Rejestr zmian w biuletynie

03.04.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Promocji w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wydział Promocji Województwa)

29.03.2019

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Transportu w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych w menu przedmiotowym

27.03.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego do katalogu Departament Spraw Społecznych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geologii w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geodezji i Kartografii w menu przedmiotowym

20.03.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Komisja doraźna do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu 2019 z katalogu Komisja doraźna do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

14.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Seketariacie Członka Zarządu i Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
25/2019 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek obejmowanych konsolidacją według stanu na 31 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór formularza rejestrowego oraz formularzaaktualizacyjnego.doc - Wzór formularza rejestrowego oraz formularzaaktualizacyjnego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjny- Formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjny.pdf
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Wdrażania w Wydziale Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale Kontaktów z Krajami Niemieckojęzycznymi w Wydziale Współpracy z Zagranicą
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Ruszowie, ul. F. Chopina (dz. nr 334/1, 334/2, 334/3)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Ruszowie, ul. F. Chopina (dz. nr 334/1, 334/2, 334/3)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 359.pdf - uchwała 359.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie kokonkursowe do uchwały nr 359.pdf -Ogłoszenie kokonkursowe do uchwały nr 359.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 2 oświadczenie.doc - zał. nr 2oświadczenie.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała 359.pdf - uchwała 359.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie konkursowe do uchwały 359.pdf -ogłoszenie konkursowe do uchwały 359.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał. nr 2 oświadczenie.doc - zał. nr 2oświadczenie.doc
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i druk materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i druk materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ - zmiana SIWZ 2 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Piotr Malepszak - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Malepszak - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Promocji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 330/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 329/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 328/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 327/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania pracy na stanowisku Dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej i udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 325/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2845/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 281/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad V Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektów uchwał w sprawie przyznania Odznak Honorowych Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 347/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 4.1 Gospodarka odpadami w Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 346/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 252/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 320/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Wycofanie wniosku w sprawie zdjęcia z porządku obrad V Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie wraz z autopoprawką
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2019 Rokiem Turystyki Aktywnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 12/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 5 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 359/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 358/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Zarządu Województwa Dolnośląskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 357/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 356/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5066/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Czas na zawodowców" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 355/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4450/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Tacy sami - edukacja włączająca" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 354/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3236/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Zawodowy Dolny Śląsk" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 353/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4145/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Szkoła bez barier - inwestycje w edukację ponadgimnazjalną" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 352/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Powiat Oleśnicki, od negatywnego wyniku negocjacji dotyczących wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.02-02-0010/18, pn. "Nowa jakość edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 351/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Fundacji "RAZEM" od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.02.00-02-0134/18, pn. "Kierunek praca"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 350/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Piotra Grzywaczewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU DZIKOWIEC Piotr Grzywaczewski od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.02.00-02-0122/18, pn. "Praca od zaraz"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 349/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.02.00-02-0098/18, pn. "Centrum Aktywizacji Zawodowej - kompleksowy program na rzecz osób poszukujących pracy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 348/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5997/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
załączniki do bezpłatnego szkolenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "program szkolenia 21.02.2019.doc - program szkolenia21.02.2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad V Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie wraz z autopoprawką
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawy załatwiane w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata produktowa dla wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-29 karta usług ZSEiE.pdf - DOW-S-29 kartausług ZSEiE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opłata produktowa dla wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawy załatwiane w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcze zestawienie dot. gospodarki odpadami (roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DOW-S-4 karta usług zbiorcze.pdf - DOW-S-4 kartausług zbiorcze.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcze zestawienie dot. gospodarki odpadami (roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-4 karta usług Zbiorcze zestawienia oodpadach.pdf - DOW-S-4 karta usług Zbiorcze zestawienia o odpadach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawy załatwiane w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata za korzystanie ze środowiska od 2013 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-14 karta usług Opłata za korzystanie ześrodowiska.pdf - DOW-S-14 karta usług Opłata za korzystanie ześrodowiska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opłata za korzystanie ze środowiska od 2013 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DOW-S-14 karta usług opłata za korzystanie ześrodowiska od 2013.pdf - DOW-S-14 karta usług opłata za korzystanieze środowiska od 2013.pdf

11.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019.01.22 - projekt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018.12.18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018.12.13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018.12.19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019.01.23
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Kultury, Nauki i Edukacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o zmianę w rejestrze - Wniosek o zmianewpisu do rejestru.pdf
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o zmianę w rejestrze - Wniosek o zmianewpisu do rejestru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
upwaznieni lekarze - przymus bezpośredni
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019.01.23
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawy załatwiane w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-26 karta usług Odpady komunalne.pdf -DOW-S-26 karta usług Odpady komunalne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DOW-S-26 karta usług komunalka.pdf - DOW-S-26karta usług komunalka.pdf
Dotyczy dokumentu:
Opłata recyklingowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata recyklingowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KU_19 02 13.doc - Porządek obradKU_19 02 13.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KWZ 12.02.2019.doc - Porządek obradKWZ 12.02.2019.doc"

08.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-IV.7222.14.2018.IM - 882.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 341/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr interpelacji i zapytań Radnych WojewództwaVI kadencji.xlsx - rejestr interpelacji i zapytań Radnych WojewództwaVI kadencji.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr interpelacji i zapytań RadnychWojewództwa VI kadencji.xlsx - rejestr interpelacji i zapytań RadnychWojewództwa VI kadencji.xlsx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Marzeny Majdzik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Zembik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 8-19.pdf - odpowiedź 8-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Zembik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Zembik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Zembik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 7-19.pdf - odpowiedź 7-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Programy ochrony powietrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr 2018.pdf - Rejestr 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr 2018.pdf - Rejestr 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr 2017.pdf - Rejestr 2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr 2017.pdf - Rejestr 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr uchwał ZWD 2016 r.pdf - Rejestr uchwałZWD 2016 r.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr uchwał ZWD 2016 r.pdf - Rejestr uchwał ZWD2016 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Szczygieł - oświadczenie majątkowe - rozpoczecie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewelina Szydłowska - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna