Rejestr zmian w biuletynie

23.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IIpodlinkowany.pdf - IIpodlinkowany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Rozliczeń Podatku VAT w Wydziale Finansów i Rachunkowości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego VI kadencji oraz wyboru ich składów osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie wyboru przewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13.pdf - 13.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie wyboru przewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie wyboru przewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8.pdf - 8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie wyboru przewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9.pdf - 9.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie wyboru przewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10.pdf - 10.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie wyboru przewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11.pdf - 11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie wyboru przewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12.pdf - 12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie wyboru przewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do Rady Kuratorów fundacji - Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale ds. Ewidencji Księgowej Majątku w Wydziale Finansów i Rachunkowości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Wydziale Kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Wydziale Kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sejmik Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego - Wykaz_przedsiebiorcow 2311 18.xls"
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego. -Wykaz_przedsiebiorcow 17 09 18.xls
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego RPO WD 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rzecznik Prasowy - Wydział Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rzecznik Prasowy - Wydział Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego RPO WD 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego RPO WD 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klucz publiczny -KluczPub_Oferta_PostepowanieID_d2a763f3-4d5c-418a-9f32-da24e9fe9dd4.asc"
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie udzielenia poparcia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie Klubu Radnych Bezpartyjni Samorządowcy w sprawie udzielenia poparcia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Biuro Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Rzecznik Prasowy - Wydział Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rzecznik Prasowy - Wydział Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Testowy WK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
102/2015 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
31/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 102/2015 Marszałka Województwa Dolnoslaskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
34/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 102/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/2016 - w sprawie powołania Pełnomocnika Marszałka ds. kluczowych projektów Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
96/2016 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Gospodarczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
82/2016 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. rozbudowy Polany Jakuszyckiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
47/2016 - w sprawie ustanowienia społecznego Pełnomocnika ds. Turystyki Wodnej na rzece Odrze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
27/2016 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
102/2015 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
45/2015 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. współpracy z uczelniami wyższymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
26/2014 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. kontaktów międzynarodowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Testowy WK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klucz Publicznty -KluczPub_Oferta_PostepowanieID.zip"
Dotyczy dokumentu:
38/2014 - w sprawie ustanowienia społecznego Pełnomocnika Marszałka ds. Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
79/2013 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. Rodziny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/2012 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. Kontaktów z Republiką Czeską
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
69/2011 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. mniejszości narodowych i etnicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego czynności związanych z delegowaniem w podróż służbową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego RPO WD 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ107_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 1385/IV/11 Zarządu WojewództwaDolnośląskiego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie zakresu zadańczłonków zarządu, skarbnika oraz sekretarza - 1385.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 1662/IV/11 Zarządu WojewództwaDolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr1385/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada2011 r. w sprawie zakresu zadań członków zarządu, skarbnika orazsekretarza - 1662.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 3626/IV/13 Zarządu WojewództwaDolnośląskiego z dnia 28 lutego 2013 r. - 3626_IV_13.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 2833/V/16 Zarządu WojewództwaDolnośląskiego z dnia 11 października 2016 r. - 2833_V_16.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego RPO WD 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -SIWZ 107_2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 219/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 14 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego RPO WD 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego RPO WD 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego RPO WD 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik LII1872.pdf - LII1872.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "LII1872.pdf - LII1872.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marszałek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontakt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kompetencje Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały powołujące Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Cezary Przybylski - ZWD_przybylski.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały powołujące Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały powołujące Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Jerzy Michalak - ZWD_michalak.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały powołujące Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Tadeusz Samborski - ZWD_samborski.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały powołujące Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Andrzej Kosiór - ZWD_kosior.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały powołujące Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ewa Mańkowska - ZWD_mankowska.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały powołujące Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała_Członek_Zarządu_Chlebosz -ZWD_chlebosz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała_Członek_Zarządu_Tutaj - ZWD_tutaj.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 5304/IV/14 Zarządu WojewództwaDolnośląskiego z dnia 20 lutego 2014 r. - 5304_IV_14.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 35/V/15 Zarządu WojewództwaDolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2015 r. - 35_V_15.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 38/V/15 Zarządu WojewództwaDolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2015 r. - 38_V_15.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 439/V/15 Zarządu WojewództwaDolnośląskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. - 439_V_15.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 1385/IV/11 Zarządu WojewództwaDolnośląskiego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie zakresu zadańczłonków zarządu, skarbnika oraz sekretarza - 1385.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 1662/IV/11 Zarządu WojewództwaDolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr1385/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada2011 r. w sprawie zakresu zadań członków zarządu, skarbnika orazsekretarza - 1662.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała_Marszałek_Przybylski -ZWD_przybylski.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała_Wicemarszałek_Michalak -ZWD_michalak.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała_Wicemarszałek_Mołoń - ZWD_molon.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 2663/V/16 Zarządu WojewództwaDolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. - 2663_V_16.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 2080/V/16 Zarządu WojewództwaDolnośląskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. - 2080_V_2016.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwały Nr 3532/V/17 w sprawie ustanowieniaPełnomocnika do spraw współpracy ze spółkami WojewództwaDolnośląskiego prowadzącymi działalność w zakresie lecznictwauzdrowiskowego - uchwała Nr 3532_V_17 w sprawie ustanowieniaPełnomocnika do spraw współpracy ze spółkami WojewództwaDolnośląskiego prowadzącymi działalność w zakresie lecznictwauzdrowiskowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, przygotowanie i publikacja artykułów prasowych dotyczących tematyki osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -2018-OJS223-510921-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, przygotowanie i publikacja artykułów prasowych dotyczących tematyki osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup czasu reklamowego w kinach w celu emisji spotu "Tajemniczy Dolny Śląsk" w ramach kampanii promującej atrakcje turystyczne Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup czasu reklamowego w kinach w celu emisji spotu "Tajemniczy Dolny Śląsk" w ramach kampanii promującej atrakcje turystyczne Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla planowanej budowy słupów linii energetycznej 400kV Mikułowa-Czarna, pow. zgorzelecki, lubański, bolesławiecki, lwówecki, złotoryjski, legnicki, jaworski, woj. dolnośląskie” oraz wystąpieniu do organów współdziałających o zaopiniowanie przedłożonego projektu rozstrzygnięcia.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Obwieszczenie DOW-G.I.7440.15.2018.JB zdnia 19.11.2018.pdf" na "Obwieszczenie"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla planowanej budowy słupów linii energetycznej 400kV Mikułowa-Czarna, pow. zgorzelecki, lubański, bolesławiecki, lwówecki, złotoryjski, legnicki, jaworski, woj. dolnośląskie” oraz wystąpieniu do organów współdziałających o zaopiniowanie przedłożonego projektu rozstrzygnięcia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6213/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6212/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radni Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radni Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sejmik Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
79/2018 - w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń związanych z ustanowieniem pełnomocników Marszałka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszejoferty - sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszejoferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
121/2011 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
43/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
8/2011 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
105/2009 - w sprawie określenia zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
78/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
78/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publ. i o wolontariacie na realizację zad. publ. pn. „Gwiazdka – świąteczne przygody międzypokoleniowe”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
78/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
61/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
34/2018 - w sprawie Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnoślaskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Starszy Specjalista w Dziale Projektów EFS III w Wydziale Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
77/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DU-Z.272.102.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6206/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3303/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Centrum Szpitalnemu Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017 i 2018 na realizację zadania pn.: "Rozbudowa z przebudową i doposażeniem istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy WCSKJ wraz z uruchomieniem lądowiska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Starszy Specjalista w Dziale Projektów EFS III w Wydziale Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Organizacji Urzędu w Wydziale Organizacyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Sprawozdawczości i Planowania w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna