Rejestr zmian w biuletynie

13.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 r. do katalogu Przeprowadzone przez Urząd Marszałkowski w menu przedmiotowym

08.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania RBWD do katalogu Współpraca z Regionami Europejskimi w menu podmiotowym

03.04.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Promocji w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wydział Promocji Województwa)

29.03.2019

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Transportu w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych w menu przedmiotowym

27.03.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego do katalogu Departament Spraw Społecznych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geologii w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geodezji i Kartografii w menu przedmiotowym

20.03.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Komisja doraźna do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

17.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad_KOŚiGW_19.05.21.doc - Porządekobrad_KOŚiGW_19.05.21.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KWZ 21.05.2019.doc - Porządek obradKWZ 21.05.2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KWZ 21.05.2019.doc - Porządekobrad KWZ 21.05.2019.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "po KRT 21 05 2019_001.pdf - po KRT 21 052019_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KWZ 21.05.2019.doc - Porządek obradKWZ 21.05.2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KU_23.05.2019.docx - Porządek obradKU_23.05.2019.docx"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja, przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń wyjazdowych pn. „Skuteczne zarządzanie w instytucji publicznej” dla pracowników UMWD, w tym dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja, przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń wyjazdowych pn. „Skuteczne zarządzanie w instytucji publicznej” dla pracowników UMWD, w tym dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15_19 - informacja o wyborze najkorzystniejszejoferty - 14 - informacja o wyborze - cykl szkoleń wyjazdowych -15_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
27.03.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 23/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 29 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie Nr 23 z posiedzenia ZWD w dniu 29kwietnia 2019 r.pdf - Sprawozdanie Nr 23 z posiedzenia ZWD w dniu 29kwietnia 2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 23/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 29 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 23/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 29 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie Nr 23 z posiedzenia ZWD w dniu 29kwietnia 2019 r.pdf - Sprawozdanie Nr 23 z posiedzenia ZWD w dniu 29kwietnia 2019 r.pdf
Dotyczy dokumentu:
54/2019 - w sprawie przyjęcia zasad konkursu „Dolny Śląsk. Moja okolica – niech i Was zachwyca!” oraz powołania komisji ds. oceny prac
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 21.05.2019.docx - Porządekobrad KRiROW 21.05.2019.docx"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PORZADEK OBRAD KB 9_2019.doc - PORZADEK OBRAD KB9_2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad komisji 22.05.2019 tabelka.pdf -porządek obrad komisji 22.05.2019 tabelka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KZ 22 05 2019.doc - porządek obradKZ 22 05 2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "VIIIpodlinkowany.pdf - VIIIpodlinkowany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2019 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 2a lekarze dentysci umowy.doc
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2019 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. 2b - Zalacznik nr 2b dentysci stazczastkowy.doc
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 2a lekarze dentysci umowy —kopia.doc"
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 2b dentysci staz czastkowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
19.01.24
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
19.01.24
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego poparcia protestu nauczycieli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego poparcia protestu nauczycieli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "autopoprawka do 21.pdf - autopoprawka do 21.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę ……………………………………………. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14_001.pdf - 14_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę ……………………………………………. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego poparcia protestu nauczycieli
Treść zmiany:
Usunięto załącznik autopoprawka do 21.pdf - autopoprawka do 21.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę ……………………………………………. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 14_001.pdf - 14_001.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę ……………………………………………. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę ……………………………………………. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 14_001.pdf - 14_001.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę ……………………………………………. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę ……………………………………………. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14_001.pdf - 14_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę ……………………………………………. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę ……………………………………………. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14_001.pdf - 14_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę ……………………………………………. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę ……………………………………………. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 14_001.pdf - 14_001.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę ……………………………………………. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
25 kwietnia 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
28 marca 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół VI.doc - Protokół VI.doc"
Dotyczy dokumentu:
28 marca 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
25 kwietnia 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
28 marca 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół VI.pdf - Protokół VI.pdf
Dotyczy dokumentu:
28 marca 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 4/2019 z dnia 09.05.2019 r. zatwierdzającej ”Projekt robót geologicznych dla projektowanej rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin – Ścinawa (od km 16+794 do km 27+972 i od km 28+900 do km 30+894)”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 741/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 740/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Departament Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

16.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "p.o. KPRRiG 21.05.19.doc - p.o. KPRRiG 21.05.19.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr interpelacji i zapytań Radnych WojewództwaVI kadencji.xlsx - rejestr interpelacji i zapytań Radnych WojewództwaVI kadencji.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr interpelacji i zapytań RadnychWojewództwa VI kadencji.xlsx - rejestr interpelacji i zapytań RadnychWojewództwa VI kadencji.xlsx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18_001.pdf - 18_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "17_001.pdf - 17_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 26/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 16 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 26/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 16 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 26/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 16 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 745/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu rozstrzygnięcia nadzorczego NK-N.4131.196.5.2019.GD1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. stwierdzającego nieważność uchwały nr 541/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie odwołania pana Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego ze stanowiska dyrektora Opery Wrocławskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Tytusa Czartoryskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16_001.pdf - 16_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15_001.pdf - 15_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie inicjatywy zagranicznej - utworzenia Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Dreźnie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr V/65/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IX/130/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, obejmujący lata 2019 – 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr V/66/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Powiatu Lubińskiego darowizny nieruchomości, położonej w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 72
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zaliczenia obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze do kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XV/349/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Miastu Wałbrzych realizacji zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu Drogi Sudeckiej poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów Gorce" będącej zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/130/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia w roku 2019 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę ……………………………………………. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę ……………………………………………. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należnościoraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia31 marca 2019r. - Rb-N I kw. 2019 kor. 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należnościoraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia31 marca 2019r. - Rb-N I kw.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
19.04.24 - projekt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19.04.25 - projekt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19.03.27
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Województwa Dolnośląskiego na dzień 31.12.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OCHRONA ZDROWIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 724/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 219/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności budynków i urządzeń związanych z liniami kolejowymi nr 284, 291, 310, 318 i 327
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 727/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko z-cy dyrektora ds. medycznych w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Wydziale Informatyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Wydziale Informatyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Gospodarki Wodno-Ściekowej w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale Programowania Funduszy Europejskich w Wydziale Koordynacji Polityki Regionalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
49/2019 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
53/2019 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługi transportowe przy użyciu mikrobusów i samochodów osobowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -wybór I_5_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, koncentratów lub surowców wtórnych w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych i składowiska odpadów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 83.19-2019 - PZ 83.19 - 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, koncentratów lub surowców wtórnych w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych i składowiska odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „VICTORIA” S.A.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 75.7-2019 - PZ 75.7-2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „VICTORIA” S.A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

14.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Petycje wnoszone w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycje wnoszone w 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOC140519-14052019150607(P.1).pdf -DOC140519-14052019150607(P.1).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycje wnoszone w 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOC140519-14052019150828(P.2).pdf -DOC140519-14052019150828(P.2).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycje wnoszone w 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOC140519-14052019151117(P.3).pdf -DOC140519-14052019151117(P.3).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycje wnoszone w 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOC140519-14052019151450(P.4).pdf -DOC140519-14052019151450(P.4).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycje wnoszone w 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOC140519-14052019151910(P.5).pdf -DOC140519-14052019151910(P.5).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Piotrowicz - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycje wnoszone w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcza informacja o petycjach (Rok 2018)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego 2019.pdf - Karta ewidencji zużytego sprzętuelektrycznego i elektronicznego 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji2019.pdf - Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RMŚ ws ewidencji odpadów_od 1-05-2019.pdf - RMŚws ewidencji odpadów_od 1-05-2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta przekazania odpadu 2019.pdf - Kartaprzekazania odpadu 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta ewidencji odpadu 2019.pdf - Karta ewidencjiodpadu 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta ewidencji odpadów niebiezpiecznych 2019.pdf -Karta ewidencji odpadów niebiezpiecznych 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych2019.pdf - Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik kwestionariusz osobowy - NOWY_KWESTIONARIUSZOSOBOWY_NOWY_DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.docx
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kwestionariusz osobowy - NOWY_KWESTIONARIUSZOSOBOWY_NOWY_DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Trzebnicy przy ul. Milickiej 23 (dz. nr 4/2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Instytucje Kultury
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dane teleadresowe dolnośląskich instytucji kultury- 13.05.Instytucje_kultury_dane_teleadresowe__2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instytucje Kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Instytucje Kultury
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Instytucje Kultury - Instytucje__2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Instytucje Kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
13/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Infrastruktura drogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
8/2016 - w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Infrastruktura drogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
52/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Infrastruktura drogowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
9/2016 - w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Transport kolejowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
14/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Transport kolejowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
51/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Transport kolejowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) na obszarze województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) na obszarze województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu ofert ze środków PFRON dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup systemu do rejestracji czasu pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i rozwoju Platformy SharePoint oraz utrzymania, rozwoju i modernizacji Oprogramowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia (2019-OJS092-222972-pl) - 3_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i rozwoju Platformy SharePoint oraz utrzymania, rozwoju i modernizacji Oprogramowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 739/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu ciężkiego ugięciomierza dynamicznego FWD
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 738/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie procedury monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 za pomocą Kart zadań oraz Kart sprawozdawczości z przebiegu realizacji przedsięwzięć
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 737/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 736/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia raportu z diagnozy potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości położonych we Wrocławiu i Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o udzieleniu zamówienia w zadaniu 1 -informacja o udzieleniu zamówienia w zadaniu 1 16 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 735/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 548/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów dla Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 734/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Zakładu Mechaniki Maszyn Borkowscy Spółki Jawnej od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.01-02-0194/18, pn. "Wdrożenie wyników prac B+R szansą na dalszy rozwój produktów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 697/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 696/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 694/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 695/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 693/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 692/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna