Rejestr zmian w biuletynie

22.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
122/2016 - w sprawie pilotażowego wdrożenia jednolitego systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
63/2017 - zmiany zarządzenia nr 122/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie pilotażowego wdrożenia jednolitego systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
91/2017 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
99/2017 - w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-IV.7222.31.2017.WZ - 855.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZETKAMA Spółka Akcyjna z/s w Ścinawce Średniej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 139.2-2017 - PZ 139.2-2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZETKAMA Spółka Akcyjna z/s w Ścinawce Średniej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KGHM ZANAM Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 105.4-2017 - PZ 105.4-2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
KGHM ZANAM Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do produkcji miedzi metalicznej z koncentratów miedzii produktów z odzysku w wyniku procesów metalurgicznych i elektrochemicznych, Składowiska odpadów POLOWICE, Tymczasowego Składowiska Koncentratów Ołowionośnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 22.8-2017 - PZ 22.8-2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do produkcji miedzi metalicznej z koncentratów miedzii produktów z odzysku w wyniku procesów metalurgicznych i elektrochemicznych, Składowiska odpadów POLOWICE, Tymczasowego Składowiska Koncentratów Ołowionośnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
17.12.05
Treść zmiany:
Dodano załącznik "61- KU 05.12.2017.doc - 61- KU 05.12.2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
17.12.05
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.11.30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.12.05
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.11.28
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr interpelacji i zapytań radnych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny specjalista w Dziale Projektów i Rozliczeń w Wydziale Informatyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Administracyjno-Finansowym w Biurze Marszałka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4667/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Instytutu Rozwoju Terytorialnego do zawarcia porozumienia w sprawie współpracy z Ministerstwem Rozwoju w zakresie realizacji Projektu pn. "Improving Infrastructure Quality throught Better Planning Systems"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4678/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty” oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny, położonej w Bolesławcu przy ul. Tadeusza Kościuszki 16
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny, położonej w Bolesławcu przy ul. Tadeusza Kościuszki 16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400 kV relacji Czarna – Pasikurowice”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Produkcja spotu radiowego na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana listy rankingowej Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2018 Dolnośląskim Rokiem Praw Kobiet
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
97/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Prawnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
50/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Prawnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
36/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Prawnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
98/2017 - w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2018 r. przysługujących w zamian za święto przypadające w sobotę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
97/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Prawnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia wodnoprawne, Informacje, Obwieszczenia, Zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia wodnoprawne, Informacje, Obwieszczenia, Zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Kiełcz – budowa wału p.pow. rzeki Odry w km 424+000 – 424+502” w obrębie Kiełcz, gm. Nowa Sól.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego za lata 2014-2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała ZWD Nr 4676/V/17 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego oraz Ministrowi Środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała ZWD_nr 4676_V_17 z 18.12.2017.pdf -Uchwała ZWD_nr 4676_V_17 z 18.12.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała ZWD Nr 4676/V/17 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego oraz Ministrowi Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ - Pytania iodpowiedzi, zmiana SIWZ - DU-Z 272.111.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała ZWD Nr 4676/V/17 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego oraz Ministrowi Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4677/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania składników rzeczowych – samochodów – Województwa Dolnośląskiego na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4676/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego oraz Ministrowi Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4674/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie w Technikum w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie kształcenia w zawodzie technik weterynarii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4673/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” skierowanego do powiatów Dolnego Śląska w 2018 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert oraz wyboru laureata konkursu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4672/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Tadeusza Kościuszki 16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4671/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej, położonej w Luboszycach, gmina Jemielno, powiat górowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ - zmiana SIWZ - DU-Z.272.111.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4670/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w spawie przeprowadzenia konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi brokerskie na potrzeby Wydziału Mienia Wojewódzkiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Dolnośląskie Małe Granty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4669/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Wrocławiu na dzierżawę gruntu przy ul. Kamieńskiego 73a pod parking
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sprostowanie dot. ogłoszenia o zamówieniu -sprostowanie dot. ogłoszenia o zamówieniu- DU-Z.272.111.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4668/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Wrocławiu na wynajem pomieszczeń przy ul. Kamieńskiego 73a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4666/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Kwartalnego Planu Kontroli Wydziału Kontroli RPO na I kwartał 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Dolnośląskie Małe Granty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu na prośbę Rafała Pilcha.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4665/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Kwartalnego Planu Kontroli Wydziału Kontroli RPO na I kwartał 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4663/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3562/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy, porozumienia oraz decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-VI.7322.131.2017.DM - 854.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-VI.7222.65.2017.HB - 853.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4662/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3851/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy, porozumienia oraz decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4661/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w toku postępowania odwoławczego od decyzji określających kwotę środków przypadających do zwrotu oraz w toku postępowania odwoławczego od decyzji w zakresie udzielania beneficjentom ulg w spłacie zobowiązań dotyczących należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację RPO WD 2014-2020 w ramach działań wdrażanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych należności związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także odsetek od tych środków i od tych należności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4660/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2845/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4630/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4158/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Autopoprawka Zarządu Województwa Dolnośląskiego do projektu uchwały w sprawie utworzenia przez Województwo Dolnośląskie spółki Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wniesienia przez Województwo Dolnośląskie wkładu pieniężnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dział Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dział Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięciedrzewa/krzewu - UMWD_wniosek_usuniecie_drzew_krzewow.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk – budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania - unieważnienie 1022017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dział Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięciedrzewa/krzewu - wniosek_o_wydanie_zezwolenia_drzewa_umwd.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SPRAWOZDANIE z realizacji WPGO2014-2016_podpisane.pdf - SPRAWOZDANIE z realizacji WPGO2014-2016_podpisane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
96/2017 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XLIII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie o sygn. akt II SA/Wr91/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Województwa Dolnośląskiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego projekcie uchwały budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 wraz z uzasadnieniem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na brokera ubezpieczeniowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4638/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiemu Związkowi Judo we Wrocławiu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na brokera ubezpieczeniowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. - Wykaz_przedsiebiorcow 2311 17.xls
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. - Wykaz_przedsiebiorcow 2012 17.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Staszy Specjalista w Dziale Komunikacji Społecznej Programów w Wydziale Informacji o Funduszach Europejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny specjalista w Dziale Utrzymania i Rozwoju w Wydziale Informatyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-VI.7222.2.2017.HB - 852.pdf"

19.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk – budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia - informacja z otwarcia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk – budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017.10.24
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017.11.28
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017.12.05
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-VI.7322.1.2017.PR - 851.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-VI.7322.127.2017.AC - 850.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DOW-S-VI.7322.127.2017.DM - 850.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-VI.7322.127.2017.DM - 850.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-VI.7322.36.2017.PR - 849.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-VI.7322.124.2017.AC - 848.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniuw postępowaniu - Informacja o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu wpostępowaniu - DU-Z.272.111.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 10.11.2017 roku wpłynął wniosek firmy: Borowskie Kopalnie Granitu i Piaskowca Skalimex Sp. z o.o. sp.k., Kostrza, ul. Borowska 9, 58-150 Strzegom, o zmianę koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 250/93 z dnia 22.12.1993 r. (ze zm.), udzielonej na wydobywanie granitu ze złoża "Borów".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.09.26
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jarosław Perduta - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawka Zarządu Województwa Dolnośląskiego do projektu uchwały w sprawie utworzenia przez Województwo Dolnośląskie spółki Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wniesienia przez Województwo Dolnośląskie wkładu pieniężnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawka Zarządu Województwa Dolnośląskiego do projektu uchwały w sprawie utworzenia przez Województwo Dolnośląskie spółki Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wniesienia przez Województwo Dolnośląskie wkładu pieniężnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawka Zarządu Województwa Dolnośląskiego do projektu uchwały w sprawie utworzenia przez Województwo Dolnośląskie spółki Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wniesienia przez Województwo Dolnośląskie wkładu pieniężnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4653/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4652/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4641/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4626/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna