Rejestr zmian w biuletynie

13.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 r. do katalogu Przeprowadzone przez Urząd Marszałkowski w menu przedmiotowym

08.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania RBWD do katalogu Współpraca z Regionami Europejskimi w menu podmiotowym

03.04.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Promocji w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wydział Promocji Województwa)

29.03.2019

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Transportu w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych w menu przedmiotowym

27.03.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego do katalogu Departament Spraw Społecznych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geologii w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geodezji i Kartografii w menu przedmiotowym

20.03.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Komisja doraźna do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

08.01.2019

Dotyczy dokumentu:
2/2019 - w sprawie powierzenia wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego Wojciechowi Rejowskiemu – Dyrektorowi Wydziału Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej, gastronomicznej i gastronomiczno - cukierniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej, gastronomicznej i gastronomiczno - cukierniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "modyfikacja SIWZ - modyfikacja SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej, gastronomicznej i gastronomiczno - cukierniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 - ogłoszenie ozmianie ogłoszenia 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej, gastronomicznej i gastronomiczno - cukierniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pytania i odpowiedzi zamawiającego 2 - pytania iodpowiedzi Zamawiajacego 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu - Zawiadomienie ounieważnieniu postępowania - DU-Z.272.106.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
98/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
46/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1/2019 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
97/2018 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzedu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale ds. Wdrażania i Realizacji Projektów w Wydziale Edukacji i Nauki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Autoryzacji Płatności i Sprawozdawczości w Wydziale Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale ds. Wdrażania i Realizacji Projektów w Wydziale Edukacji i Nauki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Usługi restauracyjne i cateringowe na potrzeby wydarzeń projektu "REMIX - inteligentne i zielone regiony górnicze UE"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załączniki edytowalne do ogłoszenia -Załączniki edytowalne do postępowania DU-Z.272.114.2018..docx"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Radnego Tytusa Czartoryskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Tytusa Czartoryskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Tytusa Czartoryskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Radnego Tytusa Czartoryskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Radnego Tytusa Czartoryskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje i zapytania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej, gastronomicznej i gastronomiczno - cukierniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej, gastronomicznej i gastronomiczno - cukierniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana terminu skladania i otwarcia ofert pismo -DU-Z.272.113.2018 zmiana terminu skladania i otwarcia ofert pismo.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej, gastronomicznej i gastronomiczno - cukierniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -DU-Z.272.113.2018 zmiana terminu skladania i otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje i zapytania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, położonej w Luboszycach, gmina Jemielno, powiat górowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, położonej w Luboszycach, gmina Jemielno, powiat górowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej, gastronomicznej i gastronomiczno - cukierniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej, gastronomicznej i gastronomiczno - cukierniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DU-Z.72.113.2018 pytania i odpowiedzi zamawiającego- DU-Z.72.113.2018 pytania i odpowiedzi zamawiającego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowynapojami alkohol. do 4,5% zaw. alk. oraz piwem - Nowy wniosek piwo2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowynapojami alkohol. powyżej 4,5% do 18% zaw. alk. z wyjątkiem piwa -Nowy wniosek wino 2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -2018-OJS242-552528-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ruszowie przy ul. Chopina (dz. nr 334/1, 334/2, 334/3)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej, gastronomicznej i gastronomiczno - cukierniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej, gastronomicznej i gastronomiczno - cukierniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ogłoszenie ozmianie ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ruszowie przy ul. Chopina (dz. nr 334/1, 334/2, 334/3)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ruszowie przy ul. Chopina (dz. nr 334/1, 334/2, 334/3)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie zgodnie z Uchwałą xxx
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie zgodnie z Uchwałą xxx
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
test szkolenie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.11.29
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Trzebnicy przy ul. Milickiej 23 (dz. nr 4/2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi Zamawiającego na pytania od Wykonawców- pytania i odpowiedzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Infrastruktury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: Skuteczne zarządzanie instytucją publiczną
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Struktura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości położonych we Wrocławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o udzieleniu zamówienia - informacja oudzieleniu zamówienia (ZAD 1 i 2 - 104_18).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usługi restauracyjne i cateringowe na potrzeby wydarzeń projektu "REMIX - inteligentne i zielone regiony górnicze UE"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi restauracyjne i cateringowe na potrzeby wydarzeń projektu "REMIX - inteligentne i zielone regiony górnicze UE"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania - odpowiedzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 184/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia wykonywania pracy na stanowisku Dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej i udzielenia pełnomocnictwa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 183/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 182/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 178/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 177/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wielkości - Nr 3 Informacja owielkości sprzedaży 2013.doc
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy wkraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu,z wyjatkiem piwa. - Wniosek_wino 2016.doc
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 176/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy wkraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem -Wniosek piwo 2015.doc
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 175/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Pana Zbigniewa Kulika na stanowisko dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 173/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 3/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 11 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki SPZOZ za okres styczeń-październik 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plik - wyniki za I-X miesiace 2018 roku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wyniki SPZOZ za okres styczeń-październik 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki SPZOZ za okres styczeń-październik 2018 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik plik - wyniki za I-X miesiace 2018 roku.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzielonych w IV kwartale 2018 rokuumorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - umorzenia IVkwartał 2018 rok.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostekorganizacyjnych i nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku2018 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeńlub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł - Wykaz za2018 rok.docx"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 190/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego do zaciągania zobowiązań wieloletnich wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 189/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 188/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej, położonej w Luboszycach, gmina Jemielno, powiat górowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 187/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Wydziału Kontraktacji Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 186/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz określenia wysokości pomocy na te operacje
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 185/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3076/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia do jednoosobowego zatwierdzania i podpisywania dokumentów w zakresie kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z EFS (w zakresie projektów leżących w obszarze właściwości Wydziału Obsługi Wdrażania EFS)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Kudowie Zdroju dz. nr 32/7 i nr 27/1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Kudowie Zdroju dz. nr 32/7 i nr 27/1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Grzegorza Macko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 6/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 2 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Grzegorza Macko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na interpelację 1-18.pdf - odpowiedź nainterpelację 1-18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnosląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 174/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6031/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 172/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie głosowania pisemnego wspólnika spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 171/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody w głosowaniu pisemnym na zaciągnięcie przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2018/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 170/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki „Uzdrowisko Lądek-Długopole” spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 169/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki „Uzdrowisko Lądek-Długopole” spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 168/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5142/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Centrum Szpitalnemu Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 167/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia Dolnośląskiemu Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2018 rok, na realizację zadania pn.: „Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 166/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wskazania kandydata na członka zarządu spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 165/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wskazania kandydata na członka zarządu spółki Stawy Milickie spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 164/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wskazania kandydata na Prezesa zarządu spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i rozwoju Platformy SharePoint oraz utrzymania, rozwoju i modernizacji Oprogramowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania 2 - odpowiedzi na pytania 2-SharePoint - 109_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i rozwoju Platformy SharePoint oraz utrzymania, rozwoju i modernizacji Oprogramowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "25.pdf - 25.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 25.pdf - 25.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Funduszy Europejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
89/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
89/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
89/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 89/2018 Marszałka WojewództwaDolnośląskiego z dnia 11 listopada 2018 r. - 2018_089.pdf"
Dotyczy dokumentu:
89/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 89/2018 MarszałkaWojewództwa Dolnośląskiego z dnia 11 listopada 2018 r." na"Zarządzenie nr 89/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia11 grudnia 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 114/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej Grupie Ratownictwa Specjalistycznego Starówka realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 114/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej Grupie Ratownictwa Specjalistycznego Starówka realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 113/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Leszkowi Lochowi - Dyrektorowi Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 112/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4854/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018” oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej wniosków gmin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
89/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr zarządzeń z lat 1999 - 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr zarządzeń z lat 1999 - 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Immunologii Klinicznej i Pediatrii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna