Rejestr zmian w biuletynie

25.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny referent w Wydziale Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia 4-2018 - informacja zotwarcia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 25.01.2018 roku wpłynął wniosek firmy: QS-Doradztwo Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 41-600 Świętochłowice, o zmianę koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 20/99 z dnia 29.04.1999 r. (ze zm.), udzielonej na wydobywanie łupka kwarcytowego ze złoża „Jegłowa".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie o koszt usługi tłumaczenia z i na język migowy treści jednodniowych spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - NIEROZSTRZYGNIĘTE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie o koszt usługi tłumaczenia z i na język migowy treści jednodniowych spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uchwałodawcza, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plan pracy 2018.docx - plan pracy 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść sprostowania -ENOTICES_UMWD-2018-030527-NF14-PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na pytania nr 4 + modyfikacja SIWZ - odp na pyt nr 4+modyfikacja SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie (w tym dostosowanie graficzne) oraz dostawa zabudowy i wyposażenia stoiska targowego wg designu i wytycznych Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania nr 2_ 6 2018 - Odpowiedzi napytania nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu- Informacja o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4909/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Stawy Milickie spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4880/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4476/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4854/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018” oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej wniosków gmin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i przeprowadzenie działań z zakresu public relations i promocji, skierowanych do młodzieży z zagranicy studiującej na Dolnym Śląsku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zakończeniu Dialogu - ZakończenieDialogu technicznego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przemysław Pawłowicz - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przemysław Pawłowicz - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Miza - wyjaśnienie do korekty oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Miza - korekta oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. - Wykaz_przedsiebiorcow 1402 18.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. - Wykaz_przedsiebiorcow 2012 17.xls
Dotyczy dokumentu:
Joanna Błaszczyk - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na rozpoczęcie funkcji oraz na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Joanna Błaszczyk - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na rozpoczęcie funkcji oraz na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Joanna Błaszczyk - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na rozpoczęcie funkcji oraz na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Hanna Zaczyk-Lindner - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jarosław Tomczyk - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Hanna Zaczyk-Lindner - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Hanna Zaczyk-Lindner - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dorota Subocz - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Błaszków - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie-formularz.docx -Oświadczenie-formularz.docx"
Dotyczy dokumentu:
Leszek Loch - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie-formularz.docx -Oświadczenie-formularz.docx
Dotyczy dokumentu:
Robert Pajkert - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.12.21
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.12.21
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.12.21
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.12.21
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.12.20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.12.12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
9/2018 - w sprawie powołania zespołu oceniającego, który dokona oceny wniosków o wybór operacji zgłoszonych do realizacji w 2018 roku w ramach Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 Krajowej Siecie Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie-formularz.docx -Oświadczenie-formularz.docx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie-formularz.docx -Oświadczenie-formularz.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Katalog odpadów-Dz.U. z 2014 r. poz. 1923.pdf -Katalog odpadów-Dz.U. z 2014 r. poz. 1923.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki SP ZOZ za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 września2014 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017.11.28
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół KOŚiGW 52_17.11.28.docx - ProtokółKOŚiGW 52_17.11.28.docx
Dotyczy dokumentu:
2017.11.28
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017.11.28
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół KOŚiGW 52_17.11.28.docx - ProtokółKOŚiGW 52_17.11.28.docx"
Dotyczy dokumentu:
2017.11.28
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017.11.28
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017.12.05
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017.12.19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi grupy inicjatywnej miejscowości Łojowice gm. Wiązów na nienależyte wykonanie zadań w zakresie zarządzania drogą wojewódzką nr 378 przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi grupy inicjatywnej miejscowości Łojowice gm. Wiązów na nienależyte wykonanie zadań w zakresie zarządzania drogą wojewódzką nr 378 przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała skarga.pdf - uchwała skarga.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi grupy inicjatywnej miejscowości Łojowice gm. Wiązów na nienależyte wykonanie zadań w zakresie zarządzania drogą wojewódzką nr 378 przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "31.pdf - 31.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi grupy inicjatywnej miejscowości Łojowice gm. Wiązów na nienależyte wykonanie zadań w zakresie zarządzania drogą wojewódzką nr 378 przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Departament Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4921/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy na dzierżawę gruntu o powierzchni 300 m2 pod lokalizację stoisk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wydania decyzji nr 1/2018 zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400 kV relacji Czarna-Pasikurowice, województwo dolnośląskie, gminy: Ruja, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Długołęka"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie - Pismo znak DOW-G.I.7440.8.2017.JB zdnia 20.02.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wydania decyzji nr 1/2018 zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400 kV relacji Czarna-Pasikurowice, województwo dolnośląskie, gminy: Ruja, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Długołęka"
Treść zmiany:
Korekta nazwy załącznika
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wydania decyzji nr 1/2018 zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400 kV relacji Czarna-Pasikurowice, województwo dolnośląskie, gminy: Ruja, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Długołęka"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Obwieszczenie znak DOW-G.I.7440.8.2017.JB z dnia20.02.2018.pdf - Obwieszczenie znak DOW-G.I.7440.8.2017.JB z dnia20.02.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 226.3-2018 - PZ 226.3-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
EkoPartner Recykling Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 246.1-2018 - PZ 246.1-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
EkoPartner Recykling Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wydania decyzji nr 1/2018 zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400 kV relacji Czarna-Pasikurowice, województwo dolnośląskie, gminy: Ruja, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Długołęka"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do tworzenia Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Samorządna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale Transportu Kolejowego w Wydziale Transportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Szkolnictwa w Wydziale Edukacji i Nauki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4923/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 351/II/03 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4917/V/18 z dnia 19 lutego 2018r. oraz treść ogłoszenia konkursowego, załącznik nr 2 – oświadczenie i wzór oferty na realizację zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4895/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na pytanie nr 3 - odpowiedź na pytanianr 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie (w tym dostosowanie graficzne) oraz dostawa zabudowy i wyposażenia stoiska targowego wg designu i wytycznych Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Aktualne załączniki edytowalne do SIWZ_pomodyfikacji_ 6 2018 - Aktualne_po zmianie_załączniki edytowalne doSIWZ_ 6 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie (w tym dostosowanie graficzne) oraz dostawa zabudowy i wyposażenia stoiska targowego wg designu i wytycznych Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ oraz informacja o zmianie terminuskładania i otwarcia ofert_6 2018 - Modyfikacja SIWZ oraz inf o zmianieterminu składania i otwarcia ofert 6_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie (w tym dostosowanie graficzne) oraz dostawa zabudowy i wyposażenia stoiska targowego wg designu i wytycznych Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 - Ogłoszenieo zmianie ogłoszenia nr 2.htm"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie (w tym dostosowanie graficzne) oraz dostawa zabudowy i wyposażenia stoiska targowego wg designu i wytycznych Zamawiającego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Dariuszowi Parylakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Dariuszowi Parylakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Annie Zmarzły Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Aleksandrowi Wlizło Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Leszkowi Wośkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Agacie Trafalskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Arkadiuszowi Sudołowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wiesławowi Piechocie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Janowi Mularczykowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Moskalukowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Marcinowi Kowalskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Markowi Gwoździowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Markowi Ziętkowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Janowi Sumisławskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Słoneckiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Januszowi Jerzakowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Zespołowi Górali Czadeckich POJANA z Piławy Dolnej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XLIV Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w dniu 22 lutego 2018 roku 16 punktów dotyczących uchwał w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plan pracy 2018 KRG.doc - plan pracy 2018 KRG.doc"
Dotyczy dokumentu:
17.12.19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.12.05
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.11.14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4848/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie-formularz.docx -Oświadczenie-formularz.docx"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4908/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4907/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4893/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Skarbowej 5 w drodze rokowań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4892/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Św. Piotra 12 w drodze rokowań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż z województwadolnośląskiego dla których właściwym organem koncesyjnym jestMarszałek Województwa Dolnoślaskiego - Koncesje 02-2018.xlsx"

20.02.2018

Dotyczy dokumentu:
ZDROWIE - PIERWSZA STRONA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZDROWIE - PIERWSZA STRONA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZDROWIE - PIERWSZA STRONA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Główny specjalista w Dziale Projektów i Rozliczeń w Wydziale Informatyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XLIV Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji: NIE dla SMOGU - TAK dla WĘGLA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny specjalista w Dziale Projektów i Rozliczeń w Wydziale Informatyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regionalny Program Zdrowotny Województwa Dolnośląskiego w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4822/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4925/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Ząbkowickiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4924/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-611-349-ARiMR/4/z Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PROW na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4922/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia Typ 9802 nr 000040528 w zakresie nieruchomości zlokalizowanej w Legnicy przy ul. Rataja 32
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4920/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zrzeczenia się prawa użytkowania nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4919/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie rozwiązania umowy użyczenia zawartej z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4918/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o przyznanie stypendium sportowego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4917/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regionalny Program Zdrowotny Województwa Dolnośląskiego w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4916/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4915/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW (Typ B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) - Nr naboru RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4914/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT AW (Typ A: Ograniczona niska emisja transportowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych) - Nr naboru RPDS.03.04.04-IP.03-02-248/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4913/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4912/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3316/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałania 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (Nr naboru RPDS.07.01.01-IZ.00-02-073/16)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4911/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3213/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - konkursy horyzontalne - nabór na OSI 6.1.1.C Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. żłobki, kluby malucha) Nr naboru RPDS.06.01.01-IZ.00-02-100/16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regionalny Program Zdrowotny Województwa Dolnośląskiego w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Drugi konkurs na stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZDROWIE - PIERWSZA STRONA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Drugi konkurs na stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Drugi konkurs na stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4910/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4758/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych w Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Drugi konkurs na stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Organizacja dorocznego Kongresu Odnowy Wsi, który odbędzie się w dniach 29.11.-01.12.2018 r. na terenie Dolnego Śląska dla maksymalnie 220 osób
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inwentaryzacja ilości zdeponowanych odpadów eksploatacyjnych powstających przy wydobywaniu i przeróbce surowców skalnych na terenie woj. dolnośląskiego w latach 2010-2016 w czynnych zakładach górniczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inwentaryzacja ilości zdeponowanych odpadów eksploatacyjnych powstających przy wydobywaniu i przeróbce surowców skalnych na terenie woj. dolnośląskiego w latach 2010-2016 w czynnych zakładach górniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "122_17 - informacja o wyborze najkorzystniejszejoferty - 10 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - badanie(inwentaryzacja odpadów) - 122_17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Drugi konkurs na stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 182/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 19 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu przy Al. Wiśniowej 36, ul. Sztabowej 93, 95, 97, ul. Sudeckiej 92-96
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie (w tym dostosowanie graficzne) oraz dostawa zabudowy i wyposażenia stoiska targowego wg designu i wytycznych Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania i informacje o zmianie terminuskładania i otwarcia 6_2018 - Odpowiedzi na pytania oraz informacja ozmianie terminu składania i otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie (w tym dostosowanie graficzne) oraz dostawa zabudowy i wyposażenia stoiska targowego wg designu i wytycznych Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana terminuskładania ofert) 6_2018 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmianaterminu składania i otwarcia ofert) 6_2018.htm"
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 02 lutego 2018 roku wpłynął wniosek firmy: Kopalnia Surowców Mineralnych Byczeń - Spółka Jawna, Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, o przeniesienie koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 2/E/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r., udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Bartniki III”, położonego w gminie Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 02 lutego 2018 roku wpłynął wniosek firmy: Kopalnia Surowców Mineralnych Byczeń - Spółka Jawna, Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, o przeniesienie koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 2/E/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r., udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Bartniki III”, położonego w gminie Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 02 lutego 2018 roku wpłynął wniosek firmy: Kopalnia Surowców Mineralnych Byczeń - Spółka Jawna, Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, o przeniesienie koncesji Wojewody Dolnośląskiego nr 3/E/2000 z dnia 10.10.2000 r. (ze zmianami), udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Pomianów”, położonego w gminie Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie (w tym dostosowanie graficzne) oraz dostawa zabudowy i wyposażenia stoiska targowego wg designu i wytycznych Zamawiającego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 02 lutego 2018 roku wpłynął wniosek firmy: Kopalnia Surowców Mineralnych Byczeń - Spółka Jawna, Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, o przeniesienie koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 2/E/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r., udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Bartniki III”, położonego w gminie Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Projektów EFRR I w Wydziale Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 21.02.2018 g.13.00 s.1224DUW_.doc - porządek obrad KBIF 21.02.2018 g.13.00 s.1224 DUW_.doc"
Dotyczy dokumentu:
Petycje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KBIF..doc - porządek obradKBIF..doc"
Dotyczy dokumentu:
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 180.7-2018 - PZ 180 7 - 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-V.7222.18.2017.AWi - 860.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica - ERGO Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 151.5-2018 - PZ 151 5 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica - ERGO Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica - ERGO Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia zintegrowane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia zintegrowane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica - ERGO Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Gospodarki Odpadami w Wydzialel Środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kwestionariusz osobowy - KWESTIONARIUSZOSOBOWY_NOWY_DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.docx"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Gospodarki Odpadami w Wydzialel Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Gospodarki Odpadami w Wydzialel Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek obejmowanych konsolidacją według stanu na 31 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Gospodarki Odpadami w Wydzialel Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Opłat Środowiskowych w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Gospodarki Odpadami w Wydzialel Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna