Rejestr zmian w biuletynie

11.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wybór oferty najkorzystniejszej - wybor.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
37/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
103/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
28/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
28/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2018_028.pdf" na "Zarządzenie nr28/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
29/2018 - w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia laureatów konkursu "Piękna Wieś Dolnoślaska 2018"
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2018_029.pdf" na "Zarządzenie nr29/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
29/2018 - w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia laureatów konkursu "Piękna Wieś Dolnoślaska 2018"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
29/2018 - w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia laureatów konkursu "Piękna Wieś Dolnoślaska 2018"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
29/2018 - w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia laureatów konkursu "Piękna Wieś Dolnoślaska 2018"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
29/2018 - w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia laureatów konkursu "Piękna Wieś Dolnoślaska 2018"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018.04.17 - projekt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018.03.20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
29/2018 - w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia laureatów konkursu "Piękna Wieś Dolnoślaska 2018"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
28/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -wybór.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
test szkolenie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu - zmiana adresów email
Dotyczy dokumentu:
test szkolenie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa - dpk.jpg"
Dotyczy dokumentu:
test szkolenie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Mapa - dpk.jpg
Dotyczy dokumentu:
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Legnicy, ul. Rzeszotarska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 113.5-2017 - PZ 113 5 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Legnicy, ul. Rzeszotarska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk” w roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Świadczenie usług cateringowych – obiadów/kolacji i przerw kawowych – na terenie Wrocławia oraz Województwa Dolnośląskiego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki edytowalne nr 1-3 do ogłoszenia nausługi społeczne - Załączniki edytowalne nr 1-3 do ogłoszenia nausługi społeczne - DU-Z.272.31.2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Świadczenie usług cateringowych – obiadów/kolacji i przerw kawowych – na terenie Wrocławia oraz Województwa Dolnośląskiego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkursy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk” w roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk” w roku 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały.docx - Treść uchwały.docx"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk” w roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk” w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk - budżet kulturalny” w roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk - budżet kulturalny” w roku 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały.docx - Treść uchwały.docx"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk - budżet kulturalny” w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 193/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 10 maja 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Świadczenie usług cateringowych – obiadów/kolacji i przerw kawowych – na terenie Wrocławia oraz Województwa Dolnośląskiego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Świadczenie usług cateringowych – obiadów/kolacji i przerw kawowych – na terenie Wrocławia oraz Województwa Dolnośląskiego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Projektów EFS III w Wydziale Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Produkcja filmu promocyjnego i spotu reklamowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - OGŁOSZENIE OUDZIELENIU ZAMÓWIENIA.htm"
Dotyczy dokumentu:
Produkcja filmu promocyjnego i spotu reklamowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Projektów EFS III w Wydziale Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 132.7-2018 - PZ 132.7 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 23.10-2017 - PZ 23.10 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „VIII Piknik Olimpijski Wrocławia i Dolnego Śląska ”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 215.3-2018 - PZ 215.3-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 215.4-2018 - PZ 215.4-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sprostowanie oczywistej omyłki - Sprostowanieoczywistej omyłki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki SPZOZ za okres styczeń-marzec 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plik - wyniki za I-III miesiace 2018 roku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wyniki SPZOZ za okres styczeń-marzec 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki SPZOZ za okres styczeń-luty 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki SPZOZ za okres styczeń-luty 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plik - wyniki za I-II miesiace 2018 roku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wyniki SPZOZ za okres styczeń-luty 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki SPZOZ za okres styczeń-marzec 2018 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wyniki za I-III miesiace 2018 roku.pdf - wyniki zaI-III miesiace 2018 roku.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wyniki SPZOZ za okres styczeń-luty 2018 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wyniki za I-II miesiace 2018 roku.pdf - wyniki zaI-II miesiace 2018 roku.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wyniki SPZOZ za okres styczeń-marzec 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki SPZOZ za okres styczeń-luty 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Transport zabudowy i materiałów oraz montaż oraz demontaż zabudowy targowej w czasie targów CeBIT 2018 i IFA 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- unieważnieniepostępowania - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniepostępowania.htm"

09.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Szkolenia dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkolenia dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "32_18 - odpowiedzi na pytania - 2_1a - odpowiedzi napytania - szkolenia (4 zadania) - 32_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 09.02.2018 roku wpłynął wniosek Pana Jana Klicha, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Produkcyjno-Usługowy "Klichmet" Jan Klich, o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Dobków I".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 7 powiatów województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu -httpsbzp.uzp.gov.plZP400PodgladOpublikowanego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 7 powiatów województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ33.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 7 powiatów województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki w formie edytowalnej - zalaczniki wformie edytowalnej.docx"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 7 powiatów województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 7 powiatów województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Druk i dostawa 5 000 sztuk map promujących atrakcje Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert 30_2018 - informacja zotwarcia ofert_30 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZDROWIE - PIERWSZA STRONA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Alucrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 249.1-2018 - PZ 249.1-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Alucrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Sekretariacie Członka Zarządu i Departamentu Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie (w tym dostosowanie graficzne) oraz dostawa zabudowy i wyposażenia stoiska targowego wg designu i wytycznych Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 6_2018 -Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.htm"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autokaru wraz z kierowcą / kierowcami na terenie kraju na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "28_18 - informacje z otwarcia ofert - 3 - informacjez otwarcia ofert - transport - 28_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autokaru wraz z kierowcą / kierowcami na terenie kraju na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 192/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 kwietnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale Rozwoju Regionalnego i Pomocy Publicznej w Wydziale Koordynacji Polityki Regionalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
52/2016 - w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Turystyka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
57/2016 - w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Infrastruktura mieszkalnictwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
11/2016 - w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Analiza ekonomiczno-finansowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
27/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 52/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Turystyka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
26/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 57/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Infrastruktura mieszkalnictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
25/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Analiza ekonomiczno-finansowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i publikacja artykułów promujących Dolny Śląsk w prasie regionalnej i ogólnopolskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odp. na pyt. 22 2018 - odp. na pyt. i zmiana SIWZ 222018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenie pisemne zwykłe i specjalistyczne realizowane w ramach projektu CircE (European regions toward circular economy)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik unieważnienie postępowania - unieważnienie 172018.docx
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenie pisemne zwykłe i specjalistyczne realizowane w ramach projektu CircE (European regions toward circular economy)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania - unieważnienie 172018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja i przeprowadzenie 28 szkoleń dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020 w 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacje z otwarcia ofert - informacje z otwarciaofert 29_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenie pisemne zwykłe i specjalistyczne realizowane w ramach projektu CircE (European regions toward circular economy)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania - unieważnienie 172018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "posiedzenie wspolne komisji stałych 15.05.2018.pdf- posiedzenie wspolne komisji stałych 15.05.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łaziskach (dz. nr 295/2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łaziskach (dz. nr 295/2)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku II przetargu- Łaziska, dz. nr295/2 - Informacja o wyniku II przetargu- Łaziska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łaziskach (dz. nr 295/2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łaziskach (dz. nr 295/2)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wyniku II przetargu- Łaziska, dz. nr295/2 - Informacja o wyniku II przetargu - Łaziska.pdf

07.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale Programowania Funduszy Europejskich w Wydziale Koordynacji Polityki Regionalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa publikacji na temat Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwrcia ofert - Informacja z otwarciaofert - DU-Z.272.24.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa publikacji na temat Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -2018-OJS087-195279-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa (w tym opracowanie, nadruk i nagranie) pendrive’ów w związku z realizacją projektu „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia - informacja z otwarcia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa (w tym opracowanie, nadruk i nagranie) pendrive’ów w związku z realizacją projektu „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „O krok od emocji – cykl turniejów tenisowych połączonych z warsztatami dla rodziców”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. M. Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Przyszpitalnych w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Biegi Europejskie im. Jerzego Szmajdzińskiego Bolesławiec dnia 26 maja 2018r ”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5278/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5277/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna