Rejestr zmian w biuletynie

01.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Druk oraz dostawa do siedziby Zamawiającego mapy Lokalnych Grup Działania na Dolnym Śląsku objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenieo udzieleniu zamówienia.htm"
Dotyczy dokumentu:
Druk oraz dostawa do siedziby Zamawiającego mapy Lokalnych Grup Działania na Dolnym Śląsku objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie informacji o środowisku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie informacji o środowisku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz wniosku o udostępnienie informacji ośrodowisku.docx - Formularz wniosku o udostępnienie informacji ośrodowisku.docx
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie informacji o środowisku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz wniosku o udostępnienie informacji ośrodowisku.docx - Formularz wniosku o udostępnienie informacji ośrodowisku.docx"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4687/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4686/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4685/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Nowy Szpital Wojewódzki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4684/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Nowy Szpital Wojewódzki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4683/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania członka rady nadzorczej spółki Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4682/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4681/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie informacji o środowisku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie informacji o środowisku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie informacji o środowisku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4659/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4631/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nieruchomości-darowizna-Stronie Śląskie,ul. Sudecka.pdf - Wykaz nieruchomości-darowizna-Stronie Śląskie, ul.Sudecka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Lokalizacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lokalizacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lokalizacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 122.4-2017 - PZ 122.4-2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPGO_2016_DS_po wyroku z podpisem 28-12-2017.pdf -WPGO_2016_DS_po wyroku z podpisem 28-12-2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PI_DS_po wyroku z podpisem 28-12-2017.pdf - PI_DS_powyroku z podpisem 28-12-2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WPGO_2016-2022_22.12.2016.comp Z PODPISEM.pdf -WPGO_2016-2022_22.12.2016.comp Z PODPISEM.pdf
Dotyczy dokumentu:
WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan inwestycyjny_22.12.2016.comp Z PODPISEM.pdf -Plan inwestycyjny_22.12.2016.comp Z PODPISEM.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1466.pdf - 1466.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 40 (dz. nr 554/138)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 44 (dz. nr 554/134)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Dostawa publikacji "Spacerownik dolnośląski"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - OGŁOSZENIE OUDZIELENIU ZAMÓWIENIA.htm"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa publikacji "Spacerownik dolnośląski"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2014_korekta 2017-11-30.pdf -Raport Wojewódzki 2014_korekta 2017-11-30.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2016_korekta 2017-11-30.pdf -Raport Wojewódzki 2016_korekta 2017-11-30.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2015_korekta 2017-11-30.pdf -Raport Wojewódzki 2015_korekta 2017-11-30.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2016_korekta 2017-12-29.pdf -Raport Wojewódzki_2016_korekta 2017-12-29.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-12-29.pdf -Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-12-29.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2014_korekta 2017-12-29.pdf -Raport Wojewódzki_2014_korekta 2017-12-29.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Główny specjalista w Dziale Transportu Kolejowego w Wydziale Transportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do spalania paliw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do spalania paliw
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 34.3-2014 - PZ 34.3-2014.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do spalania paliw
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 34.4-2015 - PZ 34.4-2015.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do spalania paliw
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 34.5-2017 - PZ 34.5-2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do spalania paliw
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PZ 24.3-2014 - PZ 24.3-2014.pdf
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do spalania paliw
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PZ 24.4-2015 - PZ 24.4-2015.pdf
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do spalania paliw
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PZ 24.5-2015 - PZ 24.5-2015.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wydział Informacji o Funduszach Europejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
FAM Cynkowanie Ogniowe Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 90.5-2017 - PZ 90.5-2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
FAM Cynkowanie Ogniowe Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór wniosków na reazlizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Gospodarki Wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4664/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4474/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w spawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Weryfikacji Zamówień Publicznych w Wydziale Kontroli RPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 27 grudnia 2017 roku wydana została decyzja 26/2017 zmieniająca koncesję Marszałka Wojewósztwa Dolnoslaskiego nr 2/E/2006 z dnia 19.05.2006 r. (ze zm.), udzieloną firmie: Interfarma Sp. z o.o., na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Strzelce II".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 27 grudnia 2017 roku wydana została decyzja 25/2017 zmieniająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 1/E/99 z dnia 18.01.1999 r. (ze zm.), udzieloną firmie: Interfarma Sp. z o.o., na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Strzelce".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4680/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia w 2017 roku Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Wrocławiu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4679/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2092/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4658/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Port Lotniczy Wrocław spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4655/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2018 Dolnośląskim Rokiem Praw Kobiet
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/922/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/921/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku Fides Projekt sp. z o.o. we Wrocławiu o zmianę obszaru ograniczonego użytkowania dla kompleksu wojskowego nr 4576 w Pietrzykowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 16 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 91/17/
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę pani ............................................... do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Powiatu Bolesławieckiego darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Bolesławcu przy ul. Tadeusza Kościuszki 16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w roku 2017 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1026/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia w roku 2013 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/950/13 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLI/1423/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej partnerom w projekcie „Czas na zawodowców”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie utworzenia przez Województwo Dolnośląskie spółki Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wniesienia przez Województwo Dolnośląskie wkładu pieniężnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/284/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Województwa Dolnośląskiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/283/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego projekcie uchwały budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 r. wraz z uzasadnieniem
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/283/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego projekcie uchwały budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 r. wraz z uzasadnieniem
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/283/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego projekcie uchwały budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 r. wraz z uzasadnieniem
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr IV/283/2016 SkładuOrzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez ZarządWojewództwa Dolnośląskiego projekcie uchwały budżetowejWojewództwa Dolnośląskiego na rok 2018 r. wraz z uzasadnieniem" na"Uchwała Nr IV/283/2017 Składu Orzekającego Regionalnej IzbyObrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie opinii oprzedłożonym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego projekcieuchwały budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 r. wraz zuzasadnieniem"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/283/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego projekcie uchwały budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 r. wraz z uzasadnieniem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/285/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Dolnośląskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny specjalista w Dziale Prasowym w Wydziale Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapewnienie usług noclegowych i cateringowych związanych z udziałem Dolnego Śląska jako wystawcy w targach IFA 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie i produkcja 3 multimediów na potrzeby projektu pn.: „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -wybór 109 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
63/2017 - zmiany zarządzenia nr 122/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie pilotażowego wdrożenia jednolitego systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
100/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego będących na wyposażeniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
88/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego będących na wyposażeniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
38/2015 - w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego będących na wyposażeniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druk i dostawa publikacji antysmogowej - 2000 szt.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
100/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego będących na wyposażeniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia.htm"
Dotyczy dokumentu:
Odwołanie rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Kombatantów 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia zintegrowane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia zintegrowane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Filip Sejud
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia zintegrowane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Filip Sejud
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 173/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 18 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna