Rejestr zmian w biuletynie

12.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie (w tym dostosowanie graficzne) oraz dostawa zabudowy i wyposażenia stoiska targowego wg designu i wytycznych Zamawiającego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podmioty lecznicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podmioty lecznicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Medycyna Pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZDROWIE - PIERWSZA STRONA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZDROWIE - PIERWSZA STRONA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Staże Podyplomowe Lekarzy i Lekarzy Dentystów 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZDROWIE - PIERWSZA STRONA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZDROWIE - PIERWSZA STRONA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZDROWIE - PIERWSZA STRONA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZDROWIE - PIERWSZA STRONA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Program wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych - Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania wad rozwojowych w oparciu o wywiad i badanie zaburzeń rozwoju psychomotorycznego u niemowląt - program pilotażowy” - RAPORT Z KONSULTACJI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Medycyna Pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZDROWIE - PIERWSZA STRONA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki SP ZOZ za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki SP ZOZ za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 paździenika 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Kardiologii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko ordynatora: VI ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, REUMATOLOGII I GERIATRII
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Janowicach Wielich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zamkniętego: „Europa a kraje Bliskiego Wschodu – różnice kulturowe”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko ordynatora VI ODZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, REUMATOLOGII I GERIATRII
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko : Pielęgniarki Oddziałowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KONKURS NA STANOWISKO ORDYNATORA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Program wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych - Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania wad rozwojowych w oparciu o wywiad i badanie zaburzeń rozwoju psychomotorycznego u niemowląt - program pilotażowy” - RAPORT Z KONSULTACJI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regionalny Program Zdrowotny pn.: "Choroby układu ruchu wywoływane sposobem wykonywania pracy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
IV. Edycja Szkoły dla Pacjentów Onkologicznych i Ich Rodzin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program poprawy opieki perinatologicznej na Dolnym Śląsku - 2011-2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Programu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych - Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania wad rozwojowych w oparciu o wywiad i badanie zaburzeń rozwoju psychomotorycznego u niemowląt - program pilotażowy”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Walka z nowotworem prostaty w województwie dolnośląskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szczepienia przeciwko grypie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Walka z nowotworem prostaty w województwie dolnośląskim
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Program poprawy opieki perinatologicznej na Dolnym Śląsku - 2011-2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
„Programu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych - Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania wad rozwojowych w oparciu o wywiad i badanie zaburzeń rozwoju psychomotorycznego u niemowląt - program pilotażowy”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z promocji i ochrony zdrowia obejmującego działania w zakresie aktywizowania środowisk lokalnych na rzecz rozwoju środowiskowych usług dla osób starszych w 2009 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z promocji i ochrony zdrowia obejmującego działania w zakresie aktywizowania środowisk lokalnych na rzecz rozwoju środowiskowych usług dla osób starszych w 2009 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Szczepienia przeciwko grypie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan dyżurów specjalistycznych II kw.2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Programu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych - Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania wad rozwojowych w oparciu o wywiad i badanie zaburzeń rozwoju psychomotorycznego u niemowląt - program pilotażowy”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
„Programu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych - Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania wad rozwojowych w oparciu o wywiad i badanie zaburzeń rozwoju psychomotorycznego u niemowląt - program pilotażowy”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan dyżurów specjalistycznych II kw.2012
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZDROWIE - PIERWSZA STRONA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAŁĄCZNIK 5 - Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów na 2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAŁACZNIKI 6 i 7 - Staże Podyplomowe Lekarzy i Lekarzy Dentystów 2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - wersja edytowalna - 1 - SIWZ - Geoportal06-02.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt umowy - wersja edytowalna - UMOWA_WZOR.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Warunki techniczne - wersja edytowalna -warunki_techniczne.doc"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik nr 2 do projektu umowy - wersja edytowalna- Zalacznik_nr_2_do_umowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
ZAŁĄCZNIKI 1-4 - Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów na 2013
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZDROWIE GLOWNE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadaniami z zakresu z restrukturyzacji i ochrony zdrowia.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Preezentacje dot. sytuacji w podmiotach leczniczych dla których Samorząd Województwa Dolnosląskiego pełni funkcję podmiotu tworzącego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wstępne wyniki SPZOZ za rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadaniami z zakresu z restrukturyzacji i ochrony zdrowia.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Preezentacje dot. sytuacji w podmiotach leczniczych dla których Samorząd Województwa Dolnosląskiego pełni funkcję podmiotu tworzącego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wstępne wyniki SPZOZ za rok 2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZDROWIE GLOWNE
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Likwidacje
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Likwidacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podmioty lecznicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podmioty lecznicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podmioty lecznicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Staże Podyplomowe Lekarzy i Lekarzy Dentystów 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2) B - Zalacznik nr 2b dentysci staz czastkowy2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
Staże Podyplomowe Lekarzy i Lekarzy Dentystów 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2 A) - Zalacznik nr 2a lekarze dentysci umowy2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
Staże Podyplomowe Lekarzy i Lekarzy Dentystów 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2 A) - Zalacznik nr 2a lekarze dentysci umowyXI.2017.doc
Dotyczy dokumentu:
Staże Podyplomowe Lekarzy i Lekarzy Dentystów 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2) B - Zalacznik nr 2b dentysci staz czastkowy2017.doc
Dotyczy dokumentu:
Podmioty lecznicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podmioty lecznicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik podmioty lecznicze - baza podm. leczn. VI.2014umwd.xls
Dotyczy dokumentu:
Informacje Statystyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje Statystyczne
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Informacje Statystyczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

09.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Pierwszy Koncert Muzyki Synagogalnej w Prochowicach”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OS-4g_na_2017.xls - OS-4g_na_2017.xls
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OS-4p_na_2017.xls - OS-4p_na_2017.xls
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OS-4g_na_2017.xls - OS-4g_na_2017.xls"
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OS-4p_na_2017.xls - OS-4p_na_2017.xls"
Dotyczy dokumentu:
Anna Jałowy - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Pieślak - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Weryfikacji Zamówień Publicznych w Wydziale Kontroli RPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Pieślak - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Alicja Czeczot - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Laskowska - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Kardiologii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Pszczółkowska - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Magdalena Tomicka - Paluszczak - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Magdalena Tomicka - Paluszczak - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Gustowska - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Joanna Gustowska - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wincenty Mazurec - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresuPolityki Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - aktywizacja grup senioralnych w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2018 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozporządzenie MRPiPS - Rozporządzenie MRPiPS z19.08.2016_poz.1300.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2018 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustawa o działalności pożytku publicznego -Ustawa o działalności pożytku publicznego tj. z14.10.2016r._poz.1817.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresuPolityki Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - aktywizacja grup senioralnych w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Główny specjalista w Dziale Transportu Kolejowego w Wydziale Transportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu: Przygotowanie i realizacja badań ewaluacyjnych w praktyce – najważniejsze zagadnienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników UMWD zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu: Produkty projektów EFS dostępne dla osób z niepełnosprawnościami – zasady tworzenia zasobów cyfrowych oraz kontroli produktów projektów EFS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Nowa odsłona Kościoła Pokoju”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal dziecięcy – na ludowa nutę ”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Dzień Młodzieży Pozytywnie Nakręconej ”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Koncert kolęd i pastorałek”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Administracyjno-Finansowym w Biurze Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu, ustawienie daty ważności
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Obsługi Administracyjnej w Wydziale Organizacyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Audytu Wewnętrznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 7 lutego 2018 roku wydana została decyzja nr 2/2018 przenosząca na firmę: Budomaks Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław, koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 1/E/2013 z dnia 27.02.2013 r. udzieloną firmie: AGROBLOK Sp. z o.o. Sp. komandytowo-akcyjna, ul. Wrocławska 7, 55-040 Bielany Wrocławskie, na wydobywanie piasków skaleniowo-kwarcowych ze złoża „Strzegomiany”, położonego w miejscowości Strzegomiany, gmina Sobótka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Kontroli RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4875/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Polityki Zdrowotnej i Promocji zdrowia - aktywizacja grup senioralnych w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4874/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. "Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi" dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie "Odnowa Wsi Dolnośląskiej" w 2018 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4873/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zasad dofinansowania projektów oraz wzoru wniosku w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2018 roku finansowanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4872/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4871/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. dotycząca rozpatrzenia petycji mieszkanek budynku przy ul. Grójeckiej 12-14 we Wrocławiu w sprawie określenia zasad rozliczeń za wodę, ogrzewanie i energię oraz zastosowania zniżki czynszu ze względu na zły stan techniczny budynku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4870/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we Wrocławiu na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4869/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4476/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4868/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.03.00-02-0114/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4867/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.03.00-02-0112/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4866/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.03.00-02-0101/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4864/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.03.00-02-0062/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4865/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.03.00-02-0084/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4863/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.03.00-02-0060/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4862/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.03.00-02-0057/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4861/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.03.00-02-0001/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4860/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0006/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4859/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.04.01-02-0142/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4858/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.02.01-02-0061/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4857/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.02.01-02-0027/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4856/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.02.01-02-0026/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4855/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.02.01-02-0025/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4851/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4850/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/29/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLIII/1465/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego oraz w uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLIII/1465/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/28/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLIII/1466/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do produkcji nadrenianu amonu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 106.5-2018 - PZ 106.5-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do produkcji nadrenianu amonu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
96/2017 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
54/2017 - w sprawie określenia składu Grupy roboczej jako podmiotu zaangażowanego w proces opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/2018 - W sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie określenia składu Grupy roboczej jako podmiotu zaangażowanego w proces opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Komisja Doraźna ds. Wspierania Rozwoju Peryferyjnych Subregionów Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Współpracy Zagranicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Uchwałodawcza, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Kultury, Nauki i Edukacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Kultury, Nauki i Edukacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Kultury, Nauki i Edukacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna