Rejestr zmian w biuletynie

18.03.2018

Dotyczy dokumentu:
2018.02.22
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie multimedialnego informatora gospodarczego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty117_17 - wybór 117_17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 21.03.2018.pdf - porządekobrad KKNiE 21.03.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 21.03.2018.doc - porządekobrad KBIF 21.03.2018.doc
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Certyfikacji Wydatków RPO w Wydziale Certyfikacji RPO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kwestionariusz osobowy - KWESTIONARIUSZOSOBOWY_NOWY_DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.docx"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Certyfikacji Wydatków RPO w Wydziale Certyfikacji RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 21.03.2018.doc - porządekobrad KBIF 21.03.2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 21.03.2018.pdf - porządekobrad KKNiE 21.03.2018.pdf

16.03.2018

Dotyczy dokumentu:
2018.02.20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2017.12.21
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2017.12.19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 21.03.2018.pdf - porządekobrad KKNiE 21.03.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 21.03.2018.doc - porządekobrad KBIF 21.03.2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad Komisji Rewizyjnej 18.03.21.doc -Porządek obrad Komisji Rewizyjnej 18.03.21.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 20.03.2018.docx - Porządekobrad KRiROW 20.03.2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 18.03.20.doc - Porządek obradKRT 18.03.20.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18.03.20_Porządek obrad_KOŚiGW.doc -18.03.20_Porządek obrad_KOŚiGW.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "p.o. 20.03.18.doc - p.o. 20.03.18.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVpodlinkowany.pdf - XLVpodlinkowany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Usunięto załącznik XLVpodlinkowany.pdf - XLVpodlinkowany.pdf
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVpodlinkowany.pdf - XLVpodlinkowany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Usunięto załącznik XLVpodlinkowany.pdf - XLVpodlinkowany.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę pana ……………………………………………….. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "63.pdf - 63.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę pana ……………………………………………….. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę pana ……………………………………………….. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 63.pdf - 63.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę pana ……………………………………………….. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVpodlinkowany.pdf - XLVpodlinkowany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę pana ……………………………………………….. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o bezpośrednim zawarciu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach kolejowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej Gminie Jelenia Góra na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie dolnośląskim oraz rejonizacji tych upraw w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI/426/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań dotyczących eksploatacji, bieżącego utrzymania i napraw istniejących sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o bezpośrednim zawarciu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach kolejowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Ośrodkowi Polityki Społecznej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie audytu rozliczeń przewozów za 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu - link do ogłoszeń
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/926/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej partnerom w projekcie pn. "Nowa Perspektywa - Lepszy Start"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Żmigród darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej w Kliszkowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Brzeg Dolny darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w Brzegu Dolnym przy ul. Jana Kochanowskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa "Śnieżka" darowizny nieruchomości, położonej w Jeleniej Górze przy Alei Solidarności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Transport i Komunikacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu - link do ogłoszeń
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań w latach 2011 - 2017 z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu - przeniesienie
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom wyłonionym w ramach otwartego konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Oława na adaptację lokali mieszkalnych dla pogorzelców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę pana ……………………………………………….. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę państwa …………………………………………… i ………………….………………… do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2018 roku, w tym na wsparcie zadań publicznych finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych i realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę pana ……………………………………………….. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1465/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Cezaremu Chwilczyńskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Kosendiakowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4996/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącego rady nadzorczej spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4995/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4966/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zasad współdziałania jednostek powiązanych Województwa Dolnośląskiego w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łaziskach 34 (dz. nr 295/2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku rokowń na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Kombatantów 20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku rokowń na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Kombatantów 20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku rokowń na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Kombatantów 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.03.2018

Dotyczy dokumentu:
22 lutego 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "56- 22.03.2018.docx - 56- 22.03.2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5011/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej, położonej w Luboszycach, gmina Jemielno, powiat górowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Opłat Środowiskowych w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-VI.7222.10.2017.HB - 862.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5024/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie realizacji wojewódzkiego budżetu Aktywny Dolny Śląsk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5023/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5022/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Gospodarki Odpadami w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5021/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie Planu zadań rekultywacyjnych na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5020/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji własnych przeznaczonych do realizacji w 2018 roku w ramach Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5019/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Piękna Wieś Dolnośląska 2018"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny specjalista w Dziale Projektów EFRR IV w Wydziale Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5018/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadań zimowego utrzymania odcinka drogi wojewódzkiej (dawna DK46)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny specjalista w Dziale Analiz i Rejestrów Certyfikacji RPO w Wydziale Certyfikacji RPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5017/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadań zimowego utrzymania odcinka drogi wojewódzkiej (dawna DK5)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5016/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności działek nr 211/7 oraz 211/9 obręb Osetno
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5015/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2018 roku, w tym na wsparcie zadań publicznych finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych i realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5014/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4393/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie określenia kwoty środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego w zakładzie aktywności zawodowej w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5013/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5012/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z częściami składowymi położonej w Ludwikowicach, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 889/65 o pow. 0,0042 ha, AM-3, obręb 0009 Ludwikowice - w trybie ustnego przetargu ograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5010/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 km ok. 32+060 - 36+888 na odcinku Luboszyce - Ciechanów - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5009/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.03-02-0013/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5008/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.03-02-0010/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5007/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na miesiąc marzec 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Marii Zawartko Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5006/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4916/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
84/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie powołania „Grupy roboczej ds. strategicznego zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
80/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie powołania „Grupy roboczej ds. strategicznego zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5005/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4474/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w spawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
56/2015 - w sprawie powołania Grupy roboczej ds. strategicznego zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Produkcja filmu promocyjnego i spotu reklamowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pytania i odpowiedzi 1 - pytania i odpowiedzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Produkcja filmu promocyjnego i spotu reklamowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
76/2017 - w sprawie powołania „Zespołu ds. opracowania koncepcji ochrony środowiska w obszarze Polany Jakuszyckiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Telemachowi Pilitsidisowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
13/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 76/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie powołania „Zespołu ds. opracowania koncepcji ochrony środowiska w obszarze Polany Jakuszyckiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Ryszardowi Mulkowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Józefowi Oleksiewiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
15/2018 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 56/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie powołania „Grupy roboczej ds. strategicznego zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
14/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późń. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Liga Szkółek Kolarskich w MTB Zagłębia Miedziowego IV edycja”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Tytusowi Wyczałkowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Maciejowi Bodnarowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Leszkowi Pałce Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Małgorzacie Nakraszewicz Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Małgorzacie Niemiec Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
10/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Dorocie Radziszewskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
10/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 10/2018 Marszałka WojewództwaDolnośląskiego z dnia 1 marca 2018 r. - 2018_010.pdf"
Dotyczy dokumentu:
10/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Adamowi Domanasiewiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
13/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 76/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie powołania „Zespołu ds. opracowania koncepcji ochrony środowiska w obszarze Polany Jakuszyckiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Ireneuszowi Grabkowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
14/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Włodzimierzowi Krysiakowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jadwidze Palidze Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Ryszardowi Dobrołowiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
13/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 76/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie powołania „Zespołu ds. opracowania koncepcji ochrony środowiska w obszarze Polany Jakuszyckiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Stowarzyszeniu Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Klubowi Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża BRYLANT w Stroniu Śląskim Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Danieli Ligięzie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Łukaszowi Bodnarowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Annie Gul Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Grzegorzowi Góreckiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Krzysztofowi Jamrozowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Danucie Kozie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Piotrowi Mielniczukowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Edwardowi Piwowarczykowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Januszowi Siemieniukowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Paulinie Wesołowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Markowi Zatorskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Władysławowi Matyszkiewiczowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Kazimierzowi Dąbrowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Antoniemu Cyganowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Marianowi Kamińskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Oliwie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Arturowi Rydzykowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Łukaszowi Winkowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jackowi Kolanko Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Żukowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Robertowi Seifertowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Leszkowi Bystrykowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Beacie Gralak Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzaniedanych osobowych (nie dotyczy osób prawnych) - przetwarzanie danych 2308.doc
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzaniedanych osobowych (nie dotyczy osób prawnych) - przetwarzanie danych 1203 2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. - Wykaz_przedsiebiorcow 1402 18.xls
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. - Wykaz_przedsiebiorcow 1503 18.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, położonej w Luboszycach, gmina Jemielno, powiat górowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Organizacyjnym w Biurze Marszałka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Głowny specjalista w Dziale Transportu Kolejowego w Wydziale Transportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż z województwadolnośląskiego dla których właściwym organem koncesyjnym jestMarszałek Województwa Dolnoślaskiego - Koncesje 02-2018.xlsx
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż z województwadolnośląskiego dla których właściwym organem koncesyjnym jestMarszałek Województwa Dolnośląskiego - Koncesje 02-2018.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 13.02.2018 roku wpłynął wniosek firmy: LHOSTE Sp. z o.o. Sp. k., Wojciechów 21B, 59-623 Lubomierz, o zmianę koncesji Wojewody Dolnośląskiego nr 11/E/2005 z dnia 10 października 2005 r. (ze zmianą) udzielonej na wydobywanie bazaltu z części złoża „Wojciechów”, położonego w miejscowości Wojciechów, gmina Lubomierz, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 15 lutego 2018 roku wpłynął wniosek Pana Tomasza Knoblaucha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PIASKOP 2 o przeniesienie koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 8/E/2012 z dnia 14.12.2012 r., udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Chrząstawa Wschód”,położonego w gminie Chrząstawa Wschód, gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania - odpowiedzi na pytania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2016_korekta 2018-01-30.pdf -Raport Wojewódzki_2016_korekta 2018-01-30.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2016_korekta 2018-03-08.pdf -Raport Wojewódzki_2016_korekta 2018-03-08.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Trzebnicy przy ul. Milickiej 23
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Produkcja filmu promocyjnego i spotu reklamowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia o zamówieniu - ogłoszenie ozmianie ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Produkcja filmu promocyjnego i spotu reklamowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raport z wykonania wojewódzkiego programu dotyczącego zadań z zakresu zapobiegania narkomanii realizowanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik raport dot. zadan z zakresu narkomanii.pdf -raport dot. zadan z zakresu narkomanii.pdf
Dotyczy dokumentu:
Raport z wykonania wojewódzkiego programu dotyczącego zadań z zakresu zapobiegania narkomanii realizowanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "raport - zadania z zakresu narkomanii.pdf - raport -zadania z zakresu narkomanii.pdf"

13.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Produkcja filmu promocyjnego i spotu reklamowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4994/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4972/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Trzebnicy przy ul. Milickiej 23
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4963/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Organizacja i obsługa spotkań i konferencji związanych z realizacją zadań Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia 2_2018 -Informacja o udzieleniu zamówienia 2 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie - Sprawozdanie z kontroliprzeprowadzonych w 2017 r. przez DOK-KS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - załącznik nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - załącznik nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - załącznik nr 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Aneks - aneks do zestawienia kontroliprzeprowadzonych w 2017 r. przez DOK-KS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Hubert Papaj - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Dyszkiewicz - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Dyszkiewicz - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Iwona Dyszkiewicz - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marek Zalewski - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Sekretariacie Departamentu Zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Unieważnienie postępowania - uniewaznienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "55 - 15.03.2018.docx - 55 - 15.03.2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej zintegrowanej z modułem konsultacji społecznych wraz ze wsparciem technicznym na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ogloszenie ozmianie ogloszenia 2018-OJS049-108860-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana SIWZ - zmiana siwz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4965/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4964/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna