Rejestr zmian w biuletynie

26.05.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017_tryb art. 19a_ogłoszenia o udzieleniu dotacji do katalogu Wydział Obszarów Wiejskich w menu podmiotowym

09.05.2017

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Prawny w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Prawny)

08.05.2017

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Prawny w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Prawny)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Prawny w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Prawny)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Organizacyjno – Prawny w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Organizacyjny)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Sekretarz Województwa - Departament Prawny i Kadr w menu podmiotowym (nowa nazwa Sekretarz Województwa - Departament Organizacyjny i Kadr)
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wydział Audytu Wewnętrznego do katalogu Departament Prawny w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wydział Systemów Informatycznych do katalogu Sekretarz Województwa - Departament Prawny i Kadr w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wydział Certyfikacji RPO do katalogu Departament Prawny w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Departament Prawny w menu podmiotowym (nowa nazwa Departament Prawny)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

26.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Mariusz Adam Obrębalski - oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Adam Obrębalski - oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tymoteusz Dominik Myrda - oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługa cateringowa, świadczona podczas organizacji jednodniowych spotkań informacyjnych i warsztatów dla wnioskodawców, beneficjentów Programu Interreg V-A RCz-Pl
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jerzy Michalak - oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługi cateringowe realizowane w ramach projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" dla Głównego Punktu Informacyjnego we Wrocławiu oraz dla Lokalnych Punktów Informacyjnych w Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informatyk w Dziale Obsługi Użytkowników w Wydziale Systemów Informatycznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Janusz Marszałek - oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Maria Mańkowska - oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Stefan Lewandowski - oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ryszard Lech - oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Cesław Kręcichwost - oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Małgorzata Krawczyk - oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sergiusz Kmiecik - oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Stanisław Jaroch - oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kazimierz Janik - oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kazimierz Huk - oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej o szerokim zasięgu dotyczącej możliwości wykorzystania środków unijnych w ramach RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "37_17 - odpowiedzi na pytania"
Dotyczy dokumentu:
Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej o szerokim zasięgu dotyczącej możliwości wykorzystania środków unijnych w ramach RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Maria Horodyska - oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Julian Kazimierz Golak - oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jerzy Gierczak - oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia oraz retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Pogona dla potrzeb zbiornika wodnego Jeżewo na terenie gminy Borek Wielkopolski, województwo wielkopolskie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wszczęcie postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia oraz retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Pogona dla potrzeb zbiornika wodnego Jeżewo na terenie gminy Borek Wielkopolski, województwo wielkopolskie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Piotr Jan Dytko - oświadczenie majatkowe za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia oraz retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Pogona dla potrzeb zbiornika wodnego Jeżewo na terenie gminy Borek Wielkopolski, województwo wielkopolskie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wszczęcie postępowania
Dotyczy dokumentu:
Marek Dyduch- oświadczenie majątkowe za 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3838/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Nowy Szpital Wojewódzki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizacja dwóch czterodniowych podróży studyjnych do wsi tematycznych w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3837/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3706/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie akceptacji treści Listu wspierającego jako formy zabezpieczenia oraz udzielenia pełnomocnictwa do jego podpisania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3836/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3806/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia oraz retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Pogona dla potrzeb zbiornika wodnego Jeżewo na terenie gminy Borek Wielkopolski, województwo wielkopolskie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia wodnoprawne - informacje, obwieszczenia, zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tytus Henryk Czartoryski - oświadczenie majatkowe za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Joanna Cal - oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "36_17 - informacje z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia wodnoprawne - informacje, obwieszczenia, zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Joanna Cal - oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia oraz retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Pogona dla potrzeb zbiornika wodnego Jeżewo na terenie gminy Borek Wielkopolski, województwo wielkopolskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Michał Andrzej Bobowiec - oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Ordynatora - Dolnośląski Szpitala im. T. Marciniaka Wrocław
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3805/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowiska - Pielęgniarkie, Dolnośląski Szpitala im. T. Marciniaka Wrocław
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Ordynatora - Dolnośląski Szpitala im. T. Marciniaka Wrocław
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3804/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3803/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 dla Dzieci Przewlekle Chorych w Kudowie Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3802/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3801/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3799/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników spółki Dolnośląski Fundusz Gospodarczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowiska - Pielęgniarkie, Dolnośląski Szpitala im. T. Marciniaka Wrocław
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3798/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia spółki Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3797/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia spółki Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3796/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia spółki Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3795/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia spółki Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3794/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3793/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3792/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wniesienia dopłaty przez Województwo Dolnośląskie do spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3791/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Nowy Szpital Wojewódzki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3790/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2020/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „25 lat razem – festyn rodzinny z okazji 25 lecia Świętoszowa”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
24/2017 - w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr interpelacji i zapytań radnych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne - Świadczenie usług cateringowych oraz zapewnienie usług gastronomicznych na potrzeby Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia w Zadaniu 1 - "
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne - Świadczenie usług cateringowych oraz zapewnienie usług gastronomicznych na potrzeby Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług transportowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3835/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie powołania zastępcy dyrektora Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3834/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie ratownictwa wodnego, realizowanego przez organizacje pozarządowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3833/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wołowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3831/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. przez Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3832/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-611-447-ARiMR/1/z Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach działań objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 oraz KP-611-449-ARiMR/1/z Sporządzanie i poprawa dokumentów finansowo-księgowych oraz ustalanie, nienależnie, nadmiernie pobranych środków publicznych w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3830/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. przez Filharmonię Sudecką w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3829/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. przez Filharmonię Dolnośląską w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3828/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. przez Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3827/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego sprawozdania z realizacji w 2016 roku "Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014-2017"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3825/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Narodowego Forum Muzyki im. W. Lutosławskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3826/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu do realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług poprzez digitalizację i udostępnianie wyselekcjonowanych zasobów Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: Priorytet 2 – Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1.1 – E-Usługi publiczne – konkursy horyzontalne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3824/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Centrum Szpitalnemu Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze na użyczenie Miastu Jelenia Góra gruntu o powierzchni 240 m2 pod realizację celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3823/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jana Pawła II 29A
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3822/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Kompas realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3821/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Certus realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3819/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3820/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3818/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do podpisania Listu intencyjnego z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (WARR S.A.) z siedzibą przy ul. Karmelkowej 29, 52-437 Wrocław, dotyczącego współdziałania w niezbędnym zakresie w konsultacjach projektu, dostosowania funkcji obiektu do potrzeb DWUP, w ramach czynności zmierzających do wybudowania budynku przez WARR S.A. oraz najmu powierzchni użytkowej w nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 29 we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3817/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3036/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 5.2. System transportu kolejowego w Osi Priorytetowej 5 Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z późn. zm.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3809/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 676/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (ZIW dla IZ RPO WD na lata 2014-2020)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3809/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 676/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (ZIW dla IZ RPO WD na lata 2014-2020)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3809 cz. II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3809/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 676/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (ZIW dla IZ RPO WD na lata 2014-2020)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3816/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji wzoru umowy mającego zastosowanie do konkursu nr RPDS.01.01.00-IZ.00-02-156/16 dla Działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych w Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3814/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1972/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zobowiązania do przygotowania do realizacji projektu pozakonkursowego Województwa Dolnośląskiego pn. "Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej 323 - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3813/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 877/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3812/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.10.01.02-IZ.00-02-175/16)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3811/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3128/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.5 Bezpieczeństwo – Poddziałania 4.5.1 Bezpieczeństwo – konkursy horyzontalne (Nr naboru RPDS.04.05.01-IZ.00-02-126/16)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3810/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2796/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów nr RPDS.10.01.01-IZ.00-02-174/16, RPDS.10.01.02-IZ.00-02-175/16, RPDS.10.01.03-IZ.00-02-176/16, RPDS.10.01.04-IZ.00-02-177/16 dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3808/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3807/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3629/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego decyzji o dofinansowanie projektów podjętych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą reprezentowaną przez kierownika jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3753/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji "Strategii Inwestycyjnej zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z wkładu wniesionego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do Instrumentu Inżynierii Finansowej "Dolnośląski Fundusz Powierniczy" pozostałymi po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu, tj. środkami niezaangażowanymi w umowy z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) oraz pochodzącymi ze zwrotów od MŚP"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 143/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 22 maja 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.04.28
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.03.30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.03.30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.04.27
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
42/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem pomieszczeń w budynku biurowym położonym we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 3-5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem pomieszczeń w budynku biurowym położonym we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 3-5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem pomieszczeń w budynku biurowym położonym we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 3-5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Rodzinny Mityng Lekkoatletyczny”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Opłat Środowiskowych w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Trzymaj formę”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizacja i przeprowadzenie 22 szkoleń dla beneficjentów RPO WD w 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wzadaniu nr 8-30_17 "
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 142/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 16 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-VI.7322.55.2017.PR"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja i przeprowadzenie 22 szkoleń dla beneficjentów RPO WD w 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wzadaniu nr 4-30_17"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Sekretariacie Członka Zarządu i Departamentu w Departamencie Rozwoju Regionalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 12 kwietnia 2017 roku wpłynął wniosek firmy: TRANSPIACH Kopalnia Kruszywa, Wiesława, Stefan Piotrowscy Spółka Jawna o zmianę koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Siedlakowice I”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizacja i przeprowadzenie 22 szkoleń dla beneficjentów RPO WD w 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wzadaniu nr 5-30_17 "
Dotyczy dokumentu:
Usługi organizacji wizyt studyjnych, realizowanych na potrzeby projektu "Smart Integration"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia oraz załącznika nr 1 doogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Usługi organizacji wizyt studyjnych, realizowanych na potrzeby projektu "Smart Integration"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej o szerokim zasięgu dotyczącej możliwości wykorzystania środków unijnych w ramach RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "37_17 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej o szerokim zasięgu dotyczącej możliwości wykorzystania środków unijnych w ramach RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
17.03.28
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
17.04.26
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.04.26
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 24.05.2017...doc"

23.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w roku 2017- IV tura
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autokarów wraz z kierowcą / kierowcami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie kraju na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizacja dorocznego Kongresu Odnowy Wsi, który odbędzie się w dniach 30.11.2017r. - 02.12.2017r. na terenie Dolnego Śląska dla maksymalnie 220 osób- ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na pytania"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja dorocznego Kongresu Odnowy Wsi, który odbędzie się w dniach 30.11.2017r. - 02.12.2017r. na terenie Dolnego Śląska dla maksymalnie 220 osób- ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja dorocznego Kongresu Odnowy Wsi, który odbędzie się w dniach 30.11.2017r. - 02.12.2017r. na terenie Dolnego Śląska dla maksymalnie 220 osób- ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w roku 2017- IV tura
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał nr 2 - oświadczenie.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Starszy Informatyk w Dziale Obsługi Użytkowników w Wydziale Systemów Informatycznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizacja i przeprowadzenie 22 szkoleń dla beneficjentów RPO WD w 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wzadaniu nr 2-30_17 "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Treść zmiany:
Dodano załącznik "24_17 - informacje z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 dla Dzieci Przewlekle Chorych w Kudowie Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogloszenie
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3783/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia kwot dotacji udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Szklary Górne po godzinach – II edycja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 18 maja 2017 roku wydana została decyzja nr 9/E/2017- koncesja na wydobywanie wód leczniczych ze złoża "Gorzanów", położonego w miejscowości Gorzanów, gmina Bystrzyca Kłodzka, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie. Koncesja udzielona została Wytwórni Wód Mineralnych „Mineral” Marek Duda, Augustyn Maślanka Spółka Jawna Zakład Pracy Chronionej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informatyk w Dziale Obsługi Użytkowników w Wydziale Systemów Informatycznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę przeprowadzenia profilaktycznych badań lekarskich dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie dolnośląskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie dolnośląskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych obrendowanych logotypem Dolnego Śląska.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania wZadaniu 1 i 2 - DU-Z.272.25.2017"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych obrendowanych logotypem Dolnego Śląska.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania wZadaniu 3 - DU-Z.272.25.2017"
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości obejmujących wsparcie dolnośląskiego rzemiosła w 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizacja i przeprowadzenie 22 szkoleń dla beneficjentów RPO WD w 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wzadaniu nr 6-30_17"
Dotyczy dokumentu:
2017.03.28
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017.04.27 - projekt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie ogłoszenia kwot dotacji udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad_KOŚiGW_17.05.23.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3775/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgłoszonych przez partnerów KSOW i przeznaczonych do realizacji w 2017 roku w ramach Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla województwa dolnośląskiego - etap II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
28 kwietnia 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sesja XXXIII.zip"
Dotyczy dokumentu:
28 kwietnia 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna