Rejestr zmian w biuletynie

07.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sprostowanie - sprostowanie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Zakup butów ludowych dla zespołu folklorystycznego „Cichowodzianie” w Budziszowie Wielkim”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
NBP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "baner_DolnFundOdry2.png - baner_DolnFundOdry2.png"
Dotyczy dokumentu:
NBP
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "baner_DolnFundOdry2.png" na "Obrazek"
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal dziecięcy - na ludową nutę”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
NBP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal dziecięcy - na ludową nutę”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Muzykalia w Zespole Poklasztornym w Głębowicach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „ Polska Gra w Pieńsku”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „ Polska Gra w Pieńsku”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „W wądrożańskiej rodzinie tradycja nie zginie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Spod igły”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Pierwszy Koncert Muzyki Synagogalnej w Prochowicach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Dzień młodzieży pozytywnie zakręconej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Makroregionu Dolnośląskiego Karate Kyokushin”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu Stabat Mater. Goszczańskie Koncerty Pasyjne”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Ponad czasem – obyczaje dawniej i dziś. Cykl interaktywnych warsztatów dla osób w wieku emerytalnym o obrzędowości dawnej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Meblowe kreacje - warsztaty renowacji mebli dla osób w wieku emerytalnym”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Meblowe kreacje - warsztaty renowacji mebli dla osób w wieku emerytalnym”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała nr 4957/V/2018 - Fundacja Ekologika.pdf"
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Meblowe kreacje - warsztaty renowacji mebli dla osób w wieku emerytalnym”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała nr 4957/V/2018 - Funacja Ekologika.pdf"
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Meblowe kreacje - warsztaty renowacji mebli dla osób w wieku emerytalnym”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała nr 4957/V/2018 - Funacja Ekologika.pdf
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Meblowe kreacje - warsztaty renowacji mebli dla osób w wieku emerytalnym”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Żywność wysokiej jakości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3_18 - informacje z otwarcia ofert - 3 - informacjez otwarcia ofert - badanie (żywność) - 3_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Żywność wysokiej jakości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Nowa odsłona Kościoła Pokoju”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Kierunek - Kultura 2"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. "II Gala Kobiety Kobietom. Artystyczno - społeczny projekt realizowany na rzecz mieszkańców Gminy Kunice"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „X Jubileuszowy Wielkanocny Festiwal Concerti Pasquali"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
12/2018 - w sprawie powołania zespołu ds. wizerunku i promocji Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Nowa odsłona Kościoła Pokoju”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. "II Gala Kobiety Kobietom. Artystyczno - społeczny projekt realizowany na rzecz mieszkańców Gminy Kunice"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Kierunek - Kultura 2"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „X Jubileuszowy Wielkanocny Festiwal Concerti Pasquali"
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "uchwała nr 4953_V_18.pdf" na "Uchwałanr 4953 V 18"
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „X Jubileuszowy Wielkanocny Festiwal Concerti Pasquali"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała nr 4953_V_18.pdf - uchwała nr4953_V_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała nr 4953_V_18.pdf - uchwała nr4953_V_18.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała nr 4953_V_18.pdf - uchwała nr4953_V_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała nr 4953_V_18.pdf - uchwała nr4953_V_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała nr 4953_V_18.pdf - uchwała nr4953_V_18.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała nr 4953_V_18.pdf - uchwała nr4953_V_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała nr 4953_V_18.pdf - uchwała nr4953_V_18.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała nr 4953_V_18.pdf - uchwała nr4953_V_18.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała nr 4953_V_18.pdf - uchwała nr4953_V_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
114/2016 - w sprawie powołania Zespołu ds. wizerunku i promocji Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
12/2018 - w sprawie powołania zespołu ds. wizerunku i promocji Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - DU-Z.272.111.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 4340....pdf - Uchwała Nr 4340....pdf
Dotyczy dokumentu:
81/2014 - w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
11/2018 - w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu” w Urzędzie Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
10/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Akty prawne związane z działalnością samorządu województwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dział Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawne związane z działalnością samorządu województwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podmioty lecznicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podmioty lecznicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podmioty lecznicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tytuł 1 - test #1
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "logoRPD.JPG" na "Logotypy"
Dotyczy dokumentu:
Tytuł 1 - test #1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "logoRPD.JPG - logoRPD.JPG"
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 6 marca 2018 roku wydana została decyzja nr 6/2018 przenosząca na firmę: Smart Management Sp. z o.o., aleja Legionów 24/13, 41-902 Bytom koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 18/E/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. (ze zmianami), udzieloną firmie Taurus Investments Sp. z o.o., aleja Legionów 24/13, 41-902 Bytom, na wydobywanie granitu z części złoża „Strzegom”, położonego w miejscowości Strzegom, gmina Strzegom, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 14 lutego 2018 roku wpłynął wniosek firmy: Kopalnia Surowców Mineralnych Byczeń - Spółka Jawana, Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, o przeniesienie koncesji Wojewody Wałbrzyskiego nr 17/92 z dnia 20 maja 1992 r., udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Topola-Zbiornik”, położonego w gminie Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dział Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 02.02.2018 roku wpłynął wniosek firmy: EUROVIA KRUSZYWA SA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, o zmianę koncesji Wojewody Dolnośląskiego nr 2/E/99 z dnia 22.03.1999 r. udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Domanice".
Treść zmiany:
Dodano symbol dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 1 marca 2018 roku wydana została decyzja nr 5/2018 przenosząca na firmę: Kopalnia Surowców Mineralnych Byczeń - Spółka Jawana, Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, Byczeń, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 3/E/2000 z dnia 10.10.2000 r. (ze zmianami), udzieloną firmie: EUROVIA KRUSZYWA SA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Pomianów”, położonego w gminie Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Dodano dział - DOW-G
Dotyczy dokumentu:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 183/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 28 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podmioty lecznicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym do współwłaścicieli nieruchomości przyległej na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z częściami składowymi położonej w Ludwikowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Św. Piotra 12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Skarbowej 5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Skarbowej 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Obsługi Administracyjnej w Wydziale Organizacyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Obsługi Administracyjnej w Wydziale Organizacyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - inf z otwarcia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Egzaminu na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III 18-20 maja 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Zajączkowska - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Zajączkowska - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych w Dolnośląskim Centrum Onkologii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 1 marca 2018 roku wydana została decyzja nr 5/2018 przenosząca na firmę: Kopalnia Surowców Mineralnych Byczeń - Spółka Jawana, Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, Byczeń, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 3/E/2000 z dnia 10.10.2000 r. (ze zmianami), udzieloną firmie: EUROVIA KRUSZYWA SA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Pomianów”, położonego w gminie Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 1 marca 2018 roku wydana została decyzja nr 4/2018 przenosząca na firmę: Kopalnia Surowców Mineralnych Byczeń - Spółka Jawna, Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, Byczeń, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 2/E/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. udzieloną firmie: EUROVIA KRUSZYWA SA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Bartniki III”, położonego w gminie Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Korekta literówek
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 1 marca 2018 roku wydana została decyzja nr 4/2018 przenosząca na firmę: Kopalnia Surowców Mineralnych Byczeń - Spółka Jawna, Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, Byczeń, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 2/E/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. udzieloną firmie: EUROVIA KRUSZYWA SA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Bartniki III”, położonego w gminie Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 02.02.2018 roku wpłynął wniosek firmy: EUROVIA KRUSZYWA SA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, o zmianę koncesji Wojewody Dolnośląskiego nr 2/E/99 z dnia 22.03.1999 r. udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Domanice".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 25.01.2018 roku wpłynął wniosek firmy: QS-Doradztwo Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 41-600 Świętochłowice, o zmianę koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 20/99 z dnia 29.04.1999 r. (ze zm.), udzielonej na wydobywanie łupka kwarcytowego ze złoża „Jegłowa".
Treść zmiany:
Korekta roku
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 27 lutego 2018 r., wydana została decyzja nr 1/E/2018,tj. koncesja na wydobywanie Kruszywa Naturalnego ze złoża „Kilianów III” położonego w miejscowości Kilianów w gminie Katy Wrocławskie, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie. Koncesja udzielona została firmie KOP-TRANS Paweł Szymczuk.
Treść zmiany:
Korekta roku
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 44 (dz. nr 554/134)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 44 (dz. nr 554/134)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 40 (dz. nr 554/138)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.03.2018

Dotyczy dokumentu:
ZDROWIE - PIERWSZA STRONA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup Systemu Kopii Zapasowych i Archiwizacji na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania - unieważnienie 872017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4962/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania „Komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji” w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4961/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu do udzielania zwolnień rodzicom dzieci i młodzieży przebywających w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaczym Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu z całości lub części z opłat za posiłki w stołówce Ośrodka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4960/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski o udzielenie w roku 2018 dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4958/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Gallen złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4959/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia św. Magdaleny złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4957/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Ekologika złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4956/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zlecenia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. Św. Trójcy w Świdnicy realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Instalacje do oczyszczania ścieków Wydziałów W-3 Głogów I i W-3 Głogów II w Głogowie, ul. Żukowiecka 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 230.2-2018 - PZ 230.2-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacje do oczyszczania ścieków Wydziałów W-3 Głogów I i W-3 Głogów II w Głogowie, ul. Żukowiecka 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4955/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zlecenia Fundacji Tu i Teraz realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4954/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Europejski Instytut Demokracji realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4953/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zlecenia Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4952/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4951/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4895/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4950/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kudowie Zdroju, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 32/7 i nr 27/1, AM-2, obręb Bukowina - w trybie ustnego przetargu nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4949/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 40
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4948/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2018 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4947/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4946/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmienionego Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4945/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników badania oraz tabeli rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WD 2014-2020”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4944/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości obejmujących wsparcie dolnośląskiego rzemiosła w 2018 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4943/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3489/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - OSI (Nr naboru RPDS.03.03.01-IZ.00-02-063/16)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4942/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4842/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (Numer naboru RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4941/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3130/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałania 7.1.3 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AJ (nabór nr RPDS.07.01.03-IZ.00-02-075/15)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4940/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Połączenie miast Dolnego Śląska na odcinku Bolesławiec - Lwówek Śląski drogą wojewódzką nr 297” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4939/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF (nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-266/17)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4938/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4143/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - konkursy horyzontalne - nabór na OSI (RPDS.06.01.01-IZ.00-02-166/16)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4937/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2945/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne - konkursy horyzontalne (nabór nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-044/15)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4935/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.03.00-02-0053/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4936/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4779/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4934/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od niewybrania do dofinansowania projektu nr RPDS.06.03.03-02-0015/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4933/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.03-02-0011/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4932/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od niewybrania do dofinansowania projektu nr RPDS.06.03.03-02-0009/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4931/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0001/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-IV.7222.28.2017.AJ - 861.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek obejmowanych konsolidacją według stanu na 31 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek obejmowanych konsolidacją według stanu na 31 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz jednostek obejmowanych konsolidacją wedługstanu na 31 grudnia 2017r. - wykaz jednostek obj. konsolidacją za2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek obejmowanych konsolidacją według stanu na 31 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz jednostek obejmowanych konsolidacją wedługstanu na 31 grudnia 2017r. - wykaz jednostek obj. konsolidacją za2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Michał Mlądzki - oświadczenie majątkowe - na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia zintegrowane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Michał Mlądzki - oświadczenie majątkowe - na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Alucrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Gustowska - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Joanna Świętosławska - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Joanna Świętosławska - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na kolejne pytania - pytania iodpowiedzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Gospodarki Wodno-Ściekowej w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Departament Rozwoju Regionalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Certyfikacji RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Egzaminu na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III 18-20 maja 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Egzaminu na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III 18-20 maja 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Dariuszowi Parylakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Leszkowi Wośkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Annie Zmarzły Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Aleksandrowi Wlizło Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Agacie Trafalskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Arkadiuszowi Sudołowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wiesławowi Piechocie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Janowi Mularczykowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Marcinowi Kowalskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Moskalukowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Markowi Gwoździowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Markowi Ziętkowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Słoneckiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Janowi Sumisławskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Januszowi Jerzakowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Zespołowi Górali Czadeckich POJANA z Piławy Dolnej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi grupy inicjatywnej miejscowości Łojowice gm. Wiązów na nienależyte wykonanie zadań w zakresie zarządzania drogą wojewódzką nr 378 przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji: NIE dla SMOGU – TAK dla WĘGLA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1466/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1465/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę państwa ................................... do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę Fides Projekt sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyznania stypendiów sportowych na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę pana ...................... do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę pani .................. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania pana ...................... do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzania Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania państwa..................... do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania pani ........... do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/469/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Dolnośląskie pomocy rzeczowej na rzecz Gminy Wrocław w związku z realizacją przez Województwo Dolnośląskie zadań drogowych w granicach administracyjnych Wrocławia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w roku 2017 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/761/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań dotyczących zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/843/12 w sprawie nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/947/13 w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Centrum Onkologii we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Bolesławieckiemu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych w Świdnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych w Lubinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych w Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przystąpienia do tworzenia Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Biedrzychowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przystąpienia do tworzenia Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna