Rejestr zmian w biuletynie

03.04.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Promocji w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wydział Promocji Województwa)

29.03.2019

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Transportu w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych w menu przedmiotowym

27.03.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego do katalogu Departament Spraw Społecznych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geologii w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geodezji i Kartografii w menu przedmiotowym

20.03.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Komisja doraźna do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu 2019 z katalogu Komisja doraźna do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

19.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III dla kandydatów, kończących kurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Sudeckich we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III dla kandydatów, kończących kurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Sudeckich we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III dla kandydatów, kończących kurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Sudeckich we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "VIIpodlinkowany.pdf - VIIpodlinkowany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 23.04.2019.docx - Porządekobrad KRiROW 23.04.2019.docx"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad komisji 24.04.2019 tabelka.doc -porządek obrad komisji 24.04.2019 tabelka.doc"
Dotyczy dokumentu:
Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości położonych we Wrocławiu i Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniu 1 -wybór w zad. 1 16 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "19.04.23_Porządek obrad_KOŚ.doc -19.04.23_Porządek obrad_KOŚ.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KU_25.04.2019.docx - Porządek obradKU_25.04.2019.docx"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KWZ 23.04.2019.doc - Porządek obradKWZ 23.04.2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PORZADEK OBRAD KB 7_2019.doc - PORZADEK OBRAD KB7_2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "p.o. 23.04.19.doc - p.o. 23.04.19.doc"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i publikacja artykułów w prasie regionalnej, lokalnej i internecie wraz z in⁠sertami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 58- 23.05.2018.docx - 58- 23.05.2018.docx
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 19.04.23.doc - Porządek obradKRT 19.04.23.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zakup systemu do rejestracji czasu pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sprostowanie SIWZ (rozdział X pkt 3) - 13_19 -sprostowanie SIWZ (rozdział X pkt 3) - 13_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup systemu do rejestracji czasu pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sprostowanie ogłoszenia -2019-OJS078-186486-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i publikacja artykułów w prasie regionalnej, lokalnej i internecie wraz z in⁠sertami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -2019-OJS078-187940-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i publikacja artykułów w prasie regionalnej, lokalnej i internecie wraz z in⁠sertami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ - zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i publikacja artykułów w prasie regionalnej, lokalnej i internecie wraz z in⁠sertami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr interpelacji i zapytań RadnychWojewództwa VI kadencji.xlsx - rejestr interpelacji i zapytań RadnychWojewództwa VI kadencji.xlsx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr interpelacji i zapytań Radnych WojewództwaVI kadencji.xlsx - rejestr interpelacji i zapytań Radnych WojewództwaVI kadencji.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, poprzez opracowanie projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11_19 - sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu -2_2a - sprostowanie ogłoszenia (2019-OJS078-187949-pl) - 11_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, poprzez opracowanie projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11_19 - informacja o modyfikacji SIWZ - 2_2 -modyfikacja SIWZ (rozdział X pkt 3) - aktualizacja DSI - 11_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, poprzez opracowanie projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Ryszarda Lecha
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 27-19.pdf - odpowiedź 27-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Ryszarda Lecha
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Małgorzaty Calińskiej-Mayer
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "19_001.pdf - 19_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 19_001.pdf - 19_001.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, położonej we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 110-112 oraz Żabia Ścieżka 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie poparcia protestu nauczycieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "19_001.pdf - 19_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "17_001.pdf - 17_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18_001.pdf - 18_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad komisji statutowa tablica.doc -porządek obrad komisji statutowa tablica.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór wniosku o zaświadczenie 12-04-2019.docx -wzór wniosku o zaświadczenie 12-04-2019.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wzór wniosku o zaświadczenie_30-01-2019.docx -wzór wniosku o zaświadczenie_30-01-2019.docx
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie do wniosku O WPIS.docx - Oświadczeniedo wniosku O WPIS.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie do wniosku O ZMIANĘ WPISU.docx -Oświadczenie do wniosku O ZMIANĘ WPISU.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie-formularz-1.docx -Oświadczenie-formularz-1.docx
Dotyczy dokumentu:
44/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 70/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia niezbędnej pomocy funkcjonariuszom ustawowo uprawnionych służb przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
45/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
44/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 70/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia niezbędnej pomocy funkcjonariuszom ustawowo uprawnionych służb przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
43/2019 - w sprawie zmian w składzie Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 621/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmienionego Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
42/2019 - w sprawie powołania komisji do weryfikacji formalnej projektów złożonych w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk w 2019 r. oraz sposobu rozpatrywania odwołań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informatyk w Wydziale Informatyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale Transportu Kolejowego w Wydziale Transportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 657/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej, położonej w Wałbrzychu przy ul. B. Chrobrego na rzecz Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 656/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu na wydzierżawienie gruntu pod ogródek warzywny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 655/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Kontroli Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Oś Priorytetowa 8 - Działanie 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, Oś Priorytetowa 9 - Działanie 9.1, 9.2, 9.3, 9.4.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 653/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do podejmowania czynności wynikających z zawartej umowy najmu z DAGA Nieruchomości Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 654/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 652/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do realizacji działań związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 651/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do realizacji działań związanych z udziałem w partnerstwie transgranicznym EURES-TriRegio
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 650/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do podpisywania wniosków w sprawie dokonywania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 649/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 648/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4802/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia Województwa Dolnośląskiego do projektu pn. Healing Places: enhancing environmental management capacities for sustainable use of the natural heritage of Central European SPA resorts as the driver for local and regional development (Uzdrowiska: poprawa zdolności zarządzania środowiskiem dla zrównoważonego korzystania z dziedzictwa przyrodniczego środkowoeuropejskich uzdrowisk jako siły napędowej rozwoju lokalnego i regionalnego)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 647/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4220/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Programowej programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
41/2019 - w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynowania prac związanych z rozwojem i promocją turystyczną regionu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 646/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Grup Roboczych ds. Inteligentnych Specjalizacji na Dolnym Śląsku 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 645/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi w zakresie długiego oczekiwania na udzielenia świadczenia medycznego spowodowanego nienależytą organizacją czasu pracy izby przyjęć Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 644/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "DEMETRA" dla Specjalistycznego Szpitala im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 643/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "DEMETRA" dla Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 641/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększenia limitu etatów kalkulacyjnych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 642/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6155/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Dolnośląskiego budżetu obywatelskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 640/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie 20 szkoleń dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź nr 1 - Odpowiedź nr 1DU-Z-I.272.3.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 639/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - PAGERO sp. z o.o. od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.01-02-0199/18, pn. "Wdrożenie wyników prac badawczych szansą rozwoju przedsiębiorstwa"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 637/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkurs horyzontalny (Nr naboru RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 638/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5991/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 4.5 Bezpieczeństwo w Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 636/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5864/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 635/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na kwiecień 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup systemu do rejestracji czasu pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania nr 1 - odpowiedzi na pytanianr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autokaru wraz z kierowcą / kierowcami na terenie kraju na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - inf. z otw. ofert 182019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1/2019 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KOŚ_18.05.22.doc - Porządekobrad KOŚ_18.05.22.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 23.05.2018.docx - Porządekobrad KRiROW 23.05.2018.docx
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 594/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
40/2019 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z poźn. zm.), Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 17.04.2019 r. roku wpłynął wniosek Pani Anny Stam, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą PPHU Anna Stam, o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Luboszyce I”, położonego w miejscowości Luboszyce, gmina Jemielno, powiat górowski, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 630/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 629/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 615/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 373/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej Gminie Jelenia Góra na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom wyłonionym w ramach konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/130/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia w roku 2019 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3709/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI/426/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań dotyczących eksploatacji, bieżącego utrzymania i napraw istniejących sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1048/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych pn. „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3708/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26.04.2017 r. w sprawie odwołania dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wskazania dodatkowego miasta, w którym może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1 i B
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wskazania dodatkowego miasta, w którym może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1 i B
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zaliczenia odcinka drogi krajowej nr 98 do kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie pozbawienia odcinków dróg (dawnych odcinków dróg krajowych nr 5 i 33) kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19.02.12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
19.03.27 - projekt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad komisji KZ.doc - porządek obradkomisji KZ.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powierzenia gminie Niemcza realizacji w 2019 r. zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. „Dożynki wojewódzkie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Trzebnicy przy ul. Milickiej (dz. nr 4/1)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.04.2019

Dotyczy dokumentu:
28 marca 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-IV.7222.10.2018.IM - 883.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia ”Projektu robót geologicznych dla projektowanej rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin – Ścinawa (od km 16+794 do km 27+972 i od km 28+900 do km 30+894)"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Wydziale Informatyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gestamp Wrocław Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 247.1-2019 - PZ 247.1-2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Gestamp Wrocław Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Gospodarki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 21/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 11 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacjedemontażu i punkty zbierania pojazdów 16.04.2019 r. - Wykazprzedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbieraniapojazdów (16.04.2019 r.).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacjedemontażu i punkty zbierania pojazdów (09.10.2018 r.) - Wykazprzedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbieraniapojazdów (09.10.2018 r.).pdf
Dotyczy dokumentu:
Komisja Współpracy Zagranicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uchwałodawcza, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja doraźna do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIV/33/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja doraźna do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna