Rejestr zmian w biuletynie

19.06.2020

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Drogi, Geodezja, Melioracja, Rozwój Terytorialny w menu podmiotowym (nowa nazwa Drogi, Geodezja, Rozwój Terytorialny)

16.06.2020

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Wydzial Zdrowia z katalogu Wydzial Restrukturyzacji w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydzial Zdrowia do katalogu Zdrowie w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydzial Restrukturyzacji do katalogu Zdrowie w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydzial Zdrowia do katalogu Wydzial Restrukturyzacji w menu przedmiotowym

15.06.2020

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

10.06.2020

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

19.05.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2020 do katalogu Autopoprawki ZWD do Projektów Uchwał w menu przedmiotowym

11.05.2020

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Autopoprawki do Projketów Uchwał w menu przedmiotowym (nowa nazwa Autopoprawki ZWD do Projektów Uchwał)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

28.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 27.02.2020 r., na wniosek firmy: Bielinex-Beton Sp. z o.o., ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin, wydana została decyzja 2/E/2020 - koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Bierkowice”, w granicach obszaru górniczego „Bierkowice-Pole I”, „Bierkowice-Pole II” oraz „Bierkowice-Pole III”, położonego w gminie Kłodzko, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Robert Tarsa - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Wojewody Legnickiego z dnia 28.02.1992 r. (z późn. zm.), tj. koncesji Nr 1/92 na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Rokitki” położonego w miejscowości Rokitki, gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 20 lutego 2020 roku wpłynął wniosek firmy BP Gravel Janina Klaudel, Marcin Pajchrowski spółka jawna w Zielonej Górze o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Kochlice” położonego w miejscowości Kochlice, gmina Miłkowice, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 t.j.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 26.02.2020 roku wydana została decyzja nr 2/WE/2020 wygaszająca koncesję Wojewody Wałbrzyskiego nr 2/97 z dnia 13.01.1997 r. (ze zm.) udzieloną firmie MORSTONE QUARRYING Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu na wydobywanie granitu ze złoża „Morów II”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 20 lutego 2020 roku wpłynął wniosek firmy BP Gravel Janina Klaudel, Marcin Pajchrowski spółka jawna w Zielonej Górze o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Kochlice” położonego w miejscowości Kochlice, gmina Miłkowice, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Św. Piotra 12 (dz. nr 353)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.02.2020

Dotyczy dokumentu:
20.01.16
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
20.01.16
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół_20_KU_16 01 20.docx -Protokół_20_KU_16 01 20.docx
Dotyczy dokumentu:
20.01.16
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół_20_KU_16 01 20.docx - Protokół_20_KU_1601 20.docx"
Dotyczy dokumentu:
20.01.16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
20.01.14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr interpelacji i zapytań Radnych WojewództwaVI kadencji.xlsx - rejestr interpelacji i zapytań Radnych WojewództwaVI kadencji.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr interpelacji i zapytań RadnychWojewództwa VI kadencji.xlsx - rejestr interpelacji i zapytań RadnychWojewództwa VI kadencji.xlsx
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7 - Powiadomienie nr 11 z dnia 20.02.2020r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8 - Powiadomienie nr 12 z dnia 20.02.2020r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Udzielonych Poręczeń i Gwarancji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Dolnośląskie wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na realizację badania: „Ewaluacja ex-ante projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na realizację badania: „Ewaluacja ex-ante projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
70/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zdań Departamentu Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
65/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na realizację badania: „Ewaluacja ex-ante projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
61/2019 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Współpracy Zagranicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
16/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/2019 Marszałka Województwa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Eweliny Szydłowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 77-20.pdf - odpowiedź 77-20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Eweliny Szydłowskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1769/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 751/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Materiały z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Dolnośląskiego określonych w uchwale Nr IV/46/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Stanisława Jurcewicza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Lubinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jacka Iwancza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 79 - 20.pdf - odpowiedź 79 - 20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jacka Iwancza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę porządku obrad XVI Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2020 Rokiem Ignazego Reimanna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę porządku obrad XVI Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2020 Rokiem Ignazego Reimanna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18_001.pdf - 18_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę porządku obrad XVI Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2020 Rokiem Ignazego Reimanna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę porządku obrad XVI Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2020 Rokiem Ignazego Reimanna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 18_001.pdf - 18_001.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę porządku obrad XVI Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie punktu w brzmieniu "Informacja Marszałka WD na temat harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO 2014 - 20 na rok 2020 z uwzględnieniem zasadności wskazanej grupy wnioskodawców mogących ubiegać się o środki w ramach osi priorytetowej 3 - gospodarka nieemisyjna, działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.A."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę porządku obrad XVI Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie punktu w brzmieniu "Informacja Marszałka WD na temat harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO 2014 - 20 na rok 2020 z uwzględnieniem zasadności wskazanej grupy wnioskodawców mogących ubiegać się o środki w ramach osi priorytetowej 3 - gospodarka nieemisyjna, działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.A."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Starszy Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
20.01.14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę porządku obrad XVI Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2020 "Rokiem Turystyki Rowerowej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "prezentacja opakowania pomoc de minimis luty2020.pdf - prezentacja opakowania pomoc de minimis luty 2020.pdf"

25.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Wydziale Promocji Województwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1785/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1784/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1783/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wskazania kandydata na prezesa zarządu spółki Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1765/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1665/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1764/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego w sprawach związanych z udziałem placówki w projekcie pn.: „Zawód przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkurs horyzontalny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1763/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia "Diagnozy potrzeb edukacyjnych" Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1762/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia "Diagnozy potrzeb edukacyjnych" Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 12 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1761/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia "Diagnozy potrzeb edukacyjnych" Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1760/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia "Diagnozy potrzeb edukacyjnych" Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę porządku obrad XVI Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektów uchwał w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 66/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 24 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1833/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1832/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2019 r. z wykonania planów finansowych instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1831/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy na dzierżawę gruntu o powierzchni 300 m² pod działalność handlową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1830/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Adamowi Maciejczykowi Dyrektorowi Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych drogą do samodzielności”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1829/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Wnioskodawcy – Zakład kamieniarski DIAMENTUM ………………………. dotyczącego operacji pn. „Rozwój firmy kamieniarskiej DIAMENTUM poprzez utworzenie oddziału firmy we wsi Mazurowice oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1828/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Wnioskodawcy – firmy Oliwny Gaj Sp. z o.o. dotyczącego operacji pn. „Rozwój działalności przedsiębiorstwa Oliwny Gaj poprzez inwestycję w środki trwałe szansą na skuteczny rozwój firmy zlokalizowanej na terenie Krainy Łęgów Odrzańskich”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1827/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji własnych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1826/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie pojazdów sanitarnych wycofanych z użytkowania w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1825/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zlecenia Wrocławskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Bonitum" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1824/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1625/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1823/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie trybu powołania członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1822/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1821/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru nr RPDS.01.03.04-IP.03-02-333/18 w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości - ZIT AW (Schemat A: Przygotowanie terenów inwestycyjnych)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1820/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1468/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 341 na odcinku Dzierżoniów - Bielawa Zachodnia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1819/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Fundacja PRESTO od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.01.01-02-0067/19, pn. "Bank Wsparcia"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1818/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1817/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na luty 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę porządku obrad XVI Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2020 Rokiem Ignazego Reimanna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę porządku obrad XVI Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2020 Rokiem Ignazego Reimanna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2020.01.15
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół KKNiE 15 01 2020.pdf - protokół KKNiE15 01 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2020.01.15
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2020.01.15
Treść zmiany:
Usunięto załącznik protokół KKNiE 15 01 2020.pdf - protokół KKNiE15 01 2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
2020.01.15
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019.12.19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół KKNiE 19 12 2019.pdf - protokół KKNiE19 12 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019.12.19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019.12.19
Treść zmiany:
Usunięto załącznik protokół KKNiE 19 12 2019.pdf - protokół KKNiE19 12 2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
2019.12.19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019.12.18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik protokół KKNiE 18 12 2019.pdf - protokół KKNiE18 12 2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
2019.12.18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019.12.18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół KKNiE 18 12 2019.pdf - protokół KKNiE18 12 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019.12.18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019.11.27
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019.11.27
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019.11.27
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół KKNiE 27 11 2019.pdf - protokół KKNiE27 11 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019.11.27
Treść zmiany:
Usunięto załącznik protokół KKNiE 27 11 2019.pdf - protokół KKNiE27 11 2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
2019.11.27
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PORZADEK OBRAD KB 10_2019.doc - PORZADEK OBRAD KB10_2019.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porzadek obrad KWZ 04.06.2019.doc - porzadek obradKWZ 04.06.2019.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik p.o. 04.06.19.doc - p.o. 04.06.19.doc
Dotyczy dokumentu:
Opłata recyklingowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KU_04.06.2019.docx - Porządekobrad KU_04.06.2019.docx
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KRT 19.06.04.doc - Porządek obradKRT 19.06.04.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 04.06.2019.docx - Porządekobrad KRiROW 04.06.2019.docx
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad_KOŚiGW_19.05.21.doc - Porządekobrad_KOŚiGW_19.05.21.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik po KRW 6 06 2019.docx - po KRW 6 06 2019.docx
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik po KZ 5 06 2019.doc - po KZ 5 06 2019.doc
Dotyczy dokumentu:
15/2020 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
15/2020 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał. 2 - 2020_015_zal2.pdf
Dotyczy dokumentu:
15/2020 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 2 - 2020_015_za2.pdf"

24.02.2020

Dotyczy dokumentu:
20.01.15
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19.12.18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19.12.18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Akty prawne dotyczące geodezji i kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1810/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1809/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna