkiego ( stan na dzień 31 grudnia 2016r. )
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia wojewódzkiego ( stan na dzień 31 grudnia 2016r. )
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia wojewódzkiego ( stan na dzień 31 grudnia 2016r. )
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia wodnoprawne, Informacje, Obwieszczenia, Zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn „Bieg pn. Rozgrzeszenie – Powrót”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Usługa cateringowa wraz z zapewnieniem stołów koktajlowych w dniu 30 listopada 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z przedsięwzięciem: „Orla – regulacja i obwałowanie w km 47+315 ÷ 50+700, gm. Jutrosin, pow. rawicki woj. wielkopolskie”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Usługa cateringowa wraz z zapewnieniem stołów koktajlowych w dniu 30 listopada 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4473/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Spotkanie opłatkowe”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Wchodzę w rolę”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Amazonki” podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marek Adam Obrębalski - oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony powietrza dla oceny WIOŚ za 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony powietrza dla oceny WIOŚ za 2015 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podsumowanie i uzasadnienie do programu ochronypowietrza dla strefy dolnośląskiej"
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony powietrza dla oceny WIOŚ za 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. Malczycka spartakiada sportowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Starszy specjalista w Dziale Deklaracji i Poświadczania Wydatków RPO w Wydziale Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Wydziale Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie badań rynku sportowego w województwie dolnośląskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "106_17 - informacja o wyborze najkorzystniejszejoferty"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie badań rynku sportowego w województwie dolnośląskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-V.7222.20.2017.KD"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. IV Świąteczny Turniej w Koszykówce „Dolnośląski Mikołaj”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacjedemontażu i punkty zbierania pojazdów
Dotyczy dokumentu:
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacjedemontażu i punkty zbierania pojazdów"
Dotyczy dokumentu:
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia wodnoprawne, Informacje, Obwieszczenia, Zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: „Orla – regulacja i obwałowanie w km 47+315 ÷ 50+700, gm. Jutrosin, pow. rawicki woj. wielkopolskie”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia wodnoprawne, Informacje, Obwieszczenia, Zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia wodnoprawne, Informacje, Obwieszczenia, Zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia wodnoprawne, Informacje, Obwieszczenia, Zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia wodnoprawne, Informacje, Obwieszczenia, Zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia wodnoprawne, Informacje, Obwieszczenia, Zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie robót oraz na gromadzenie ścieków (w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku na ścieki o pojemności do 10 m3) na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Odry i Oławy, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 18/5, AM-2, obręb Opatowice, m. Wrocław.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-VI.7322.115.2017.MOk"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-VI.7322.117.2017.MOk"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-VI.7322.65.2017.AC"
Dotyczy dokumentu:
Starszy specjalista w Dziale Deklaracji i Poświadczania Wydatków RPO w Wydziale Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Radosne święta dla niepełnosprawnych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna