Rejestr zmian w biuletynie

08.02.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 do katalogu Wysokość środków z art. 19a w menu przedmiotowym

07.02.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki do katalogu Departament Rozwoju Regionalnego w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej do katalogu Departament Rozwoju Regionalnego w menu podmiotowym

02.02.2017

Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu Lokalizacja w menu przedmiotowym

01.02.2017

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Kontroli Projektów RPO w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Kontroli RPO)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Certyfikacji i Kontroli Systemowych RPO w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Certyfikacji RPO)

31.01.2017

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Audytu Wewnętrznego)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Nadzoru Właścicielskiego w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Nadzoru i Kontroli)
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Kancelaria Sejmiku do katalogu Struktura Urzędu w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Struktura Urzędu Spisu podmiotów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

17.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-VI.7322.12.2017.DM"
Dotyczy dokumentu:
17.01.25
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "DOW-S-VI.7322.33.2016.KMa" na"DOW-S-VI.7322.33.2017.KMa"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-VI.7322.33.2016.KMa"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek obejmowanych konsolidacją według stanu na 31 grudnia 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek obejmowanych konsolidacją według stanu na 31 grudnia 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz jednostek obejmowanych konsolidacją wedługstanu na 31 grudnia 2016r."
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek obejmowanych konsolidacją według stanu na 31 grudnia 2016r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz jednostek obejmowanych konsolidacją wedługstanu na 31 grudnia 2016r.
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Departamencie Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Starszy specjalista w Dziale Komunikacji Społecznej Programów w Wydziale Informacji o Funduszach Europejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Starszy specjalista w Dziale Komunikacji Społecznej Programów w Wydziale Informacji o Funduszach Europejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia wodnoprawne - informacje, obwieszczenia, zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia wodnoprawne - informacje, obwieszczenia, zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu w/c DN 100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Lwówek Śląski – Lwówek Śląski w ramach budowy gazociągu Jeleniów – Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia wodnoprawne - informacje, obwieszczenia, zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Jamrozik - oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Jamrozik - oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Andrzej Jamrozik za 2015.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Jamrozik - oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Jamrozik - oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Andrzej Jamrozik.pdf
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Jamrozik - oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Andrzej Jamrozik.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Jamrozik - oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Andrzej Jamrozik - oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług transportowych na terenie kraju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług transportowych na terenie kraju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Jamrozik - korekta oświadczenia majątkowego za 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Jamrozik - korekta oświadczenia majątkowego za 2015 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Andrzej Jamrozik.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Jamrozik - korekta oświadczenia majątkowego za 2015 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Andrzej Jamrozik.pdf
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Transportu Kolejowego w Wydziale Transportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek obejmowanych konsolidacją według stanu na 31 grudnia 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-VI.7322.2.2017.MOk"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "39 - 23.02.2017.docx"
Dotyczy dokumentu:
08.02.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr uchwał ZWD 2016 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr uchwał ZWD 2016 r.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 125/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 10 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-VI.7322.6.2017.AC"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Z kulturą za pan brat”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Jesień życia? Wchodzę w to!”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Tkackie zwyczaje wiosenne”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Uroczysta inauguracja Teatru Kombinat”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „MŁODZI ZDOLNI – V cykl koncertów promujących najzdolniejszą młodzież z regionu dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej 19a
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Tkackie zwyczaje wiosenne”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej 19a
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „6 Historyczny Jarmark w Głębowicach – powrotem do korzeni miejsca”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „IX Wielkanocny Festiwal Concerti Pasquali”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Majówka w Bukowcu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizacja dorocznego Kongresu Odnowy Wsi, który odbędzie się w dniach 30.03.2017r. -01.04.2017r. na terenie Dolnego Śląska dla maksymalnie 220 osób
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o nieudzieleniu zamówienia(unieważnieniu procedury)"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej 19a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: branży chemicznej i farmaceutycznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: branży chemicznej i farmaceutycznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „36 INTERNATIONAL HANS GABOR BELVEDERE SINGNING COMPETITION" - edycja wrocławska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „36 INTERNATIONAL HANS GABOR BELVEDERE SINGNING COMPETITION" - edycja wrocławska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3377/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3316/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałania 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (Nr naboru RPDS.07.01.01-IZ.00-02-073/16)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3375/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3321/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 4.1 Gospodarka odpadami w Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3376/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2367/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz jednoosobowego upoważnienia Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, do zatwierdzania opracowywanego w Departamencie Funduszy Europejskich "Podręcznika Beneficjenta SL2014 dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020 realizujących projekty dofinansowane ze środków EFRR"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3374/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3314/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów dla Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3373/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2542/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3372/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Skarbowej 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3371/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Św. Piotra 12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3370/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie opinii do wniosku Burmistrza Miasta Bielawa dotyczącego ustalenia urzędowej nazwy "Jezioro Bielawskie" dla obiektu fizjograficznego w gminie Bielawa, obręb Fabryczna, działka nr 1205
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3369/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3368/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Kamiennej Górze oddziału terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3367/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi i wicedyrektorowi Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu oraz dyrektorowi i wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach - oświatowych jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Dolnośląskiego do realizacji projektu pn. "Zawodowy Dolny Śląsk" i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Dolnośląskiego w ramach tego projektu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3365/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Głębowicach złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3366/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Chełmska Śląskiego "Tkacze Śląscy" w Chełmsku Śląskim złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3364/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej we Wrocławiu złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3363/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej we Wrocławiu złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3362/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zlecenia Fundacji Kombinat we Wrocławiu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3361/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiemu Towarzystwu im. Fryderyka Chopina we Wrocławiu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Starszy informatyk w Dziale Obsługi Użytkowników w Wydziale Systemów Informatycznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-VI.7322.75.2016.MRa"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

14.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Treśc petycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Treśc petycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości, położonych we Wrocławiu i w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "101_16 - informacja o udzieleniu zamówienia naZADANIE 2"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości, położonych we Wrocławiu i w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja pn. Bezrobotne i poszukujące pracy osoby niepełnosprawne na dolnośląskim rynku pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja pn. Bezrobotne i poszukujące pracy osoby niepełnosprawne na dolnośląskim rynku pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Honoracie Kleimann Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Berndowi Lange Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Martinowi Puta Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2017 Rokiem Turystyki Kulturowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Śliwińskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/921/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Złotoryjskiemu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia interesu prawnego w uchwale Nr XXIX/934/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXIX/934/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnienia w uchwale Nr XXIX/934/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwań ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnienia w uchwale Nr XXIX/934/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania „MUNDO” Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnienia w uchwale Nr XXIX/934/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi na Uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXII/669/16 w sprawie ustanowienia planu ochrony Przemkowskiego Parku Krajobrazowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi na rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI/426/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań dotyczących eksploatacji, bieżącego utrzymania i napraw istniejących sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wskazania kandydatów Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do składu Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI/426/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań dotyczących eksploatacji, bieżącego utrzymania i napraw istniejących sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wskazania kandydatów Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do składu Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Analiza rynku transportowego w segmencie autobusy miejskie i międzymiastowe w okresie 19.11.2013 – 30.12.2013 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "75_16 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Analiza rynku transportowego w segmencie autobusy miejskie i międzymiastowe w okresie 19.11.2013 – 30.12.2013 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/921/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Udzielonych Poręczeń i Gwarancji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Dolnośląskie wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Dolnośląskie wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Wykaz poręczeń i gwarancjiudzielonych przez Województwo Dolnośląskie wg stanu na dzień 31grudnia 2015 r." na "Wykaz poręczeń i gwarancji udzielonych przezWojewództwo Dolnośląskie wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
17.01.24
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
16.11.24
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Dolnośląskie wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
16.10.26
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Rozliczeń Podatku VAT w Wydziale Finansów i Rachunkowości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Obsługi Finansowej EFS w Wydziale Funduszy Zagranicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale ds. Ewidencji Księgowej Majątku w Wydziale Finansów i Rachunkowości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Personalnym w Wydziale Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Janina Hulacka - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2015r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Maciej Sznel - wyjaśnienie do oświadczenia majatkowego za 2015r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Maciej Sznel - wyjaśnienie do oświadczenia majatkowego za 2015r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/30/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XXIX/921/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego oraz w uchwale nr XXIX/922/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/29/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Województwa Dolnośląskiego przedstawionego w uchwale nr XXIX/922/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnosląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Udzielonych Poręczeń i Gwarancji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Udzielonych Poręczeń i Gwarancji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Udzielonych Poręczeń i Gwarancji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3328/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3326/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Udzielonych Poręczeń i Gwarancji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Udzielonych Poręczeń i Gwarancji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Udzielonych Poręczeń i Gwarancji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Udzielonych Poręczeń i Gwarancji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne - Usługi cateringowe obiady/kolacje i przerwy kawowe realizowane we Wrocławiu i na terenie Województwa Dolnośląskiego  
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji na Oprogramowanie (lub równoważnie – Systemu) wraz z prawem (stanowiącym rozszerzenie licencji) do korzystania ze wsparcia technicznego dla Oprogramowania (Systemu)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert "
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji na Oprogramowanie (lub równoważnie – Systemu) wraz z prawem (stanowiącym rozszerzenie licencji) do korzystania ze wsparcia technicznego dla Oprogramowania (Systemu)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne - Usługi cateringowe obiady/kolacje i przerwy kawowe realizowane we Wrocławiu i na terenie Województwa Dolnośląskiego  
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - usługi transportowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Województwa Dolnośląskiego przedstawionej w uchwale w sprawie budżetu WD na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale w sprawie WPF oraz w sprawie budżetu WD na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale w sprawie WPF oraz w sprawie budżetu WD na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Województwa Dolnośląskiego przedstawionej w uchwale w sprawie budżetu WD na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 124/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 6 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna