Rejestr zmian w biuletynie

19.05.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2020 do katalogu Autopoprawki ZWD do Projektów Uchwał w menu przedmiotowym

11.05.2020

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Autopoprawki do Projketów Uchwał w menu przedmiotowym (nowa nazwa Autopoprawki ZWD do Projektów Uchwał)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Autopoprawki do projketów uchwał w menu przedmiotowym (nowa nazwa Autopoprawki do Projketów Uchwał)
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Sejmik Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Autopoprawki do projketów uchwał do katalogu Sejmik w menu przedmiotowym

27.04.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu ostateczne wyniki za lata 2013-2018 do katalogu Wyniki finansowe SPZOZ w menu przedmiotowym

17.04.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Transmisje wideo z otwarcia ofert do katalogu Zamówienia Publiczne w menu przedmiotowym

15.04.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ogłoszenia dotyczące procedur zamówień z wolnej ręki do katalogu Zamówienia Publiczne w menu przedmiotowym

27.03.2020

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

05.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „CircE – European regions toward Circular Economy” w ramach programu INTERREG Europa oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwala Nr 2154/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwala Nr 2153/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wskazania kandydata na prezesa zarządu spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki spółka akcyjna na kolejną kadencję
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2152/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2151/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2150/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na II i III kwartał 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2148/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1756/VI/20 z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2147/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1882/VI/20 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu asystentury osób starszych oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „CircE – European regions toward Circular Economy” w ramach programu INTERREG Europa oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kopia uchw_SWD_BIP (55)-1.xls - Kopia uchw_SWD_BIP(55)-1.xls"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchw_SWD_BIP (55).xls - uchw_SWD_BIP (55).xls
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porzadek obrad nowy.doc - porzadek obrad nowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PORZADEK OBRAD 21.doc - PORZADEK OBRAD 21.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PORZADEK OBRAD 21.doc - PORZADEK OBRAD 21.doc
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do produkcji fosforopochodnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 73.3-2020 - PZ 73.3-2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do produkcji fosforopochodnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 08 06 2020.doc - Porządekobrad KRiROW 08 06 2020.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PORZADEK OBRAD 21.doc - PORZADEK OBRAD 21.doc"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 80/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 2 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2149/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2126/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Wnioskodawcy — Pana ………………… dotyczącego operacji pn. „Pokoje Gościnne”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2125/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Wnioskodawcy — Pana ……………… dotyczącego operacji pn. „Podjęcie działalności gospodarczej przez ………………. w zakresie produkcji galanterii betonowej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2107/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej z siedzibą we Wrocławiu w 2020 roku dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2102/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2101/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2100/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2099/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2098/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Lubinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2166/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Opery Wrocławskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2165/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wydania opinii do projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Twardogóra na lata 2020-2034"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2164/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji do uzgadniania z dyrektorami młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych wysokości opłat za posiłki, a także terminów i sposobu ich wnoszenia przez rodziców dzieci i młodzieży przebywających w tych placówkach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2163/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Departamentu Spraw Społecznych do uzgadniania z dyrektorami młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych wysokości opłat za posiłki, a także terminów i sposobu ich wnoszenia przez rodziców dzieci i młodzieży przebywających w tych placówkach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2162/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2045/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2161/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w zakresie odzyskiwania środków podlegających zwrotowi od osób trzecich w ramach Działań wdrażanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2160/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 5.2 System transportu kolejowego w Osi Priorytetowej 5 Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2159/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych w Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2158/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 748/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad stosowania uproszczonych metod rozliczania kosztów w projektach współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2157/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - FUNDACJA IM. ŚW. KRZYSZTOFA WE LWÓWKU ŚLĄSKIM od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.01.01-02-0046/19, pn. "Zaczarowany Ogród"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2156/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.04.01-02-0030/20, pn. "Lepszy start z Technikum Akademickim"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2155/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.03.00-02-0002/20 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu - Poprawa opieki nad osobami zależnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "p. o. KU_10.06.2020.doc - p. o. KU_10.06.2020.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KWZ 08 06 2020.doc - Porządek obradKWZ 08 06 2020.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik p.o. 09.06.20.doc - p.o. 09.06.20.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 10.09.2019.docx - Porządekobrad KRiROW 10.09.2019.docx
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad komisji KSWiP.doc - porządekobrad komisji KSWiP.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porzadek obrad KKNiE 5 06 2019.doc - porzadekobrad KKNiE 5 06 2019.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 19.06.04_Porządek obrad_KOŚ.doc -19.06.04_Porządek obrad_KOŚ.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porzadek obrad KKNiE 10 06 2020.pdf - porzadek obradKKNiE 10 06 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "p.o. 09.06.20.doc - p.o. 09.06.20.doc"
Dotyczy dokumentu:
27/2020 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
34/2020 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Gospodarki Odpadami w Wydziale Środowiska - 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu, literówka w nazwie Działu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Gospodarki Odpadami w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu, literówka w nazwie Działu

03.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 20.06.08.doc - Porządek obradKRT 20.06.08.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Gospodarki Odpadami w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Gospodarki Odpadami w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Gospodarki Odpadami w Wydziale Środowiska - 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Gospodarki Odpadami w Wydziale Środowiska - 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 79/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 25 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z posiedzenia ZWD w dniu 25 maja 2020r..pdf - Sprawozdanie z posiedzenia ZWD w dniu 25 maja 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 79/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 25 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 79/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 25 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie z posiedzenia ZWD w dniu 25 maja 2020r..pdf - Sprawozdanie z posiedzenia ZWD w dniu 25 maja 2020 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
20.04.30
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
20.04.29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2135/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 85/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
20.05.27 - projekt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2133/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5596/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 - wschodniej obwodnicy Oleśnicy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
20.04.29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
20.05.27 - projekt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2145/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności budynków i urządzeń związanych z linią kolejową nr 317
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2145.pdf - 2145.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2145/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności budynków i urządzeń związanych z linią kolejową nr 317
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2145/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności budynków i urządzeń związanych z linią kolejową nr 317
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2145.pdf - 2145.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/365/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Województwa Dolnośląskiego do władz Stowarzyszenia „Dolnośląska Organizacja Turystyczna”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/322/19 w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej nr 446 kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/321/19 w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej nr 440 kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/320/19 w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej nr 374 w miejscowości Jawor kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/319/19 w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej nr 370 kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/317/19 w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 363 (Jawor – Jenków) kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/316/19 w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 342 kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/315/19 w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej nr 330 kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/311/19 w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej bez numeru (dawna droga wojewódzka nr 104) kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "465_001.pdf - 465_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/311/19 w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej bez numeru (dawna droga wojewódzka nr 104) kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/314/19 w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 328 kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/313/19 w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 324 kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/312/19 w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej bez numeru (dawna droga wojewódzka nr 380) kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/311/19 w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej bez numeru (dawna droga wojewódzka nr 104) kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/310/19 w sprawie pozbawienia odcinków drogi wojewódzkiej bez numeru (odcinek dawnej drogi krajowej nr 5) kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/309/19 w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej bez numeru (dawna droga wojewódzka nr 298) kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/308/19 w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej bez numeru (odcinek dawnej drogi krajowej nr 3) w miejscowości Dobromil kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/130/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia w latach 2019-2020 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza z siedzibą przy ul. Warszawskiej 2, 52-114 Wrocław - Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 15.30
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Wałbrzyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na remont drogi w granicach działki nr 288/14 obręb Czarny Bór
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powierzenia w roku 2020 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań remontowych (naprawczych) w ramach bieżącego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Strzegom realizacji zadania pn.: „Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 374 na terenie miasta Strzegom” oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Strzegom
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom wyłonionym w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2020”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego, na realizację działań związanych ze zwalczaniem skutków wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/414/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, obejmujący lata 2020 – 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie podjęcia rezolucji upamiętniającej 30 – lecie samorządu terytorialnego w Polsce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie podjęcia rezolucji upamiętniającej 100 rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu - 01.06.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 79/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 25 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu - 01.06.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu - 01.06.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza z siedzibą przy ul. Warszawskiej 2, 52-114 Wrocław - Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 15.30
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza z siedzibą przy ul. Warszawskiej 2, 52-114 Wrocław - Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 15.30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2146/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia kwot dotacji udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2145/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności budynków i urządzeń związanych z linią kolejową nr 317
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2144/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ruszowie przy ul. Chopina 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2143/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2142/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu drugiej kompleksowej aktualizacji Planu Regionalnego Regionu Planowania Górne Łużyce - Dolny Śląsk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2141/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości z dziedziny efektywności energetycznej regionu oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2140/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Województwa Dolnośląskiego na lata 2020-2026
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2139/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pod nazwą Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zbytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zbytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "TABLICA INFORMACYJNA - TABLICA_DolnySlask_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2138/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zwiększenia dofinansowania kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2137/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku szkolnym 2020/2021 zadania publicznego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, polegającego na obsłudze regionalnego programu stypendialnego "zDolny Śląsk" oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej złożonych ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2136/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadania z zakresu ratownictwa górskiego w roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2134/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 769/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2132/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4915/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (Typ B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) - Nr naboru RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2131/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - AZIZ JOYA, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: CENTRUM MEDYCZNE "JO-MED" AZIZ JOYA, od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.03.00-02-0004/20 pn. D-Dom
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2130/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Roberta Dębskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Poliklinika PANACEUM Robert Dębski, od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.03.00-02-0001/20 pn. Kompleksowa Medyczna Opieka Geriatryczna w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Lądku Zdroju: terapia i rehabilitacja osób starszych z powiatu kłodzkiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2129/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - KANCELARII RADCÓW PRAWNYCH DR P. BOJARSKI, DR K. SCHMIDT - KWIECIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.02.01-02-001/19, pn. "Zakup proinnowacyjnej usługi doradczej w Instytucji Otoczenia Biznesu polegającej na analizie i wyborze najbardziej efektywnej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji produktowej dotyczącej technologii informatycznych dedykowanej dla Kancelarii Radców Prawnych Dr P. Bojarski, Dr K. Schmidt - Kwiecińska Spółka Partnerska we Wrocławiu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2128/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na maj 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2127/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1654/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych w Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2127.1.pdf - 2127.1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2127/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1654/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych w Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2127.1.pdf - 2127.1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2127/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1654/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych w Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2127/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1654/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych w Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2127.1.pdf - 2127.1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2127/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1654/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych w Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2127/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1654/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych w Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2127.1.pdf - 2127.1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2127/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1654/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych w Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2127.1.pdf - 2127.1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2127/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1654/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych w Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2127/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1654/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych w Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna