Rejestr zmian w biuletynie

05.02.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Komisja Budżetu i Finansów w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Komisja doraźna do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu podmiotowym (nowa nazwa Komisja doraźna do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego)
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Doraźna Komisja do spraw Kobiet w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Komisja Doraźna ds. wspierania rozwoju peryferyjnych subregionów Dolnego Śląska w spisie podmiotów

04.02.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Uchwały Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 VI kadencja do katalogu Uchwały Sejmiku w menu przedmiotowym

25.01.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Wyjaśnienia w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu za 2019 do katalogu Osoby Wydające Decyzje w im. Marszałka w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Osoby Wydające Decyzje w im. Marszałka Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Osoby Wydające Decyzje w im. Marszałka Menu przedmiotowego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna