Rejestr zmian w biuletynie

19.05.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2020 do katalogu Autopoprawki ZWD do Projektów Uchwał w menu przedmiotowym

11.05.2020

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Autopoprawki do Projketów Uchwał w menu przedmiotowym (nowa nazwa Autopoprawki ZWD do Projektów Uchwał)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Autopoprawki do projketów uchwał w menu przedmiotowym (nowa nazwa Autopoprawki do Projketów Uchwał)
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Sejmik Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Autopoprawki do projketów uchwał do katalogu Sejmik w menu przedmiotowym

27.04.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu ostateczne wyniki za lata 2013-2018 do katalogu Wyniki finansowe SPZOZ w menu przedmiotowym

17.04.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Transmisje wideo z otwarcia ofert do katalogu Zamówienia Publiczne w menu przedmiotowym

15.04.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ogłoszenia dotyczące procedur zamówień z wolnej ręki do katalogu Zamówienia Publiczne w menu przedmiotowym

27.03.2020

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

29.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Janusz Wróbel - oświadczenie majątkowe roczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Janusz Wróbel - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jacek Kasprzak - oświadczenie majątkowe roczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do spalania paliw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do spalania paliw
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 34.6-2019 - PZ 34.6-2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Województwa Dolnośląskiego za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport o stanie WD 2019 cz II.pdf - Raport o stanieWD 2019 cz II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Województwa Dolnośląskiego za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Województwa Dolnośląskiego za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport o stanie WD 2019 cz I.pdf - Raport o stanieWD 2019 cz I.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Województwa Dolnośląskiego za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Województwa Dolnośląskiego za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do produkcji miedzi metalicznej z koncentratów miedzii produktów z odzysku w wyniku procesów metalurgicznych i elektrochemicznych, Składowiska odpadów POLOWICE, Tymczasowego Składowiska Koncentratów Ołowionośnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 22.11-2020 - PZ 22.11-2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do produkcji miedzi metalicznej z koncentratów miedzii produktów z odzysku w wyniku procesów metalurgicznych i elektrochemicznych, Składowiska odpadów POLOWICE, Tymczasowego Składowiska Koncentratów Ołowionośnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zbytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zbytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ZĄŁĄCZNIK DO UCHWAŁY - WYKAZBENEFICJENTÓW" na "WYKAZ BENEFICJENTÓW 2020 - ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY"
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zbytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zbytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "UCHWAŁA WS. DOTACJI" na "UCHWAŁA WS.UDZIELENIA DOTACJI W 2020 R. "
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zbytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zbytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI -Wniosek_o_wyplate_dotacji_2020.doc"
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zbytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRAC -WZOR_Sprawozdanie_2020.doc"
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zbytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZASADY UDZIELANIA DOTACJI - Zasady udzielaniadotacji - uchwala.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zbytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZASADY UDZIELANIA DOTACJI - ZMIANA - Zasady -uchwala zmieniajaca.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zbytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości z dziedziny efektywności energetycznej regionu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości z dziedziny efektywności energetycznej regionu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku szkolnym 2020/2021 zadania publicznego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, polegającego na obsłudze regionalnego programu stypendialnego "zDolny Śląsk" oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej złożonych ofert.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę porządku obrad XVIII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej 30-lecia samorządu terytorialnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gospodarstwo Rolne Lesław i Czesława Konopka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 20.3-2020 - PZ 20.3-2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Gospodarstwo Rolne Lesław i Czesława Konopka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do spalania paliw
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 34.7-2020 - PZ 34.7-2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do spalania paliw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Magdaleny Piaseckiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 89-20.pdf - odpowiedź 89-20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Magdaleny Piaseckiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Moniki Włodarczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do odpowiedzi.pdf - Załącznik doodpowiedzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Moniki Włodarczyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Moniki Włodarczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 88-20.pdf - odpowiedź 88-20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Moniki Włodarczyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-VI.7222.13.2017.HB - 909.pdf"

27.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku szkolnym 2020/2021 zadania publicznego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, polegającego na obsłudze regionalnego programu stypendialnego "zDolny Śląsk" oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej złożonych ofert.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku szkolnym 2020/2021 zadania publicznego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, polegającego na obsłudze regionalnego programu stypendialnego "zDolny Śląsk" oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej złożonych ofert.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 26.05.2020 r., na wniosek Firmy Wielobranżowej "ARSYL" Sp. z o.o., Brzeźnik 130, 59-700 Bolesławiec wydana została decyzja nr 4/E/2020 t.j. koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Brzeźnik I”, w granicach obszaru górniczego „Brzeźnik-Barbara”, położonego w miejscowości Brzeźnik, gmina Bolesławiec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała ZWD nr 2146/VI/20 z dnia 25 maja 2020 w sprawie ogłoszenia kwot dotacji udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
20.04.30 - projekt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
20.04.29 - projekt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2124/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2108/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wydania opinii dla Przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Elektrownia PV 6 Sp. z o.o. o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii elektrowni fotowoltaicznej o nazwie Kliszkowice II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 78/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 19 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2106/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2105/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wniesienia dopłaty przez Województwo Dolnośląskie do spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2104/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki "Nowy Szpital Wojewódzki" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2103/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki "Nowy Szpital Wojewódzki" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2083/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku z siedzibą we Wrocławiu w 2020 roku dotacji na realizację zadania pn.: Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2083/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku z siedzibą we Wrocławiu w 2020 roku dotacji na realizację zadania pn.: Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwala Nr 2082/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie pokrycia straty netto Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2117/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. "CircE - European regions toward Circular Economy" w ramach programu INTERREG Europa oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2123/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2020 r. - Poprawa bazy sportowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.05.2020

Dotyczy dokumentu:
20.02.26
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
20.02.25
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
20.04.29 - projekt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
20.02.24
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
20.04.29 - projekt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia - Wykaz_przedsiebiorcow 26 05 20.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia. - Wykaz_przedsiebiorcow 15 04 20.xls
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę porządku obrad XVIII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia rezolucji upamiętniającej 100 rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę porządku obrad XVIII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia rezolucji upamiętniającej 100 rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawka ZWD do projektu uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 77/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 12 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę porządku obrad XVIII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektów uchwał w sprawie pozbawienia odcinków dróg wojewódzkich kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę porządku obrad XVIII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia rezolucji upamiętniającej 100 rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 20.05.27.doc - Porządek obradKRT 20.05.27.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę porządku obrad XVIII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego, na realizacje działań związanych ze zwalczaniem skutków wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w sprawie zmian budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę porządku obrad XVIII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom wyłonionym w ramach konkursu pn." Dolnosląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2020"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewodzki_2018_korekta 2019_12_01.pdf -Raport Wojewodzki_2018_korekta 2019_12_01.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2011_korekta z dn.2016-09-02.pdf - Raport Wojewódzki_2011_korekta z dn. 2016-09-02.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2012_korekta z dn.2016-09-01.pdf - Raport Wojewódzki_2012_korekta z dn. 2016-09-01.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2013_korekta z dn.2016-09-01.pdf - Raport Wojewódzki_2013_korekta z dn. 2016-09-01.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2014_korekta 2017-12-29.pdf -Raport Wojewódzki_2014_korekta 2017-12-29.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-12-29.pdf -Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-12-29.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2016_korekta 2018-08-01.pdf -Raport Wojewódzki_2016_korekta 2018-08-01.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2017_korekta 2018-10-31 -Raport Wojewódzki_2017_korekta 2018-10-31.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport wojewódzki za rok 2006 - Raport_2006.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport wojewódzki za rok 2007 - Raport_2007.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2008 - Raport_2008_korektawykonana 25-05-2012.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2009 - Raportwojewódzki_2009_korekta wykonana 4-05-2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2010_korekta z dn.2016-09-02.pdf - Raport Wojewódzki_2010_korekta z dn. 2016-09-02.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport wojewódzki_2009_korekta wykonana4-05-2011.pdf - Raport wojewódzki_2009_korekta wykonana 4-05-2011.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2010_korekta z dn. 2016-09-02.pdf- Raport Wojewódzki_2010_korekta z dn. 2016-09-02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2011_korekta z dn. 2016-09-02.pdf- Raport Wojewódzki_2011_korekta z dn. 2016-09-02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2012_korekta z dn. 2016-09-01.pdf- Raport Wojewódzki_2012_korekta z dn. 2016-09-01.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2013_korekta z dn. 2016-09-01.pdf- Raport Wojewódzki_2013_korekta z dn. 2016-09-01.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2014_korekta 2017-12-29.pdf -Raport Wojewódzki_2014_korekta 2017-12-29.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-12-29.pdf -Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-12-29.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2016_korekta 2018-08-01.pdf -Raport Wojewódzki_2016_korekta 2018-08-01.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2017_korekta 2018-10-31.pdf -Raport Wojewódzki_2017_korekta 2018-10-31.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewodzki_2018_korekta 2019_12_01.pdf -Raport Wojewodzki_2018_korekta 2019_12_01.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport_2006.pdf - Raport_2006.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport_2007.pdf - Raport_2007.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport_2008_korekta wykonana 25-05-2012.pdf -Raport_2008_korekta wykonana 25-05-2012.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Gospodarka odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpady komunalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gospodarka odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpady komunalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
33/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowej procedury przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
33/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowej procedury przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 32/2020 Marszałka WojewództwaDolnośląskiego z dnia 21 maja 2020 r. - 2020_032.pdf
Dotyczy dokumentu:
32/2020 - w sprawie rozwoju zawodowego pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
32/2020 - w sprawie rozwoju zawodowego pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 32/2020 Marszałka WojewództwaDolnośląskiego z dnia 21 maja 2020 r. - 2020_032.pdf"
Dotyczy dokumentu:
33/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowej procedury przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 32/2020 Marszałka WojewództwaDolnośląskiego z dnia 21 maja 2020 r. - 2020_032.pdf"
Dotyczy dokumentu:
33/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowej procedury przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
33/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowej procedury przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
32/2020 - w sprawie rozwoju zawodowego pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
32/2020 - w sprawie rozwoju zawodowego pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 32/2020 Marszałka WojewództwaDolnośląskiego z dnia 21 maja 2020 r. - 2020_032.pdf
Dotyczy dokumentu:
32/2020 - w sprawie rozwoju zawodowego pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna