Rejestr zmian w biuletynie

24.06.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019” do katalogu Wydział Bezpieczeństwa w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019” z katalogu Wydział Bezpieczeństwa w menu podmiotowym

19.06.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu kolejowe rozkłady jazdy do katalogu Transport i Komunikacja w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Kolejowe rozkłady jazdy z katalogu Transport i Komunikacja w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Kolejowe rozkłady jazdy do katalogu Transport i Komunikacja w menu przedmiotowym

10.06.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Przyjęcie Regionalnego programu zdrowotnego zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśr w menu przedmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne)

05.06.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Przyjęcie Regionalnego programu zdrowotnego zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśr do katalogu Aktualności i Ogłoszenia w menu przedmiotowym

13.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 r. do katalogu Przeprowadzone przez Urząd Marszałkowski w menu przedmiotowym

08.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania RBWD do katalogu Współpraca z Regionami Europejskimi w menu podmiotowym

03.04.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Promocji w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wydział Promocji Województwa)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

12.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 359.pdf - uchwała 359.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie kokonkursowe do uchwały nr 359.pdf -Ogłoszenie kokonkursowe do uchwały nr 359.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 2 oświadczenie.doc - zał. nr 2oświadczenie.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała 359.pdf - uchwała 359.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie konkursowe do uchwały 359.pdf -ogłoszenie konkursowe do uchwały 359.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał. nr 2 oświadczenie.doc - zał. nr 2oświadczenie.doc
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i druk materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i druk materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ - zmiana SIWZ 2 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Piotr Malepszak - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Malepszak - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Promocji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 330/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 329/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 328/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 327/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania pracy na stanowisku Dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej i udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 325/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2845/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 281/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad V Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektów uchwał w sprawie przyznania Odznak Honorowych Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 347/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 4.1 Gospodarka odpadami w Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 346/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 252/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 320/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019.01.22
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018.12.18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018.12.13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018.12.19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019.01.23
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Kultury, Nauki i Edukacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o zmianę w rejestrze - Wniosek o zmianewpisu do rejestru.pdf
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o zmianę w rejestrze - Wniosek o zmianewpisu do rejestru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
upwaznieni lekarze - przymus bezpośredni
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019.01.23
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawy załatwiane w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-26 karta usług Odpady komunalne.pdf -DOW-S-26 karta usług Odpady komunalne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DOW-S-26 karta usług komunalka.pdf - DOW-S-26karta usług komunalka.pdf
Dotyczy dokumentu:
Opłata recyklingowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata recyklingowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KU_19 02 13.doc - Porządek obradKU_19 02 13.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KWZ 12.02.2019.doc - Porządek obradKWZ 12.02.2019.doc"

08.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-IV.7222.14.2018.IM - 882.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 341/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr interpelacji i zapytań Radnych WojewództwaVI kadencji.xlsx - rejestr interpelacji i zapytań Radnych WojewództwaVI kadencji.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr interpelacji i zapytań RadnychWojewództwa VI kadencji.xlsx - rejestr interpelacji i zapytań RadnychWojewództwa VI kadencji.xlsx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Marzeny Majdzik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Zembik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 8-19.pdf - odpowiedź 8-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Zembik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Zembik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Zembik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 7-19.pdf - odpowiedź 7-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Programy ochrony powietrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr 2018.pdf - Rejestr 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr 2018.pdf - Rejestr 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr 2017.pdf - Rejestr 2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr 2017.pdf - Rejestr 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr uchwał ZWD 2016 r.pdf - Rejestr uchwałZWD 2016 r.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr uchwał ZWD 2016 r.pdf - Rejestr uchwał ZWD2016 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Szczygieł - oświadczenie majątkowe - rozpoczecie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewelina Szydłowska - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRW 12 lutego 2019.doc - Porządekobrad KRW 12 lutego 2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KOŚ_19.02.12.doc - Porządek obradKOŚ_19.02.12.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad komisji 12.02.2019 tabelka.doc -porządek obrad komisji 12.02.2019 tabelka.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 19 02 12.doc - Porządek obradKRT 19 02 12.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Vpodlinkowany.pdf - Vpodlinkowany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek obejmowanych sprawozdaniem finansowym Województwa Dolnośląskiego za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Powiatu Lubińskiego darowizny nieruchomości, położonej w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 72
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych Województwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Usług Turystycznych w Wydziale Turystyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych Województwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porozumienia o współpracy międzyregionalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przekazania do prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Współpracy z Zagranicą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/1631/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla partnerów projektu „Dolnośląskie żłobki”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miastu Oleśnicy realizacji zadania pn.: „Utrzymanie drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku od km 0+837,00 do km 3+067,00” oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miasta Oleśnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powierzenia Powiatowi Złotoryjskiemu realizacji zadania pn.: „Letnie i zimowe utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 363 od granicy miasta Złotoryja (DP 2624D) do skrzyżowania DW 363 z DP 2615D k/m Nowa Wieś Złotoryjska” oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1048/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych pn. „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Żmigród pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na rozbudowę ciągu pieszo-rowerowego oraz budowę chodnika w ciągu drogi w kierunku węzła drogi S5 Żmigród
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia woli przejęcia odcinka drogi krajowej nr 98 w celu zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów odpadów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego doraźnej komisji do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.02.2019

Dotyczy dokumentu:
24/2019 - w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Robert Hadaś - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Fuławka - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Finanse Województwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Finanse Województwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Finanse Województwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "p.o. 08.02.19.doc - p.o. 08.02.19.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PORZADEK OBRAD KB 5_2019.doc - PORZADEK OBRAD KB5_2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań w roku 2018 z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (przekazane środki dotacji)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Certyfikacji RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Certyfikacji RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Certyfikacji RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Certyfikacji RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Certyfikacji RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 322/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 342/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2152/02 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia procedury lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący bankową obsługę budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz upoważnienia do podejmowania decyzji w sprawie wyboru banku i lokowania w nim wolnych środków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 340/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 321/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 339/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności budynków i urządzeń związanych z liniami kolejowymi nr 283, 302, 308, 312, 335, 340, 345 i 776
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 338/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie odroczenia terminu płatności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 337/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 267/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 336/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zasad dofinansowania projektów oraz wzoru wniosku w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2019 roku finansowego z budżetu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 335/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. "Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi" dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie "Odnowa Wsi Dolnośląskiej" w 2019 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 334/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Energetycznej Województwa Dolnośląskiego do 2030 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 333/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu województwa związanych z projektami realizowanymi przez Wydział Gospodarki w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej/Interreg oraz innych programów wykorzystujących środki zagraniczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan Pracy KZ 2019.doc - Plan Pracy KZ 2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 332/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019" oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej wniosków gmin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 331/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie naboru wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Współpracy Zagranicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan pracy KWZ 2019.docx - Plan pracy KWZ 2019.docx"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Współpracy Zagranicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju ObszarówWiejskich 2019.doc - Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju ObszarówWiejskich 2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan pracy KOŚiGW na 2019 rok.docx - Plan pracyKOŚiGW na 2019 rok.docx"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna