Rejestr zmian w biuletynie

22.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Wysokość środków z art. 19a – 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku - zadania 1,2,4 i 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 178/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 22 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-IV.7222.10.2018.IM - 859.pdf"
Dotyczy dokumentu:
bgdf
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Tytuł 1 - test #1
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
bgdf
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4773/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1599/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokumentu pn. "Zasady likwidacji Instrumentu Inżynierii Finansowej Dolnośląski Fundusz Powierniczy w odniesieniu do wkładu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4777/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.01.2018

Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Organizacja i obsługa spotkań i konferencji związanych z realizacją zadań Zamawiającego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i innych odpadów oraz przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów-Ścinawka Dolna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 232.1-2018 - PZ 232 1 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i innych odpadów oraz przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów-Ścinawka Dolna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Projektów EFRR I w Wydziale Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Projektów EFRR I w Wydziale Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Projektów EFRR I w Wydziale Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OS-4p_na_2017-zalacznik.doc -OS-4p_na_2017-zalacznik.doc"
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OS-4p_na_2017-objasnienia.doc -OS-4p_na_2017-objasnienia.doc"
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OS-4p_na_2017.xls - OS-4p_na_2017.xls"
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OS-4g_na_2017-zalacznik.doc -OS-4g_na_2017-zalacznik.doc"
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OS-4g_na_2017-objasnienia.doc -OS-4g_na_2017-objasnienia.doc"
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OS-4g_na_2017.xls - OS-4g_na_2017.xls"
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OŚ-4p za 2016 - formularz.xls - OŚ-4p za 2016 -formularz.xls
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OŚ-4g za 2016 rok - objaśnienia dozałącznika.pdf - OŚ-4g za 2016 rok - objaśnienia do załącznika.pdf
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OŚ-4g za 2016 rok - objaśnienia doformularza.pdf - OŚ-4g za 2016 rok - objaśnienia do formularza.pdf
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OŚ-4g za 2016 - załącznik.doc - OŚ-4g za 2016- załącznik.doc
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OŚ-4g za 2016 - formularz.xls - OŚ-4g za 2016 -formularz.xls
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OŚ-4p za 2016 rok - objaśnienia dozałącznika.pdf - OŚ-4p za 2016 rok - objaśnienia do załącznika.pdf
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OŚ-4p za 2016 rok - objaśnienia doformularza.pdf - OŚ-4p za 2016 rok - objaśnienia do formularza.pdf
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OŚ-4p za 2016 - załącznik.doc - OŚ-4p za 2016- załącznik.doc
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Starszy specjalista w Dziale Prasowym w Wydziale Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -unieważnienie postępowania 123_2017 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIUZAMÓWIENIA.htm"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 212.5-2018 - PZ 212.5-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 180.6-2017 - PZ 180 6-2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Wdrażania w Wydziale Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4756/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4754/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan postępowań na rok 2018 - Plan postępowań na2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań na rok 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan postępowań na rok 2018 - Plan postępowańna 2018 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4749/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nowej Rudzie przy ul. Kolejowej 24a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łaziskach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inwentaryzacja ilości zdeponowanych odpadów eksploatacyjnych powstających przy wydobywaniu i przeróbce surowców skalnych na terenie woj. dolnośląskiego w latach 2010-2016 w czynnych zakładach górniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "122_17 - modyfikacja SIWZ - 2_1a - modyfikacja SIWZ- badanie (inwentaryzacja odpadw) - 122_17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Inwentaryzacja ilości zdeponowanych odpadów eksploatacyjnych powstających przy wydobywaniu i przeróbce surowców skalnych na terenie woj. dolnośląskiego w latach 2010-2016 w czynnych zakładach górniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "122_17 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2_1a -ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2018-OJS011-021542-pl) - 122_17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Inwentaryzacja ilości zdeponowanych odpadów eksploatacyjnych powstających przy wydobywaniu i przeróbce surowców skalnych na terenie woj. dolnośląskiego w latach 2010-2016 w czynnych zakładach górniczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Departamencie Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4742/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 3532/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Zarządu Województwa do spraw współpracy ze spółkami Województwa Dolnośląskiego prowadzącymi działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4776/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Instytutowi Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu przeprowadzenia procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4775/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4774/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4772/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 339/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4771/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na miesiąc styczeń 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4770/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0029/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4769/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.03.00-02-0021/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4768/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.03.00-02-0098/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4767/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.03.00-02-0095/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4766/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.01-02-0084/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4765/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0100/16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4764/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0125/16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4763/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.04.01-02-0038/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4762/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.04.01-02-0251/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4761/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w spawie rozpatrzenia protestu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.01-02-0369/16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4760/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.04.01-02-0215/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4759/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3938/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych w Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4758/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych w Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Grójeckiej 12-14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Geolog Województwa - Wydział Geologii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawy załatwiane w Wydziale Geologii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa licencji na oprogramowanie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa licencji na oprogramowanie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najhkorzystniejszej oferty -wybór.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Stwierdzanie kwalifikacji geologicznych kategoriiXIII - Karta informacyjna - kwalifikacje.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w kategoriiXIII - Karta informacyjna - wniosek.doc
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stwierdzanie kwalifikacji geologicznych kategoriiXIII - Karta informacyjna - kwalifikacje.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w kategorii XIII- Karta informacyjna - wniosek.doc"
Dotyczy dokumentu:
Starszy Specjalista w Dziale Projektów EFRR II w Wydziale Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 177/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 15 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr zarządzeń z lat 1999 - 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
63/2015 - w sprawie powołania Grupy sterującej ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
3/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania Grupy sterującej ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna