Rejestr zmian w biuletynie

19.05.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2020 do katalogu Autopoprawki ZWD do Projektów Uchwał w menu przedmiotowym

11.05.2020

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Autopoprawki do Projketów Uchwał w menu przedmiotowym (nowa nazwa Autopoprawki ZWD do Projektów Uchwał)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Autopoprawki do projketów uchwał w menu przedmiotowym (nowa nazwa Autopoprawki do Projketów Uchwał)
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Sejmik Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Autopoprawki do projketów uchwał do katalogu Sejmik w menu przedmiotowym

27.04.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu ostateczne wyniki za lata 2013-2018 do katalogu Wyniki finansowe SPZOZ w menu przedmiotowym

17.04.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Transmisje wideo z otwarcia ofert do katalogu Zamówienia Publiczne w menu przedmiotowym

15.04.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ogłoszenia dotyczące procedur zamówień z wolnej ręki do katalogu Zamówienia Publiczne w menu przedmiotowym

27.03.2020

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

24.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Szkolenie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu -przeniesienie
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Innowacji w Wydziale Rozwoju Gospodarczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Księgowości i i Sprawozdawczości Budżetowej w Wydziale Finansów i Rachunkowości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie wspólne na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek dla 25 jednostek Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Ogłoszenie oudzieleniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 97/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 97/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
97/2012 - w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
9/2020 - w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
8/2020 - w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Testowy22
Treść zmiany:
Edycja dokumentu - zmiana nr telefou
Dotyczy dokumentu:
Testowy22
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Testowy22
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego LISTOPAD 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9.1. Załącznik 1 - Ocena wpływu zrzutu ścieków... na jakość wód rzeki Miedzianka - 9.1. Załącznik 1 - Ocenawpływu zrzutu ścieków ... na jakość wód rzeki Miedzianka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego LISTOPAD 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej 5, 5A, 5D (dz. nr 559/25)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6 - Powiadomienie nr 6 z dnia 22.01.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
6/2020 - w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6/2020 - w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 6/2020 Marszałka WojewództwaDolnośląskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. - 2020_006.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz osób posiadających kwalifikacjegeologiczne stwierdzone przez Wojewodę Dolnośląskiego i MarszałkaWojewództwa Dolnośląskiego. - Wykaz osób posiadającychkwalifikacje w kat. XI, XII, XIII - 06.2019.docx
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz osób posiadających kwalifikacje geologicznestwierdzone przez Wojewodę Dolnośląskiego i Marszałka WojewództwaDolnośląskiego. - Wykaz osób posiadających kwalifikacje kat. XI,XII, XIII - 01.2020.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 30.10.2019 roku wydana została decyzja nr 15/WE/2019 cofająca koncesję Ministra Środowiska nr 1/2011 z dnia 21.01.2011 r. udzieloną firmie Sandigo Sp. z o.o., na wydobywanie wód leczniczych ze złoża „Stary Wielisław”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawy załatwiane w Wydziale Geologii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań na rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan postępowań na rok 2020 - Plan postępowań2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań na rok 2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan postępowań na rok 2020 - Plan postępowań2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań na rok 2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan postępowań na rok 2020 - Plan postępowań2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań na rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan postępowań na rok 2020 - Plan postępowań2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad Komisja Rewizyjna.doc - porządekobrad Komisja Rewizyjna.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.01.2020

Dotyczy dokumentu:
40/2019 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
7/2020 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "22.01.2020 UCHWAŁA 1661.VI.2020.pdf - 22.01.2020UCHWAŁA 1661.VI.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik UCHWAŁA 1661.VI.20.pdf - UCHWAŁA 1661.VI.20.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r
Treść zmiany:
Usunięto załącznik UCHWAŁA 1661.VI.20.pdf - UCHWAŁA 1661.VI.20.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "22.01.2020 UCHWAŁA 1661.VI.2020.pdf - 22.01.2020UCHWAŁA 1661.VI.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "22.01.2020 wzor_oferty.doc - 22.01.2020wzor_oferty.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "22.01.20_INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY.pdf -22.01.20_INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych – IV kwartał 2019 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu na prośbę p. Aleksandry Błasińskiej-Jaworskiej
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "22.01.2020 kalkulacja zal__nr_6_.docx - 22.01.2020kalkulacja zal__nr_6_.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik N 22.01.2020 kalkulacja zal__nr_6_.docx - N22.01.2020 kalkulacja zal__nr_6_.docx
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 22.02.2020 zał nr 3 2019 regulamin komisjikonkursowej.pdf - 22.02.2020 zał nr 3 2019 regulamin komisjikonkursowej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "22.01.2020 zał nr 3 2019 regulamin komisjikonkursowej.pdf - 22.01.2020 zał nr 3 2019 regulamin komisjikonkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 22.02.2020 zał nr 3 2019 regulamin komisjikonkursowej.pdf - 22.02.2020 zał nr 3 2019 regulamin komisjikonkursowej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "22.02.2020 zał nr 3 2019 regulamin komisjikonkursowej.pdf - 22.02.2020 zał nr 3 2019 regulamin komisjikonkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "22.01.2020 wzor_oferty.doc - 22.01.2020wzor_oferty.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "22.01.20_INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY.pdf -22.01.20_INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej wraz z migracją danych, warsztatami oraz usługami wsparcia technicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert 50 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr BDO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019.10.23
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lista rankingowa operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn. 26 lipca do 9 września 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019.10.23
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół KKNiE 23 10 2019.pdf - protokół KKNiE23 10 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019.10.23
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019.10.23
Treść zmiany:
Usunięto załącznik protokół KKNiE 23 10 2019.pdf - protokół KKNiE23 10 2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchw_SWD_BIP (55).xls - uchw_SWD_BIP (55).xls"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchw_SWD_BIP (55).xls - uchw_SWD_BIP (55).xls
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2020 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 1b lekarze staz czastkowy.doc
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 1 a lekarze umowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 1b lekarze staz czastkowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2020 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 1 a lekarze umowy.doc
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "381_001.pdf - 381_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 381_001.pdf - 381_001.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

21.01.2020

Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchw_SWD_BIP (55).xls - uchw_SWD_BIP (55).xls"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchw_SWD_BIP (55).xls - uchw_SWD_BIP (55).xls
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Usługi gastronomiczne i cateringowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o udzieleniu zamówienia - zadanie nr 2 -informacja o udzieleniu zamówienia I-49_19- zadanie nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/366/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwały nr XIV/365/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4 - Powiadomienie nr 4 z dnia 19.01.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5 - Powiadomienie nr 5 z dnia 19.01.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Departament Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2020 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4 - Powiadomienie nr 4 z dnia 19.01.2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2020 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5 - Powiadomienie nr 5 z dnia 19.01.2020.PDF
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4 - Powiadomienie nr 4 z dnia 19.01.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5 - Powiadomienie nr 5 z dnia 19.01.2020.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul. Matejki 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogołowicach (dz. nr 106/20)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogołowicach (dz. nr 106/22)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogołowicach (dz. nr 106/21)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogołowicach (dz. nr 106/21)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogołowicach (dz. nr 106/20)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogołowicach (dz. nr 106/21)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi Powiatu Wałbrzyskiego na uchwałę nr XIII/312/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej bez numeru (dawna droga wojewódzka nr 380) kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi Powiatu Złotoryjskiego na uchwałę nr XII/318/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 363 w miejscowości Złotoryja kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi Powiatu Złotoryjskiego na uchwałę nr XIII/314/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 328 kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi Zarządu Powiatu Jaworskiego na uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 374 w miejscowości Jawor kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi Zarządu Powiatu Jaworskiego w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 363 (Jawor-Jenków) kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizacje zadań inwestycyjnych i bieżących na drogach gminnych i powiatowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Wrocław darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Skarbowców 8a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "380_001.pdf - 380_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 380_001.pdf - 380_001.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1624/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1623/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1615/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1614/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1613/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1612/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1611/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1639/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 30 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1638/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1637/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1636/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej 5, 5A, 5D - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1635/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1634/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Wnioskodawcy - Pani ………………. dotyczącego operacji pn. "Rozwój działalności Ośrodka Sportów Konnych Vidavia poprzez wprowadzenie usług opieki nad końmi wykorzystującej elementy treningu oraz wprowadzenie zasilania ośrodka z energii odnawialnej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja zotwarcia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1633/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Wnioskodawcy - Indywidualnej Praktyki Lekarskiej ………………… dotyczącego operacji pn. "Wzrost innowacyjności procesowej i produktowej poprzez wprowadzenie nowoczesnej technologii w diagnozie laryngologicznej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gabriela Zawiła - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1632/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Wnioskodawcy - Pani ………………. dotyczącego operacji pn. "Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD Dobra Widawa poprzez utworzenie profesjonalnego gabinetu fizjoterapii FIZJONOVA"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1631/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Wnioskodawczyni - Pani …………….. dotyczącego operacji pn. "Podjęcie działalności oferującej innowacyjne usługi fotograficzne - kompleksowe sensualne sesje kobiece z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1630/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - FUNDACJA EWANGELICKIE CENTRUM DIAKONII I EDUKACJI IM. KS. MARCINA LUTRA od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.01.01-02-0080/19, pn. "Aktywna integracja społeczna szansą na lepszą przyszłość dla osób niepełnosprawnych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1629/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW I ZWOLENNIKÓW PSYCHOSTYMULACJI od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.01.01-02-0012/19, pn. "Klub grupy wsparcia Dyna Lingua"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1628/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Gminy Głuszyca od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.03.04-02-0002/19 pn. "Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy - utworzenie terenów inwestycyjnych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1627/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na styczeń 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 60/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1584/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1269/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na IV kwartał 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Starszy Specjalista w Dziale Informacyjno-Szkoleniowym w Wydziale Informacji o Funduszach Europejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale ds. Wdrażania i Realizacji Projektów w Wydziale Edukacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1621/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1620/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Dyrektora Wydziału Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1619/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik " 1 - Powiadomienie nr 1 z dnia 01.01.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2 - Powiadomienie nr 2 z dnia 03.01.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3 - Powiadomienie nr 3 z dnia 17.01.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr 2018.pdf - Rejestr 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr 2018.pdf - Rejestr 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 59/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 8 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie Nr 56 z ZWD w dniu 10 grudnia 2019r.pdf - Sprawozdanie Nr 56 z ZWD w dniu 10 grudnia 2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 59/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 8 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 59/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 8 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 59/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 8 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie Nr 59 z posiedzenia ZWD w dniu 8stycznia 2020r.pdf - Sprawozdanie Nr 59 z posiedzenia ZWD w dniu 8stycznia 2020r.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 59/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 8 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna