Rejestr zmian w biuletynie

03.04.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Promocji w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wydział Promocji Województwa)

29.03.2019

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Transportu w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych w menu przedmiotowym

27.03.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego do katalogu Departament Spraw Społecznych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geologii w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geodezji i Kartografii w menu przedmiotowym

20.03.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Komisja doraźna do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu 2019 z katalogu Komisja doraźna do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

24.04.2019

Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie 20 szkoleń dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - Informacja z otwarciaofert - DU-Z-I.272.3.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Usługi hotelowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacje z otwarcia - informacje z otwarciaI_2_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Usługi hotelowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -wybór I_2_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja, przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń wyjazdowych pn. „Skuteczne zarządzanie w instytucji publicznej” dla pracowników UMWD, w tym dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15_19 - informacje z otwarcia ofert - 3 - informacjez otwarcia ofert - cykl szkoleń wyjazdowych - 15_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja, przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń wyjazdowych pn. „Skuteczne zarządzanie w instytucji publicznej” dla pracowników UMWD, w tym dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
48/2019 - w sprawie określenia zasad postępowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z wnioskami radnych o uzyskanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń oraz wgląd w działalność Urzędu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
47/2019 - w sprawie zatwierdzenia Księgi Jakości stanowiącej dokumentację Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
47/2019 - w sprawie zatwierdzenia Księgi Jakości stanowiącej dokumentację Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
100/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego będących na wyposażeniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
42/2018 - sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego będących na wyposażeniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
88/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego będących na wyposażeniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
38/2015 - w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego będących na wyposażeniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
46/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego będących na wyposażeniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny, położonej w Lądku - Zdroju przy ul. Orlej 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dariusz Kowalczyk - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych w ramach projektu pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - OGŁOSZENIE OUDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Usługi cateringowe dla max. 1110 osób uczestniczących w 20 szkoleniach dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020 świadczonych we Wrocławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne -ogłoszenie 4 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rb-27s - Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-27s - Roczne sprawozdanie z wykonania planudochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres odpoczątku roku do dnia 31 grudnia roku 2018r. - Rb-27S 4kw 2018kor.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rb-27s - Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rb-27s - Roczne sprawozdanie z wykonania planudochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres odpoczątku roku do dnia 31 grudnia roku 2018r. - Rb-27S 4kw 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rb-27s - Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-28s Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28s Roczne sprawozdanie z wykonania planuwydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres odpoczątku roku do dnia 31 grudnia roku 2018r. - Rb-28S 4kw 2018kor.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rb-28s Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rb-28s Roczne sprawozdanie z wykonania planuwydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres odpoczątku roku do dnia 31 grudnia roku 2018r. - Rb-28S 4kw 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rb-28s Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należnościoraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia31 grudnia 2018r. - Rb-N IV kw.2018 kor.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należnościoraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia31 grudnia 2018r. - Rb-N IV kw.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie onadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres odpoczątku roku do dnia 31 grudnia 2018r. - Rb-NDS IV kw.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficyciejednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia31 grudnia 2018r. - Rb-NDS IV kw.2018 kor.1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rb-28s - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27s - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19.03.26
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad komisji 25.04.2019 tabelka.doc -porządek obrad komisji 25.04.2019 tabelka.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KRT 18.06.26.doc - Porządek obradKRT 18.06.26.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad komisji 24.04.2019 tabelka.doc -porządek obrad komisji 24.04.2019 tabelka.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia ”Projektu robót geologicznych - rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 35 Świebodzice – Mokrzeszów – Słotwina”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 643/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "DEMETRA" dla Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 643.pdf - 643.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 643/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "DEMETRA" dla Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "643.pdf - 643.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 643/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "DEMETRA" dla Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Ryszarda Lecha
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 28-19.pdf - odpowiedź 28-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Ryszarda Lecha
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 16.04.2019 roku wydana została decyzja nr 7/WE/2019 wygaszająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 4/E/2000 z dnia 22.05.2000 r. (ze zm.) udzieloną Zakładowi Surowców Drogowych WalMor Sp. z o. o. na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Brzezinki” oraz z części złoża „Brzezinki I”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 15.04.2019 roku wydana została decyzja nr 5/WE/2019 wygaszająca koncesję Wojewody Wałbrzyskiego nr 3/94 z dnia 08.04.1994 r. (ze zm.) udzieloną firmie Dolmin Sp. z o.o., na wydobywanie marmuru ze złoża „Żelazno I”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 15.04.2019 roku wydana została decyzja nr 6/WE/2019 wygaszająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 8/E/2000 z dnia 29.12.2000 r. (ze zm.) udzieloną firmie Polskie Kopalnie Pisku Sp. z o. o., na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Piotrowice II”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019.01.24
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019.02.13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, położonej we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 110-112 oraz Żabia Ścieżka 3
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wykaz - ul. Traugutta 110-112, ul. ŻabiaŚcieżka 3.pdf - wykaz - ul. Traugutta 110-112, ul. Żabia Ścieżka3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, położonej we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 110-112 oraz Żabia Ścieżka 3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz Traugutta 110-112; Żabia Ścieżka 3.pdf -wykaz Traugutta 110-112; Żabia Ścieżka 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, położonej we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 110-112 oraz Żabia Ścieżka 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie 20 szkoleń dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź nr 2 - Odpowiedź nr 2DU-Z-I.272.3.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, koncentratów lub surowców wtórnych w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych i składowiska odpadów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 83.18-2019 - PZ 83.18-2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, koncentratów lub surowców wtórnych w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych i składowiska odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 658/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.04.2019

Dotyczy dokumentu:
2019.03.26 - projekt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III dla kandydatów, kończących kurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Sudeckich we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III dla kandydatów, kończących kurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Sudeckich we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III dla kandydatów, kończących kurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Sudeckich we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "VIIpodlinkowany.pdf - VIIpodlinkowany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 23.04.2019.docx - Porządekobrad KRiROW 23.04.2019.docx"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad komisji 24.04.2019 tabelka.doc -porządek obrad komisji 24.04.2019 tabelka.doc"
Dotyczy dokumentu:
Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości położonych we Wrocławiu i Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniu 1 -wybór w zad. 1 16 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "19.04.23_Porządek obrad_KOŚ.doc -19.04.23_Porządek obrad_KOŚ.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KU_25.04.2019.docx - Porządek obradKU_25.04.2019.docx"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KWZ 23.04.2019.doc - Porządek obradKWZ 23.04.2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PORZADEK OBRAD KB 7_2019.doc - PORZADEK OBRAD KB7_2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "p.o. 23.04.19.doc - p.o. 23.04.19.doc"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i publikacja artykułów w prasie regionalnej, lokalnej i internecie wraz z in⁠sertami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 58- 23.05.2018.docx - 58- 23.05.2018.docx
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 19.04.23.doc - Porządek obradKRT 19.04.23.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zakup systemu do rejestracji czasu pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sprostowanie SIWZ (rozdział X pkt 3) - 13_19 -sprostowanie SIWZ (rozdział X pkt 3) - 13_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup systemu do rejestracji czasu pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sprostowanie ogłoszenia -2019-OJS078-186486-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i publikacja artykułów w prasie regionalnej, lokalnej i internecie wraz z in⁠sertami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -2019-OJS078-187940-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i publikacja artykułów w prasie regionalnej, lokalnej i internecie wraz z in⁠sertami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ - zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i publikacja artykułów w prasie regionalnej, lokalnej i internecie wraz z in⁠sertami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr interpelacji i zapytań RadnychWojewództwa VI kadencji.xlsx - rejestr interpelacji i zapytań RadnychWojewództwa VI kadencji.xlsx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr interpelacji i zapytań Radnych WojewództwaVI kadencji.xlsx - rejestr interpelacji i zapytań Radnych WojewództwaVI kadencji.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, poprzez opracowanie projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11_19 - sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu -2_2a - sprostowanie ogłoszenia (2019-OJS078-187949-pl) - 11_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, poprzez opracowanie projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11_19 - informacja o modyfikacji SIWZ - 2_2 -modyfikacja SIWZ (rozdział X pkt 3) - aktualizacja DSI - 11_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, poprzez opracowanie projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Ryszarda Lecha
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 27-19.pdf - odpowiedź 27-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Ryszarda Lecha
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Małgorzaty Calińskiej-Mayer
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "19_001.pdf - 19_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 19_001.pdf - 19_001.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, położonej we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 110-112 oraz Żabia Ścieżka 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna