Rejestr zmian w biuletynie

31.01.2019

Dotyczy dokumentu:
114/2015 - w sprawie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
23/2019 - sprawie zmiany zarządzenia nr 114/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i rozwoju Platformy SharePoint oraz utrzymania, rozwoju i modernizacji Oprogramowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia - informacja z otwarcia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i rozwoju Platformy SharePoint oraz utrzymania, rozwoju i modernizacji Oprogramowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał - 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIV/9/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2019 -2032 oraz uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr III/26/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIV/9/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2019 -2032 oraz uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr III/26/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIV/9/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2019 -2032 oraz uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr III/26/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XIV/9/2019 Składu OrzekającegoRegionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2019 r.w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długuprzedstawionej w uchwale nr III/25/18 Sejmiku WojewództwaDolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniejprognozy finansowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2019 -2032oraz uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr III/26/18 z dnia20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego narok 2019 - Opinia_Uchwała_XIV_9_2019_dlug_wpf_budzet_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał - 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej zatrudni lekarzy różnych specjalności
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

30.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. - Wykaz_przedsiebiorcow 2901 19.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego - Wykaz_przedsiebiorcow 2311 18.xls
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 290/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 289/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał - 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 288/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji ze stanowiska Dyrektora Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 287/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 280/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 279/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 278/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 277/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 276/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 275/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 274/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania przewodniczącego rady nadzorczej spółki Stawy Milickie spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 273/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania członka rady nadzorczej spółki Stawy Milickie spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 272/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki „Nowy Szpital Wojewódzki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 271/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki „Nowy Szpital Wojewódzki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 270/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki „Nowy Szpital Wojewódzki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 269/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki „Nowy Szpital Wojewódzki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 251/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 11/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 29 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Jaroch - oświadczenie majątkowe - objęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Informatyki
Treść zmiany:
Aktualizacja danych kontaktowych
Dotyczy dokumentu:
Departament Funduszy Europejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Funduszy Europejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.01.2019

Dotyczy dokumentu:
22/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Infrastruktura ekologiczna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
21/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Ochrona przyrody
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
20/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Systemy transportowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Efektywność energetyczna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Potencjał B+R i wdrożeniowy uczelni i jednostek naukowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
12/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 117/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Zatrudnienie oraz Integracja społeczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
17/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN-y)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
16/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 52/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Turystyka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
15/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Analiza ekonomiczno-finansowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
14/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Transport kolejowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
13/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Infrastruktura drogowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb modernizacji gazociągu relacji Biernatki – Legnica za Hutą ”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb modernizacji gazociągu relacji Biernatki – Legnica za Hutą ”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autobusów/autokarów wraz z kierowcą na terenie Polski na potrzeby Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autobusów/autokarów wraz z kierowcą na terenie Polski na potrzeby Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia 108 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenieo udzieleniu zamówienia 108 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia 108 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Komunikacji Społecznej Programów w Wydziale Informacji o Funduszach Europejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Komunikacji Społecznej Programów w Wydziale Informacji o Funduszach Europejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące postępowania w sprawie wygaśnięcia koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 9/98 z dnia 29.07.1998 r.(ze zmianami), udzielonej Panu Henrykowi Łożyńskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Wielobranżowy „HEDAR” Henryk Łożyński, na eksploatację kwarcu żyłowego ze złoża „Taczalin”, położonego w miejscowości Taczalin, gmina Legnickie Pole, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące postępowania w sprawie wygaśnięcia koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 9/98 z dnia 29.07.1998 r.(ze zmianami), udzielonej Panu Henrykowi Łożyńskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Wielobranżowy „HEDAR” Henryk Łożyński, na eksploatację kwarcu żyłowego ze złoża „Taczalin”, położonego w miejscowości Taczalin, gmina Legnickie Pole, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Informatyki
Treść zmiany:
Zmiana danych kontaktowych
Dotyczy dokumentu:
Wydział Informatyki
Treść zmiany:
Zmiana danych wydziału
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jerzego Pokoja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzupełnienie odpowiedzi 2-18.pdf - uzupełnienieodpowiedzi 2-18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jerzego Pokoja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Zembik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Zembik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PLAN PRACY 2019.pdf - PLAN PRACY 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
117/2015 - w sprawie zatwierdzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Zatrudnienie oraz Integracja społeczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
24/2016 - w sprawie wprowadzenia Procedury wydawania opinii w zakresie zgodności wniosków o dofinansowanie ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 na etapie oceny formalno-administracyjnej w ramach Programu Współpracy Interreg Saksonia-Polska 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
12/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 117/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Zatrudnienie oraz Integracja społeczna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
11/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedury wydawania opinii w zakresie zgodności wniosków o dofinansowanie ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 na etapie oceny formalno-administracyjnej w ramach Programu Współpracy Interreg Saksonia-Polska 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 265/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do realizacji działań związanych z udziałem w partnerstwie transgranicznym – EURES TriRegio
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 264/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do realizacji działań związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Robert Warchalewski - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i rozwoju Platformy SharePoint oraz utrzymania, rozwoju i modernizacji Oprogramowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania - odpowiedzi na pytania -SharePoint.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i rozwoju Platformy SharePoint oraz utrzymania, rozwoju i modernizacji Oprogramowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Robert Warchalewski - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Woods - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla planowanej budowy słupów linii energetycznej 400kV Mikułowa-Czarna, pow. zgorzelecki, lubański, bolesławiecki, lwówecki, złotoryjski, legnicki, jaworski, woj. dolnośląskie”, na wniosek spółki Polskie Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Józef Kochniarczyk - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Igor Wójcik - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Szeląg - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dorota Fortuna-Rataj - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dorota Fortuna-Rataj - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łaziskach (dz. nr 295/2)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku I przetargu ustnegonieograniczonego - Łaziska (dz. nr 295/2) - Informacja o wynikuprzetargu- Łaziska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łaziskach (dz. nr 295/2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łaziskach (dz. nr 295/2)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wyniku I przetargu ustnegonieograniczonego - Łaziska (dz. nr 295/2) - Informacja o wynikuprzetargu - Łaziska.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rafał Dyjur - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dorota Fortuna-Rataj - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Leszek Tkaczyk - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata recyklingowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Leszek Loch - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łaziskach (dz. nr 295/2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i druk materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania - odpowiedzi na pytania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i druk materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
74/2017 - w sprawie zmian w składzie Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017 - 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
52/2017 - w sprawie powołania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017 - 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
10/2019 - w sprawie zmian w składzie Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017 - 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia 2019-OJS018-038950-pl-ts.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji na oprogramowanie wraz z migracją na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -2019-OJS017-035598-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji na oprogramowanie wraz z migracją na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 283/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności budynków i urządzeń związanych z liniami kolejowymi nr 303, 316, 317, 319, 322, 336 i 372
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 282/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od "Umowy nr DF/2/2015 na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Województwa Dolnośląskiego w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2021 r."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 10/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 24 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna