Rejestr zmian w biuletynie

03.04.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Promocji w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wydział Promocji Województwa)

29.03.2019

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Transportu w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych w menu przedmiotowym

27.03.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego do katalogu Departament Spraw Społecznych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geologii w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geodezji i Kartografii w menu przedmiotowym

20.03.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Komisja doraźna do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu 2019 z katalogu Komisja doraźna do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

27.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące postępowania w sprawie wygaśnięcia koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 9/98 z dnia 29.07.1998 r.(ze zmianami), udzielonej Panu Henrykowi Łożyńskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Wielobranżowy „HEDAR” Henryk Łożyński, na eksploatację kwarcu żyłowego ze złoża „Taczalin”, położonego w miejscowości Taczalin, gmina Legnickie Pole, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące postępowania w sprawie wygaśnięcia koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 9/98 z dnia 29.07.1998 r.(ze zmianami), udzielonej Panu Henrykowi Łożyńskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Wielobranżowy „HEDAR” Henryk Łożyński, na eksploatację kwarcu żyłowego ze złoża „Taczalin”, położonego w miejscowości Taczalin, gmina Legnickie Pole, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Informatyki
Treść zmiany:
Zmiana danych kontaktowych
Dotyczy dokumentu:
Wydział Informatyki
Treść zmiany:
Zmiana danych wydziału
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jerzego Pokoja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzupełnienie odpowiedzi 2-18.pdf - uzupełnienieodpowiedzi 2-18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jerzego Pokoja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Zembik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Zembik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PLAN PRACY 2019.pdf - PLAN PRACY 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
117/2015 - w sprawie zatwierdzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Zatrudnienie oraz Integracja społeczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
24/2016 - w sprawie wprowadzenia Procedury wydawania opinii w zakresie zgodności wniosków o dofinansowanie ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 na etapie oceny formalno-administracyjnej w ramach Programu Współpracy Interreg Saksonia-Polska 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
12/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 117/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Zatrudnienie oraz Integracja społeczna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
11/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedury wydawania opinii w zakresie zgodności wniosków o dofinansowanie ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 na etapie oceny formalno-administracyjnej w ramach Programu Współpracy Interreg Saksonia-Polska 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 265/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do realizacji działań związanych z udziałem w partnerstwie transgranicznym – EURES TriRegio
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 264/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do realizacji działań związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Robert Warchalewski - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i rozwoju Platformy SharePoint oraz utrzymania, rozwoju i modernizacji Oprogramowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania - odpowiedzi na pytania -SharePoint.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i rozwoju Platformy SharePoint oraz utrzymania, rozwoju i modernizacji Oprogramowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Robert Warchalewski - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Woods - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla planowanej budowy słupów linii energetycznej 400kV Mikułowa-Czarna, pow. zgorzelecki, lubański, bolesławiecki, lwówecki, złotoryjski, legnicki, jaworski, woj. dolnośląskie”, na wniosek spółki Polskie Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Józef Kochniarczyk - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Igor Wójcik - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Szeląg - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dorota Fortuna-Rataj - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dorota Fortuna-Rataj - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łaziskach (dz. nr 295/2)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku I przetargu ustnegonieograniczonego - Łaziska (dz. nr 295/2) - Informacja o wynikuprzetargu- Łaziska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łaziskach (dz. nr 295/2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łaziskach (dz. nr 295/2)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wyniku I przetargu ustnegonieograniczonego - Łaziska (dz. nr 295/2) - Informacja o wynikuprzetargu - Łaziska.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rafał Dyjur - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dorota Fortuna-Rataj - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Leszek Tkaczyk - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata recyklingowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Leszek Loch - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łaziskach (dz. nr 295/2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i druk materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania - odpowiedzi na pytania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i druk materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
74/2017 - w sprawie zmian w składzie Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017 - 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
52/2017 - w sprawie powołania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017 - 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
10/2019 - w sprawie zmian w składzie Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017 - 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia 2019-OJS018-038950-pl-ts.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji na oprogramowanie wraz z migracją na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -2019-OJS017-035598-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji na oprogramowanie wraz z migracją na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 283/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności budynków i urządzeń związanych z liniami kolejowymi nr 303, 316, 317, 319, 322, 336 i 372
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 282/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od "Umowy nr DF/2/2015 na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Województwa Dolnośląskiego w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2021 r."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 10/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 24 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Ulgi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawy załatwiane w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik BiA DOW-S 21-24.zip - BiA DOW-S 21-24.zip
Dotyczy dokumentu:
Sprawy załatwiane w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne z języka polskiego na język czeski i z języka czeskiego na język polski na potrzeby realizacji projektów Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -wybór oferty najkorzystniejszej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne z języka polskiego na język czeski i z języka czeskiego na język polski na potrzeby realizacji projektów Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdawczość dla sprzedawcy detalicznego baterii kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-24 karta usług Sprzedawca detaliczny -DOW-S-24 karta usług Sprzedawca detaliczny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdawczość dla sprzedawcy detalicznego baterii kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DOW-S-24 karta usług sprzedawca detaliczny2017.pdf - DOW-S-24 karta usług sprzedawca detaliczny 2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdawczość dla prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DOW-S-23 karta usług zakład przetwarzania2017.pdf - DOW-S-23 karta usług zakład przetwarzania 2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdawczość dla prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-23 karta usług Zakłady przetwarzania -DOW-S-23 karta usług Zakłady przetwarzania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdawczość dla zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DOW-S-22 karta usług zbierający 2017.pdf -DOW-S-22 karta usług zbierający 2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdawczość dla zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-22 karta usług Zbierający baterie iakumulatory - DOW-S-22 karta usług Zbierający baterie iakumulatory.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdawczość dla wprowadzających baterie lub akumulatory
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-21 karta usług Wprowadzający baterie iakumulatory - DOW-S-21 karta usług Wprowadzający baterie iakumulatory.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdawczość dla wprowadzających baterie lub akumulatory
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DOW-S-21 karta usług wprowadzajacy 2017.pdf -DOW-S-21 karta usług wprowadzajacy 2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Załaczniki do programu-hałas-2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Załaczniki do programu-hałas-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przyjęciu Programu - Informacja oprzyjęciu Programu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad IV Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego potępienia agresji i przemocy w przestrzeni publicznej oraz brutalizacji języka debaty politycznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad IV Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego potępienia agresji i przemocy w przestrzeni publicznej oraz brutalizacji języka debaty politycznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16_001.pdf - 16_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad IV Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego potępienia agresji i przemocy w przestrzeni publicznej oraz brutalizacji języka debaty politycznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 16_001.pdf - 16_001.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad IV Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego potępienia agresji i przemocy w przestrzeni publicznej oraz brutalizacji języka debaty politycznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego RPO WD 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -wybór 107.18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na ":"
Dotyczy dokumentu:
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniachnieopodatkowanych należności budżetowych za IV kwartał 2018 r_.pdf -Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach nieopodatkowanychnależności budżetowych za IV kwartał 2018 r_.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Kwartalna informacja o udzielonychumorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych za IV kwartał2018 r_.pdf" na "."
Dotyczy dokumentu:
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniachnieopodatkowanych należności budżetowych za IV kwartał 2018 r_.pdf -Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach nieopodatkowanychnależności budżetowych za IV kwartał 2018 r_.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Sekretariacie Członka Zarządu i Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Certyfikacji RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Certyfikacji RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Certyfikacji RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Certyfikacji RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniachnieopodatkowanych należności budżetowych za IV kwartał 2018 r_.pdf -Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach nieopodatkowanychnależności budżetowych za IV kwartał 2018 r_.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 23.01.2019_informacja o umorzeniu BIP.doc -23.01.2019_informacja o umorzeniu BIP.doc
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad IV Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego potępienia agresji i przemocy w przestrzeni publicznej oraz brutalizacji języka debaty politycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad IV Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektów uchwał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druki obowiązujące od roku sprawozdawczego 2018 -Druki obowiązujące od roku sprawozdawczego 2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań: OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-19 karta usług OPAK - DOW-S-19 karta usługOPAK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
18.12.13
Treść zmiany:
Dodano załącznik "prot. 13.12.18.doc - prot. 13.12.18.doc"
Dotyczy dokumentu:
18.12.13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.12.18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "prot. 18.12.18.doc - prot. 18.12.18.doc"
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań: OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DOW-S-19 karta usług OPAK.pdf - DOW-S-19 kartausług OPAK.pdf
Dotyczy dokumentu:
18.12.18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.12.13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DOW-S-17 karta usług OŚ OP1.pdf - DOW-S-17 kartausług OŚ OP1.pdf
Dotyczy dokumentu:
18.12.18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-17 karta usług OŚ OP1 - DOW-S-17 kartausług OŚ OP1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
18.12.18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik prot. KPRRiG 18.12.18.doc - prot. KPRRiG18.12.18.doc
Dotyczy dokumentu:
18.12.18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.12.13
Treść zmiany:
Usunięto załącznik prot KRG 13 12 18.doc - prot KRG 13 12 18.doc
Dotyczy dokumentu:
18.12.13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Oddziałowi Okręgowemu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Fundacji KGHM Polska Miedź Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Piotrowi Śniguckiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Dolnośląskiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ulgi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-11 karta usług Ulgi opłaty za korzystanie ześrodowiska.pdf - DOW-S-11 karta usług Ulgi opłaty za korzystanie ześrodowiska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ulgi z tytułu opłaty produktowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-7 karta usług Ulgi opłata produktowa.pdf -DOW-S-7 karta usług Ulgi opłata produktowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ulgi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DOW-S-11 karta usług Ulgi opłaty za korzystanieze środowiska.pdf - DOW-S-11 karta usług Ulgi opłaty za korzystanieze środowiska.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ulgi z tytułu opłaty produktowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DOW-S-7 karta usług Ulgi opłata produktowa.pdf -DOW-S-7 karta usług Ulgi opłata produktowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-20 karta usług Odroczenie terminu płatnościopłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska.pdf - DOW-S-20 kartausług Odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej zakorzystanie ze środowiska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DOW-S-20 karta usług Odroczenie terminupłatności opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska.pdf -DOW-S-20 karta usług Odroczenie terminu płatności opłatypodwyższonej za korzystanie ze środowiska.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku - I tura - zadania 3-6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku - I tura - zadania 1 i 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚ-4p 2018 załącznik 1 -Oś-4p_za_2018-załącznik-1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚ-4p z objaśnieniami - Oś-4p zobjaśnieniami.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚ-4p 2018 - OŚ-4p_2018_formularz.xls"
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚ-4g 2018 - OŚ-4g_2018_formularz.xls"
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚ-4g z objaśnieniami - Oś-4g zobjaśnieniami.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚ-4g 2018 załącznik 1 -Oś-4g_za_2018-załącznik-1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OS-4g_na_2017-zalacznik.doc -OS-4g_na_2017-zalacznik.doc
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OS-4p_na_2017.xls - OS-4p_na_2017.xls
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OS-4p_na_2017-objasnienia.doc -OS-4p_na_2017-objasnienia.doc
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OS-4p_na_2017-zalacznik.doc -OS-4p_na_2017-zalacznik.doc
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OS-4g_na_2017.xls - OS-4g_na_2017.xls
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OS-4g_na_2017-objasnienia.doc -OS-4g_na_2017-objasnienia.doc
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
załączniki do bezpłatnego szkolenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "program szkolenia 31.01.2019.doc - program szkolenia31.01.2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Opakowania i odpady opakowaniowe. Opłata produktowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opakowania i odpady opakowaniowe. Opłata produktowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór formularza sprawozdania za rok 2018.doc -wzór formularza sprawozdania za rok 2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Opakowania i odpady opakowaniowe. Opłata produktowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis.doc -Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis.doc"
Dotyczy dokumentu:
Opakowania i odpady opakowaniowe. Opłata produktowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiusię o pomoc de minimis.xlsx - Formularz informacji przedstawianych przyubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Opakowania i odpady opakowaniowe. Opłata produktowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek - pomoc de minimis 2018.doc - Wniosek -pomoc de minimis 2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Opakowania i odpady opakowaniowe. Opłata produktowa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wzór formularza sprawozdania za rok 2018 - wzórformularza sprawozdania za rok 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 9/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 21 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 268/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Gminy Milicz w sprawie wprowadzenia na obszarach wsi: Łąki, Sułów, Miłosławice, Świętoszyn położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 439 elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu wzmożenia ochrony pieszych uczestników ruchu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 267/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 266/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do zawarcia porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 263/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do podejmowania czynności wynikających z zawartej umowy najmu z DAGA Nieruchomości Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 262/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do podpisywania wniosków w sprawie dokonywania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 261/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 260/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i harmonogramu opracowania Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 259/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5958/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.06.03.02-IZ.00-02-278/17)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 258/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru projektu w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2 System transportu kolejowego, Poddziałania 5.2.2 System transportu kolejowego - ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.05.02.02-IZ.00-02-287/17)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad IV Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podejmowania działań zmierzających do powstrzymania mowy nienawiści , nacjonalizmu, neofaszyzmu i ksenofobii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 257/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4915/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (Typ B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) - Nr naboru RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 256/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazajalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AW (Nr naboru RPDS.10.02.04-IZ.00-02-302/18)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 255/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazajalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AJ (Nr naboru RPDS.10.02.03-IZ.00-02-301/18)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 254/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazajalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 253/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5314/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego planu kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok obrachunkowy 1 lipca 2018 - 30 czerwca 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 252/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 250/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 249/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 248/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 230/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania przez Województwo Dolnośląskie kandydata na członka zarządu spółki Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 229/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania przez Województwo Dolnośląskie kandydata na członka zarządu spółki Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 228/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania przez Województwo Dolnośląskie kandydata na Prezesa Zarządu spółki "Sanatoria Dolnośląskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 227/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania przez Województwo Dolnośląskie kandydata na członka zarządu spółki "Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 226/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki "Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 225/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Stawy Milickie spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 224/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 222/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 223/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 222/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 221/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Trzebnicy przy ul. Milickiej (dz. nr 4/1)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 220/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogołowicach (dz. nr 106/22)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogołowicach (dz. nr 106/21)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogołowicach (dz. nr 106/20)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Marka Obrębalskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.12.20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rozwoju Turystyki, Sportu i Rekreacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik do uchwały nr 9-19 - plan pracy KRT na2019 rok.doc - załącznik do uchwały nr 9-19 - plan pracy KRT na 2019rok.doc"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rozwoju Turystyki, Sportu i Rekreacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.01.2019

Dotyczy dokumentu:
98/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
9/2019 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje i zapytania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr interpelacji i zapytań Radnych WojewództwaVI kadencji.xlsx - rejestr interpelacji i zapytań Radnych WojewództwaVI kadencji.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr interpelacji i zapytań RadnychWojewództwa VI kadencji.xlsx - rejestr interpelacji i zapytań RadnychWojewództwa VI kadencji.xlsx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Radnego Tytusa Czartoryskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 3-19.pdf - odpowiedź 3-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Radnego Tytusa Czartoryskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad IV Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi .................................................. na działalność Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie ogłoszenia i odwołania przetargu w przedmiocie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad IV Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi .................................................. na działalność Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie ogłoszenia i odwołania przetargu w przedmiocie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Departament Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontakt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontakt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontakt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontakt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontakt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontakt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontakt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki SPZOZ za okres styczeń-listopad 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Kadrowo-Finansowym w Wydziale Kadr
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale Kontaktów z Krajami Niemieckojęzycznymi w Wydziale Współpracy z Zagranicą
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 15.01.2019 roku wydana została decyzja nr 1/WE/2019 wygaszająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 4/E/2015 z dnia 11.05.2015 r. (ze zm.) udzieloną Panu Krzysztofowi Cieśli prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: GLOBTECH – Krzysztof Cieśla, na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Krościna Wielka I”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 15.01.2019 roku wydana została decyzja nr 1/WE/2019 wygaszająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 4/E/2015 z dnia 11.05.2015 r. (ze zm.) udzieloną Panu Krzysztofowi Cieśli prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: GLOBTECH – Krzysztof Cieśla, na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Krościna Wielka I”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 15.01.2019 roku wydana została decyzja nr 1/WE/2019 wygaszająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 4/E/2015 z dnia 11.05.2015 r. (ze zm.) udzieloną Panu Krzysztofowi Cieśli prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: GLOBTECH – Krzysztof Cieśla, na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Krościna Wielka I”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KU_19 01 24.doc - Porządek obradKU_19 01 24.doc"
Dotyczy dokumentu:
2018.12.19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maciej Szymczyk - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Błaszków - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ - odp. na pyt.3 1 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przemysław Pawłowicz - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 2a lekarze dentysci umowy2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 2b dentysci staz czastkowy2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 2a lekarze dentysci umowy2018.doc
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 2b dentysci staz czastkowy2018.doc
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i druk materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i druk materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klucz publiczny -KluczPub_Oferta_PostepowanieID_78f40626-4a7f-4773-92fc-df3212508ced.asc"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i druk materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i druk materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników lokalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyspecjalizowanego urządzenia do przechowywania zarchiwizowanych danych wraz z wdrożeniem dla UMWD, na potrzeby zarządzania i wdrażania RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "93_18 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 15 -ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 2019-OJS014-028319-pl -93_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyspecjalizowanego urządzenia do przechowywania zarchiwizowanych danych wraz z wdrożeniem dla UMWD, na potrzeby zarządzania i wdrażania RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna