Rejestr zmian w biuletynie

03.04.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Promocji w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wydział Promocji Województwa)

29.03.2019

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Transportu w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych w menu przedmiotowym

27.03.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego do katalogu Departament Spraw Społecznych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geologii w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geodezji i Kartografii w menu przedmiotowym

20.03.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Komisja doraźna do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu 2019 z katalogu Komisja doraźna do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

03.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Struktura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Symbole - uchwała nr 1_VI_18 symbole.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Struktura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Struktura - uchwała nr 1_VI_18 struktura.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników UMWD pn. „Niepełnosprawni w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "103_18 - informacja o udzieleniu zamówienia - 6 -informacja o udzieleniu zamówienia - szkolenie PROW, KSOW, Ryby -103_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników UMWD pn. „Niepełnosprawni w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "53_18 - informacja o wyborze najkorzystniejszejoferty - 37 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - badanie(ICT) - 53_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
24.10.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
19.09.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rzecznik Prasowy - Wydział Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do Rady Kuratorów fundacji - Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne oraz wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - OGŁOSZENIE OUDZIELENIU ZAMÓWIENIA.htm"
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne oraz wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Uchwałodawczej, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Uchwałodawczej, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego VI kadencji oraz wyboru ich składów osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Departament Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018.04.18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Zestaw ratownictwa drogowego dla OSP GRS Starówka”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Zestaw ratownictwa drogowego dla OSP GRS Starówka”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Zestaw ratownictwa drogowego dla OSP GRS Starówka”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

30.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Współpracy Zagranicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uchwałodawcza, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyspecjalizowanego urządzenia do przechowywania zarchiwizowanych danych wraz z wdrożeniem dla UMWD, na potrzeby zarządzania i wdrażania RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyspecjalizowanego urządzenia do przechowywania zarchiwizowanych danych wraz z wdrożeniem dla UMWD, na potrzeby zarządzania i wdrażania RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyspecjalizowanego urządzenia do przechowywania zarchiwizowanych danych wraz z wdrożeniem dla UMWD, na potrzeby zarządzania i wdrażania RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "93_18 - informacja o wyborze najkorzystniejszejoferty - 12 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -urządzenie (archiwizacja) - 93_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o bezpośrednim udzieleniu zamówienia w zakresie transportu kolejowego spółce Przewozy Regionalne Sp. z o. o. w latach 2021-2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o bezpośrednim udzieleniu zamówienia w zakresie transportu kolejowego spółce Koleje Dolnośląskie S.A. w latach 2020-2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o bezpośrednim udzieleniu zamówienia w zakresie transportu kolejowego spółce Przewozy Regionalne Sp. z o. o. w latach 2021-2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad 6.12.2018.docx - porządek obrad6.12.2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KRW.docx - porządek obrad KRW.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o bezpośrednim udzieleniu zamówienia w zakresie transportu kolejowego spółce Koleje Dolnośląskie S.A. w latach 2020-2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
protokół 1/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 28/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4807/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie opłatkowe dla seniorów z osiedli Pilczyce, Kozanów i Popowice płn.”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie na usługi społeczne - Świadczenie usług cateringowych dla sieci PIFE na Dolnym Śląsku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o udzieleniu zamówienia - informacja oudzieleniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie na usługi społeczne - Świadczenie usług cateringowych dla sieci PIFE na Dolnym Śląsku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rozwoju Turystyki, Sportu i Rekreacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzgodnienie RDOŚ z dnia 27.11.2018 r.znak:WSI.410.519.2018.KM.3 - postanowienie RDOŚ - odstąpienie od ocenystrategicznej (ePUAP).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzgodnienie DPWIS z dnia 23.10.2018 r.znak:ZNS.9022.2.841.2018.DG - postanowienie DPWIS - odstąpienie odoceny strategicznej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała ZWD nr 6010/V/18 z dnia 25.09.2018 r. -Uchwała ZWD o przystąpieniu do aktualizacji_nr 6010_V_18 z25.09.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Deklaracji i Poświadczania Wydatków RPO w Wydziale Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do produkcji miedzi metalicznej z koncentratów miedzii produktów z odzysku w wyniku procesów metalurgicznych i elektrochemicznych, Składowiska odpadów POLOWICE, Tymczasowego Składowiska Koncentratów Ołowionośnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do produkcji miedzi metalicznej z koncentratów miedzii produktów z odzysku w wyniku procesów metalurgicznych i elektrochemicznych, Składowiska odpadów POLOWICE, Tymczasowego Składowiska Koncentratów Ołowionośnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 22.10-2018 - PZ 22.10-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewa Zarzycka - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Zarzycka - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Organizacja szkolenia wyjazdowego dla pracowników Dolnośląskiej Sieci PIFE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia - Informacja oudzieleniu zamówienia - DU-Z.272.105.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Organizacja szkolenia wyjazdowego dla pracowników Dolnośląskiej Sieci PIFE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i przeprowadzenie 8 szkoleń otwartych dla beneficjentów Funduszy Europejskich 2014-2020 , w tym beneficjentów RPO WD 2014-2020 i programów krajowych z perspektywy finansowej 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i przeprowadzenie 8 szkoleń otwartych dla beneficjentów Funduszy Europejskich 2014-2020 , w tym beneficjentów RPO WD 2014-2020 i programów krajowych z perspektywy finansowej 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i przeprowadzenie 8 szkoleń otwartych dla beneficjentów Funduszy Europejskich 2014-2020 , w tym beneficjentów RPO WD 2014-2020 i programów krajowych z perspektywy finansowej 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o udzieleniu zamówienia - informacja oudzieleniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, koncentratów lub surowców wtórnych w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych i składowiska odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, koncentratów lub surowców wtórnych w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych i składowiska odpadów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 83.17-2018 - PZ 83.17-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
załączniki do bezpłatnego szkolenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Produkty sprawozdanie - Produkty sprawozdanie.doc"
Dotyczy dokumentu:
załączniki do bezpłatnego szkolenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
załączniki do bezpłatnego szkolenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Produkty sprawozdanie - Produkty sprawozdanie.doc

28.11.2018

Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu stosowania Prawa geologicznego i górniczego dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "89_18 - informacja o udzieleniu zamówienia - 12 -informacja o udzieleniu zamówienia - szkolenie Prawo geologiczne -89_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu stosowania Prawa geologicznego i górniczego dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
72/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
82/2018 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
81/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzedzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zakresu zadań członków zarządu, skarbnika oraz sekretarza.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja postępów wsparcia MSP w województwie dolnośląskim w perspektywie 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania - unieważnienie73_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 212-2018 - PZ 212-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 38/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowości sporządzania projektów planów finansowych jednostek budżetowych Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 34/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 33/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie odwołania pana Cezarego Morawskiego ze stanowiska dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 32/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Piotrowe Lipy realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 31/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5187/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 30/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia III naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 29/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5163/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania w roku 2018 form doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 27/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4840/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW (Typ A: Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) - w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych oraz Typ C: Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tylko przebudowa albo modernizacja dróg
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 26/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie dokonania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyboru projektów Instytucji Zarządzającej RPO WD, Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz podmiotów zaangażowanych w realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 25/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na listopad 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 24/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Powiat Jaworski, od negatywnego wyniku negocjacji dotyczących wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.01-02-0082/18, pn. „Nowe szanse uczniów I LO i SOSW w Jaworze”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 23/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.06.00-02-0002/18, pn. „Dolnośląski Operator Finansowania Usług Rozwojowych MMŚP”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 22/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Św. Wincentego 13 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0035/18 pn. „Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Św. Wincentego 13 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 21/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Św. Wincentego 25 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0025/18 pn. „Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Św. Wincentego 25 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 20/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Chrobrego 36 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0016/18 pn. „Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Bolesława Chrobrego 36 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 19/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pomorskiej 39 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0015/18, pn. „Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Pomorskiej 39 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 18/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rydgiera 32 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0014/18 pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Ludwika Rydgiera 32 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 17/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Św. Wincentego 4 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0013/18 pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Św. Wincentego 4 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 16/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Św. Wincentego 8 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0012/18 pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Św. Wincentego 8 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 15/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Paulińskiej 15 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0008/18 pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Paulińskiej 15 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 14/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Roosevelta 28 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0007/18, pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Roosevelta 28 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 13/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 35 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0006/18 pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. B. Chrobrego 35 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 12/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 29 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0005/18 pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. B. Chrobrego 29 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 11/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - MAXPRO CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0077/17, pn. „Inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa MaxPro CNC Sp. z o.o.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 10/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy – Cubatex Sp. z o.o. od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.03.03-02-0003/18 pn. „„ANIMO”: Akcelerator Ekosystemu Innowacyjnej Przedsiębiorczości w Jeleniej Górze. Utworzenie infrastruktury i uruchomienie usług inkubatora przedsiębiorczości na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 9/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0047/18 pn. „Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 8/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Paulińskiej 9 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0010/18, pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Paulińskiej 9 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 7/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Paulińskiej 3 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0009/18, pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Paulińskiej 3”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słowiańskiej 13 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0004/18 pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Słowiańskiej 13 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jagiellończyka 40 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0003/18 pn. „Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Jagiellończyka 40 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Mirosława Sadowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TEL-CONNECT Mirosław Sadowski od negatywnej oceny formalnej wniosku dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0076/17, pn. „Wdrożenie na rynek innowacyjnej proekologicznej usługi recyklingu agrowłóknin oraz technologii compoundingu tworzyw sztucznych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy – Granex sp. z o.o. od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0052/17, pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki kamienia naturalnego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Koncesji Geologicznych i Hydrogeologii w Wydziale Geologii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Głowny Specjalista w Dziale Protokołu w Wydziale Współpracy z Zagranicą
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jacek Kasprzak - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Wiktor Król - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Unieważnienie - uniewaznienie 100-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
69/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Gwiazdka – świąteczne przygody międzypokoleniowe”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
28/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
80/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
103/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie III naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie III naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
80/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Magdalena Ślusarz-Bożkow - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mariola Dudziak - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6220/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał ustanawiających Pełnomocników Zarządu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6219/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6180/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie dofinansowania Placówki Straży Granicznej w Kłodzku na zakup specjalistycznego sprzętu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6218/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6061/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli i udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6217/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6216/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wniesienia dopłaty przez Województwo Dolnośląskie do spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6215/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Radni Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radni Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radni Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radni Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Kontroli i Skarg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rozwoju Turystyki, Sportu i Rekreacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Robert Pajkert - wyjaśnienie do oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mariola Dudziak - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 1/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 26 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Marosz - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Doraźna Komisja do spraw Kobiet
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Doraźna ds. wspierania rozwoju peryferyjnych subregionów Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja doraźna do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Robert Pajkert - wyjaśnienie do oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Współpracy Zagranicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uchwałodawcza, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna