Rejestr zmian w biuletynie

25.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład oraz publikacja 10 jednostronicowych materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład oraz publikacja 10 jednostronicowych materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia - informacja z otwarcia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ - Pytania iodpowiedzi, zmiana SIWZ - DU-Z.272.54.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących efektywności energetycznej dla 7 obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania - odpowiedzi na pytania63-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących efektywności energetycznej dla 7 obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
49/2018 - w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krośnicach, dz. nr 506/41
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krośnicach, dz. nr 506/41
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krośnicach, dz. nr 506/41
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
48/2018 - w sprawie ogłoszenia Konkursu Fotograficznego „Dolnośląskie – Fokus na fundusze” i powołania Komisji Konkursowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, przygotowanie i publikacja artykułów prasowych dotyczących tematyki osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, przygotowanie i publikacja artykułów prasowych dotyczących tematyki osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu -2018-OJS141-323485-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Ulg i Analiz w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji w zakresie finansowania systemu ratownictwa medycznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej X Rocznicy wybuchu wojny w Gruzji w sierpniu 2008 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 40 (dz. nr 554/138)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 44 (dz. nr 554/134)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 40 (dz. nr 554/138)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Rozwoju Personalnego i Komunikacji w Wydziale Kadr
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Paweł Wróblewski - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Piotr Dytko - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Zapewnienie usług gastronomicznych w restauracjach we Wrocławiu i na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia - informacja z otwarcia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Zapewnienie usług gastronomicznych w restauracjach we Wrocławiu i na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji wielostanowiskowej na program antywirusowy wraz z aktualizacją bazy wirusów na okres 36 miesięcy oraz wdrożeniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji wielostanowiskowej na program antywirusowy wraz z aktualizacją bazy wirusów na okres 36 miesięcy oraz wdrożeniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji wielostanowiskowej na program antywirusowy wraz z aktualizacją bazy wirusów na okres 36 miesięcy oraz wdrożeniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ -2 - odp.na pytania i modyfikacja SIWZ -2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji wielostanowiskowej na program antywirusowy wraz z aktualizacją bazy wirusów na okres 36 miesięcy oraz wdrożeniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o zmianie terminu składania i otwarciaofert - 2018-OJS140-320492-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Zapewnienie usług gastronomicznych w restauracjach we Wrocławiu i na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia - informacja z otwarcia.doc
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Zapewnienie usług gastronomicznych w restauracjach we Wrocławiu i na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Zapewnienie usług gastronomicznych w restauracjach we Wrocławiu i na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia - informacja z otwarcia.doc"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Zapewnienie usług gastronomicznych w restauracjach we Wrocławiu i na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5721/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5136/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Szpitalowi Specjalistycznemu im. A. Falkiewicza we Wrocławiu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku na realizację zadania pn.: Modernizacja i dostosowanie budynków Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu do obowiązujących norm i standardów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. publicznego pn. „Hubertus 2018”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oferta Stowarzyszenie Grochowice Zdrój.pdf -Oferta Stowarzyszenie Grochowice Zdrój.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. publicznego pn. „Hubertus 2018”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. publicznego pn. „Hubertus 2018”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oferta Stowarzyszenie Grochowice Zdrój.pdf - OfertaStowarzyszenie Grochowice Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „VICTORIA” S.A.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 76.5-2018 - PZ 75.6-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „VICTORIA” S.A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości położonych we Wrocławiu, Oławie i Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacje z otwarcia ofert - informacje z otwarcia57_18.pdf"

23.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Dostawa urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -2018-OJS139-317624-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta Województwa - Wydział Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. Turniej wiedzy o Dolnym Śląsku osób niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sekretarz Województwa - Departament Organizacyjny i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa publikacji na temat Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa publikacji na temat Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Druk i dostawa 5 000 sztuk map promujących atrakcje Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o odstąpieniu Wykonawcy od podpisaniaumowy w sprawie zamówienia publ. oraz wyborze oferty najkorzystniejszejz pozostałych ofert - Zawiadomienie o odstąpieniu wykonawcy odpodpisania umowy oraz wyborze oferty najkorzystniejszej z pozostałychofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 203/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 16 lipca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Zapewnienie usług gastronomicznych w restauracjach we Wrocławiu i na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "61_18 - odpowiedzi na pytania - 2_1a - odpowiedzi napytania - usługi gastronomiczne - 61_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Zapewnienie usług gastronomicznych w restauracjach we Wrocławiu i na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługa tłumaczeń pisemnych na potrzeby realizacji projektu TRANS-BORDERS w ramach Programu Interreg Europa Środkowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 482018 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 48 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości położonych we Wrocławiu, Oławie i Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na pytanie nr 3 - 3. odpowiedź napytanie nr 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących efektywności energetycznej dla 7 obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załączniki edytowalne do SIWZ - Załącznikedytowalne do SIWZ 63 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących efektywności energetycznej dla 7 obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs "Poprawa Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018" rozstrzygnięty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs "Poprawa Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018" rozstrzygnięty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autokaru wraz z kierowcą / kierowcami na terenie kraju na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "44_18 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 11 -ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu (500171116-N-2018) - 44_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autokaru wraz z kierowcą / kierowcami na terenie kraju na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs "Poprawa Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018" rozstrzygnięty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji wielostanowiskowej na program antywirusowy wraz z aktualizacją bazy wirusów na okres 36 miesięcy oraz wdrożeniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu- inf. o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji wielostanowiskowej na program antywirusowy wraz z aktualizacją bazy wirusów na okres 36 miesięcy oraz wdrożeniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geolog Województwa - Wydział Geologii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawy załatwiane w Wydziale Geologii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Stwierdzanie kwalifikacji geologicznych kategoriiXIII - Karta informacyjna - kwalifikacje.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w kategoriiXIII - Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji kategorii XIII.docx
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stwierdzanie kwalifikacji geologicznych kategoriiXIII - Karta informacyjna - kwalifikacje.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w kategorii XIII - Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji kategorii XIII.docx"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Kontroli Projektów EFS w Wydziale Obsługi Wrażania EFS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Starszy Specjalista w Dziale Sportu i Rekreacji w Wydziale Sportu, Rekreacji i Turystyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Sekretariacie Członka Zarządu i Departamentu Infrastruktury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości położonych we Wrocławiu, Oławie i Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania nr 2 - 2. odpowiedzi napytania nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa gabarytowych materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi nr 3 - Pytania i odpowiedzi nr3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5692/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5013/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 202/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 10 lipca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XLIX Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji w zakresie finansowania systemu ratownictwa medycznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "35.pdf - 35.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XLIX Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji w zakresie finansowania systemu ratownictwa medycznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XLIX Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji w zakresie finansowania systemu ratownictwa medycznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 35.pdf - 35.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XLIX Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji w zakresie finansowania systemu ratownictwa medycznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, przygotowanie i publikacja artykułów prasowych dotyczących tematyki osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi Zamawiającego na pytania - odpowiedziZamawiającego na pytania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, przygotowanie i publikacja artykułów prasowych dotyczących tematyki osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Iwona Dyszkiewicz - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Beniamin Noga - korekta oświadczenia majątkowego na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Beniamin Noga - korekta oświadczenia majątkowego na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Benjamin Noga - korekta oświadczenia majątkowego na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny, położonej w Lubiążu przy ul. Mickiewicza (dz. nr 1066/13)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.05.15
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół KRT 18.05.15.doc - Protokół KRT18.05.15.doc"
Dotyczy dokumentu:
18.05.15
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.06.28
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.05.15
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.05.15
Treść zmiany:
Usunięto załącznik protokół wspólnego posiedzenia komisji SWD15.05.2018.doc - protokół wspólnego posiedzenia komisji SWD15.05.2018.doc
Dotyczy dokumentu:
20/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.05.22
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
46/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna