Rejestr zmian w biuletynie

11.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacjedemontażu i punkty zbierania pojazdów - Wykaz przedsiębiorcówprowadzących stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów.pdf
Dotyczy dokumentu:
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacjedemontażu i punkty zbierania pojazdów - Wykaz przedsiębiorcówprowadzących stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko ordynatora: VI ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, REUMATOLOGII I GERIATRII
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko ordynatora VI ODZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, REUMATOLOGII I GERIATRII
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko ordynatora VI ODZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, REUMATOLOGII I GERIATRII
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jednostki Oświaty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "JEDNOSTKI OŚWIATY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWADOLNOŚLĄSKIEGO - jednostki_SWD 12 01 2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Jednostki Oświaty
Treść zmiany:
Usunięto załącznik JEDNOSTKI OŚWIATY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWADOLNOŚLĄSKIEGO - jednostki_SWD_14_07_2017.doc

09.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 104_2017 -Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia _2018-OJS005-006835.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Produkcja spotu radiowego na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia -OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.htm"
Dotyczy dokumentu:
Produkcja spotu radiowego na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Osoby Niepełnosprawne na Dolnym Śląsku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Produkcja spotu radiowego na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Produkcja spotu radiowego na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania - unieważnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Akty prawne dotyczące geodezji i kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzielonych w IV kwartale 2017 rokuumorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - umorzenia IVkwartał 2017 rok.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o udzielonych w IV kwartale 2016 rokuumorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - umorzenia IVkwartał 2016.docx
Dotyczy dokumentu:
Osoby Niepełnosprawne na Dolnym Śląsku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawy załatwiane w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Kombatantów 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 21.12.2017 roku wpłynął wniosek firmy WALBET A.D.K. WALKOWIAK Spółka jawna, ul. Kobylińska 35, 63-910 Miejska Górka o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Radziechów III”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 19.12.2017 roku wpłynął wniosek Pani Katarzyny Nogała i Pana Krzysztofa Nogała, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą „TRANS-HURT”, ul. Kadecka 34, 63-900 Rawicz, o zmianę koncesji Wojewody Wrocławskiego nr 23/E/96 z dnia 06.12.1996 r. (z późniejszymi zmianami), udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Laskowa II”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
90/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
86/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
47/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
50/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
76/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2009 z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
60/2009 - w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2009 z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ I Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 107_2017 -Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Administracyjno-Finansowym w Biurze Marszałka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4730/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4741/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego do zaciągania zobowiązań wieloletnich wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 7 grudnia 2017 roku wpłynął wniosek firmy: Budomaks Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław o przeniesienie koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 1/E/2013 z dnia 27.02.2013 r. udzielonej firmie Kruszywa Agroblok Sp. z o.o. s.k-a. na wydobywanie piasków kwarcowo-skaleniowych ze złoża "Strzegomiany"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 29 grudnia 2017 roku wydana została decyzja nr 27/2017 zmieniająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 11/E/2013 z dnia 14.11.2013 r. (ze zm.) udzieloną firmie: Gospodarstwo Rolne „Brzezinka” – Tereszkiewicz Lipa Spółka Jawna, Brzezinka 12, 56-400 Oleśnica, na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Brzezinka” położonego w miejscowości Brzezinka, gmina Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 1 grudnia 2017 roku wpłynął wniosek firmy: Gospodarstwo Rolne „Brzezinka” – Tereszkiewicz Lipa Spółka Jawna, Brzezinka 12, 56-400 Oleśnica o zmianę koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 11/E/2013 z dnia 14.11.2013 r. (ze zm.) udzielonej na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Brzezinka” położonego w miejscowości Brzezinka, gmina Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 29 grudnia 2017 roku wydana została decyzja nr 27/2017 zmieniająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 11/E/2013 z dnia 14.11.2013 r. (ze zm.) udzieloną firmie: Gospodarstwo Rolne „Brzezinka” – Tereszkiewicz Lipa Spółka Jawna, Brzezinka 12, 56-400 Oleśnica, na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Brzezinka” położonego w miejscowości Brzezinka, gmina Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa publikacji pod tytułem "Informator Samorządów Dolnego Śląska 2017" w liczbie 350 sztuk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa publikacji pod tytułem "Informator Samorządów Dolnego Śląska 2017" w liczbie 350 sztuk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia.htm"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-IV.7222.48.2017.MM - 858.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-IV.7222.11.2017.MM - 857.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-IV.7222.41.2017.MM - 856.pdf"

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna