Rejestr zmian w biuletynie

19.05.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2020 do katalogu Autopoprawki ZWD do Projektów Uchwał w menu przedmiotowym

11.05.2020

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Autopoprawki do Projketów Uchwał w menu przedmiotowym (nowa nazwa Autopoprawki ZWD do Projektów Uchwał)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Autopoprawki do projketów uchwał w menu przedmiotowym (nowa nazwa Autopoprawki do Projketów Uchwał)
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Sejmik Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Autopoprawki do projketów uchwał do katalogu Sejmik w menu przedmiotowym

27.04.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu ostateczne wyniki za lata 2013-2018 do katalogu Wyniki finansowe SPZOZ w menu przedmiotowym

17.04.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Transmisje wideo z otwarcia ofert do katalogu Zamówienia Publiczne w menu przedmiotowym

15.04.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ogłoszenia dotyczące procedur zamówień z wolnej ręki do katalogu Zamówienia Publiczne w menu przedmiotowym

27.03.2020

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

25.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewodzki_2018_korekta 2019_12_01.pdf -Raport Wojewodzki_2018_korekta 2019_12_01.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2011_korekta z dn.2016-09-02.pdf - Raport Wojewódzki_2011_korekta z dn. 2016-09-02.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2012_korekta z dn.2016-09-01.pdf - Raport Wojewódzki_2012_korekta z dn. 2016-09-01.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2013_korekta z dn.2016-09-01.pdf - Raport Wojewódzki_2013_korekta z dn. 2016-09-01.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2014_korekta 2017-12-29.pdf -Raport Wojewódzki_2014_korekta 2017-12-29.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-12-29.pdf -Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-12-29.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2016_korekta 2018-08-01.pdf -Raport Wojewódzki_2016_korekta 2018-08-01.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2017_korekta 2018-10-31 -Raport Wojewódzki_2017_korekta 2018-10-31.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport wojewódzki za rok 2006 - Raport_2006.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport wojewódzki za rok 2007 - Raport_2007.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2008 - Raport_2008_korektawykonana 25-05-2012.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2009 - Raportwojewódzki_2009_korekta wykonana 4-05-2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2010_korekta z dn.2016-09-02.pdf - Raport Wojewódzki_2010_korekta z dn. 2016-09-02.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport wojewódzki_2009_korekta wykonana4-05-2011.pdf - Raport wojewódzki_2009_korekta wykonana 4-05-2011.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2010_korekta z dn. 2016-09-02.pdf- Raport Wojewódzki_2010_korekta z dn. 2016-09-02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2011_korekta z dn. 2016-09-02.pdf- Raport Wojewódzki_2011_korekta z dn. 2016-09-02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2012_korekta z dn. 2016-09-01.pdf- Raport Wojewódzki_2012_korekta z dn. 2016-09-01.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2013_korekta z dn. 2016-09-01.pdf- Raport Wojewódzki_2013_korekta z dn. 2016-09-01.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2014_korekta 2017-12-29.pdf -Raport Wojewódzki_2014_korekta 2017-12-29.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-12-29.pdf -Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-12-29.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2016_korekta 2018-08-01.pdf -Raport Wojewódzki_2016_korekta 2018-08-01.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2017_korekta 2018-10-31.pdf -Raport Wojewódzki_2017_korekta 2018-10-31.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewodzki_2018_korekta 2019_12_01.pdf -Raport Wojewodzki_2018_korekta 2019_12_01.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport_2006.pdf - Raport_2006.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport_2007.pdf - Raport_2007.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport_2008_korekta wykonana 25-05-2012.pdf -Raport_2008_korekta wykonana 25-05-2012.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Gospodarka odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raporty wojewódzkie z gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpady komunalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpady - sprawozdawczość
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gospodarka odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpady komunalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
33/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowej procedury przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
33/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowej procedury przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 32/2020 Marszałka WojewództwaDolnośląskiego z dnia 21 maja 2020 r. - 2020_032.pdf
Dotyczy dokumentu:
32/2020 - w sprawie rozwoju zawodowego pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
32/2020 - w sprawie rozwoju zawodowego pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 32/2020 Marszałka WojewództwaDolnośląskiego z dnia 21 maja 2020 r. - 2020_032.pdf"
Dotyczy dokumentu:
33/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowej procedury przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 32/2020 Marszałka WojewództwaDolnośląskiego z dnia 21 maja 2020 r. - 2020_032.pdf"
Dotyczy dokumentu:
33/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowej procedury przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
33/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowej procedury przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
32/2020 - w sprawie rozwoju zawodowego pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
32/2020 - w sprawie rozwoju zawodowego pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 32/2020 Marszałka WojewództwaDolnośląskiego z dnia 21 maja 2020 r. - 2020_032.pdf
Dotyczy dokumentu:
32/2020 - w sprawie rozwoju zawodowego pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna