Rejestr zmian w biuletynie

19.05.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2020 do katalogu Autopoprawki ZWD do Projektów Uchwał w menu przedmiotowym

11.05.2020

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Autopoprawki do Projketów Uchwał w menu przedmiotowym (nowa nazwa Autopoprawki ZWD do Projektów Uchwał)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Autopoprawki do projketów uchwał w menu przedmiotowym (nowa nazwa Autopoprawki do Projketów Uchwał)
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Sejmik Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Autopoprawki do projketów uchwał do katalogu Sejmik w menu przedmiotowym

27.04.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu ostateczne wyniki za lata 2013-2018 do katalogu Wyniki finansowe SPZOZ w menu przedmiotowym

17.04.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Transmisje wideo z otwarcia ofert do katalogu Zamówienia Publiczne w menu przedmiotowym

15.04.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ogłoszenia dotyczące procedur zamówień z wolnej ręki do katalogu Zamówienia Publiczne w menu przedmiotowym

27.03.2020

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

03.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Struktura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
113/2019 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
32/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
8/2019 - w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
60/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 marca 2016 w sprawie powołania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Zespołu ds. wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
85/2016 - w sprawie zmiany zarządzenie nr 31/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie powołania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Zespołu ds. wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
31/2016 - w sprawie powołania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Zespołu ds. wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
115/2016 - w sprawie powołania koordynatorów Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
83/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
104/2017 - w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej procedurę ewidencji i redystrybucji wpływów z opłat związanych z ochroną środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania Grupy sterującej ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
3/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania Grupy sterującej ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
63/2015 - w sprawie powołania Grupy sterującej ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
7/2018 - w sprawie organizacji i funkcjnowania stałego dyżuru w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i jednostkach organizacyjnych województwa podmiotach leczniczych i instytucjach kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
96/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
49/2018 - w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie wspólne na dostawę materiałów biurowych dla 20 jednostek Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - Informacja z otwarciaofert - DU-Z-I.272.54.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
74/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Montaż, demontaż oraz transport i przechowywanie materiałów promocyjnych podczas eventów w ramach Projektu Zima z TVN 2020 wraz z organizacją i obsługą techniczną strefy Dolnego Śląska.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert 56 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
73/2019 - w prawie zmiany zarządzenia nr 83/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
38/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
63/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
7/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
83/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr zarządzeń z lat 1999 - 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie informacji o środowisku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie informacji o środowisku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz wniosku o udostępnienie informacji ośrodowisku.docx - Formularz wniosku o udostępnienie informacji ośrodowisku.docx
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie informacji o środowisku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Załączniki-powietrze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Załączniki-powietrze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz wniosku o udostępnienie informacji ośrodowisku - Formularz wniosku o udostępnienie informacji ośrodowisku.docx"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "nowy klucz publiczny -KluczPub_Oferta_PostepowanieID_ba83e966-1260-4523-a7c2-894b1eaad859.asc"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -2020-OJS002-002459-pl zmiana ogłoszenia 51 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ - odp. na pyt. izmiana SIWZ 51 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała 1607/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwała 1610/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego do zaciągania zobowiązań wieloletnich wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała 1606/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała 1605/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała 1604/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu na użyczenie pomieszczenia dla Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Oddział Dolnośląski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała 1602/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku na realizację zadania pn. "Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy" dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała 1603/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do prac nad aktualizacją programu rozwoju "Dolny Śląska. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała 1601/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku na realizację zadania pn. "Działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu" dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała 1600/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 373/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała 1599/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska Kierownika ds. projektów i oferty szkoleniowej w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała 1598/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1467/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr BDO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie do wniosku O ZMIANĘ WPISU.docx -Oświadczenie do wniosku O ZMIANĘ WPISU.docx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr BDO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie do wniosku O WPIS.docx -Oświadczenie do wniosku O WPIS.docx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr BDO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o RODZAJU PRZEDSIĘBIORCY.docx -Oświadczenie o RODZAJU PRZEDSIĘBIORCY.docx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr BDO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wykreślenie.docx - Wniosek owykreślenie.docx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr BDO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek O ZMIANĘ.docx - Wniosek O ZMIANĘ.docx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr BDO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek O WPIS.docx - Wniosek O WPIS.docx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr BDO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek rejestrowy - torby na zakupy z tworzywasztucznego.docx - Wniosek rejestrowy - torby na zakupy z tworzywasztucznego.docx
Dotyczy dokumentu:
Uchwała 1596/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3851/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy, porozumienia oraz decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr BDO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr BDO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn.7-10-2016 w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadówD20161742.pdf - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 7-10-2016 wsprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów D20161742.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała 1595/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Paweł Mikułko, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Mikułko MENTON od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.01.01-02-0030/19, pn. "Centrum Rozwoju Dziecka"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała 1594/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - DOROTY PODSIADŁO prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą DOROTA PODSIADŁO ŻŁOBEK RADOSNE TUPTUSIE, od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.01.01-02-0045/19, pn. Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej fundamentem rozwoju dzieci
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała 1593/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - HIC&HOC EDUKACJA SP. Z O.O. od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0013/19, pn. "Maluchy i Spółka Oddział Hallera"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała 1592/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Przedsiębiorstwa Leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BHMed Sp. z o.o. od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0014/19 pn. "Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w oparciu o ucyfrowienie pośrednie usługi badania RTG w Przedsiębiorstwie Leczniczym NZOZ "BHMED" Spółka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 215.6-2019 - PZ 215.6-2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
VITA Polymers Poland Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 39.2-2019 - PZ 39.2-2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
VITA Polymers Poland Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała 1591/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Ewy Nowakowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą YARD Ewa Nowakowska od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0002/19 pn. "Wdrożenie produkcji ceramicznych narzędzi skrawających w firmie YARD Ewa Nowakowska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała 1590/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała 1589/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała 1583/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 142/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2019 na realizację zadania pn. "Działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu" dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-IV.7222.4.2019.IM - 900.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała 1582/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 143/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2019 na realizację zadania pn. "Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy" dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1581/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1580/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1579/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1367/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie udzielenia Zakładowi Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację w 2019 roku zadania pn.: "Modernizacja i dostosowanie budynków Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze do obowiązujących norm i standardów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1577/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 283/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności budynków i urządzeń związanych z liniami kolejowymi nr 303, 316, 317, 319, 322, 336 i 372
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1576/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Dolnośląskiego na posiedzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Samorządna"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1574/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do spółki POLREGIO spółka akcyjna powstałej z przekształcenia spółki "Przewozy Regionalne" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1573/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie głosowania pisemnego wspólnika spółki "Przewozy Regionalne" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1572/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1552/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zlecenia Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzonemu przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1551/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Projekt Akademia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Finansów i Rachunkowości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Innowacji w Wydziale Rozwoju Gospodarczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa obsługa wydruku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -informacja o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa obsługa wydruku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Informacji o Funduszach Europejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Badanie sprawozdań z realizacji projektu pn „Programy rewitalizacji gmin II”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Badanie sprawozdań z realizacji projektu pn „Programy rewitalizacji gmin II”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -2020-OJS001-000286-pl.pdf"

31.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Rejestr BDO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr BDO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW ODPADÓW W POSTACIZUŻYTYCH ŚWIETLÓWEK.docx - INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW ODPADÓW WPOSTACI ZUŻYTYCH ŚWIETLÓWEK.docx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr BDO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla którychnie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.pdf - RozporządzenieMinistra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadówi ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencjiodpadów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr BDO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr BDO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik INFORMACJA DLA ZAKŁADÓW FRYZJERSKICH,KOSMETYCZNYCH.docx - INFORMACJA DLA ZAKŁADÓW FRYZJERSKICH,KOSMETYCZNYCH.docx
Dotyczy dokumentu:
112/2019 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
111/2019 - w sprawie powołania koordynatorów systemu EZD PUW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
110/2019 - w sprawie powołania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Zespołu ds. utrzymania systemu EZD PUW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
109/2019 - z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
108/2019 - z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 104/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej procedurę ewidencji i redystrybucji wpływów z opłat związanych z ochroną środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
107/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania Grupy sterującej ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 55/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 3 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z posiedzenia ZWD w dniu 3 grudnia 2019r..pdf - Sprawozdanie z posiedzenia ZWD w dniu 3 grudnia 2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 55/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 3 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
106/2019 - w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz stałego dyżuru podległych i nadzorowanych samorządowych jednostek organizacyjnych województwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
105/2019 - w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr interpelacji i zapytań Radnych WojewództwaVI kadencji.xlsx - rejestr interpelacji i zapytań Radnych WojewództwaVI kadencji.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr interpelacji i zapytań RadnychWojewództwa VI kadencji.xlsx - rejestr interpelacji i zapytań RadnychWojewództwa VI kadencji.xlsx
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu- inf. o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ............................ na Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała Sejmiku - 282.doc
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ............................ na Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "282.doc - 282.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ............................ na Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi ........................... na działalność Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "882.doc - 882.doc"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi ........................... na działalność Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi ........................... na działalność Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 882.doc - 882.doc
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXXIX/717/2001
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 881.doc - 881.doc
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXXIX/717/2001
Treść zmiany:
Dodano załącznik "881.doc - 881.doc"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXXIX/717/2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi ........................... na bezczynność Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 884.doc - 884.doc
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi ........................... na bezczynność Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "884.doc - 884.doc"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi ........................... na bezczynność Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi ........................... na działalność Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wroclawiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "883.doc - 883.doc"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi ........................... na działalność Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wroclawiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi ........................... na działalność Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wroclawiu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 883.doc - 883.doc
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi ..................... na Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi ..................... na Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 328.doc - 328.doc
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi ..................... na Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "328.doc - 328.doc"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi ..................... na Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

30.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Magdaleny Piaseckiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 73-19.pdf - odpowiedź 73-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Magdaleny Piaseckiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jacka Iwancza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 74-19.pdf - odpowiedź 74-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jacka Iwancza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w dniu 28 września 2017 roku punktu dotyczącego uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania państwa .......................................... do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w dniu 28 września 2017 roku punktu dotyczącego uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania państwa .......................................... do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o wprowadzenie, wezwanie do usunięcianaruszenia prawa.pdf - wniosek o wprowadzenie, wezwanie do usunięcianaruszenia prawa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w dniu 28 września 2017 roku punktu dotyczącego uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania państwa .......................................... do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o wprowadzenie, wezwanie do usunięcianaruszenia prawa.pdf - wniosek o wprowadzenie, wezwanie do usunięcianaruszenia prawa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego LISTOPAD 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.2_uwagi_PL - 29.2_uwagi_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.2_odpowiedz_PL - 29.2_odpowiedz_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.1. ClientEarth_uwagi_PL (2) - 29.1.ClientEarth_uwagi_PL (2).pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.1. ClientEarth_uwagi_PL (1) - 29.1.ClientEarth_uwagi_PL (1).pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.4_uwagi_PL - 29.4_uwagi_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.4_odpowiedz_PL - 29.4_odpowiedz_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.3_uwagi_PL - 29.3_uwagi_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.3_odpowiedz_PL - 29.3_odpowiedz_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.5.1. BUND für Umwelt_Chemnitz_uwagi_PL - 29.5.1.BUND für Umwelt_Chemnitz_uwagi_PL.PDF"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.7_uwagi_PL - 29.7_uwagi_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.7_odpowiedz_PL - 29.7_odpowiedz_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.6_uwagi_PL - 29.6_uwagi_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.6_odpowiedz_PL - 29.6_odpowiedz_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.5.2. BUND für Umwelt_Chemnitz_odpowiedz_PL -29.5.2. BUND für Umwelt_Chemnitz_odpowiedz_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.10_odpowiedz_PL - 29.10_odpowiedz_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.9_uwagi_PL - 29.9_uwagi_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.9_odpowiedz_PL - 29.9_odpowiedz_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.8.2. BUND für Umwelt_Potsdam_odpowiedz_PL -29.8.2. BUND für Umwelt_Potsdam_odpowiedz_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.8.1. BUND für Umwelt_Potsdam_uwagi_PL - 29.8.1.BUND für Umwelt_Potsdam_uwagi_PL.PDF"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.12_uwagi_PL - 29.12_uwagi_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.12_odpowiedz_PL - 29.12_odpowiedz_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.11_uwagi_PL - 29.11_uwagi_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.11_odpowiedz_PL - 29.11_odpowiedz_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.10_uwagi_PL - 29.10_uwagi_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.15_odpowiedz_PL - 29.15_odpowiedz_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.14_uwagi_PL - 29.14_uwagi_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.14_odpowiedz_PL - 29.14_odpowiedz_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.13_uwagi_PL - 29.13_uwagi_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.13_odpowiedz_PL - 29.13_odpowiedz_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.17_uwagi_PL - 29.17_uwagi_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.17_odpowiedz_PL - 29.17_odpowiedz_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.16.2. Miasto Zittau_Matthey Matthias_odpowiedz_PL- 29.16.2. Miasto Zittau_Matthey Matthias_odpowiedz_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.16.1. Miasto Zittau_Matthey Matthias_uwagi_PL -29.16.1. Miasto Zittau_Matthey Matthias_uwagi_PL.PDF"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.15_uwagi_PL - 29.15_uwagi_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.19.2. ClientEarth_Berlin_odpowiedz_PL - 29.19.2.ClientEarth_Berlin_odpowiedz_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.19.1. ClientEarth_Berlin_uwagi_PL - 29.19.1.ClientEarth_Berlin_uwagi_PL.PDF"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.19.1. ClientEarth_Berlin_odpowiedz_PL - 29.19.1.ClientEarth_Berlin_odpowiedz_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.18_uwagi_PL - 29.18_uwagi_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.18_odpowiedz_PL - 29.18_odpowiedz_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego LISTOPAD 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE_
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI NIEMIECKIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego LISTOPAD 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego LISTOPAD 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI CZESKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1.1 Wyjaśnienia do uwag Ministerstwa ŚrodowiskaRepubliki Czeskiej (4.01.2019)_PL - 1.1 Wyjaśnienia do uwagMinisterstwa Środowiska Republiki Czeskiej (4.01.2019)_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI CZESKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1.0 Uwagi Ministerstwa Republiki Czeskiej(4.01.2019)_PL - 1.0 Uwagi Ministerstwa Republiki Czeskiej(4.01.2019)_PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI CZESKIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI CZESKIE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 14.0.-14.1. Uwagi Ministerstwa ŚrodowiskaRepubliki Czeskiej (4.01.2019) - 14.0.-14.1. Uwagi MinisterstwaŚrodowiska Republiki Czeskiej (4.01.2019).pdf
Dotyczy dokumentu:
UWAGI I ODPOWIEDZI CZESKIE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 14.2. Wyjaśnienia do uwag MinisterstwaŚrodowiska Republiki Czeskiej (11.2019) - 14.2. Wyjaśnienia do uwagMinisterstwa Środowiska Republiki Czeskiej (11.2019).pdf
Dotyczy dokumentu:
Antrag auf die Änderung der integrierten Genehmigung NOVEMBER 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Antrag auf die Änderung der integrierten Genehmigung NOVEMBER 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bemerkungen Antworten
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bemerkungen Antworten
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.3_Bemerkungen_DE - 29.3_Bemerkungen_DE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bemerkungen Antworten
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.3_Antwort_DE - 29.3_Antwort_DE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bemerkungen Antworten
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.2_Bemerkungen_DE - 29.2_Bemerkungen_DE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bemerkungen Antworten
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.2_Antwort_DE - 29.2_Antwort_DE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIV/365/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania .................................................... z dnia 6 listopada 2014 r. do usunięcia naruszenia prawa dokonanego Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 18.pdf - 18.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania .................................................... z dnia 6 listopada 2014 r. do usunięcia naruszenia prawa dokonanego Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18.pdf - 18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania .................................................... z dnia 6 listopada 2014 r. do usunięcia naruszenia prawa dokonanego Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIV/366/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnosląskiego na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi ......................... na uchwałę nr XLVIII/1624/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13.pdf - 13.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bemerkungen Antworten
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.6_Antwort_DE - 29.6_Antwort_DE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bemerkungen Antworten
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.4_Bemerkungen_DE - 29.4_Bemerkungen_DE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bemerkungen Antworten
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.4_Antwort_DE - 29.4_Antwort_DE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi ......................... na uchwałę nr XLVIII/1624/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bemerkungen Antworten
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.9_Bemerkungen_DE - 29.9_Bemerkungen_DE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bemerkungen Antworten
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.9_Antwort_DE - 29.9_Antwort_DE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bemerkungen Antworten
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.7_Bemerkungen_DE - 29.7_Bemerkungen_DE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bemerkungen Antworten
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.7_Antwort_DE - 29.7_Antwort_DE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bemerkungen Antworten
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.6_Bemerkungen_DE - 29.6_Bemerkungen_DE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi ......................... na uchwałę nr XLVIII/1624/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 13.pdf - 13.pdf
Dotyczy dokumentu:
Bemerkungen Antworten
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.12_Antwort_DE - 29.12_Antwort_DE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bemerkungen Antworten
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.11_DE_Antwort_DE - 29.11_DE_Antwort_DE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bemerkungen Antworten
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.11_Bemerkungen_DE - 29.11_Bemerkungen_DE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bemerkungen Antworten
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.10_Bemerkungen_DE - 29.10_Bemerkungen_DE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bemerkungen Antworten
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.10_Antwort_DE - 29.10_Antwort_DE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bemerkungen Antworten
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.14_Bemerkungen_DE - 29.14_Bemerkungen_DE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bemerkungen Antworten
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.14_Antwort_DE - 29.14_Antwort_DE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bemerkungen Antworten
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.13_Bemerkungen_DE - 29.13_Bemerkungen_DE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bemerkungen Antworten
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.13_Antwort_DE - 29.13_Antwort_DE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bemerkungen Antworten
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.12_Bemerkungen_DE - 29.12_Bemerkungen_DE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bemerkungen Antworten
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.18_Antwort_DE - 29.18_Antwort_DE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bemerkungen Antworten
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.17_Bemerkungen_DE - 29.17_Bemerkungen_DE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bemerkungen Antworten
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.17_Antwort_DE - 29.17_Antwort_DE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bemerkungen Antworten
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.15_Bemerkungen_DE - 29.15_Bemerkungen_DE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bemerkungen Antworten
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.15._Antwort_DE - 29.15._Antwort_DE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bemerkungen Antworten
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wdrożenie platformy przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup Systemu Kopii Zapasowych i Archiwizacji na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Zmiana katalogu
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja efektów wsparcia przedsiębiorstw (w tym MSP) oraz ich innowacyjności i internacjonalizacji w województwie dolnośląskim w perspektywie 2014-2020
Treść zmiany:
Zmiana katalogu
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa obsługa wydruku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Zmiana katalogu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Usługi gastronomiczne i cateringowe
Treść zmiany:
Zmiana katalogu
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Zmiana katalogu
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie wspólne na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek dla 25 jednostek Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Zmiana katalogu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych
Treść zmiany:
Zmiana katalogu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej wraz z migracją danych, warsztatami oraz usługami wsparcia technicznego
Treść zmiany:
Zmiana katalogu
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie wspólne na dostawę materiałów biurowych dla 20 jednostek Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Zmiana katalogu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi wparcia techniczno – merytorycznego dla Systemu Naborów i Oceny Wniosków (SNOW)
Treść zmiany:
Zmiana katalogu
Dotyczy dokumentu:
Montaż, demontaż oraz transport i przechowywanie materiałów promocyjnych podczas eventów w ramach Projektu Zima z TVN 2020 wraz z organizacją i obsługą techniczną strefy Dolnego Śląska.
Treść zmiany:
Zmiana katalogu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 55/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 3 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie z posiedzenia ZWD w dniu 3 grudnia2019 r..pdf - Sprawozdanie z posiedzenia ZWD w dniu 3 grudnia 2019r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 55/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 3 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna