Rejestr zmian w biuletynie

16.10.2018

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu za rok 2009 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu 2010 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu za rok 2010 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu 2011 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu za rok 2011 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu 2011 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu za rok 2011 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu 2008 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu za rok 2008 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu 2009 w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

17.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 214/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 11 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6090/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6090.pdf - 6090.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6090/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6064/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wyrażenia woli przejęcia odcinków linii kolejowych w celu zabezpieczenia korytarzy komunikacyjnych istotnych dla sieci transportowej województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6062/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Merkury" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6069/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Dostawa trzech rodzajów kalendarzy na rok 2019, na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu -informacjaOUniewaznieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa trzech rodzajów kalendarzy na rok 2019, na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników UMWD pn. „Niepełnosprawni w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o III naborze ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa mebli i sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa mebli i sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie II naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "modyfikacja SIWZ+ zmiana terminu składania iotwarcia ofert - modyfikacja SIWZ+zmiana terminu składania i otwarciaofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Świadczenie usług cateringowych w czasie gali Gryfy 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Świadczenie usług cateringowych w czasie gali Gryfy 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia - Informacja oudzieleniu zamówienia - DU-Z.272.91.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ogłoszenie ozmianie ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6063/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki "Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6061/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli i udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6028/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6027/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6026/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6025/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6024/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5984/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Towarzystwa Miłośników Chrząstawy złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Odwołań RPO w Wydziale Zarządzania RPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Wydziale Kultury - I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Wydziale Kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6085/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2018 rok, na realizację zadania pn.: "Dolnośląskie e-Zdrowie - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: Rozwój - jednostki psychiatryczne"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6084/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 661/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6083/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-611-357-ARiMR/3/z Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach PROW 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6082/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania materiałów pozyskanych w trakcie remontu drogi wojewódzkiej na rzecz Gminy Góra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6081/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie odwołania pełnomocnictwa Starszemu Specjaliście ds. Zarządzania Drogami w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6081/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie odwołania pełnomocnictwa Starszemu Specjaliście ds. Zarządzania Drogami w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6079/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez Województwo Dolnośląskie części nieruchomości o powierzchni 2 090,14 m², położonej w budynku dworca w Legnicy przy ul. Dworcowej 5 od Polskich Kolei Państwowych S.A., z przeznaczeniem na potrzeby Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6078/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Specjalistycznemu Szpitalowi im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu na nieodpłatne przekazanie na rzecz Stowarzyszenia Monar prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Stanisława Moniuszki 109
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6077/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Bizon Milicz złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6076/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zlecenia Szkolnemu Związkowi Sportowemu "Dolny Śląsk" we Wrocławiu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6075/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6074/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4842/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - konkursy horyzontalne - nabór na OSI (Numer naboru RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6073/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wyboru projektu w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa - ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-308/18)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6072/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 676/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Zestawu Instrukcji Wykonawczych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (ZIW IZ RPO WD 2014-2020)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6070/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Instytut Badawczo Rozwojowy INOTEC Sp. z o.o. od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.02.01-02-0150/17 pn. "Opracowanie nowej technologii prostowania w cyklu automatycznym kształtowników metalowych trudno prostowalnych na bazie dostępnych metod, oraz stanowisko badawczo-doświadczalne do zbierania danych procesowych i testowania postawionych tez dla opracowanej technologii"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6071/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Marcelego Kopki prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Auto Serwis Kopka z siedzibą w Twardocicach (gm. Pielgrzymka) od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.01-02-0072/17, pn. "Wdrożenie innowacji w firmie Auto Serwis Kopka"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6068/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 339/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póż. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików w zapasach w stylu wolnym - Turniej Regionalny”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póż. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików w zapasach w stylu wolnym - Turniej Regionalny”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Konferencja szkoleniowa „Programy wspierające aktywność fizyczna młodych Dolnoślązaków ”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu stosowania Prawa geologicznego i górniczego dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "89_18 - informacje z otwarcia ofert - 3 - informacjez otwarcia ofert - szkolenie Prawo geologiczne - 89_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu stosowania Prawa geologicznego i górniczego dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Konferencja Młodzieżowa – polityka na poziomie lokalnym i regionalnym”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty bożonarodzeniowe dla młodzieży”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -2018-OJS198-448891-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług transportowych dla Sieci PIFE na Dolnym Śląsku w podziale na 4 zadania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania - unieważnienie 962018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
20.09.2018- projekt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
20.09.2018- projekt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19.07.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19.07.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.07.19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.05.23
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.06.28
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.07.19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 do SIWZ -Projekt_umowy_2018-08-29_bip.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do wzoru umowy - Opis przedmiotuumowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do wzoru umowy - zał nr 2 doumowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługa zapewnienia dostępu do sieci Internet wraz z możliwością korzystania z usług sieciowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - inf.z otw. ofert 922018.pdf"

12.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze umowy zamiany
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze umowy zamiany
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Udział w rozgrywkach w zakresie piłki siatkowej żeńskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnosląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki graficzne.zip - Załącznikigraficzne.zip"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa gabarytowych materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla ZADANIA 1 iZADANIA 2 oraz unieważnieniu ZADANIA 3 - Ogłoszenie o udzieleniuzamówienia 2018-OJS197-445367-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa oznakowanych materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa oznakowanych materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -https_bzp.uzp.gov.pl_ZP403_Preview_315666bc-bcfe-4afa-a619-99.pdf"

11.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnosląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnosląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 001 (2).jpg - 1 001 (2).jpg"
Dotyczy dokumentu:
Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnosląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1 001 (2).jpg - 1 001 (2).jpg
Dotyczy dokumentu:
Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnosląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja postępów wsparcia MSP w województwie dolnośląskim w perspektywie 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - Informacja z otwarciaofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnosląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Woods - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Woods - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Paweł Wróblewski - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Paweł Wróblewski - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna