Rejestr zmian w biuletynie

08.06.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu testowy2 do katalogu folder spraw testowych w menu przedmiotowym

30.05.2018

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Komisja doraźna do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu Komisja doraźna do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Doraźna Komisja do spraw Kobiet do katalogu Protokoły Komisji Sejmiku w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Doraźna Komisja do spraw Kobiet w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Komisja doraźna do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego do katalogu Protokoły Komisji Sejmiku w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Komisja doraźna do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Doraźna Komisja do spraw Kobiet do katalogu Komisje Doraźne Sejmiku w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Komisja doraźna do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu podmiotowym (nowa nazwa Komisja doraźna do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Komisja doraźna do opracowania Statutu Wojeództwa Dolnośląskiego w menu podmiotowym (nowa nazwa Komisja doraźna do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna