Rejestr zmian w biuletynie

01.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, przygotowanie i publikacja artykułów prasowych dotyczących tematyki osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - inf..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, przygotowanie i publikacja artykułów prasowych dotyczących tematyki osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia - informacja z otwarcia52-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2016_korekta 2018-08-01.pdf -Raport Wojewódzki_2016_korekta 2018-08-01.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2016_korekta 2018-03-08.pdf -Raport Wojewódzki_2016_korekta 2018-03-08.pdf
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Festyn integracyjny połączony z przeglądem zespołów ludowych powiatu oleśnickiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Aktywizacja młodzieży wiejskiej powiatu milickiego w ramach Letnich Zawodów Sportowych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Wdrażania w Wydziale Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
105/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
25/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia 21/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości położonych we Wrocławiu, Oławie i Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszejoferty w zadaniu 2 - sprostowanie inf. o wyborze dla zad. 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości położonych we Wrocławiu, Oławie i Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
125/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia 21/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
17/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia 21/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
120/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia 21/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
84/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
11/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
104/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
84/2013 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
21/2013 - w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
50/2018 - w sprawie sposobu przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców działających na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich i usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz przyjęcia schematu procedur kontroli realizowanych przez Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
48/2018 - w sprawie ogłoszenia Konkursu Fotograficznego „Dolnośląskie – Fokus na fundusze” i powołania Komisji Konkursowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
47/2018 - W sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk” w 2018 r. II nabór.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk” w 2018 r. II nabór.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Komosji Konkursowej 25lipca.pdf - Protokół z posiedzenia Komosji Konkursowej 25 lipca.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk” w 2018 r. II nabór.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz ofert - zał nr 1 do protokołu z 25 lipca.pdf- wykaz ofert - zał nr 1 do protokołu z 25 lipca.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk” w 2018 r. II nabór.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk” w 2018 r. II nabór.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Harmonogram - Zalacznik_nr_2.docx - Harmonogram -Zalacznik_nr_2.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk” w 2018 r. II nabór.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kalkulacja kosztów - Zalacznik_nr_3.docx -Kalkulacja kosztów - Zalacznik_nr_3.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk” w 2018 r. II nabór.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie - Zalacznik_nr_4 II nabór.docx -Oświadczenie - Zalacznik_nr_4 II nabór.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk” w 2018 r. II nabór.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała z 31 lipca.pdf - Uchwała z 31 lipca.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk” w 2018 r. II nabór.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik do uchwały z 31.07.pdf - załącznik douchwały z 31.07.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk” w 2018 r. II nabór.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
51/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk” w 2018 r. II nabór.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie III naboru w ramach konkursu „Aktywny Dolny Śląsk” – sport i turystyka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Ruszowie przy ul. Fryderyka Chopina (dz. nr 334/1, dz. nr. 334/2, dz. nr 334/3)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Ruszowie przy ul. Fryderyka Chopina (dz. nr 334/1, dz. nr. 334/2, dz. nr 334/3)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2017.pdf - RaportWojewódzki_2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2017_korekta 2018-07-31.pdf -Raport Wojewódzki_2017_korekta 2018-07-31.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Szkolenia komputerowe dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "43_18 - informacja o udzieleniu zamówienia naZADANIE 2 - 12 - informacja o udzieleniu zamówienia (ZAD. 2) -szkolenia komputerowe - 43_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Szkolenia komputerowe dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu -ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu2018-OJS145-331863-pl-ts.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ - zmiana SIWZ - DU-Z.272.54.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 10.07.2018 roku wpłynął wniosek o zmianę koncesji Wojewody Jeleniogórskiego nr 3/E/96 z dnia 08.11.1996 r. (ze zm.), udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Mysłów II".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5735/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5737/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów dla Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową w Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5733/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5734/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5732/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym dla Dzieci „Jagusia” w Kudowie Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5730/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5731/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5729/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5728/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5727/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Dolnośląskiego na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Samorządna".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-IV.7222.73.2017.IM - 871.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie PROW 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie PROW 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
FSP „GALENA”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 100.4-2018 - PZ 100.4-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
FSP „GALENA”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.07.2018

Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości położonych we Wrocławiu, Oławie i Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -zad. nr 2 i 3 - wybór - zad. nr 2 i 3-57_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Gliniane inspiracje mieszkańców regionu dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług transportowych przy użyciu autobusów / autokarów na terenie kraju i za granicą na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wersja edytowalna zał. nr 3 do SIWZ - zał. nr 3 doSIWZ - wersja edytowalna.doc"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Instrukcja złożenia JEDZ przez ePUAP - Instrukcjazłożenia JEDZ przez ePUAP - JEDZ - epuap.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Szkolenia zamknięte dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Szkolenia zamknięte dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia - inf. z otwarcia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Agacie Daniel Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Krzysztofowi Jankowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs "Poprawa Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018" rozstrzygnięty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Dagmarze Kacperowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu: doskonalenia umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, realizowanego przez organizacje pozarządowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Józefowi Kapicy Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Mazurowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Januszowi Legoniowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu: doskonalenia umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, realizowanego przez organizacje pozarządowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Kindze Cibie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Lilianie Kiryłow Masłowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Rafałowi Masłowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa gabarytowych materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert 47 2018 - Informacja zotwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Pruchniewiczowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Marii Ostrowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Krzysztofowi Stróżańskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Janowi Snarskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Henrykowi Sławińskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Zygmuntowi Markiewiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniuw postępowaniu - Informacja o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu wpostępowaniu - DU-Z.272.54.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Tiborowi Pindešowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Włodarskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Leszkowi Goetzendorf Grabowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Bogusławowi Samolowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Maciejowi Jabłońskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jarosławowi Mice Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Cezaremu Podlasińskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Teatrowi Zielona Latarnia im. Ireny Rzeszowskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustanowienia wzoru sztandaru Województwa Dolnośląskiego oraz regulaminu jego używania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Len i rośliny zielarskie- powrót do tradycji lokalnych”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1465/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/1529/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu pn. "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLI/1423/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej partnerom w projekcie "Czas na zawodowców"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/894/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej partnerom w projekcie "Zawodowy Dolny Śląsk"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr interpelacji i zapytań radnych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenieo udzieleniu zamówienia 2018-OJS143-327665-pl-ts.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Rękodzieło, muzyka i smaki naszego regionu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
11/2018 - w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu” w Urzędzie Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących efektywności energetycznej dla 7 obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na pytanie 2 - odpowiedź na pytanie2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących efektywności energetycznej dla 7 obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisje Doraźne Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji wielostanowiskowej na program antywirusowy wraz z aktualizacją bazy wirusów na okres 36 miesięcy oraz wdrożeniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "modyfikacja SIWZ - modyfikacja SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji wielostanowiskowej na program antywirusowy wraz z aktualizacją bazy wirusów na okres 36 miesięcy oraz wdrożeniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Tradycyjne bożonarodzeniowe smaki dolnośląskich Kół Gospodyń Wiejskich”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oferta.pdf - Oferta.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Tradycyjne bożonarodzeniowe smaki dolnośląskich Kół Gospodyń Wiejskich”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oferta.pdf - Oferta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „II Dolnośląski Konkurs na Najciekawszą Kronikę Koła Gospodyń Wiejskich na Dolnym Śląsku”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Tradycyjne bożonarodzeniowe smaki dolnośląskich Kół Gospodyń Wiejskich”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 23 lipca 2018 roku wpłynął wniosek o zmianę koncesji nr 7/E/2016 z dnia 16.03.2016 r. udzielonej na wydobywanie granodiorytu z części złoża „Brodziszów I” położonego w miejscowości Brodziszów, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji wielostanowiskowej na program antywirusowy wraz z aktualizacją bazy wirusów na okres 36 miesięcy oraz wdrożeniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załączniki edytowalne do SIWZ nr 1,3,4 -załaczniki 1,3,4 do SIWZ - wersja edytowalna.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji wielostanowiskowej na program antywirusowy wraz z aktualizacją bazy wirusów na okres 36 miesięcy oraz wdrożeniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji wielostanowiskowej na program antywirusowy wraz z aktualizacją bazy wirusów na okres 36 miesięcy oraz wdrożeniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4. Załaczniki 1,3,4 do SIWZ-wersja edytowalna -załaczniki 1,3,4 do SIWZ - wersja edytowalna.docx
Dotyczy dokumentu:
47/2018 - W sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
HUTMEN S.A.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 56.6-2018 - PZ 56.6-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
HUTMEN S.A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa (w tym opracowanie, nadruk i nagranie) pendrive’ów w związku z realizacją projektu „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogloszenie oudzieleniu zamowienia 2018-OJS141-322900-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa (w tym opracowanie, nadruk i nagranie) pendrive’ów w związku z realizacją projektu „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Krośnicach (dz. nr 508/103, dz. nr 508/104)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Krośnicach (dz. nr 508/103, dz. nr 508/104)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna