Rejestr zmian w biuletynie

03.04.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Promocji w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wydział Promocji Województwa)

29.03.2019

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Transportu w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych w menu przedmiotowym

27.03.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego do katalogu Departament Spraw Społecznych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geologii w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geodezji i Kartografii w menu przedmiotowym

20.03.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Komisja doraźna do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu 2019 z katalogu Komisja doraźna do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

26.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Wiktor Król - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Unieważnienie - uniewaznienie 100-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
69/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Gwiazdka – świąteczne przygody międzypokoleniowe”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
28/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
80/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
103/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie III naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie III naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
80/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Magdalena Ślusarz-Bożkow - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mariola Dudziak - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6220/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał ustanawiających Pełnomocników Zarządu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6219/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6180/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie dofinansowania Placówki Straży Granicznej w Kłodzku na zakup specjalistycznego sprzętu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6218/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6061/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli i udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6217/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6216/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wniesienia dopłaty przez Województwo Dolnośląskie do spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6215/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Radni Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radni Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radni Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radni Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Kontroli i Skarg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rozwoju Turystyki, Sportu i Rekreacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Robert Pajkert - wyjaśnienie do oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mariola Dudziak - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 1/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 26 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Marosz - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Doraźna Komisja do spraw Kobiet
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Doraźna ds. wspierania rozwoju peryferyjnych subregionów Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja doraźna do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Robert Pajkert - wyjaśnienie do oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Współpracy Zagranicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uchwałodawcza, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IIpodlinkowany.pdf - IIpodlinkowany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Rozliczeń Podatku VAT w Wydziale Finansów i Rachunkowości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego VI kadencji oraz wyboru ich składów osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie wyboru przewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13.pdf - 13.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie wyboru przewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie wyboru przewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8.pdf - 8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie wyboru przewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9.pdf - 9.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie wyboru przewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10.pdf - 10.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie wyboru przewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11.pdf - 11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie wyboru przewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12.pdf - 12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie wyboru przewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do Rady Kuratorów fundacji - Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale ds. Ewidencji Księgowej Majątku w Wydziale Finansów i Rachunkowości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Wydziale Kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Wydziale Kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sejmik Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego - Wykaz_przedsiebiorcow 2311 18.xls"
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego. -Wykaz_przedsiebiorcow 17 09 18.xls
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego RPO WD 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rzecznik Prasowy - Wydział Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rzecznik Prasowy - Wydział Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego RPO WD 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego RPO WD 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klucz publiczny -KluczPub_Oferta_PostepowanieID_d2a763f3-4d5c-418a-9f32-da24e9fe9dd4.asc"
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie udzielenia poparcia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie Klubu Radnych Bezpartyjni Samorządowcy w sprawie udzielenia poparcia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Biuro Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Rzecznik Prasowy - Wydział Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rzecznik Prasowy - Wydział Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Testowy WK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
102/2015 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
31/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 102/2015 Marszałka Województwa Dolnoslaskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
34/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 102/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/2016 - w sprawie powołania Pełnomocnika Marszałka ds. kluczowych projektów Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
96/2016 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Gospodarczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
82/2016 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. rozbudowy Polany Jakuszyckiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
47/2016 - w sprawie ustanowienia społecznego Pełnomocnika ds. Turystyki Wodnej na rzece Odrze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
27/2016 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
102/2015 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
45/2015 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. współpracy z uczelniami wyższymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
26/2014 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. kontaktów międzynarodowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Testowy WK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klucz Publicznty -KluczPub_Oferta_PostepowanieID.zip"
Dotyczy dokumentu:
38/2014 - w sprawie ustanowienia społecznego Pełnomocnika Marszałka ds. Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
79/2013 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. Rodziny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/2012 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. Kontaktów z Republiką Czeską
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
69/2011 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. mniejszości narodowych i etnicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego czynności związanych z delegowaniem w podróż służbową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego RPO WD 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ107_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 1385/IV/11 Zarządu WojewództwaDolnośląskiego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie zakresu zadańczłonków zarządu, skarbnika oraz sekretarza - 1385.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 1662/IV/11 Zarządu WojewództwaDolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr1385/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada2011 r. w sprawie zakresu zadań członków zarządu, skarbnika orazsekretarza - 1662.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 3626/IV/13 Zarządu WojewództwaDolnośląskiego z dnia 28 lutego 2013 r. - 3626_IV_13.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 2833/V/16 Zarządu WojewództwaDolnośląskiego z dnia 11 października 2016 r. - 2833_V_16.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego RPO WD 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -SIWZ 107_2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 219/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 14 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego RPO WD 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego RPO WD 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego RPO WD 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik LII1872.pdf - LII1872.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "LII1872.pdf - LII1872.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marszałek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontakt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kompetencje Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały powołujące Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Cezary Przybylski - ZWD_przybylski.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały powołujące Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały powołujące Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Jerzy Michalak - ZWD_michalak.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały powołujące Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Tadeusz Samborski - ZWD_samborski.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały powołujące Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Andrzej Kosiór - ZWD_kosior.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały powołujące Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ewa Mańkowska - ZWD_mankowska.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały powołujące Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała_Członek_Zarządu_Chlebosz -ZWD_chlebosz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała_Członek_Zarządu_Tutaj - ZWD_tutaj.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 5304/IV/14 Zarządu WojewództwaDolnośląskiego z dnia 20 lutego 2014 r. - 5304_IV_14.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 35/V/15 Zarządu WojewództwaDolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2015 r. - 35_V_15.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 38/V/15 Zarządu WojewództwaDolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2015 r. - 38_V_15.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 439/V/15 Zarządu WojewództwaDolnośląskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. - 439_V_15.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 1385/IV/11 Zarządu WojewództwaDolnośląskiego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie zakresu zadańczłonków zarządu, skarbnika oraz sekretarza - 1385.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 1662/IV/11 Zarządu WojewództwaDolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr1385/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada2011 r. w sprawie zakresu zadań członków zarządu, skarbnika orazsekretarza - 1662.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała_Marszałek_Przybylski -ZWD_przybylski.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała_Wicemarszałek_Michalak -ZWD_michalak.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała_Wicemarszałek_Mołoń - ZWD_molon.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 2663/V/16 Zarządu WojewództwaDolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. - 2663_V_16.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 2080/V/16 Zarządu WojewództwaDolnośląskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. - 2080_V_2016.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwały Nr 3532/V/17 w sprawie ustanowieniaPełnomocnika do spraw współpracy ze spółkami WojewództwaDolnośląskiego prowadzącymi działalność w zakresie lecznictwauzdrowiskowego - uchwała Nr 3532_V_17 w sprawie ustanowieniaPełnomocnika do spraw współpracy ze spółkami WojewództwaDolnośląskiego prowadzącymi działalność w zakresie lecznictwauzdrowiskowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, przygotowanie i publikacja artykułów prasowych dotyczących tematyki osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -2018-OJS223-510921-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, przygotowanie i publikacja artykułów prasowych dotyczących tematyki osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup czasu reklamowego w kinach w celu emisji spotu "Tajemniczy Dolny Śląsk" w ramach kampanii promującej atrakcje turystyczne Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup czasu reklamowego w kinach w celu emisji spotu "Tajemniczy Dolny Śląsk" w ramach kampanii promującej atrakcje turystyczne Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla planowanej budowy słupów linii energetycznej 400kV Mikułowa-Czarna, pow. zgorzelecki, lubański, bolesławiecki, lwówecki, złotoryjski, legnicki, jaworski, woj. dolnośląskie” oraz wystąpieniu do organów współdziałających o zaopiniowanie przedłożonego projektu rozstrzygnięcia.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Obwieszczenie DOW-G.I.7440.15.2018.JB zdnia 19.11.2018.pdf" na "Obwieszczenie"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla planowanej budowy słupów linii energetycznej 400kV Mikułowa-Czarna, pow. zgorzelecki, lubański, bolesławiecki, lwówecki, złotoryjski, legnicki, jaworski, woj. dolnośląskie” oraz wystąpieniu do organów współdziałających o zaopiniowanie przedłożonego projektu rozstrzygnięcia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6213/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6212/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna