Rejestr zmian w biuletynie

22.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/840/12 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Gromkowskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/944/13 w sprawie nadania statutu Zakładowi Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/945/13 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1024/13 w sprawie nadania statutu Pogotowiu Ratunkowemu we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1023/13 w sprawie nadania statutu Pogotowiu Ratunkowemu w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1025/13 w sprawie nadania statutu Pogotowiu Ratunkowemu w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/950/13 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2017.10.24
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2017.09.26
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert 104_2017"
Dotyczy dokumentu:
2017.07.11
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017.09.26
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/921/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "42.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/921/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "43.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/922/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/921/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/922/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/922/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "44.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa publikacji "Spacerownik dolnośląski"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa publikacji "Spacerownik dolnośląski"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/921/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/921/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie strony internetowej na potrzeby projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie strony internetowej na potrzeby projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Infromacja z otwarcia"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w roku 2017 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w roku 2017 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania 114_2017"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "28.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Bolesławieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2318 D wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 297 w miejscowości Bolesławiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Bolesławieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2318 D wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 297 w miejscowości Bolesławiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1021/13 w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1021/13 w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1022/13 w sprawie nadania statutu Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1022/13 w sprawie nadania statutu Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1019/13 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w Złotoryi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1019/13 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1022/13 w sprawie nadania statutu Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1019/13 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w Złotoryi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 8.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1019/13 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1021/13 w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 10.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1021/13 w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1021/13 w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1022/13 w sprawie nadania statutu Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 9.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 28.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Bolesławieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2318 D wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 297 w miejscowości Bolesławiec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 11.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Bolesławieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2318 D wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 297 w miejscowości Bolesławiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w roku 2017 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 29.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w roku 2017 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w roku 2017 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1019/13 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w Złotoryi
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1022/13 w sprawie nadania statutu Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1021/13 w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Bolesławieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2318 D wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 297 w miejscowości Bolesławiec
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1019/13 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w Złotoryi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1022/13 w sprawie nadania statutu Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1019/13 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1022/13 w sprawie nadania statutu Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1021/13 w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1021/13 w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Bolesławieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2318 D wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 297 w miejscowości Bolesławiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Bolesławieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2318 D wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 297 w miejscowości Bolesławiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w roku 2017 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w roku 2017 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
26 października 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4547/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
28 września 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4545/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-611-390-ARiMR/2/z Obsługa wniosku o przyznanie pomocy dla działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie projektów grantowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4544/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4158/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4543/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania materiałów pozyskanych w trakcie remontu drogi wojewódzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4542/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3352/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4541/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia i animacji Dolnośląskich Punktów Doradczych tworzących Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego w 2018 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4540/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "BLIŻEJ CIEBIE" przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4539/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia Trzebnickiemu Stowarzyszeniu Uśmiech Dziecka realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4535/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Górnik Wałbrzych 2010 realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4538/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Migaj Sercem realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Lubuskim dotyczącego powierzenia i przyjęcia części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4534/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4533/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4532/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia proponowanych zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4531/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu refundacji kosztów podróży na zagraniczne spotkania w ramach projektów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1032/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4529/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3540/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe - Poddziałania 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (Nr naboru RPDS.04.03.01-IZ.00-02-113/16)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4528/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AW (Nr naboru RPDS.10.02.04-IZ.00-02-243/17)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4527/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AJ (Nr naboru RPDS.10.02.03-IZ.00-02-242/17)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej partnerom w projekcie "Czas na zawodowców"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4526/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa - konkursy horyzontalne (Nr naboru RPDS.05.01.01-IZ.00-02-246/17)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4524/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na miesiąc listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4525/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1973/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zobowiązania do przygotowania do realizacji projektu pozakonkursowego Województwa Dolnośląskiego pn. „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/926/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej partnerom w projekcie pn. "Nowa Perspektywa - Lepszy Start"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4523/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR) w związku z procedurą odwoławczą - na miesiąc listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/1165/17 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom wyłonionym w ramach otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2017” na dofinansowanie realizacji zadań własnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4492/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Instytucji Kultury Odra - Film we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego projektu „Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/641/2001 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału w nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. J. Bocka 3-4 na rzecz Powiatu Oleśnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości zabudowanych wojewódzkimi magazynami przeciwpowodziowymi, położonych w miejscowościach Kiełczów, Słup, Lwówek Śląski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Stronie Śląskie darowizny nieruchomości, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 22 listopada 2017 roku wydana została decyzja 16/2017 zmieniająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 6/E/2002 z dnia września 2002 r., udzieloną firmie: Przedsiębiorstwo Handlu, Usług i Produkcji Różnej "LAPIS" Sp. z o.o., na wydobywanie granodiorytu ze złoża "Łażany II", położonego w miejscowości Łażany, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Luboszyce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania pani ………………………………………………….. do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę państwa ………………………………………………….. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/1171/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2017”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Oława na adaptację lokali mieszkalnych dla pogorzelców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1055/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 i 2018 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zawarcia umowy o współpracy regionalnej Województwa Dolnośląskiego z Republiką Serbską
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/921/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/921/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Petycje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "petycja nie dla smogu 23.11.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Dolnośląskiego za lata 2017, 2018 i 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/922/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/922/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Szkolenia zamknięte dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "97_17 - informacja o udzieleniu zamówienia naZADANIE 1, 3 i 4"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Szkolenia zamknięte dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wiktorowi Piotrowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Teatrowi im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Zdzisławowi Berdysowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Drgasowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Stanisławowi Kupczykowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Elżbiecie Miklis Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ochrona Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Szabatowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Józefowi Żądło Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie konkursowe - Turystyka 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie konkursowe - Turystyka 2018
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 4534/V/17 ZWD z dnia 21.11.2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie konkursowe - Turystyka 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała 4533.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie konkursowe - listopad 2017.pdf

21.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Druk oraz dostawa do siedziby Zamawiającego mapy Lokalnych Grup Działania na Dolnym Śląsku objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4520/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4516/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4515/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Marchewce upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie badań rynku sportowego w województwie dolnośląskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4514/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Partii Zieloni we Wrocławiu oraz Partii Razem Wrocław w sprawie stworzenia programu walki z inwazyjnymi gatunkami barszczy na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4513/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Głogowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie badań rynku sportowego w województwie dolnośląskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "106_17 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4512/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – III nabór
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4510/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego Województwa Dolnośląskiego – wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego w Oławie na rzecz Powiatu Oławskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4511/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego Województwa Dolnośląskiego – wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego w Strzelinie na rzecz Powiatu Strzelińskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4509/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego Województwa Dolnośląskiego – wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego w Bolesławcu na rzecz Powiatu Bolesławieckiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4508/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego Województwa Dolnośląskiego – wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego w Środzie Śl. na rzecz Powiatu Średzkiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4507/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego Województwa Dolnośląskiego – wyposażenia wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych na rzecz Wojewody Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4506/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego Województwa Dolnośląskiego na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4504/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3648/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4503/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3772/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4502/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia Fundacji „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4501/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Opery Wrocławskiej za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4500/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4499/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiemu Związkowi Tenisowemu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4498/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zorganizowania drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Nowej Rudzie przy ul. Kolejowej 24a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4497/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Klubu Tenisowych Asów złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4496/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 4042/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie określenia podmiotów zaangażowanych w proces opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4495/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” o włączenie do granic strefy terenów położonych w gminie Kobierzyce, obręb Krzyżowice-Wierzbica
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4494/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-249/17)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4493/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3720/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów dla Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wysokość środków z art. 19a – 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. Zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Program upowszechniania tenisa wśród dzieci i młodzieży w regionach przygranicznych (Dolny Śląsk –Saksonia)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. Zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Program upowszechniania tenisa wśród dzieci i młodzieży w regionach przygranicznych (Dolny Śląsk –Saksonia)”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. Zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Weekendy z tenisem”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm) na realizację zadania publicznego pn. „Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny Młodzików ”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4459/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Instytutu Rozwoju Terytorialnego do złożenia wniosku na sfinansowanie konferencji naukowej pn. „Kongres badań nad przestrzenią Dolnego Śląska”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obowiązki podmiotów wobec marszałka województwa wynikające z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Miejsca odbioru zużytych baterii iakumulatorów_2014_dolnośląskie
Dotyczy dokumentu:
Obowiązki podmiotów wobec marszałka województwa wynikające z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zbierajacy zuzyte baterie i akumulatory 2014dolnoslaskie.xls
Dotyczy dokumentu:
Obowiązki podmiotów wobec marszałka województwa wynikające z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MIEJSCA ODBIORU ZUŻYTE BIA DOLNOŚLĄSKIE 2016.xls"
Dotyczy dokumentu:
Obowiązki podmiotów wobec marszałka województwa wynikające z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zbierający zużyte baterie i akumulatory 2016dolnośląskie.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Weryfikacji Zamówien Publicznych w Wydziale Kontroli RPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPGO_2016_DS_po wyroku WSA z podpisami.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PI_DS_po wyroku wsa z podpisami.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WPGO_2016_DS_po wyroku WSA z podpisami.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PI_DS_po wyroku wsa z podpisami.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizacja dorocznego Kongresu Odnowy Wsi, który odbędzie się w dniach 30.11.-02.12.2017 r. na terenie Dolnego Śląska dla maksymalnie 220 osób
Treść zmiany:
Dodano załącznik "100_17 - informacja o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja dorocznego Kongresu Odnowy Wsi, który odbędzie się w dniach 30.11.-02.12.2017 r. na terenie Dolnego Śląska dla maksymalnie 220 osób
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400 kV relacji Czarna – Pasikurowice” oraz o wystąpieniu do Wójta Gminy Ruja, Wójta Gminy Malczyce, Burmistrza Miasta i Gminy Środa Śląska, Wójta Gminy Miękinia, Burmistrza Obornik Śląskich, Wójta Gminy Wisznia Mała, oraz Wójta Gminy Długołęka o zaopiniowanie przedłożonego pojektu rozstrzygnięcia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert 114_2017"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Młodzież pozytywnie nakręcona NIEPEŁNOSPRAWNYM”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 167/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 20 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. Zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Rolkarz w formie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa monografii pt. "Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli i jakości wina w Polsce" (200 szt.)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ 116_2017"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa monografii pt. "Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli i jakości wina w Polsce" (200 szt.)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 116_2017"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa monografii pt. "Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli i jakości wina w Polsce" (200 szt.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mienie Województwa
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja o stanie mieniawojewódzkiego.pdf" na "Informacja o stanie mienia wojewódzkiego stanna dzień 31 grudnia 2016r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Mienie Województwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mienie Województwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mienie Województwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o stanie mienia wojewódzkiego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Mienie Województwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze wniosków - "Scalanie gruntów" – III nabór od 18 grudnia 2017 r. do 26 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Departament Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia wodnoprawne, Informacje, Obwieszczenia, Zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia wodnoprawne, Informacje, Obwieszczenia, Zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kiełcz – budowa wału p.pow. rzeki Odry w km 424+000 – 424+502
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Departament Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
85/2017 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
84/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 79/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
83/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Departament Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Zdrowia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZARZADZENIE_2015_005.pdf
Dotyczy dokumentu:
Departament Zdrowia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZARZADZENIE_2016_106.pdf
Dotyczy dokumentu:
Departament Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Struktura organizacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Symbole"
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 4521/V/17 Zarządu WojewództwaDolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4521/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 92/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Akty prawne dotyczące geodezji i kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 165/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 8 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług transportowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniuzamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druk i dostawa publikacji antysmogowej - 2000 szt.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Wspólne powitanie Nowy 2018 Rok” – Integracyjny Bal Sylwestrowy dla Osób Niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „GWIAZDKA Z NIEBA”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Program upowszechniania tenisa wśród dzieci i młodzieży w regionach przygranicznych (Dolny Śląsk –Saksonia)”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Kreatywne wsparcie dające nowe możliwości”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapewnienie usług noclegowych i cateringowych związanych z udziałem Dolnego Śląska jako wystawcy w targach CeBIT 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Produkcja spotu o zadaniach Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Produkcja spotu o zadaniach Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodezja i Kartografia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna