Rejestr zmian w biuletynie

24.06.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019” do katalogu Wydział Bezpieczeństwa w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019” z katalogu Wydział Bezpieczeństwa w menu podmiotowym

19.06.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu kolejowe rozkłady jazdy do katalogu Transport i Komunikacja w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Kolejowe rozkłady jazdy z katalogu Transport i Komunikacja w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Kolejowe rozkłady jazdy do katalogu Transport i Komunikacja w menu przedmiotowym

10.06.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Przyjęcie Regionalnego programu zdrowotnego zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśr w menu przedmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne)

05.06.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Przyjęcie Regionalnego programu zdrowotnego zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśr do katalogu Aktualności i Ogłoszenia w menu przedmiotowym

13.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 r. do katalogu Przeprowadzone przez Urząd Marszałkowski w menu przedmiotowym

08.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania RBWD do katalogu Współpraca z Regionami Europejskimi w menu podmiotowym

03.04.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Promocji w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wydział Promocji Województwa)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

22.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Oddziałowi Okręgowemu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Fundacji KGHM Polska Miedź Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Piotrowi Śniguckiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Dolnośląskiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ulgi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-11 karta usług Ulgi opłaty za korzystanie ześrodowiska.pdf - DOW-S-11 karta usług Ulgi opłaty za korzystanie ześrodowiska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ulgi z tytułu opłaty produktowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-7 karta usług Ulgi opłata produktowa.pdf -DOW-S-7 karta usług Ulgi opłata produktowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ulgi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DOW-S-11 karta usług Ulgi opłaty za korzystanieze środowiska.pdf - DOW-S-11 karta usług Ulgi opłaty za korzystanieze środowiska.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ulgi z tytułu opłaty produktowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DOW-S-7 karta usług Ulgi opłata produktowa.pdf -DOW-S-7 karta usług Ulgi opłata produktowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-20 karta usług Odroczenie terminu płatnościopłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska.pdf - DOW-S-20 kartausług Odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej zakorzystanie ze środowiska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DOW-S-20 karta usług Odroczenie terminupłatności opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska.pdf -DOW-S-20 karta usług Odroczenie terminu płatności opłatypodwyższonej za korzystanie ze środowiska.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku - I tura - zadania 3-6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku - I tura - zadania 1 i 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚ-4p 2018 załącznik 1 -Oś-4p_za_2018-załącznik-1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚ-4p z objaśnieniami - Oś-4p zobjaśnieniami.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚ-4p 2018 - OŚ-4p_2018_formularz.xls"
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚ-4g 2018 - OŚ-4g_2018_formularz.xls"
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚ-4g z objaśnieniami - Oś-4g zobjaśnieniami.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚ-4g 2018 załącznik 1 -Oś-4g_za_2018-załącznik-1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OS-4g_na_2017-zalacznik.doc -OS-4g_na_2017-zalacznik.doc
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OS-4p_na_2017.xls - OS-4p_na_2017.xls
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OS-4p_na_2017-objasnienia.doc -OS-4p_na_2017-objasnienia.doc
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OS-4p_na_2017-zalacznik.doc -OS-4p_na_2017-zalacznik.doc
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OS-4g_na_2017.xls - OS-4g_na_2017.xls
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OS-4g_na_2017-objasnienia.doc -OS-4g_na_2017-objasnienia.doc
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
załączniki do bezpłatnego szkolenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "program szkolenia 31.01.2019.doc - program szkolenia31.01.2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Opakowania i odpady opakowaniowe. Opłata produktowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opakowania i odpady opakowaniowe. Opłata produktowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór formularza sprawozdania za rok 2018.doc -wzór formularza sprawozdania za rok 2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Opakowania i odpady opakowaniowe. Opłata produktowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis.doc -Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis.doc"
Dotyczy dokumentu:
Opakowania i odpady opakowaniowe. Opłata produktowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiusię o pomoc de minimis.xlsx - Formularz informacji przedstawianych przyubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Opakowania i odpady opakowaniowe. Opłata produktowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek - pomoc de minimis 2018.doc - Wniosek -pomoc de minimis 2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Opakowania i odpady opakowaniowe. Opłata produktowa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wzór formularza sprawozdania za rok 2018 - wzórformularza sprawozdania za rok 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 9/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 21 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 268/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Gminy Milicz w sprawie wprowadzenia na obszarach wsi: Łąki, Sułów, Miłosławice, Świętoszyn położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 439 elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu wzmożenia ochrony pieszych uczestników ruchu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 267/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 266/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do zawarcia porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 263/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do podejmowania czynności wynikających z zawartej umowy najmu z DAGA Nieruchomości Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 262/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do podpisywania wniosków w sprawie dokonywania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 261/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 260/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i harmonogramu opracowania Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 259/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5958/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.06.03.02-IZ.00-02-278/17)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 258/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru projektu w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2 System transportu kolejowego, Poddziałania 5.2.2 System transportu kolejowego - ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.05.02.02-IZ.00-02-287/17)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad IV Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podejmowania działań zmierzających do powstrzymania mowy nienawiści , nacjonalizmu, neofaszyzmu i ksenofobii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 257/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4915/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (Typ B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) - Nr naboru RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 256/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazajalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AW (Nr naboru RPDS.10.02.04-IZ.00-02-302/18)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 255/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazajalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AJ (Nr naboru RPDS.10.02.03-IZ.00-02-301/18)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 254/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazajalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 253/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5314/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego planu kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok obrachunkowy 1 lipca 2018 - 30 czerwca 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 252/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 250/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 249/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 248/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 230/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania przez Województwo Dolnośląskie kandydata na członka zarządu spółki Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 229/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania przez Województwo Dolnośląskie kandydata na członka zarządu spółki Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 228/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania przez Województwo Dolnośląskie kandydata na Prezesa Zarządu spółki "Sanatoria Dolnośląskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 227/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania przez Województwo Dolnośląskie kandydata na członka zarządu spółki "Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 226/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki "Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 225/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Stawy Milickie spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 224/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 222/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 223/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 222/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 221/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Trzebnicy przy ul. Milickiej (dz. nr 4/1)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 220/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogołowicach (dz. nr 106/22)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogołowicach (dz. nr 106/21)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogołowicach (dz. nr 106/20)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Marka Obrębalskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.12.20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rozwoju Turystyki, Sportu i Rekreacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik do uchwały nr 9-19 - plan pracy KRT na2019 rok.doc - załącznik do uchwały nr 9-19 - plan pracy KRT na 2019rok.doc"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rozwoju Turystyki, Sportu i Rekreacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KU_19 01 24.doc - Porządek obradKU_19 01 24.doc"
Dotyczy dokumentu:
2018.12.19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maciej Szymczyk - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Błaszków - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ - odp. na pyt.3 1 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przemysław Pawłowicz - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 2a lekarze dentysci umowy2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 2b dentysci staz czastkowy2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 2a lekarze dentysci umowy2018.doc
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 2b dentysci staz czastkowy2018.doc
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i druk materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i druk materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klucz publiczny -KluczPub_Oferta_PostepowanieID_78f40626-4a7f-4773-92fc-df3212508ced.asc"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i druk materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i druk materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników lokalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyspecjalizowanego urządzenia do przechowywania zarchiwizowanych danych wraz z wdrożeniem dla UMWD, na potrzeby zarządzania i wdrażania RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "93_18 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 15 -ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 2019-OJS014-028319-pl -93_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyspecjalizowanego urządzenia do przechowywania zarchiwizowanych danych wraz z wdrożeniem dla UMWD, na potrzeby zarządzania i wdrażania RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ogłoszenie ozmianie ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ - odpowiedzi napytania i zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i rozwoju Platformy SharePoint oraz utrzymania, rozwoju i modernizacji Oprogramowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KOŚ_19.01.22.doc - Porządek obradKOŚ_19.01.22.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad komisji tablica.doc - porządekobrad komisji tablica.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KWZ 23.01.2019.doc - Porządek obradKWZ 23.01.2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
2018.12.18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018.12.18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018.12.13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Tytusa Czartoryskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 5-19.pdf - odpowiedź 5-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Tytusa Czartoryskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Tytusa Czartoryskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 4-19.pdf - odpowiedź 4-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Tytusa Czartoryskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.12.19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.12.17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IVpodlinkowany.pdf - IVpodlinkowany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "p o KPRRiG 22 01 19.doc - p o KPRRiG 22 01 19.doc"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 247/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 24.01.2019.docx - Porządekobrad KRiROW 24.01.2019.docx"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad komisji 23.01.2019 tabelka.doc -porządek obrad komisji 23.01.2019 tabelka.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 209/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 208/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KZ 23 01 2019.doc - porządek obradKZ 23 01 2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
20 grudnia 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 19.01.22.doc - Porządek obradKRT 19.01.22.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14_001.pdf - 14_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 14_001.pdf - 14_001.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 219/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności budynków i urządzeń związanych z liniami kolejowymi nr 284, 291, 310, 318 i 327
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 218/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania przez Województwo Dolnośląskie kandydata na członka zarządu spółki "Uzdrowisko Lądek-Długopole" spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 217/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki "Uzdrowisko Lądek-Długopole" spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 216/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki "Uzdrowisko Lądek-Długopole" spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 215/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki "Uzdrowisko Lądek-Długopole" spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 214/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki "Uzdrowisko Lądek-Długopole" spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 213/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki "Sanatoria Dolnośląskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 212/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki "Sanatoria Dolnośląskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 197/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania przez Województwo Dolnośląskie kandydata na członka zarządu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 196/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania przez Województwo Dolnośląskie kandydata na członka zarządu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
89/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 195/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania przez Województwo Dolnośląskie kandydata na członka zarządu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 194/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki "Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 193/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 192/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 191/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 181/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 180/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 179/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13_001.pdf - 13_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 13_001.pdf - 13_001.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PORZADEK OBRAD KB 4 _2018.doc - PORZADEK OBRAD KB 4_2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
7/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu-aktualizacja
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 232/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 246/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 28 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku - I tura - zadania 1 i 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 245/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Specjaliście ds. Zarządzania Drogami w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 244/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 244/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 243/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru odwołania pana Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego ze stanowiska dyrektora Opery Wrocławskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 242/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 241/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Trzebnicy przy ul. Milickiej, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 4/1 o pow. 0,1864 ha, AM-8, obręb nr 0001, Trzebnica - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 240/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 239/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 238/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia proponowanych zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 237/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 236/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania i podpisywania dokumentów w zakresie poświadczania wydatków oraz dokumentów związanych z realizacją Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011–2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert 110 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 235/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania i podpisywania dokumentów związanych z realizacją Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 234/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na styczeń 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 233/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5242/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów dla Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 231/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 339/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -wybór.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Teresa Zembik - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Monika Włodarczyk - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Monika Włodarczyk - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marcin Zawiła - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Monika Włodarczyk - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Patryk Wild - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jadwiga Szeląg - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dariusz Stasiak - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marek Skorupa - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Cezary Przybylski - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Magdalena Piasecka - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jerzy Pokój - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Magdalena Piasecka - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marek Obrębalski - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tymoteusz Myrda - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Damian Mrozek - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Michalska - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marzena Majdzik - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Marzena Majdzik - rozpoczecie kadencji.pdf -Marzena Majdzik - rozpoczecie kadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Marzena Majdzik - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Marzena Majdzik - rozpoczęcie kadencji.pdf -Marzena Majdzik - rozpoczęcie kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Marzena Majdzik - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marzena Majdzik - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marzena Majdzik - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Macko - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marek Łapiński - oświadczenie majątkowe - rozpoczecie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o ponownym naborze kandydatów na członków Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mirosław Lubiński - oświadczenie majątkowe - rozpoczecie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ryszard Lech - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Paweł Kura - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 8/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 15 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marcin Krzyżanowski - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i rozwoju Platformy SharePoint oraz utrzymania, rozwoju i modernizacji Oprogramowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klucz publiczny -KluczPub_Oferta_PostepowanieID_e1c90160-69fe-40ea-96e4-f94d7657f70f.asc"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i rozwoju Platformy SharePoint oraz utrzymania, rozwoju i modernizacji Oprogramowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Kredkowski - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Krawczyk - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i rozwoju Platformy SharePoint oraz utrzymania, rozwoju i modernizacji Oprogramowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Karwan - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Jurcewicz - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Huskowski - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jacek Iwancz - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Huskowski - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jerzy Dec - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tytus Czartoryski - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie likwidacji Specjalnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie likwidacji Specjalnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Calińska-Mayer - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Borys - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Bochnak - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Wrocław darowizny nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Jana Ewangelisty Purkyniego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Michał Bobowiec - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Wrocław darowizny nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Szybkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jacek Baczyński - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jacek Baczyński - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1048/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych pn. "Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Wisznia Mała pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi w m. Szewce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ………………………………… na działalność Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie ogłoszenia i odwołania przetargu w przedmiocie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ………………………………… na działalność Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie ogłoszenia i odwołania przetargu w przedmiocie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty Uchwał
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty Uchwał
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

16.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Wydział Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Współpracy z Zagranicą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Współpracy z Zagranicą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rzecznik Prasowy - Wydział Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia 2 - głoszenie o zmianieogłoszenia 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania - Scan from a XeroxWorkCentre.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchw_SWD_BIP.xls - uchw_SWD_BIP.xls"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchw_SWD_BIP.xls - uchw_SWD_BIP.xls
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchw_SWD_BIP.xls - uchw_SWD_BIP.xls"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchw_SWD_BIP.xls - uchw_SWD_BIP.xls
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.12.18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej, gastronomicznej i gastronomiczno - cukierniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DU-Z.272.113.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej, gastronomicznej i gastronomiczno - cukierniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwala_237-VI-19.pdf - uchwala_237-VI-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie konkursowe - zał 1 douchw_237-VI-19.doc"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o dotacjach - zał 2 douchw_237-VI-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie dotyczące konta bankowego - zał 6 douchw_237-VI-19.doc.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała_136-VI-18.pdf - Uchwała_136-VI-18.pdf
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie konkursowe - zał 1_uchw_136-VI-18.pdf
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o dotacjach - zał2_uchw_136-VI-18.pdf
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie dotyczące konta bankowego - zał 6do uchw_136-VI-18.pdf
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 20.12.2018 roku wpłynął firmy Czystopole Sp.z o.o. o zmianę koncesji Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 23.12.2013 r., znak ŚiR.6522.01.4.2013 (ze zm.) udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Zabór Wielki III".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 20.12.2018 roku wpłynął firmy Czystopole Sp.z o.o. o zmianę koncesji Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 13.12.2013 r., znak ŚiR.6522.05.04.2013 (ze zm.) udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Zabór Wielki II".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 03.12.2018 roku wpłynął Pana Mirosława Sójki prowadzącego działalność pod firmą Zakład Wielobranżowy Mirosław Sójka, o zmianę koncesji Wojewody Dolnośląskiego nr 5/E/99 z dnia 29.02.1999 r., udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Grabowno Wielkie".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna