Rejestr zmian w biuletynie

08.06.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu testowy2 do katalogu folder spraw testowych w menu przedmiotowym

30.05.2018

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Komisja doraźna do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu Komisja doraźna do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Doraźna Komisja do spraw Kobiet do katalogu Protokoły Komisji Sejmiku w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Doraźna Komisja do spraw Kobiet w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Komisja doraźna do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego do katalogu Protokoły Komisji Sejmiku w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Komisja doraźna do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Doraźna Komisja do spraw Kobiet do katalogu Komisje Doraźne Sejmiku w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Komisja doraźna do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu podmiotowym (nowa nazwa Komisja doraźna do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Komisja doraźna do opracowania Statutu Wojeództwa Dolnośląskiego w menu podmiotowym (nowa nazwa Komisja doraźna do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego)

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ...następna