Rejestr zmian w biuletynie

11.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Hubert Papaj - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Dyszkiewicz - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Dyszkiewicz - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Iwona Dyszkiewicz - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marek Zalewski - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Sekretariacie Departamentu Zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Unieważnienie postępowania - uniewaznienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "55 - 15.03.2018.docx - 55 - 15.03.2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej zintegrowanej z modułem konsultacji społecznych wraz ze wsparciem technicznym na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ogloszenie ozmianie ogloszenia 2018-OJS049-108860-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana SIWZ - zmiana siwz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4965/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4964/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sprostowanie - sprostowanie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Zakup butów ludowych dla zespołu folklorystycznego „Cichowodzianie” w Budziszowie Wielkim”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
NBP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "baner_DolnFundOdry2.png - baner_DolnFundOdry2.png"
Dotyczy dokumentu:
NBP
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "baner_DolnFundOdry2.png" na "Obrazek"
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal dziecięcy - na ludową nutę”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
NBP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal dziecięcy - na ludową nutę”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Muzykalia w Zespole Poklasztornym w Głębowicach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „ Polska Gra w Pieńsku”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „ Polska Gra w Pieńsku”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „W wądrożańskiej rodzinie tradycja nie zginie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Spod igły”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Pierwszy Koncert Muzyki Synagogalnej w Prochowicach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Dzień młodzieży pozytywnie zakręconej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Makroregionu Dolnośląskiego Karate Kyokushin”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu Stabat Mater. Goszczańskie Koncerty Pasyjne”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Ponad czasem – obyczaje dawniej i dziś. Cykl interaktywnych warsztatów dla osób w wieku emerytalnym o obrzędowości dawnej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Meblowe kreacje - warsztaty renowacji mebli dla osób w wieku emerytalnym”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Meblowe kreacje - warsztaty renowacji mebli dla osób w wieku emerytalnym”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała nr 4957/V/2018 - Fundacja Ekologika.pdf"
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Meblowe kreacje - warsztaty renowacji mebli dla osób w wieku emerytalnym”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała nr 4957/V/2018 - Funacja Ekologika.pdf"
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Meblowe kreacje - warsztaty renowacji mebli dla osób w wieku emerytalnym”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała nr 4957/V/2018 - Funacja Ekologika.pdf
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Meblowe kreacje - warsztaty renowacji mebli dla osób w wieku emerytalnym”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Żywność wysokiej jakości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3_18 - informacje z otwarcia ofert - 3 - informacjez otwarcia ofert - badanie (żywność) - 3_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Żywność wysokiej jakości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Nowa odsłona Kościoła Pokoju”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Kierunek - Kultura 2"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. "II Gala Kobiety Kobietom. Artystyczno - społeczny projekt realizowany na rzecz mieszkańców Gminy Kunice"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „X Jubileuszowy Wielkanocny Festiwal Concerti Pasquali"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
12/2018 - w sprawie powołania zespołu ds. wizerunku i promocji Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Nowa odsłona Kościoła Pokoju”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. "II Gala Kobiety Kobietom. Artystyczno - społeczny projekt realizowany na rzecz mieszkańców Gminy Kunice"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Kierunek - Kultura 2"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „X Jubileuszowy Wielkanocny Festiwal Concerti Pasquali"
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "uchwała nr 4953_V_18.pdf" na "Uchwałanr 4953 V 18"
Dotyczy dokumentu:
DS-K/ Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „X Jubileuszowy Wielkanocny Festiwal Concerti Pasquali"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała nr 4953_V_18.pdf - uchwała nr4953_V_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała nr 4953_V_18.pdf - uchwała nr4953_V_18.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała nr 4953_V_18.pdf - uchwała nr4953_V_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała nr 4953_V_18.pdf - uchwała nr4953_V_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała nr 4953_V_18.pdf - uchwała nr4953_V_18.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała nr 4953_V_18.pdf - uchwała nr4953_V_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała nr 4953_V_18.pdf - uchwała nr4953_V_18.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała nr 4953_V_18.pdf - uchwała nr4953_V_18.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała nr 4953_V_18.pdf - uchwała nr4953_V_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
114/2016 - w sprawie powołania Zespołu ds. wizerunku i promocji Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
12/2018 - w sprawie powołania zespołu ds. wizerunku i promocji Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - DU-Z.272.111.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 4340....pdf - Uchwała Nr 4340....pdf
Dotyczy dokumentu:
81/2014 - w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
11/2018 - w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu” w Urzędzie Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
10/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4993/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 22 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4992/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4990/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej Wrocławskiemu Centrum Zdrowia SP ZOZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4991/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej Zakładowi Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4989/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadania z zakresu ratownictwa górskiego w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4988/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-611-366-ARiMR/3/z Rozpatrywanie środków zaskarżenia w ramach działań objętych PROW na lata 2014-2020 oraz Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w PO Rybactwo i Morze 2014-2020 obsługiwanych przez podmioty wdrażające/instytucje pośredniczące/ARiMR
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4987/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-611-344-ARiMR/6/z Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań związanych z Inwestycjami w środki trwałe, Podstawowymi usługami i odnową wsi na obszarach wiejskich oraz „LEADER” - delegowanych do Samorządów Województw - PROW 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4986/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego Województwa Dolnośląskiego na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4985/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani………………… dotyczącej przywrócenia pasażerskiego połączenia kolejowego w relacji Jaworzyna Śląska - Nysa przez Świdnicę, Dzierżoniów i Kamieniec Ząbkowicki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4984/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4807/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4983/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu do przystąpienia i realizacji projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, pn. "Przebudowa jednostek wytwarzających energię cieplną z wykorzystaniem OZE w budynku DODN w Jeleniej Górze, ul. 1 - Maja 43"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4982/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Miłośników Budziszowa Wielkiego "Cichowodzianie" w Budziszowie Wielkim złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4981/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Patria Nostra złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4980/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel w Głębowicach złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4979/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji "Łużyce wczoraj i dziś" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4978/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wądrożu Wielkim realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Certyfikacji Wydatków RPO w Wydziale Certyfikacji RPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4977/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zlecenia Kołu Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole przy Zespole Szkół w Jaworze realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4976/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zlecenia Fundacji Pro Arte 2002 realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4975/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Razem Możemy Więcej" przy Domu Dziecka w Kłodzku realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4974/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4973/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4971/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łaziskach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 295/2 o pow. 0,4806 ha, obręb nr 0015, Łaziska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4970/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 44
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4969/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie odwołania darowizny udziału 11,42% w nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. J. Bocka 3-4 dokonanej na rzecz Powiatu Oleśnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4968/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od niewybrania do dofinansowania projektu nr RPDS.06.03.03-02-0003/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4967/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od niewybrania do dofinansowania projektu nr RPDS.06.03.03-02-0001/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4930/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląska Zielona Dolina Dozedo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4929/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4928/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4927/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wniesienia dopłaty przez Województwo Dolnośląskie do spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4926/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 184/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 6 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Deklaracji i Poświadczania Wydatków RPO w Wydziale Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Deklaracji i Poświadczania Wydatków RPO w Wydziale Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KWESTIONARIUSZ OSOBOWY_NOWY_DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJSIĘ O ZATRUDNIENIE.docx - KWESTIONARIUSZ OSOBOWY_NOWY_DLA OSOBYUBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.docx
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Deklaracji i Poświadczania Wydatków RPO w Wydziale Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Deklaracji i Poświadczania Wydatków RPO w Wydziale Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Akty prawne związane z działalnością samorządu województwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dział Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawne związane z działalnością samorządu województwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podmioty lecznicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podmioty lecznicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podmioty lecznicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tytuł 1 - test #1
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "logoRPD.JPG" na "Logotypy"
Dotyczy dokumentu:
Tytuł 1 - test #1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "logoRPD.JPG - logoRPD.JPG"
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 6 marca 2018 roku wydana została decyzja nr 6/2018 przenosząca na firmę: Smart Management Sp. z o.o., aleja Legionów 24/13, 41-902 Bytom koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 18/E/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. (ze zmianami), udzieloną firmie Taurus Investments Sp. z o.o., aleja Legionów 24/13, 41-902 Bytom, na wydobywanie granitu z części złoża „Strzegom”, położonego w miejscowości Strzegom, gmina Strzegom, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 14 lutego 2018 roku wpłynął wniosek firmy: Kopalnia Surowców Mineralnych Byczeń - Spółka Jawana, Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, o przeniesienie koncesji Wojewody Wałbrzyskiego nr 17/92 z dnia 20 maja 1992 r., udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Topola-Zbiornik”, położonego w gminie Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dział Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 02.02.2018 roku wpłynął wniosek firmy: EUROVIA KRUSZYWA SA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, o zmianę koncesji Wojewody Dolnośląskiego nr 2/E/99 z dnia 22.03.1999 r. udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Domanice".
Treść zmiany:
Dodano symbol dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 1 marca 2018 roku wydana została decyzja nr 5/2018 przenosząca na firmę: Kopalnia Surowców Mineralnych Byczeń - Spółka Jawana, Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, Byczeń, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 3/E/2000 z dnia 10.10.2000 r. (ze zmianami), udzieloną firmie: EUROVIA KRUSZYWA SA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Pomianów”, położonego w gminie Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Dodano dział - DOW-G
Dotyczy dokumentu:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 183/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 28 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podmioty lecznicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym do współwłaścicieli nieruchomości przyległej na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z częściami składowymi położonej w Ludwikowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Św. Piotra 12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Skarbowej 5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Skarbowej 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Obsługi Administracyjnej w Wydziale Organizacyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Obsługi Administracyjnej w Wydziale Organizacyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - inf z otwarcia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Egzaminu na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III 18-20 maja 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Zajączkowska - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Zajączkowska - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych w Dolnośląskim Centrum Onkologii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 1 marca 2018 roku wydana została decyzja nr 5/2018 przenosząca na firmę: Kopalnia Surowców Mineralnych Byczeń - Spółka Jawana, Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, Byczeń, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 3/E/2000 z dnia 10.10.2000 r. (ze zmianami), udzieloną firmie: EUROVIA KRUSZYWA SA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Pomianów”, położonego w gminie Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 1 marca 2018 roku wydana została decyzja nr 4/2018 przenosząca na firmę: Kopalnia Surowców Mineralnych Byczeń - Spółka Jawna, Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, Byczeń, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 2/E/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. udzieloną firmie: EUROVIA KRUSZYWA SA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Bartniki III”, położonego w gminie Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Korekta literówek
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 1 marca 2018 roku wydana została decyzja nr 4/2018 przenosząca na firmę: Kopalnia Surowców Mineralnych Byczeń - Spółka Jawna, Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, Byczeń, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 2/E/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. udzieloną firmie: EUROVIA KRUSZYWA SA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Bartniki III”, położonego w gminie Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 02.02.2018 roku wpłynął wniosek firmy: EUROVIA KRUSZYWA SA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, o zmianę koncesji Wojewody Dolnośląskiego nr 2/E/99 z dnia 22.03.1999 r. udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Domanice".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 25.01.2018 roku wpłynął wniosek firmy: QS-Doradztwo Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 41-600 Świętochłowice, o zmianę koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 20/99 z dnia 29.04.1999 r. (ze zm.), udzielonej na wydobywanie łupka kwarcytowego ze złoża „Jegłowa".
Treść zmiany:
Korekta roku
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 27 lutego 2018 r., wydana została decyzja nr 1/E/2018,tj. koncesja na wydobywanie Kruszywa Naturalnego ze złoża „Kilianów III” położonego w miejscowości Kilianów w gminie Katy Wrocławskie, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie. Koncesja udzielona została firmie KOP-TRANS Paweł Szymczuk.
Treść zmiany:
Korekta roku
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 44 (dz. nr 554/134)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 44 (dz. nr 554/134)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 40 (dz. nr 554/138)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna