Rejestr zmian w biuletynie

14.05.2018

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

11.05.2018

Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu Konkursy w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Konkursy w menu przedmiotowym

20.04.2018

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Kontrola zewnętrzna MDNK.1710.6.2017 z katalogu 2017 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Kontrola zewnętrzna MDNK.1710.6.2017 do katalogu 2017 w menu przedmiotowym

12.04.2018

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

06.04.2018

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Projekty Uchwał w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu Projekty Uchwał w menu przedmiotowym

22.03.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ochrona zdrowia psychicznego do katalogu Zdrowie w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

18.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Wydział Analiz i Dochodów Budżetu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Analiz i Dochodów Budżetu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Finansów i Rachunkowości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Planowania i Wykonania Budżetu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
105/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
25/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia 21/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
17/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia 21/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia 21/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
11/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
125/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia 21/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7 - Powiadomienie nr 7 z dnia 18.05.2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
104/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
120/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
84/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
84/2013 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autokaru wraz z kierowcą / kierowcami na terenie kraju na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autokaru wraz z kierowcą / kierowcami na terenie kraju na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "28_18 - informacja o unieważnieniu postępowania -9 - informacja o unieważnieniu postępowania - transport - 28_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Żywność wysokiej jakości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Żywność wysokiej jakości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3_18 - informacja o ponownym wyborzenajkorzystniejszej oferty - 22 - informacja o ponownym wyborzenajkorzystniejszej oferty - badanie (żywność) - 3_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017.12.21 - projekt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2017.12.20 - projekt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2017.11.29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017.12.06
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publ. i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Zorganizowanie VIII Targów Produktu Lokalnego i VI Przeglądu Zespołów Ludowych w Biskupicach Oławskich”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publ. i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Zorganizowanie VIII Targów Produktu Lokalnego i VI Przeglądu Zespołów Ludowych w Biskupicach Oławskich”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Wiosenny Bal Charytatywny 2018”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Wieczory Tumskie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Wieczory Tumskie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Wiosenny Bal Charytatywny 2018”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Festyn środowiskowy w Nowej Wsi”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KOŚ_18.05.22.doc - Porządek obradKOŚ_18.05.22.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 23.05.2018.docx - Porządekobrad KRiROW 23.05.2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr interpelacji i zapytań radnych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Festyn środowiskowy w Nowej Wsi”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
79/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
89/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 79/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
103/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5280/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5280 cz. I.pdf - 5280 cz. I.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5280/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5280/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5280/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5280 cz. II.pdf - 5280 cz. II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5280/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5280/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5280 IV.pdf - 5280 IV.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5280/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5280 cz. IV.pdf - 5280 cz. IV.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5280/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5280 cz. III.pdf - 5280 cz. III.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5280/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5280 IV.pdf - 5280 IV.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usługa dostępu do elektronicznego systemu informacji prawnej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5280/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/2018 - W sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie określenia składu Grupy roboczej jako podmiotu zaangażowanego w proces opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 22.05.2018.doc - porządekobrad KBIF 22.05.2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KZ.doc - Porządek obrad KZ.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KZ.doc - Porządek obrad KZ.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 18.05.22.doc - Porządek obradKRT 18.05.22.doc"
Dotyczy dokumentu:
83/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
80/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 118/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin Edukacja oraz Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
33/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 118/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin Edukacja oraz Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
22/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 118/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin Edukacja oraz Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
81/2017 - W sprawie zmiany zarządzenia nr 118/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin Edukacja oraz Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja wyjazdowego szkolenia dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w formie warsztatów dla grupy maksymalnie 32 osób
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia - zmiana ogłoszenia 36 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja wyjazdowego szkolenia dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w formie warsztatów dla grupy maksymalnie 32 osób
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zmiana ogłoszenia - zmiana ogłoszenia -DU-Z.272.36.2018.docx
Dotyczy dokumentu:
Organizacja wyjazdowego szkolenia dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w formie warsztatów dla grupy maksymalnie 32 osób
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia - zmiana ogłoszenia -DU-Z.272.36.2018.docx"

17.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5292/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 21.05.2018.pdf - porządekobrad KKNiE 21.05.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 21.05.2018.pdf - porządekobrad KKNiE 21.05.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawy załatwiane w Wydziale Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawy załatwiane w Wydziale Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Transport i Komunikacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Transport i Komunikacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "p.o. 22.05.18.doc - p.o. 22.05.18.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KWZ 21.05.2018.doc - Porządek obradKWZ 21.05.2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
7/2018 - w sprawie organizacji i funkcjnowania stałego dyżuru w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i jednostkach organizacyjnych województwa podmiotach leczniczych i instytucjach kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
86/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/17 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie określenia składu Grupy roboczej jako podmiotu zaangazowanego w proces opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
86/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/17 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie określenia składu Grupy roboczej jako podmiotu zaangazowanego w proces opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
54/2017 - w sprawie określenia składu Grupy roboczej jako podmiotu zaangażowanego w proces opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5/2015 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
106/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja wyjazdowego szkolenia dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w formie warsztatów dla grupy maksymalnie 32 osób
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne -ogłoszenie DU-Z.272.36.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja wyjazdowego szkolenia dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w formie warsztatów dla grupy maksymalnie 32 osób
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załączniki edytowalne do ogłoszenia -Załączniki edytowalne do ogłoszenia 36 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja wyjazdowego szkolenia dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w formie warsztatów dla grupy maksymalnie 32 osób
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne -ogłoszenie DU-Z.272.38.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
73/2015 - w sprawie powierzenia sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVIIpodlinkowany.pdf - XLVIIpodlinkowany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZDROWIE - PIERWSZA STRONA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przyznanie dotacji dla SPZOZ z budżetu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 7 powiatów województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - informacja zotwarcia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 7 powiatów województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KZ.doc - Porządek obrad KZ.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja wyjazdowego szkolenia dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w formie warsztatów dla grupy maksymalnie 32 osób
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla partnerów projektu „Dolnośląskie żłobki”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż z województwadolnośląskiego dla których właściwym organem koncesyjnym jestMarszałek Województwa Dolnośląskiego - Koncesje 02-2018a.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż z województwadolnośląskiego dla których właściwym organem koncesyjnym jestMarszałek Województwa Dolnośląskiego - Koncesje 02-2018.xlsx
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Województwa Dolnośląskiego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) na realizację zadania publicznego pt. „Festyn rekreacyjno – sportowy „Przewietrz się na Olimpijskim z AWF Wrocław”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Absolutorium dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) na realizację zadania publicznego pt. „Festyn rekreacyjno – sportowy „Przewietrz się na Olimpijskim z AWF Wrocław”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego przy Szpitalu Uzdrowiskowym dla Dzieci "Jagusia" w Kudowie-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) na realizację zadania publicznego pt. „Chojnik Karkonoski Festiwal Biegowy 2018”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym dla Dzieci "Jagusia" w Kudowie-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Pielgrzymka pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na remont drogi gminnej w miejscowości Pielgrzymka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Strzelińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na budowę chodnika oraz remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3074D w miejscowości Szczawin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w latach 2018 -2019 - Dolnośląskie akademie sportowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw Kobiet
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16.pdf - 16.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw Kobiet
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zaopiniowanie wzoru sztandaru Województwa Dolnośląskiego oraz regulaminu jego używania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "17.pdf - 17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zaopiniowanie wzoru sztandaru Województwa Dolnośląskiego oraz regulaminu jego używania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw Kobiet
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zaopiniowanie wzoru sztandaru Województwa Dolnośląskiego oraz regulaminu jego używania
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wysokość środków z art. 19a – 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania pani ............................................ do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzania Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania pani ..................................... do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzania Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13.pdf - 13.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania pani ..................................... do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzania Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania pani ..................................... do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzania Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1465/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pani .......................................... na zaniedbanie wykonanie zadań w zakresie nadzoru nad regulaminem wydawania środków publicznych przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych w programie Dolnośląskie Małe Granty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw Kobiet
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw Kobiet
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zaopiniowanie wzoru sztandaru Województwa Dolnośląskiego oraz regulaminu jego używania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zaopiniowanie wzoru sztandaru Województwa Dolnośląskiego oraz regulaminu jego używania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Hansowi Gottfriedowi von Kirchbachowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. Rejsy turystyczno-edukacyjne pt. "Głogów - rola Odry w życiu miasta i regionu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 29.03.2018 roku wpłynął wniosek firmy: Termy Staniszów Sp. z o.o. I Wspólnicy Spółka Komandytowa o udzielenie koncesji na eksploatację wód termalnych Staniszów ST-1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 21.05.2018.pdf - porządekobrad KKNiE 21.05.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druk i dostawa 5 000 sztuk map promujących atrakcje Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniupostępowania 30_2018 - Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniupostępowania 30 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
19 kwietnia 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5281/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia do jednoosobowego zatwierdzania i podpisywania dokumentów w zakresie kontroli systemowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (będących w kompetencji Wydziału Zarządzania Finansowego RPO)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obowiązki podmiotów wobec marszałka województwa wynikające z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojetne w miejscowości Rusko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 208.2-2018 - PZ 208.2-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojetne w miejscowości Rusko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
52/2017 - w sprawie powołania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017 - 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojetne w miejscowości Rusko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
78/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 89/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
72/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 89/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 września 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
45/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 89/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
38/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 89/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
13/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 89/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 89/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
126/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 89/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
117/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 89/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
89/2016 - w sprawie zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkolenia dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkolenia dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "32_18 - informacje z otwarcia ofert - 4 - informacjez otwarcia ofert - szkolenia (4 zadania) - 32_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
75/2015 - w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratorów systemu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
70/2017 - w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
53/2013 - w sprawie ustalenia Regulaminu Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wyższych stanach gotowości obronnej państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
68/2017 - W sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wyższych stanach gotowości obronnej państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
66/2017 - w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
75/2013 - w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
93/2017 W sprawie uchylenia zarządzenia nr 105/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, położonej we Wrocławiu przy ul. Żabia Ścieżka (dz. nr 60/7, AM-11, obręb: Południe)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, położonej we Wrocławiu przy ul. Żabia Ścieżka (dz. nr 60/7, AM-11, obręb: Południe)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
65/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, położonej we Wrocławiu przy ul. Żabia Ścieżka (dz. nr 60/7, AM-11, obręb: Południe)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
33/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Legnicy, przy ul. Św. Piotra 12 (dz. nr 353)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
95/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Legnicy, przy ul. Skarbowej 5 (dz. nr 39)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 2 - Wniosek o przyznanie dotacji 2018r.docx - Zał nr 2 - Wniosek o przyznanie dotacji 2018 r.docx"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
105/2015 - w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Legnicy, przy ul. Skarbowej 5 (dz. nr 39)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.05.2018

Dotyczy dokumentu:
85/2016 - w sprawie zmiany zarządzenie nr 31/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie powołania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Zespołu ds. wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
31/2016 - w sprawie powołania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Zespołu ds. wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
54/2015 - w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
57/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
20/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Koncert Zespołu Grzegorz Frankowski Trio”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne – wydanie numeru 1/2018 (55)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal dziecięcy - na ludową nutę”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
94/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Analiza ekonomiczno-finansowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "p.o. 22.05.18.doc - p.o. 22.05.18.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „ W darze niesiem nasze zboże – artystyczne dożynki w Komornikach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląski Festiwal Muzyki Klasycznej „Salon Barokowy””
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
24/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 80/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. Przewodników Turystycznych Górskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal dziecięcy - na ludową nutę”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Biesiada nad Kaczawą – Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania z obszaru polityki regionalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania z obszaru polityki regionalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
84/2010 - w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
23/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk” w roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
21/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
79/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
84/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 79/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
89/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 79/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5239/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5238/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5237/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania członka rady nadzorczej kolejnej kadencji spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5236/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania członka rady nadzorczej kolejnej kadencji spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5235/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącego rady nadzorczej kolejnej kadencji spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5294/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. przez Muzeum Gross - Rosen w Rogoźnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5293/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5291/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2018 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5290/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk” w roku 2018 oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5289/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Stanowiska Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyszłości programów Interreg na granicy polsko-niemieckiej po 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5288/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy na wynajęcie pomieszczeń pod działalność z zakresu diagnostyki obrazowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5287/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powtórzenia procedury sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jana Pawła II 29 A, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 171/2 o pow. 0,1149 ha, obręb 0003, Kamienna Góra - 3 - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5286/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 723/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad refundacji kosztów podróży i noclegu dla członków i ich zastępców zasiadających w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5285/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ignacego Daszyńskiego 3 w Wałbrzychu od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0202/16, pn. "Remont części wspólnych nieruchomości mieszkalnej przy ul. Ignacego Daszyńskiego 3 w Wałbrzychu - projekt obejmujący kompleksową rewitalizację i poprawiający stan techniczny, efektywność energetyczną budynku oraz poprawę jakości życia mieszkańców"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5284/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kamieniogórskiej 19-19a w Boguszowie Gorcach od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie nr RPDS.06.03.04-02-0157/16, pn. "Rewitalizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kamieniogórskiej 19-19a w Boguszowie-Gorcach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5283/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 1 w Głuszycy od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0085/16 pn. "Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 1 w Głuszycy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5282/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy HARFOX Sp. z o.o., Sp. k.a. od oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.02.01-02-0164/17 pn. "Opracowanie innowacyjnych elementów ogniotrwałych do wewnętrznych powierzchni palenisk kominkowych o podwyższonej efektywności spalania i wysokiej estetyce wnętrza"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Muzykalia w Zespole Poklasztornym w Głębowicach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Brać strażacka z tradycjami - pomaga, ratuje oraz dziedzictwo kulturowe propaguje”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Koncert Zespołu Grzegorz Frankowski Trio”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Dzień Bociana z okazji Dnia Dziecka”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne – wydanie numeru 1/2018 (55)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Piękna nasza Polska cała”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. Koncert kolęd i pastorałek w kontekście patriotycznym”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne – wydanie numeru 1/2018 (55)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Piękna nasza Polska cała”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Dzień Bociana z okazji Dnia Dziecka”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Koncert Zespołu Grzegorz Frankowski Trio”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
51/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Brać strażacka z tradycjami - pomaga, ratuje oraz dziedzictwo kulturowe propaguje”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
71/2017 - W sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
101/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
46/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. Koncert kolęd i pastorałek w kontekście patriotycznym”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne – wydanie numeru 1/2018 (55)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Piękna nasza Polska cała”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne – wydanie numeru 1/2018 (55)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne – wydanie numeru 1/2018 (55)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Żywność wysokiej jakości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Żywność wysokiej jakości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3_18 - informacja o unieważnieniu czynności wyborunajkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i ocenyofert - 19 - informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszejoferty - badanie (żywność) - 3_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne – wydanie numeru 1/2018 (55)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne – wydanie numeru 1/2018 (55)”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
29/2016 - w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. jakości powietrza w województwie dolnośląskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18/2018 - w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. jakości powietrza i efektywności energetycznej w województwie dolnośląskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
53/2012 - w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja wizyty w Prowincji Anhui w Chińskiej Republice Ludowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
1/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 53/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. - Wykaz_przedsiebiorcow 1505 18.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. - Wykaz_przedsiebiorcow 1503 18.xls
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Świadczenie usług cateringowych wraz z obsługą organizacyjno-techniczną w czasie spotkań realizowanych na potrzeby projektu CircE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia 19_2018 -Informacja o udzieleniu zamówienia 19 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale Projektów EFRR IV w Wydziale Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
90/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
37/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
57/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i publikacja artykułów promujących Dolny Śląsk w prasie regionalnej i ogólnopolskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załączniki edytowalne do SIWZ - załącznikiedytowalne do SIWZ 22 2018.docx"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna