Rejestr zmian w biuletynie

03.04.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Promocji w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wydział Promocji Województwa)

29.03.2019

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Transportu w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych w menu przedmiotowym

27.03.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego do katalogu Departament Spraw Społecznych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geologii w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geodezji i Kartografii w menu przedmiotowym

20.03.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Komisja doraźna do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu 2019 z katalogu Komisja doraźna do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

30.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług hotelarskich w hotelach co najmniej trzygwiazdkowych na terenie Wrocławia na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o udzieleniu zamówienia - informacja oudzieleniu zamówienia 72_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Mapy akustyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapy akustyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapy akustyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapy akustyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jednoosobowe Spółki Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jednoosobowe Spółki Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zasady kształtowania wynagrodzeń - DFR sp. zo.o..pdf - Zasady kształtowania wynagrodzeń - DFR sp. z o.o..pdf
Dotyczy dokumentu:
Jednoosobowe Spółki Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik ". - Zasady kształtowania wynagrodzeń - DFR sp. zo.o..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Jednoosobowe Spółki Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zasady kształtowania wynagrodzeń - DFR sp. zo.o..pdf - Zasady kształtowania wynagrodzeń - DFR sp. z o.o..pdf
Dotyczy dokumentu:
Jednoosobowe Spółki Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zasady kształtowania wynagrodzeń - DFR sp. zo.o..pdf - Zasady kształtowania wynagrodzeń - DFR sp. z o.o..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Jednoosobowe Spółki Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik . - Zasady kształtowania wynagrodzeń - DFR sp. zo.o..pdf
Dotyczy dokumentu:
Jednoosobowe Spółki Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zasady kształtowania wynagrodzeń - DFR sp. zo.o..pdf - Zasady kształtowania wynagrodzeń - DFR sp. z o.o..pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości położonych we Wrocławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania - odpowiedzi na pytania104_118.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 44 (dz. nr 554/134)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Projektów EFRR II w Wydziale Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Legnicy przy ul. Św. Piotra 12 (dz. nr 353)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6108/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Renacie Granowskiej do zawarcia umowy i realizacji projektu Restart BSR, w ramach programu Interreg Baltic Sea Region
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Projektów i Rozliczeń w Wydziale Informatyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6089/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Na Szczęście" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6067/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -2018-OJS208-475675-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Opłat Środowiskowych w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Organizacja szkolenia wyjazdowego dla pracowników Dolnośląskiej Sieci PIFE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pytanie i odpowiedź - Pytanie i odpowiedź -DU-Z.272.105.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Organizacja szkolenia wyjazdowego dla pracowników Dolnośląskiej Sieci PIFE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w Ludwikowicach Kłodzkich (dz. nr 899/11)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Materiały edukacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały edukacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały edukacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały edukacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały edukacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały edukacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały edukacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały edukacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały antysmogowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały edukacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały antysmogowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały edukacyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.09.18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr interpelacji i zapytań radnych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie- Zadanie nr 1- Maszyny rolnicze -unieważnienie-zadanie nr 1-Maszyny rolnicze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "modyfikacja SIWZ-sprostowanie - modyfikacjaSIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia 59 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usługa zapewnienia dostępu do sieci Internet wraz z możliwością korzystania z usług sieciowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenieo udzieleniu zamówienia 59 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Usługa zapewnienia dostępu do sieci Internet wraz z możliwością korzystania z usług sieciowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia 59 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6107/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zbycia przez Województwo Dolnośląskie akcji spółki Legnicki Park Technologiczny LETIA spółka akcyjna z siedzibą w Legnicy oraz określenia trybu zbycia akcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Cykl Halowych Turniejów Piłkarskich dla dzieci w wieku 6-11 lat”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Jazda na Hokej!”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

25.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Geolog Województwa - Wydział Geologii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne oraz wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -wybór.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne oraz wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne specjalistyczne i tłumaczenia ustne symultaniczne i konsekutywne realizowane w ramach projektu CircE (European regions toward circular economy)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzielniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne specjalistyczne i tłumaczenia ustne symultaniczne i konsekutywne realizowane w ramach projektu CircE (European regions toward circular economy)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyspecjalizowanego urządzenia do przechowywania zarchiwizowanych danych wraz z wdrożeniem dla UMWD, na potrzeby zarządzania i wdrażania RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "93_18 - odpowiedzi na pytania" na"93_18 - odpowiedzi na pytania i informacja o modyfikacji SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyspecjalizowanego urządzenia do przechowywania zarchiwizowanych danych wraz z wdrożeniem dla UMWD, na potrzeby zarządzania i wdrażania RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyspecjalizowanego urządzenia do przechowywania zarchiwizowanych danych wraz z wdrożeniem dla UMWD, na potrzeby zarządzania i wdrażania RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "93_18 - odpowiedzi na pytania - 2_2,3,4 - odpowiedzina pytania - urządzenie (archiwizacja) - 93_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - Informacja z otwarciaofert_83 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługa zapewnienia dostępu do sieci Internet wraz z możliwością korzystania z usług sieciowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -wybór 92 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dotyczącego sytuacji kobiet na Dolnym Śląsku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dotyczącego sytuacji kobiet na Dolnym Śląsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6106/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna