Rejestr zmian w biuletynie

10.09.2019

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu REJESTR wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu REJESTR wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w menu przedmiotowym

06.09.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Staże do katalogu Staże i praktyki w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Praktyki do katalogu Staże i praktyki w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Staże i praktyki do menu przedmiotowego

21.08.2019

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

31.07.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Zamówienia Publiczne Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Inne w menu przedmiotowym (nowa nazwa Zapytania ofertowe)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dialogi techniczne do katalogu Zamówienia Publiczne w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

18.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) na realizację zadania publicznego pn.: „Poznaj folklor – zajęcia taneczno-wokalne dla dzieci II edycja”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "p.o. 22.10.19.doc - p.o. 22.10.19.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie szkół wchodzących w skład Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1019/13 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/124/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/127/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/761/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań dotyczących zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9_001.pdf - 9_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
12 września 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 9_001.pdf - 9_001.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) na realizację zadania publicznego pn.: „Przygotowanie działań edukacyjnych w projekcie Gość-Inność oraz prezentacja spektaklu w szkole w Jelczu-Laskowicach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Koncerty z cyklu: Nadzieja ma kolor zielony. Esperantyści dla wrocławian”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
36/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 32/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
32/2017 - w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
89/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 32/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 89/2019 Marszałka WojewództwaDolnośląskiego z dnia 16 października 2019 r. - 2019_089.pdf"
Dotyczy dokumentu:
89/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 32/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik p.o. 08.10.19.doc - p.o. 08.10.19.doc
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/130/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia w roku 2019 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania pana …………………………………. do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik p.o. KPRRiG.doc - p.o. KPRRiG.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "p.o. KPRRiG.doc - p.o. KPRRiG.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Oceny Projektów EFS w Wydziale Wdrażania EFS.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KRW.doc - porządek obrad KRW.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad KRW.doc - porządek obrad KRW.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Oceny Projektów EFS w Wydziale Wdrażania EFS.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Oceny Projektów EFS w Wydziale Wdrażania EFS.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KRW.doc - porządek obrad KRW.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych (e-administracja, e-kultura, e-zdrowie) w perspektywie 2014-2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenieo udzieleniu zamówienia 10 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ - odp. na pyt. izmiana SIWZ 36 2019.pdf"

17.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROGRAM-DK-część graficzna 3.pdf -PROGRAM-DK-część graficzna 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROGRAM-DK-część graficzna 2.pdf -PROGRAM-DK-część graficzna 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROGRAM-DK-część graficzna 1.pdf -PROGRAM-DK-część graficzna 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 46/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 2 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1308/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1305/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 661/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły, nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z uwzględnieniem nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w szkołach i placówkach, których prowadzenie należy do zadań własnych Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Radosław Gesella - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mariola Dudziak - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie dwóch studiów wykonalności dla linii kolejowych Jelenia Góra - Karpacz/Kowary, Gryfów Śląski - Świeradów Zdrój/ Jindřichovice pod Smrkem (CZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -2019-OJS201-489465-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr BDO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr BDO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

16.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie koncepcji scenariusza i produkcja spotu o długości 60 sekund promującego RPO WD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 – Materiały graficzne -Załącznik nr 7 – Materiały graficzne.zip"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie koncepcji scenariusza i produkcja spotu o długości 60 sekund promującego RPO WD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8 – Materiały pomocnicze -Załącznik nr 8 – Materiały pomocnicze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie koncepcji scenariusza i produkcja spotu o długości 60 sekund promującego RPO WD
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja on-going dot. wdrażania polityk horyzontalnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -informacja o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja on-going dot. wdrażania polityk horyzontalnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Ogólnopolski Turniej hokeja na trawie Mikołajki 2019”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie dwóch studiów wykonalności dla linii kolejowych Jelenia Góra - Karpacz/Kowary, Gryfów Śląski - Świeradów Zdrój/ Jindřichovice pod Smrkem (CZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -ENOTICES_UMWD-2019-142495-NF14-PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie dwóch studiów wykonalności dla linii kolejowych Jelenia Góra - Karpacz/Kowary, Gryfów Śląski - Świeradów Zdrój/ Jindřichovice pod Smrkem (CZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na pytanie nr 3 oraz zmiana SIWZ -Odpowiedź nr 3 oraz zmiana SIWZ DU-Z-I.272.34.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie dwóch studiów wykonalności dla linii kolejowych Jelenia Góra - Karpacz/Kowary, Gryfów Śląski - Świeradów Zdrój/ Jindřichovice pod Smrkem (CZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1328/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 339/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności budynków i urządzeń związanych z liniami kolejowymi nr 283, 302, 308, 312, 335, 340, 345 i 776
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1327/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1326/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 569/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Leszkowi Lochowi - Dyrektorowi Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1325/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie pozbawienia stypendium sportowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1323/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Śląskiego Zespołu Esperanckiego złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1324/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży krajowej członkowi komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na dyrektora instytucji kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1322/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zlecenia Fundacji „Teatr Układ Formalny" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1321/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zlecenia Reprezentacyjnemu Dolnośląskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Wrocław” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1320/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zlecenia Kolejowemu Klubowi Sportowemu Polonia Wrocław realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1319/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Specjalistycznemu im. A. Falkiewicza we Wrocławiu na wynajęcie pomieszczeń bez wyposażenia w celu realizacji usługi sprzątania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1318/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. Regionów Węglowych w Transformacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1317/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wydania opinii do projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław na lata 2020-2035”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1316/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1315/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - Poddziałanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-318/18)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1314/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Gmina Bystrzyca Kłodzka, od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.01.01-02-0091/19, pn. „Szansa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w rejonie Bystrzycy Kłodzkiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1311/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki Dolnośląski Fundusz Gospodarczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1310/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania członka rady nadzorczej spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1309/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 października 2019 r. w sprawie odwołania członka rady nadzorczej spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1313/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na październik 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa obsługa wydruku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załączniki edytowalne do SIWZ - załącznikiedytowalne do SIWZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa obsługa wydruku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa obsługa wydruku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa obsługa wydruku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 11.10.2019 r., na wniosek firmy: Roboty Ziemne Transkop Sp.z o.o. Sp. k., ul Samotworska 21, 54-530 Wrocław, wydana została decyzja 5/E/2019 - koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża "Pierwoszów", w granicach obszaru górniczego "Pierwoszów A", położonego w miejscowości Pierwoszów, gmina Wisznia mała, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja XXIII Międzynarodowego Mikołajkowego Turnieju Zapaśniczego w Stylu Wolnym o Puchar Burmistrza Gminy Wołów”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi cateringowej w czasie gali Gryfy 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o udzieleniu zamówienia - informacja oudzieleniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi cateringowej w czasie gali Gryfy 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
88/2019 - w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z nauki oraz za ksztacenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego ponoszonej przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz sposobu wnoszenia opłat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. zał. nr 2 do wzoru umowy - zalacznik_nr_2_dowzoru umowy na zad. nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. wzór umowy -zad. nr 2 - 2. załącznik nr 5 doSIWZ - wzór umowy na zad. nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. zał. nr 1 do wzoru umowy - zalacznik_nr_1_dowzoru umowy na zad. nr 2 (OPZ).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. zał. nr 2 do wzoru umowy - zalacznik_nr_2_dowzoru umowy na zad. nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. Zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Gminna Liga Futsalu”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

14.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr interpelacji i zapytań Radnych WojewództwaVI kadencji.xlsx - Rejestr interpelacji i zapytań Radnych WojewództwaVI kadencji.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr interpelacji i zapytań RadnychWojewództwa VI kadencji.xlsx - Rejestr interpelacji i zapytań RadnychWojewództwa VI kadencji.xlsx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr interpelacji i zapytań Radnych WojewództwaVI kadencji.xlsx - Rejestr interpelacji i zapytań Radnych WojewództwaVI kadencji.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr interpelacji i zapytań RadnychWojewództwa VI kadencji.xlsx - Rejestr interpelacji i zapytań RadnychWojewództwa VI kadencji.xlsx
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Małgorzaty Calińskiej-Mayer
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na interpelację 62-19.pdf - odpowiedźna interpelację 62-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Małgorzaty Calińskiej-Mayer
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia o zamówieniu -bzp.uzp.gov.pl_ZP406_Preview_23026b24-dd51-4745-8b3c-6ba.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź zamaijacego nr 2 - odpowiedźZamawiającego nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informatyk w Wydziale Informatyki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - KWESTIONARIUSZOSOBOWY_NOWY_DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.docx"
Dotyczy dokumentu:
62/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 86/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
86/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie dwóch studiów wykonalności dla linii kolejowych Jelenia Góra - Karpacz/Kowary, Gryfów Śląski - Świeradów Zdrój/ Jindřichovice pod Smrkem (CZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o sprostowaniu ogłoszeniaDU-Z-I.272.34.2019 (2) - Informacja o sprostowaniu ogłoszeniaDU-Z-I.272.34.2019 (2).pdf"
Dotyczy dokumentu:
87/2019 -w sprawie zmiany zarządzenia nr 86/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi cateringowej z okazji Święta Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o udzieleniu zamówienia - informacja oudzieleniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi cateringowej z okazji Święta Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 178.3-2019 - PZ 178.3-2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Starszy Specjalista w Dziale ds. Ewidencji Księgowej Środków Zagranicznych w Wydziale Finansów i Rachunkowości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna