Rejestr zmian w biuletynie

26.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTR - Odznaka ZŁOTA - INSTYTUCJE.xlsx -REJESTR - Odznaka ZŁOTA - INSTYTUCJE.xlsx
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REJESTR - Odznaka ZŁOTA - INSTYTUCJE.xlsx.pdf -REJESTR - Odznaka ZŁOTA - INSTYTUCJE.xlsx.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTR - Odznaka SREBRNA - INSTYTUCJE.pdf -REJESTR - Odznaka SREBRNA - INSTYTUCJE.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REJESTR - Odznaka SREBRNA - INSTYTUCJE.pdf - REJESTR- Odznaka SREBRNA - INSTYTUCJE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTR - Odznaka SREBRNA - INSTYTUCJE.xlsx -REJESTR - Odznaka SREBRNA - INSTYTUCJE.xlsx
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Organizacja dorocznego Kongresu Odnowy Wsi, który odbędzie się w dniach 29.11.-01.12.2018 r. na terenie Dolnego Śląska dla maksymalnie 220 osób
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9_18 - odpowiedź na pytanie - 2_1a - odpowiedź napytanie - Kongres - 9_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Organizacja dorocznego Kongresu Odnowy Wsi, który odbędzie się w dniach 29.11.-01.12.2018 r. na terenie Dolnego Śląska dla maksymalnie 220 osób
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych z zakresu obsługi arkuszy kalkulacyjnych programu MS Excel oraz zakresu MS Word dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w tym zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w ramach 3 zadań)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Grzebieniak - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Mickiewicz- Dytko - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tomasz Janczak- wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rafał Guzowski - korekta oświadczenia majątkowego na rozpoczęcie III kadecji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rafał Guzowski - korekta oświadczenia majątkowego na rozpoczęcie III kadecji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rafał Guzowski - korekta oświadczenia majątkowego na zakończenie II kadecji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu- Informacja o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4909/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Stawy Milickie spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4880/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4476/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4854/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018” oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej wniosków gmin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i przeprowadzenie działań z zakresu public relations i promocji, skierowanych do młodzieży z zagranicy studiującej na Dolnym Śląsku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zakończeniu Dialogu - ZakończenieDialogu technicznego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przemysław Pawłowicz - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przemysław Pawłowicz - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Miza - wyjaśnienie do korekty oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Miza - korekta oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. - Wykaz_przedsiebiorcow 1402 18.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. - Wykaz_przedsiebiorcow 2012 17.xls
Dotyczy dokumentu:
Joanna Błaszczyk - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na rozpoczęcie funkcji oraz na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Joanna Błaszczyk - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na rozpoczęcie funkcji oraz na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Joanna Błaszczyk - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na rozpoczęcie funkcji oraz na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Hanna Zaczyk-Lindner - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jarosław Tomczyk - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Hanna Zaczyk-Lindner - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Hanna Zaczyk-Lindner - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dorota Subocz - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Błaszków - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie-formularz.docx -Oświadczenie-formularz.docx"
Dotyczy dokumentu:
Leszek Loch - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie-formularz.docx -Oświadczenie-formularz.docx
Dotyczy dokumentu:
Robert Pajkert - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.12.21
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.12.21
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.12.21
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.12.21
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.12.20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.12.12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
9/2018 - w sprawie powołania zespołu oceniającego, który dokona oceny wniosków o wybór operacji zgłoszonych do realizacji w 2018 roku w ramach Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 Krajowej Siecie Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie-formularz.docx -Oświadczenie-formularz.docx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie-formularz.docx -Oświadczenie-formularz.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Katalog odpadów-Dz.U. z 2014 r. poz. 1923.pdf -Katalog odpadów-Dz.U. z 2014 r. poz. 1923.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki SP ZOZ za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 września2014 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017.11.28
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół KOŚiGW 52_17.11.28.docx - ProtokółKOŚiGW 52_17.11.28.docx
Dotyczy dokumentu:
2017.11.28
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017.11.28
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół KOŚiGW 52_17.11.28.docx - ProtokółKOŚiGW 52_17.11.28.docx"
Dotyczy dokumentu:
2017.11.28
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017.11.28
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017.12.05
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017.12.19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi grupy inicjatywnej miejscowości Łojowice gm. Wiązów na nienależyte wykonanie zadań w zakresie zarządzania drogą wojewódzką nr 378 przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi grupy inicjatywnej miejscowości Łojowice gm. Wiązów na nienależyte wykonanie zadań w zakresie zarządzania drogą wojewódzką nr 378 przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała skarga.pdf - uchwała skarga.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi grupy inicjatywnej miejscowości Łojowice gm. Wiązów na nienależyte wykonanie zadań w zakresie zarządzania drogą wojewódzką nr 378 przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "31.pdf - 31.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi grupy inicjatywnej miejscowości Łojowice gm. Wiązów na nienależyte wykonanie zadań w zakresie zarządzania drogą wojewódzką nr 378 przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Departament Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4921/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy na dzierżawę gruntu o powierzchni 300 m2 pod lokalizację stoisk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wydania decyzji nr 1/2018 zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400 kV relacji Czarna-Pasikurowice, województwo dolnośląskie, gminy: Ruja, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Długołęka"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie - Pismo znak DOW-G.I.7440.8.2017.JB zdnia 20.02.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wydania decyzji nr 1/2018 zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400 kV relacji Czarna-Pasikurowice, województwo dolnośląskie, gminy: Ruja, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Długołęka"
Treść zmiany:
Korekta nazwy załącznika
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wydania decyzji nr 1/2018 zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400 kV relacji Czarna-Pasikurowice, województwo dolnośląskie, gminy: Ruja, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Długołęka"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Obwieszczenie znak DOW-G.I.7440.8.2017.JB z dnia20.02.2018.pdf - Obwieszczenie znak DOW-G.I.7440.8.2017.JB z dnia20.02.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 226.3-2018 - PZ 226.3-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
EkoPartner Recykling Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 246.1-2018 - PZ 246.1-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
EkoPartner Recykling Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wydania decyzji nr 1/2018 zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400 kV relacji Czarna-Pasikurowice, województwo dolnośląskie, gminy: Ruja, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Długołęka"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do tworzenia Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Samorządna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale Transportu Kolejowego w Wydziale Transportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Szkolnictwa w Wydziale Edukacji i Nauki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4923/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 351/II/03 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4917/V/18 z dnia 19 lutego 2018r. oraz treść ogłoszenia konkursowego, załącznik nr 2 – oświadczenie i wzór oferty na realizację zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4895/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na pytanie nr 3 - odpowiedź na pytanianr 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie (w tym dostosowanie graficzne) oraz dostawa zabudowy i wyposażenia stoiska targowego wg designu i wytycznych Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Aktualne załączniki edytowalne do SIWZ_pomodyfikacji_ 6 2018 - Aktualne_po zmianie_załączniki edytowalne doSIWZ_ 6 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie (w tym dostosowanie graficzne) oraz dostawa zabudowy i wyposażenia stoiska targowego wg designu i wytycznych Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ oraz informacja o zmianie terminuskładania i otwarcia ofert_6 2018 - Modyfikacja SIWZ oraz inf o zmianieterminu składania i otwarcia ofert 6_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie (w tym dostosowanie graficzne) oraz dostawa zabudowy i wyposażenia stoiska targowego wg designu i wytycznych Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 - Ogłoszenieo zmianie ogłoszenia nr 2.htm"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie (w tym dostosowanie graficzne) oraz dostawa zabudowy i wyposażenia stoiska targowego wg designu i wytycznych Zamawiającego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Dariuszowi Parylakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Dariuszowi Parylakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Annie Zmarzły Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Aleksandrowi Wlizło Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Leszkowi Wośkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Agacie Trafalskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Arkadiuszowi Sudołowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wiesławowi Piechocie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Janowi Mularczykowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Moskalukowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Marcinowi Kowalskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Markowi Gwoździowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Markowi Ziętkowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Janowi Sumisławskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Słoneckiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Januszowi Jerzakowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Zespołowi Górali Czadeckich POJANA z Piławy Dolnej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XLIV Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w dniu 22 lutego 2018 roku 16 punktów dotyczących uchwał w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plan pracy 2018 KRG.doc - plan pracy 2018 KRG.doc"
Dotyczy dokumentu:
17.12.19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.12.05
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.11.14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4848/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie-formularz.docx -Oświadczenie-formularz.docx"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4908/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4907/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4893/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Skarbowej 5 w drodze rokowań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4892/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Św. Piotra 12 w drodze rokowań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż z województwadolnośląskiego dla których właściwym organem koncesyjnym jestMarszałek Województwa Dolnoślaskiego - Koncesje 02-2018.xlsx"

20.02.2018

Dotyczy dokumentu:
ZDROWIE - PIERWSZA STRONA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZDROWIE - PIERWSZA STRONA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZDROWIE - PIERWSZA STRONA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Główny specjalista w Dziale Projektów i Rozliczeń w Wydziale Informatyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XLIV Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji: NIE dla SMOGU - TAK dla WĘGLA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny specjalista w Dziale Projektów i Rozliczeń w Wydziale Informatyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regionalny Program Zdrowotny Województwa Dolnośląskiego w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4822/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4925/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Ząbkowickiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4924/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-611-349-ARiMR/4/z Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PROW na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4922/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia Typ 9802 nr 000040528 w zakresie nieruchomości zlokalizowanej w Legnicy przy ul. Rataja 32
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4920/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zrzeczenia się prawa użytkowania nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4919/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie rozwiązania umowy użyczenia zawartej z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4918/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o przyznanie stypendium sportowego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4917/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regionalny Program Zdrowotny Województwa Dolnośląskiego w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4916/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4915/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW (Typ B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) - Nr naboru RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4914/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT AW (Typ A: Ograniczona niska emisja transportowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych) - Nr naboru RPDS.03.04.04-IP.03-02-248/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4913/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4912/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3316/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałania 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (Nr naboru RPDS.07.01.01-IZ.00-02-073/16)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4911/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3213/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - konkursy horyzontalne - nabór na OSI 6.1.1.C Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. żłobki, kluby malucha) Nr naboru RPDS.06.01.01-IZ.00-02-100/16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regionalny Program Zdrowotny Województwa Dolnośląskiego w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Drugi konkurs na stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZDROWIE - PIERWSZA STRONA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Drugi konkurs na stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Drugi konkurs na stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4910/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4758/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych w Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Drugi konkurs na stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Organizacja dorocznego Kongresu Odnowy Wsi, który odbędzie się w dniach 29.11.-01.12.2018 r. na terenie Dolnego Śląska dla maksymalnie 220 osób
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inwentaryzacja ilości zdeponowanych odpadów eksploatacyjnych powstających przy wydobywaniu i przeróbce surowców skalnych na terenie woj. dolnośląskiego w latach 2010-2016 w czynnych zakładach górniczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inwentaryzacja ilości zdeponowanych odpadów eksploatacyjnych powstających przy wydobywaniu i przeróbce surowców skalnych na terenie woj. dolnośląskiego w latach 2010-2016 w czynnych zakładach górniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "122_17 - informacja o wyborze najkorzystniejszejoferty - 10 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - badanie(inwentaryzacja odpadów) - 122_17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Drugi konkurs na stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 182/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 19 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu przy Al. Wiśniowej 36, ul. Sztabowej 93, 95, 97, ul. Sudeckiej 92-96
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna