Rejestr zmian w biuletynie

17.03.2017

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Informacje nieudostępnione w biuletynie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Informacje nieudostępnione w biuletynie

02.03.2017

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu treść petycji w spisie podmiotów

28.02.2017

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Sprawozdanie za 2016 rok w menu przedmiotowym (nowa nazwa 2016 r.)

08.02.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 do katalogu Wysokość środków z art. 19a w menu przedmiotowym

07.02.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki do katalogu Departament Rozwoju Regionalnego w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej do katalogu Departament Rozwoju Regionalnego w menu podmiotowym

02.02.2017

Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu Lokalizacja w menu przedmiotowym

01.02.2017

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Kontroli Projektów RPO w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Kontroli RPO)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Certyfikacji i Kontroli Systemowych RPO w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Certyfikacji RPO)

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ...następna