Rejestr zmian w biuletynie

03.04.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Promocji w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wydział Promocji Województwa)

29.03.2019

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Transportu w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych w menu przedmiotowym

27.03.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego do katalogu Departament Spraw Społecznych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geologii w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geodezji i Kartografii w menu przedmiotowym

20.03.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Komisja doraźna do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu 2019 z katalogu Komisja doraźna do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

20.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego RPO WD 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -2019-OJS037-083897-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 10 stycznia 2019 r. wydana została decyzja nr 1/2019 przenosząca koncesję Wojewody Legnickiego Nr 1/98 z dnia 5 sierpnia 1998 r. na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Żelazny Most” położonego w miejscowości Żelazny Most, gmina Polkowice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 21 stycznia 2019 r. wydana została decyzja nr 3/2019 zmieniająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr 14/E/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Buczyna I” położonego w miejscowości Buczyna, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 16 stycznia 2019 r. wydana została decyzja nr 2/2019 zmieniająca koncesję Wojewody Legnickiego Nr 9/93/98 z dnia 28 grudnia 1998 r. na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Brodowice” położonego w miejscowości Brodowice, gmina Rudna, powiat lubiński, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizacja i obsługa spotkań i konferencji związanych z realizacją zadań Zamawiającego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchw_SWD_BIP (55).xls - uchw_SWD_BIP (55).xls"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchw_SWD_BIP (55).xls - uchw_SWD_BIP (55).xls
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "75_001.pdf - 75_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 75_001.pdf - 75_001.pdf
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRW 14 marca 2019.doc - Porządekobrad KRW 14 marca 2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Maciejowi Łaganowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Bartłomiejowi Heiligowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Podgórskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Onderko Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Marianowi Miłkowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Priebe Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Januszowi Fąfarze Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Henrykowi Pierchale Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Bartoszkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wiesławowi Tomaszewskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jackowi Chmielewskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Marcinowi Lubienieckiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Damianowi Wojtaszkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Aleksandrowi Śliwce Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Waldemarowi Rybickiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Joannie Przybyszewskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Cezaremu Madryasowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Adolfowi Juzwenko Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Karolinie Popiel Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 81_001.pdf - 81_001.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Karolinie Popiel Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Karolinie Popiel Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "82_001.pdf - 82_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Karolinie Popiel Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Karolinie Popiel Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Bartoszowi Kurkowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Szkole Podstawowej nr 6 im. Płk Józefa Sokola w Nowej Rudzie Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2019 Rokiem Turystyki Aktywnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 14/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 18 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego doraźnej komisji do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów odpadów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia woli przejęcia odcinka drogi krajowej nr 98 w celu zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Żmigród pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na rozbudowę ciągu pieszo-rowerowego oraz budowę chodnika w ciągu drogi w kierunku węzła drogi S5 Żmigród
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1048/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych pn. „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miastu Oleśnicy realizacji zadania pn.: „Utrzymanie drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku od km 0+837,00 do km 3+067,00” oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miasta Oleśnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powierzenia Powiatowi Złotoryjskiemu realizacji zadania pn.: „Letnie i zimowe utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 363 od granicy miasta Złotoryja (DP 2624D) do skrzyżowania DW 363 z DP 2615D k/m Nowa Wieś Złotoryjska” oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do przerobu nadrenianu amonu na ren metaliczny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 183.3-2019 - PZ 183.3-2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do przerobu nadrenianu amonu na ren metaliczny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miastu Oleśnicy realizacji zadania pn.: „Utrzymanie drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku od km 0+837,00 do km 3+067,00” oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miasta Oleśnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/1631/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla partnerów projektu „Dolnośląskie żłobki”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Powiatu Lubińskiego darowizny nieruchomości położonej w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 72
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przekazania do prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Organizacja czterodniowej podróży studyjnej do wsi tematycznych w województwie lubelskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Informacji o Funduszach Europejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Informacji o Funduszach Europejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 388/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Informacji o Funduszach Europejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 387/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia ankietyzacji Gmin województwa dolnośląskiego w ramach prac przygotowawczych do opracowania projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 386/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania Grupy roboczej ds. przygotowania regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2021-2027
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 385/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wydania opinii do „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Jelenia Góra”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 384/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wydania opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pieszyce”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 383/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wydania opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Oława na lata 2019-2034”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 382/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wydania opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kobierzyce na okres 2019-2033”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 381/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4560/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Regionalnego Forum Terytorialnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 380/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 309/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku na realizację zadania pn.: Dolnośląskie e-Zdrowie - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: Rozwój - jednostki psychiatryczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 379/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 306/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia Szpitalowi Specjalistycznemu im. A. Falkiewicza we Wrocławiu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku na realizację zadania pn.: „Modernizacja i dostosowanie budynków Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu do obowiązujących norm i standardów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 378/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku na realizację zadania pn. Polityka zdrowotna i promocja zdrowia z przeznaczeniem na „Działania edukacyjne, profilaktykę, diagnostykę i leczenie niedożywienia u mieszkańców z terenu województwa dolnośląskiego” przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 377/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej Wielospecjalistycznemu Szpitalowi SP ZOZ w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 376/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej Specjalistycznemu Szpitalowi im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 375/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej Wrocławskiemu Centrum Zdrowia SP ZOZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 374/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej „Dolnośląskiemu Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Informacji o Funduszach Europejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 373/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 371/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5737/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów dla Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową w Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 372/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na luty 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 370/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Polskiej Fundacji Rozwoju Biznesu od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.03.02-02-0007/18, pn. „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości Business Lab Industry 4.0”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Legnicy, ul. Św. Piotra 12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie zgodnie z Uchwałą xxx
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej, gastronomicznej i gastronomiczno - cukierniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej, gastronomicznej i gastronomiczno - cukierniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Ogłoszenie oudzieleniu zamówienia 2018-OJS197-445367-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 13/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 11 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych 1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, 2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WNIOSEK o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy wkraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem -Wniosek piwo 2015.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych 1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, 2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WNIOSEK o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy wkraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu,z wyjątkiem piwa - Wniosek wino 2015.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych 1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, 2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Usługi Publicznej DZ-Z-2 wyprzedaż napoialkoholowych - karta usługi publicznej DZ-Z-2 wyprzedaż 2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych 1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, 2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek na piwo - Nowy wniosek piwo 2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych 1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, 2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek na wino - Nowy wniosek wino 2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych 1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, 2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Usługi Publicznej DZ-Z-2 - karta usługipublicznej DZ-Z-2 wyprzedaż.docx
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych 1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, 2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Usługi Publicznej DZ-Z-2 wyprzedaż - kartausługi publicznej DZ-Z-2 wyprzedaż.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie decyzji wprowadzającej zmiany w zezwoleniach osobno na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi 1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, 2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Usługi Publicznej DZ-Z-4 decyzje zmieniającezezwolenia na obrót napojami alkoholowymi - karta usługi publicznejDZ-Z-4 decyzje zm. do zezwoleń 2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie decyzji wprowadzającej zmiany w zezwoleniach osobno na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi 1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, 2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek na piwo - Nowy wniosek piwo 2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie decyzji wprowadzającej zmiany w zezwoleniach osobno na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi 1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, 2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek na wino - Nowy wniosek wino 2019.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie decyzji wprowadzającej zmiany w zezwoleniach osobno na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi 1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, 2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Usługi Publicznej DZ-Z-4 - karta usługipublicznej DZ-Z-4 decyzje zmieniajace.docx
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie decyzji wprowadzającej zmiany w zezwoleniach osobno na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi 1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, 2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WNIOSEK o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy wkraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu,z wyjątkiem piwa - Wniosek wino 2015.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie decyzji wprowadzającej zmiany w zezwoleniach osobno na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi 1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, 2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WNIOSEK o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy wkraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem -Wniosek piwo 2015.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo oraz powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu za wyjątkiem piwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usługi publicznej DZ-Z-5 na obrót hurtowynapojami alkoholowymi do 18% - karta usługi publicznej DZ-Z-5zezwolenia piwo i wino 2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo oraz powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu za wyjątkiem piwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek na piwo - Nowy wniosek piwo 2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo oraz powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu za wyjątkiem piwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek na wino - Nowy wniosek wino 2019.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo oraz powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu za wyjątkiem piwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WNIOSEK o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy wkraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem -Wniosek piwo 2015.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo oraz powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu za wyjątkiem piwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WNIOSEK o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy wkraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu,z wyjątkiem piwa - Wniosek wino 2015.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo oraz powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu za wyjątkiem piwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Usługi Publicznej DZ-Z-5 - karta usługipublicznej DZ-Z-5 zezwolenia.docx
Dotyczy dokumentu:
Geodeta Województwa - Wydział Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
26/2019 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. współpracy z gminami uzdrowiskowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Funduszy Europejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Gospodarki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Gospodarki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja programu ochrony powietrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Załączniki do programu ochrony powietrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Załączniki do programu ochrony powietrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Załączniki do programu ochrony powietrza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja programu ochrony powietrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

15.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Seketariacie Członka Zarządu i Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
25/2019 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek obejmowanych konsolidacją według stanu na 31 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór formularza rejestrowego oraz formularzaaktualizacyjnego.doc - Wzór formularza rejestrowego oraz formularzaaktualizacyjnego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjny- Formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjny.pdf
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Wdrażania w Wydziale Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale Kontaktów z Krajami Niemieckojęzycznymi w Wydziale Współpracy z Zagranicą
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Ruszowie, ul. F. Chopina (dz. nr 334/1, 334/2, 334/3)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Ruszowie, ul. F. Chopina (dz. nr 334/1, 334/2, 334/3)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prezentacja baterie i akumulatory - prezentacjabaterie i akumulatory.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prezentacja opony i oleje - prezentacja opony ioleje.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Prezentacja opony i oleje - prezentacja opony ioleje.pdf
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Prezentacja baterie i akumulatory - prezentacjabaterie i akumulatory.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geolog Województwa - Wydział Geologii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawy załatwiane w Wydziale Geologii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawy załatwiane w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdawczość dla sprzedawcy detalicznego baterii kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DOW-S-24 karta usług Sprzedawca detaliczny -DOW-S-24 karta usług Sprzedawca detaliczny.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdawczość dla sprzedawcy detalicznego baterii kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-24 karta usług Sprzedawca detaliczny.pdf -DOW-S-24 karta usług Sprzedawca detaliczny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Stwierdzanie kwalifikacji geologicznych kategoriiXIII - Karta informacyjna - kwalifikacje.doc
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdawczość dla wprowadzających baterie lub akumulatory
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DOW-S-21 karta usług Wprowadzający baterie iakumulatory - DOW-S-21 karta usług Wprowadzający baterie iakumulatory.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stwierdzanie kwalifikacji geologicznych kategoriiXIII - Karta informacyjna - kwalifikacje.doc"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdawczość dla wprowadzających baterie lub akumulatory
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-21 karta usług Wprowadzający baterie iakumulatory.pdf - DOW-S-21 karta usług Wprowadzający baterie iakumulatory.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Geolog Województwa - Wydział Geologii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązki podmiotów wobec marszałka województwa wynikające z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązki podmiotów wobec marszałka województwa wynikające z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie informacji o środowisku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata recyklingowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Produkty, opłata produktowa 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opakowania i odpady opakowaniowe. Opłata produktowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej zatrudni lekarzy różnych specjalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej zatrudni lekarzy różnych specjalności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr interpelacji i zapytań Radnych WojewództwaVI kadencji.xlsx - rejestr interpelacji i zapytań Radnych WojewództwaVI kadencji.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr interpelacji i zapytań RadnychWojewództwa VI kadencji.xlsx - rejestr interpelacji i zapytań RadnychWojewództwa VI kadencji.xlsx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchw_SWD_BIP.xls - uchw_SWD_BIP.xls
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchw_SWD_BIP (55).xls - uchw_SWD_BIP (55).xls"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchw_SWD_BIP.xls - uchw_SWD_BIP.xls
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 361/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 360/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wskazania przez Województwo Dolnośląskie kandydata na członka zarządu spółki „Nowy Szpital Wojewódzki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 345/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego dotyczącego środków finansowych pochodzących z wkładu wniesionego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do Instrumentu Inżynierii Finansowej „Dolnośląski Fundusz Powierniczy” pozostałych po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu, tj. środków zaangażowanych i niezaangażowanych w umowy z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) oraz pochodzących ze zwrotów od MŚP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 344/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Nowy Szpital Wojewódzki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 343/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 1b lekarze staz czastkowy2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 2a lekarze dentysci umowy2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 2a lekarze dentysci umowy2018.doc
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 1b lekarze staz czastkowy2018.doc
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Moniki Włodarczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Moniki Włodarczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Jerzego Pokoja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Tytusa Czartoryskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19.01.22
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 326/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja programu ochrony powietrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja programu ochrony powietrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja programu ochrony powietrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja programu ochrony powietrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja programu ochrony powietrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ocena roczna 2017 - Ocena_roczna_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plany i programy ochrony środowiska oraz ich aktualizacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plany i programy ochrony środowiska oraz ich aktualizacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja programu ochrony powietrza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy LABOR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia zintegrowane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
FSP „GALENA”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 100.5-2019 - PZ 100.5-2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
FSP „GALENA”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna