Rejestr zmian w biuletynie

18.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ogłoszenie ozmianie ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ - odpowiedzi napytania i zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i rozwoju Platformy SharePoint oraz utrzymania, rozwoju i modernizacji Oprogramowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KOŚ_19.01.22.doc - Porządek obradKOŚ_19.01.22.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad komisji tablica.doc - porządekobrad komisji tablica.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KWZ 23.01.2019.doc - Porządek obradKWZ 23.01.2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
2018.12.18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018.12.18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018.12.13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Tytusa Czartoryskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 5-19.pdf - odpowiedź 5-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Tytusa Czartoryskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Tytusa Czartoryskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 4-19.pdf - odpowiedź 4-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Tytusa Czartoryskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.12.19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.12.17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IVpodlinkowany.pdf - IVpodlinkowany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "p o KPRRiG 22 01 19.doc - p o KPRRiG 22 01 19.doc"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 247/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 24.01.2019.docx - Porządekobrad KRiROW 24.01.2019.docx"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad komisji 23.01.2019 tabelka.doc -porządek obrad komisji 23.01.2019 tabelka.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 209/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 208/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KZ 23 01 2019.doc - porządek obradKZ 23 01 2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
20 grudnia 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 19.01.22.doc - Porządek obradKRT 19.01.22.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14_001.pdf - 14_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 14_001.pdf - 14_001.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 219/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności budynków i urządzeń związanych z liniami kolejowymi nr 284, 291, 310, 318 i 327
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 218/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania przez Województwo Dolnośląskie kandydata na członka zarządu spółki "Uzdrowisko Lądek-Długopole" spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 217/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki "Uzdrowisko Lądek-Długopole" spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 216/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki "Uzdrowisko Lądek-Długopole" spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 215/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki "Uzdrowisko Lądek-Długopole" spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 214/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki "Uzdrowisko Lądek-Długopole" spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 213/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki "Sanatoria Dolnośląskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 212/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki "Sanatoria Dolnośląskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 197/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania przez Województwo Dolnośląskie kandydata na członka zarządu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 196/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania przez Województwo Dolnośląskie kandydata na członka zarządu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
89/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 195/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania przez Województwo Dolnośląskie kandydata na członka zarządu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 194/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki "Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 193/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 192/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 191/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 181/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 180/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 179/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13_001.pdf - 13_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 13_001.pdf - 13_001.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PORZADEK OBRAD KB 4 _2018.doc - PORZADEK OBRAD KB 4_2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
7/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu-aktualizacja
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 232/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 246/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 28 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku - I tura - zadania 1 i 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 245/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Specjaliście ds. Zarządzania Drogami w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 244/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 244/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 243/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru odwołania pana Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego ze stanowiska dyrektora Opery Wrocławskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 242/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 241/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Trzebnicy przy ul. Milickiej, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 4/1 o pow. 0,1864 ha, AM-8, obręb nr 0001, Trzebnica - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 240/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 239/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 238/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia proponowanych zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 237/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 236/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania i podpisywania dokumentów w zakresie poświadczania wydatków oraz dokumentów związanych z realizacją Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011–2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert 110 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 235/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania i podpisywania dokumentów związanych z realizacją Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 234/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na styczeń 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 233/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5242/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów dla Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 231/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 339/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -wybór.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Teresa Zembik - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Monika Włodarczyk - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Monika Włodarczyk - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marcin Zawiła - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Monika Włodarczyk - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Patryk Wild - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jadwiga Szeląg - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dariusz Stasiak - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marek Skorupa - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Cezary Przybylski - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Magdalena Piasecka - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jerzy Pokój - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Magdalena Piasecka - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marek Obrębalski - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tymoteusz Myrda - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Damian Mrozek - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Michalska - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marzena Majdzik - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Marzena Majdzik - rozpoczecie kadencji.pdf -Marzena Majdzik - rozpoczecie kadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Marzena Majdzik - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Marzena Majdzik - rozpoczęcie kadencji.pdf -Marzena Majdzik - rozpoczęcie kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Marzena Majdzik - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marzena Majdzik - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marzena Majdzik - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Macko - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marek Łapiński - oświadczenie majątkowe - rozpoczecie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o ponownym naborze kandydatów na członków Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mirosław Lubiński - oświadczenie majątkowe - rozpoczecie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ryszard Lech - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Paweł Kura - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 8/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 15 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marcin Krzyżanowski - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i rozwoju Platformy SharePoint oraz utrzymania, rozwoju i modernizacji Oprogramowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klucz publiczny -KluczPub_Oferta_PostepowanieID_e1c90160-69fe-40ea-96e4-f94d7657f70f.asc"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i rozwoju Platformy SharePoint oraz utrzymania, rozwoju i modernizacji Oprogramowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Kredkowski - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Krawczyk - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i rozwoju Platformy SharePoint oraz utrzymania, rozwoju i modernizacji Oprogramowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Karwan - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Jurcewicz - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Huskowski - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jacek Iwancz - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Huskowski - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jerzy Dec - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tytus Czartoryski - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie likwidacji Specjalnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie likwidacji Specjalnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Calińska-Mayer - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Borys - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Bochnak - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Wrocław darowizny nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Jana Ewangelisty Purkyniego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Michał Bobowiec - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Wrocław darowizny nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Szybkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jacek Baczyński - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jacek Baczyński - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1048/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych pn. "Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Wisznia Mała pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi w m. Szewce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ………………………………… na działalność Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie ogłoszenia i odwołania przetargu w przedmiocie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ………………………………… na działalność Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie ogłoszenia i odwołania przetargu w przedmiocie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty Uchwał
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty Uchwał
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

16.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Wydział Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Współpracy z Zagranicą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Współpracy z Zagranicą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rzecznik Prasowy - Wydział Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia 2 - głoszenie o zmianieogłoszenia 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania - Scan from a XeroxWorkCentre.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchw_SWD_BIP.xls - uchw_SWD_BIP.xls"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchw_SWD_BIP.xls - uchw_SWD_BIP.xls
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchw_SWD_BIP.xls - uchw_SWD_BIP.xls"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchw_SWD_BIP.xls - uchw_SWD_BIP.xls
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.12.18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej, gastronomicznej i gastronomiczno - cukierniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DU-Z.272.113.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej, gastronomicznej i gastronomiczno - cukierniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwala_237-VI-19.pdf - uchwala_237-VI-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie konkursowe - zał 1 douchw_237-VI-19.doc"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o dotacjach - zał 2 douchw_237-VI-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie dotyczące konta bankowego - zał 6 douchw_237-VI-19.doc.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała_136-VI-18.pdf - Uchwała_136-VI-18.pdf
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie konkursowe - zał 1_uchw_136-VI-18.pdf
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o dotacjach - zał2_uchw_136-VI-18.pdf
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie dotyczące konta bankowego - zał 6do uchw_136-VI-18.pdf
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 20.12.2018 roku wpłynął firmy Czystopole Sp.z o.o. o zmianę koncesji Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 23.12.2013 r., znak ŚiR.6522.01.4.2013 (ze zm.) udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Zabór Wielki III".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 20.12.2018 roku wpłynął firmy Czystopole Sp.z o.o. o zmianę koncesji Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 13.12.2013 r., znak ŚiR.6522.05.04.2013 (ze zm.) udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Zabór Wielki II".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 03.12.2018 roku wpłynął Pana Mirosława Sójki prowadzącego działalność pod firmą Zakład Wielobranżowy Mirosław Sójka, o zmianę koncesji Wojewody Dolnośląskiego nr 5/E/99 z dnia 29.02.1999 r., udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Grabowno Wielkie".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Gospodarki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marcin Gwóźdź - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjny -Formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Usunięto załącznikFormularz-rejestrowy-oraz-formularz-aktualizacyjny.docx -Formularz-rejestrowy-oraz-formularz-aktualizacyjny.docx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie-WYTWÓRCA ODPADÓW z art. 50 ust.1pkt 5 lit. e-2.docx - Oświadczenie-WYTWÓRCA ODPADÓW z art. 50 ust.1pkt 5 lit. e-2.docx
Dotyczy dokumentu:
Tymoteusz Myrda - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. -2019_005.pdf"
Dotyczy dokumentu:
5/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Mobilność przestrzenna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "94_18 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 15 -ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2019-OJS010-019260-pl) -94_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Departament Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Mobilność przestrzenna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-V.7222.24.2018.AK - 880.pdf"

14.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej, gastronomicznej i gastronomiczno - cukierniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert DU-Z.272.113.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej, gastronomicznej i gastronomiczno - cukierniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marcin Krzyżanowski - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługi restauracyjne i cateringowe na potrzeby wydarzeń projektu "REMIX - inteligentne i zielone regiony górnicze UE"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -inf. o wyborze najkorz. ofertty 114 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pismo - zmiana terminu składania i otwarcia ofert -zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmianaogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne z języka polskiego na język czeski i z języka czeskiego na język polski na potrzeby realizacji projektów Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne z języka polskiego na język czeski i z języka czeskiego na język polski na potrzeby realizacji projektów Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Michał Bobowiec - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny, położonej w Pasikurowicach, gmina Długołęka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
8/2019 - w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
7/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
7/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/2019 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata recyklingowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/2019 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/2019 - w sprawie powierzenia wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego Wojciechowi Rejowskiemu – Dyrektorowi Wydziału Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/2019 - w sprawie powierzenia wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego Wojciechowi Rejowskiemu – Dyrektorowi Wydziału Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 2/2019 Marszałka WojewództwaDolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. - 2019_002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "petycja wprowadzenie mechanizmów zapobiegającychkumoterstwu.pdf - petycja wprowadzenie mechanizmów zapobiegającychkumoterstwu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
AGRO GOBARTO Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
AGRO GOBARTO Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 19.4-2019 - PZ 19.4-2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
AGRO GOBARTO Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia zintegrowane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 28.12.2018 r. wydana została decyzja nr 29/2018, zmieniająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr6/E/2018 z dnia 21.06.2018 r., udzieloną na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Jezierzyce Wielkie I", w granicach obszaru górniczego "Jezierzyce Wielkie IA", położonego w miejscowości Jezierzyce Wielkie, gmina Jordanów Śląski, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna