Rejestr zmian w biuletynie

13.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 r. do katalogu Przeprowadzone przez Urząd Marszałkowski w menu przedmiotowym

08.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania RBWD do katalogu Współpraca z Regionami Europejskimi w menu podmiotowym

03.04.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Promocji w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wydział Promocji Województwa)

29.03.2019

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Transportu w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych w menu przedmiotowym

27.03.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego do katalogu Departament Spraw Społecznych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geologii w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geodezji i Kartografii w menu przedmiotowym

20.03.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Komisja doraźna do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

16.12.2018

Dotyczy dokumentu:
2018.12.05
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018.05.22
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018.11.29
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne z języka polskiego na język czeski i z języka czeskiego na język polski na potrzeby realizacji projektów Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Deklaracji i Poświadczania Wydatków RPO w Wydziale Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Rozliczeń Podatku VAT w Wydziale Finansów i Rachunkowości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6.12.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad_KOŚiGW_18.12.18.doc - Porządekobrad_KOŚiGW_18.12.18.doc"
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prezentacja opony i oleje - prezentacja opony ioleje.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prezentacja baterie i akumulatory - prezentacjabaterie i akumulatory.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości zabudowanych, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Legnicy i Trzebnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania Wydziału Turystki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Turystyka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Zestaw ratownictwa drogowego dla OSP GRS Starówka”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawka ZWD do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 SWD z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawka ZWD do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 SWD z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 18.12.20.doc - Porządek obradKRT 18.12.20.doc"
Dotyczy dokumentu:
18.11.29
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.10.25
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PORZADEK OBRAD KB 3 _2018.doc - PORZADEK OBRAD KB 3_2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do użyczenia położonych w Trzebnicy przy ul. Milickiej 23 - dla WIORiN we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do użyczenia położonych w Trzebnicy przy ul. Milickiej 23 - dla RZSW w Trzebnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości zabudowanych, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonych w Oławie i Środzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 2/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 4 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oddział Huta Miedzi "Cedynia" Orsk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oddział Huta Miedzi "Cedynia" Orsk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 45.7-2018 - PZ 45.7-2018.pdf"

14.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIV/102/1018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Dolnośląskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIV/101/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego projekcie uchwały budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2019 r. wraz z uzasadnieniem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad komisji 19.12.2018.doc - porządekobrad komisji 19.12.2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad komisji 19.12.2018.doc - porządekobrad komisji 19.12.2018.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "p.o. 18.12.18.doc - p.o. 18.12.18.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad komisji 19.12.2018.doc - porządekobrad komisji 19.12.2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IIIpodlinkowany.pdf - IIIpodlinkowany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 76/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia wykonywania pracy na stanowisku Dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej i udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 42/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 41/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 40/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dział Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dział Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o uznanie drzewa/krzewu za złom/wywrot -wniosek_o_uznanie_drzewa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dział Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dział Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek_o_uznanie_drzewa_umwd.pdf -wniosek_o_uznanie_drzewa_umwd.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 103/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Trzebnicy przy ul. Milickiej 23, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 4/2 o pow. 0,2481 ha, AM-8, obręb nr 0001, Trzebnica - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 111/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia dla jednostek organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego do dokonywania przeniesień planowanych kwot wydatków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dział Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 100/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dział Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dział Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o usunięcie drzew i krzewów -wniosek_usuniecie_drzew_krzewow.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dział Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek_usuniecie_drzew_krzewow.pdf -wniosek_usuniecie_drzew_krzewow.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dział Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 85/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki edytowalne nr 1-3 do SIWZ -Załączniki edytowalne nr 1-3 do SIWZ - DU-Z.272.106.2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8 do SIWZ - Załącznik nr 8 do SIWZ- DU-Z.272.106.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Departament Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 9 do SIWZ - Załącznik nr 9 do SIWZ- DU-Z.272.106.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do SIWZ - Załącznik nr 4 do SIWZ- DU-Z.272.106.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 do SIWZ - Załącznik nr 5 do SIWZ - DU-Z.272.106.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do SIWZ - Załącznik nr 6 do SIWZ- DU-Z.272.106.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 do SIWZ - Załącznik nr 7 do SIWZ- DU-Z.272.106.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9.pdf - 9.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11.pdf - 11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10.pdf - 10.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
91/2018 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 117/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. sprawie zatwierdzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Zatrudnienie oraz Integracja społeczna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018.12.06
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Placówki dyplomatyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dział Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania Wydziału Turystki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Turystyka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
90/2018 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. współpracy z uczelniami wyższymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
89/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
88/2018 - sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. współpracy z Kościołem, związkami wyznaniowymi oraz KRUWiO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XV/349/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Miastu Wałbrzych realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu Drogi Sudeckiej poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów Gorce” będącej zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1631/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powierzenia w roku 2014 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018.11.29 II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018.11.29
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011–2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Placówki dyplomatyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1048/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych pn. „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/761/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań dotyczących zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/1529/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 i 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1465/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Porozumienia o współpracy międzyregionalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1466/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Współpracy z Zagranicą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez ZWD projekcie uchwały budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2019 wraz z uzasadnieniem oraz w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez ZWD projekcie uchwały budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2019 wraz z uzasadnieniem oraz w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
87/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
86/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert 108 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 108/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Bilińskiemu upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 107/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Czajce upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 106/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Sudułowi upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
85/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Gospodarki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018.12.20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 105/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zorganizowania III przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Krośnicach, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 508/103 o pow. 0,5566 ha, 508/104 o pow. 0,6102 ha, AM-1, obręb Krośnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 104/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ruszowie przy ul. Chopina, gmina Węgliniec, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 334/1, 334/2, 334/3, AM-2, obręb 0006, Ruszów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
84/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 102/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Milickiej 23 w Trzebnicy dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 101/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Milickiej 23 w Trzebnicy dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Trzebnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 99/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 98/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego ustanowienia bezterminowej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. 65/217, AM-1, obręb Sadków, na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Rynek - Ratusz 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 97/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
83/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
29 listopada 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 96/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie udziału Województwa Dolnośląskiego w tworzeniu Europejskiej Sieci Monitoringu Obszarów Transgranicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 95/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wydania opinii do "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2018-2032"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 94/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wydania opinii do "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jawor na lata 2015-2030"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 93/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zlecenia dla Stowarzyszenia Animatorów Kultury, Sportu Masowego, Rekreacji oraz Profilaktyki Zdrowotnej NON IN SOLO PANE VIDIT HOMO z Wrocławia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 92/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 5810/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu w Janowicach Wielkich dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku na realizację zadania pn.: „Modernizacja i dostosowanie budynku Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich do obowiązujących norm i standardów”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 91/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w BWD na rok 2018 na realizację zadania pn. „Dolnośląskie e-Zdrowie – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: Rozwój – jednostki psychiatryczne”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 90/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie odmowy wydania zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 89/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Lubań dotyczącego organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie opłatkowe dla seniorów z osiedli Pilczyce, Kozanów i Popowice płn"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 88/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie współpracy w ramach projektu pt. "Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja postępów wsparcia MSP w województwie dolnośląskim w perspektywie 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -2018-OJS240-548498-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 87/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 86/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru projektu w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne (Nr naboru RPDS.05.01.01-IZ.00-02-314/18)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 84/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Fundacja Fabryka Marzeń, od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0063/18, pn. "Ekomaluch"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 83/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy "Przyjaciele Seniorów", od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0057/18, pn. "RODZICE DZIELNYCH MALUCHÓW IDĄ DO PRACY"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 82/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko Sp. Jawnej, od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0042/18, pn. "Aktywny rodzic z LGOM"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 81/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Gracjana Rudnickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Złota Woda Gracjan Rudnicki od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0032/17, pn. "Zastosowanie innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań technologicznych w firmie Złota Woda"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "petycja Czerny.pdf - petycja Czerny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 53/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3914/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "53.pdf - 53.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 53/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3914/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 53/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3914/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 53.pdf - 53.pdf

12.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PORZADEK OBRAD KB 2 _2018.doc - PORZADEK OBRAD KB 2_2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
18.12.05
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obliczenia modelowe rozprzestrzeniania substancji emitowanych do powietrza przez źródła należące do Elektrowni Turów w Bogatyni
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni-postępowanie transgraniczne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni-postępowanie transgraniczne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
MODELOVÉ VÝPOČTY ŠÍŘENÍ LÁTEK VYPOUŠTĚNÝCH DO OVZDUŠÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZDROJŮ, KTERÉ PATŘÍ K ELEKTRÁRNĚ TURÓW V BOGATYNI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DODATEK K ŽÁDOSTI ZE DNE 30. 10. 2015-SHRNUTÍ V NEODBORNÉM JAZYCE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni-postępowanie transgraniczne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DODATEK K ŽÁDOSTI ZE DNE 30. 10. 2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni-postępowanie transgraniczne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
MODELLBERECHNUNGEN FÜR AUSBREITUNG VON IN DIE LUFT EMITTIERTEN STOFFEN
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
MODELLBERECHNUNGEN FÜR AUSBREITUNG VON IN DIE LUFT EMITTIERTEN STOFFEN
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Marschall der Niederschlesischen Woiwodschaft -Umfang der Übersetzung - Marschall der Niederschlesischen Woiwodschaft- Umfang der Übersetzung.pdf
Dotyczy dokumentu:
MODELLBERECHNUNGEN FÜR AUSBREITUNG VON IN DIE LUFT EMITTIERTEN STOFFEN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kraftwerk Turów - Modellberechnungen - KraftwerkTurów - Modellberechnungen.pdf"
Dotyczy dokumentu:
MODELLBERECHNUNGEN FÜR AUSBREITUNG VON IN DIE LUFT EMITTIERTEN STOFFEN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapa 1_2500 - Anordnung von Emittenten - mapa 1_2500- Anordnung von Emittenten.pdf"
Dotyczy dokumentu:
MODELLBERECHNUNGEN FÜR AUSBREITUNG VON IN DIE LUFT EMITTIERTEN STOFFEN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ANHANG ZUM ANTRAG VOM 30.10.2015-NICHT FACHSPEZIFISCHER SPRACHE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ANHANG ZUM ANTRAG VOM 30.10.2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-IV.7222.8.2017.MM - 878.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aneks do wniosku o zmianę PZ Elektrownia Turów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aneks do wniosku o zmianę PZ Elektrownia Turów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie z 10.12.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie z 28.11.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie z 29.10.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni-postępowanie transgraniczne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obliczenia modelowe rozprzestrzeniania substancji emitowanych do powietrza przez źródła należące do Elektrowni Turów w Bogatyni
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obliczenia modelowe rozprzestrzeniania substancji emitowanych do powietrza przez źródła należące do Elektrowni Turów w Bogatyni
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydruki z danymi wejściowymi CALPUFF
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Załączniki aneks do wniosku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Załączniki aneks do wniosku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydruki z danymi wejściowymi CALPUFF
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Załączniki aneks do wniosku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5_Bogatynia_tło (16.05.2018) -Załącznik nr 5_Bogatynia_tło (16.05.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydruki z danymi wejściowymi CALPUFF
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załączniki aneks do wniosku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni-postępowanie transgraniczne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tabulogramy-wyniki obliczeń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obliczenia modelowe rozprzestrzeniania substancji emitowanych do powietrza przez źródła należące do Elektrowni Turów w Bogatyni
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni-postępowanie transgraniczne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługa tłumaczenia ustnego symultanicznego z języka angielskiego na język polski i języka polskiego na język angielski wraz z wynajmem sprzętu do tłumaczeń symultanicznych oraz obsługą techniczną sprzętu na potrzeby międzynarodowej konferencji górniczej projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE” w ramach Programu Interreg Europa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usługa tłumaczenia ustnego symultanicznego z języka angielskiego na język polski i języka polskiego na język angielski wraz z wynajmem sprzętu do tłumaczeń symultanicznych oraz obsługą techniczną sprzętu na potrzeby międzynarodowej konferencji górniczej projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE” w ramach Programu Interreg Europa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Operat przeciwpożarowy miejsc magazynowania odpadów w instalacji PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni-postępowanie transgraniczne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aneks do wniosku o zmianę PZ Elektrownia Turów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni-postępowanie transgraniczne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni-postępowanie transgraniczne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni-postępowanie transgraniczne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aneks do wniosku o zmianę PZ Elektrownia Turów-streszczenie w języku niespecjalistycznym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aneks do wniosku o zmianę PZ Elektrownia Turów-streszczenie w języku niespecjalistycznym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni-postępowanie transgraniczne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni-postępowanie transgraniczne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018.12.05
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Św. Piotra 12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 75/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 74/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad_KOŚiGW_13.12.18.doc - Porządekobrad_KOŚiGW_13.12.18.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie WPF-u i budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uchwałodawcza, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rzecznik Prasowy - Wydział Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gabriela Zawiła - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o zmianę w rejestrze - Wniosek o zmianewpisu do rejestru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze - Wniosek ozmiane wpisu do rejestru.pdf
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rzecznik Prasowy - Wydział Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rzecznik Prasowy - Wydział Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rzecznik Prasowy - Wydział Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rzecznik Prasowy - Wydział Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rzecznik Prasowy - Wydział Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
iytrdi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załacznik - iso9001-2015.gif"
Dotyczy dokumentu:
iytrdi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu - dodanie treści
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łaziskach 34 (dz. nr 295/2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Kontroli RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Kontroli RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załączniki edytowalne do SIWZ - Załącznikiedytowalne do SIWZ 108 2018.docx"

10.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 23-2018-tekst ujednolicony - PZ 23-2018-tekstujednolicony.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogołowicach (dz. nr 106/22)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogołowicach (dz. nr 106/21)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogołowicach (dz. nr 106/20)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wpis do rejestru - Wniosek o wpis dorejestru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze - Wniosek ozmiane wpisu do rejestru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wpis do rejestru - Wniosek o wpis dorejestru.pdf
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o zmianę w rejestrze - Wniosek o zmianewpisu do rejestru.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wyniki SPZOZ za okres styczeń-październik 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki SPZOZ za okres styczeń-wrzesień 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 68/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie procedury monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 za pomocą Kart zadań oraz Kart sprawozdawczości z przebiegu realizacji przedsięwzięć
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "p.o. KRG 13.12.18.doc - p.o. KRG 13.12.18.doc"

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna