Rejestr zmian w biuletynie

25.09.2017

Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu Mapy akustyczne w menu przedmiotowym

22.09.2017

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Mapy akustyczne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu Mapy akustyczne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Mapy akustyczne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Mapy akustyczne do katalogu Ochrona środowiska w menu przedmiotowym

30.08.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu I półrocze 2017 r. do katalogu Przeprowadzone przez Urząd Marszałkowski w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Przeprowadzone przez Urząd Marszałkowski Menu przedmiotowego

10.08.2017

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Systemów Informatycznych w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Informatyki)
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Struktura Urzędu Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Struktura Urzędu Spisu podmiotów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

26.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Obszary zagrożeń specjalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wskaźniki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynajęcie, montaż i demontaż hali namiotowej o powierzchni ok. 675m2 dla 500 osób wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji finału konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2017” w miejscowości Niedźwiedzice, gm. Chojnów, laureata konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2017”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty96_2017"
Dotyczy dokumentu:
Obszary przekroczeń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obszary wrażliwe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obszary prognostyczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w dniu 28 września 2017 roku punktu dotyczącego uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania państwa Bożeny Olszewskiej i Waldemara Olszewskiego do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ludność eksponowana na hałas
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Imisja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kierunki przekształceń-ciche obszary
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Emisja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Hałas tramwajowy - Mapa emisyjna, wskaźnik Ldwn"
Dotyczy dokumentu:
Emisja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Hałas tramwajowy - Mapa emisyjna, wskaźnik Ln"
Dotyczy dokumentu:
Emisja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Emisja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Hałas lotniczy - Mapa emisyjna, wskaźnik Ldwn"
Dotyczy dokumentu:
Emisja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Hałas lotniczy - Mapa emisyjna, wskaźnik Ln"
Dotyczy dokumentu:
Emisja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Hałas kolejowy - Mapa emisyjna, wskaźnik Ldwn"
Dotyczy dokumentu:
Emisja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Hałas kolejowy - Mapa emisyjna, wskaźnik Ln"
Dotyczy dokumentu:
Emisja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Hałas drogowy dla dróg pow. 3 mln pojazdów na rok- Mapa emisyjna, wskaźnik Ldwn"
Dotyczy dokumentu:
Emisja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Hałas drogowy dla dróg pow. 3 mln pojazdów na rok- Mapa emisyjna, wskaźnik Ln"
Dotyczy dokumentu:
Emisja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Emisja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Hałas drogowy - Mapa emisyjna, wskaźnik Ln"
Dotyczy dokumentu:
Emisja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Hałas drogowy - Mapa emisyjna, wskaźnik Ldwn"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Bieg Uniwersytetu Medycznego 2017 – 30 września 2017”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „I Otwarte Akademickie Mistrzostwa Wrocławia w żeglarstwie w klasie Omega – 27-28.09.2017”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Obsługi Naborów EFRR w Wydziale Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm) na realizację zadania publicznego pn. : Rajd pieszy - szlakiem wrocławskich rzek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
iytrdi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik testowy plik
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 159/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 25 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
iytrdi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "testowy plik"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 100mb.zip
Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 100mb.zip
Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Dodano załącznik "100mb.zip"
Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Dodano załącznik "100mb.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

25.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „FESTIWAL Ludowe Inspiracje I edycja Muzyka Świata”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Strzelińskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „FESTIWAL Ludowe Inspiracje I edycja Muzyka Świata”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „FESTIWAL Ludowe Inspiracje I edycja Muzyka Świata”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „XI Spotkania Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską ”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Wieczory Tumskie ”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „ TIFF Academy//Super Van – część dolnośląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „79 Rocznica Nocy Kryształowej ”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „ Goszcz. Coś się skończyło, coś jest przed nami”. Wydanie folderu promującego odbudowę zabytków Goszcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Koncerty Hawdalowe ”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Koncerty Hawdalowe ”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynajęcie, montaż i demontaż hali namiotowej o powierzchni ok. 675m2 dla 500 osób wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji finału konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2017” w miejscowości Niedźwiedzice, gm. Chojnów, laureata konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2017”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert 96_2017"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług tłumaczenia pisemnego i ustnego, oraz wynajmu sprzętu do tłumaczeń symultanicznych na potrzeby projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług tłumaczenia pisemnego i ustnego, oraz wynajmu sprzętu do tłumaczeń symultanicznych na potrzeby projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 26.09.2017.docx"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 26.09.2017.docx
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Koncerty Hawdalowe ”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „ Goszcz. Coś się skończyło, coś jest przed nami”. Wydanie folderu promującego odbudowę zabytków Goszcza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 27.09.2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 26.09.2017.docx"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 26.09.2017.docx
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Trasa egzaminu praktycznego dla kandydatów na przewodników górskich sudeckich w dniach (07-08.10.2017)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Trasa egzaminu praktycznego dla kandydatów na przewodników górskich sudeckich w dniach (07-08.10.2017)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Szkolenia zamknięte dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Szkolenia zamknięte dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
68/2017 - W sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wyższych stanach gotowości obronnej państwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
67/2017 - w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru w urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
66/2017 - w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapy akustyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wrocławia 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Emisja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wrocławia 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapy akustyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wrocławia-część graficzna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 26.09.2017.docx"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad_17-09-26_KOŚiGW.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapy akustyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "p.o. 26.09.17.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapy akustyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa wrażliwości akustycznej obszarów Arkusz 2"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa terenów zagrożonych hałasem, przekroczeniewartości dopuszczalnych wskaźnika Ln Arkusz 2"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa wrażliwości akustycznej obszarów Arkusz 1"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałasdla wskaźnika Ln Arkusz 1"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałasdla wskaźnika Ln Arkusz 2"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa terenów zagrożonych hałasem, przekroczeniewartości dopuszczalnych wskaźnika Ldwn Arkusz 1"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa terenów zagrożonych hałasem, przekroczeniewartości dopuszczalnych wskaźnika Ldwn Arkusz 2"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa terenów zagrożonych hałasem, przekroczeniewartości dopuszczalnych wskaźnika Ln Arkusz 1"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa rozkładu przestrzennego wartości wskaźnika M(wskaźnik określony w poszczególnych budynkach) Arkusz 2"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa rozkładu przestrzennego wartości wskaźnika MArkusz 1"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa rozkładu przestrzennego wartości wskaźnika MArkusz 2"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałasdla wskaźnika Ldwn Arkusz 1"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałasdla wskaźnika Ldwn Arkusz 2"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa prognostyczna zakładająca realizacjęaktualnych oraz przewidywanych zamierzeń inwestycyjnych, wskaźnik LnArkusz 1"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa prognostyczna zakładająca realizacjęaktualnych oraz przewidywanych zamierzeń inwestycyjnych, wskaźnik LnArkusz 2"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa proponowanych kierunków zmian zagospodarowaniaprzestrzennego Arkusz 1"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa proponowanych kierunków zmian zagospodarowaniaprzestrzennego Arkusz 2"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa rozkładu przestrzennego wartości wskaźnika M(wskaźnik określony w poszczególnych budynkach) Arkusz 1"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa imisyjna, wskaźnik Ldwn Arkusz 2"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa imisyjna, wskaźnik Ln Arkusz 1"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa imisyjna, wskaźnik Ln Arkusz 2"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa prognostyczna zakładająca realizacjęaktualnych oraz przewidywanych zamierzeń inwestycyjnych, wskaźnik LdwnArkusz 1"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa prognostyczna zakładająca realizacjęaktualnych oraz przewidywanych zamierzeń inwestycyjnych, wskaźnik LdwnArkusz 2"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa emisyjna, wskaźnik Ldwn Arkusz 1"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa emisyjna, wskaźnik Ldwn Arkusz 2"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa emisyjna, wskaźnik Ln Arkusz 1"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa emisyjna, wskaźnik Ln Arkusz 2"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa imisyjna, wskaźnik Ldwn Arkusz 1"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha-część graficzna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1.Mapa akustyczna Wałbrzycha - część opisowa"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wrocławia-część graficzna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia wodnoprawne, Informacje, Obwieszczenia, Zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wrocławia 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4285/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2542/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wrocławia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa akustyczna Wrocławia-część opisowa"
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z budową budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, na terenie działki nr 13/6, AM-28, obręb Żmigród, gm. Żmigród
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mapy akustyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wrocławia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mapy akustyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapy akustyczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „79 Rocznica Nocy Kryształowej ”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „ TIFF Academy//Super Van – część dolnośląska”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Wieczory Tumskie ”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 27.09.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXXVIIIpodlinkowany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „ Mecz Drużynowy Polska – Reszta Europy w zapasach kobiet”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Puchar Dolnego Śląska w grach pojedynczych – finał”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2 ”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2 ”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup Systemu Kopii Zapasowych i Archiwizacji na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sprostowanie- nowy termin składania i otwarciaofert"
Dotyczy dokumentu:
Zakup Systemu Kopii Zapasowych i Archiwizacji na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ - nowy termin składania i otwarciaofert"

21.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie i dostawa toreb papierowych obrendowanych logotypem Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie i dostawa toreb papierowych obrendowanych logotypem Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/921/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/921/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "25.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/922/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "26.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/922/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rezolucji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z okazji 300. rocznicy Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji Programu Budowy Małych Przyszkolnych Krytych Pływalni pn. „Dolnośląski Delfinek” w latach 2017-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/841/12 w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/843/12 w sprawie nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/946/13 w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi Ginekologiczno-Położniczemu im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/949/13 w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "23.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/949/13 w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/1086/13 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Centrum Szpitalnemu Kotliny Jeleniogórskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/406/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Lwówek Śląski realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Żerkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od km 76+580 do 77+800) wraz z budową zatoki autobusowej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1026/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia w roku 2013 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w roku 2017 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Świdnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego będącej partycypacją w kosztach realizacji zadania pod nazwą "Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "83_17 - informacje z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich dróg i odcinków dróg
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska CIVI HONORARIO
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska CIVI HONORARIO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska CIVI HONORARIO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinków dróg
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1032/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie likwidacji Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/1169/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1055/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 i 2018 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/921/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/921/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/922/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/922/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji na oprogramowanie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załączniki edytowalne do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska CIVI HONORARIO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska CIVI HONORARIO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2017.09.13 - projekt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017.09.13 - projekt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2017.07.13 - projekt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa licencji na oprogramowanie bazodanowe wraz z wdrożeniem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa licencji na oprogramowanie bazodanowe wraz z wdrożeniem
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "47 - 26.09.2017.docx"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4292/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2677/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego dnia 7 września 2016 r. w sprawie procedury dokonywania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4290/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3772/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4288/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przyjęcia zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4289/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zwiększenia limitu etatów kalkulacyjnych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4287/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych priorytetach/działaniach/poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na miesiąc wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4286/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR) w związku z procedurą odwoławczą - na miesiąc wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zakup czasu reklamowego w kinach w celach emisji spotu "Tajemniczy Dolny Śląsk" w ramach kampanii promującej atrakcje turystyczne Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Zakup czasu reklamowego w kinach w celach emisji spotu "Tajemniczy Dolny Śląsk" w ramach kampanii promującej atrakcje turystyczne Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa trzech rodzajów kalendarzy na rok 2018, na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa trzech rodzajów kalendarzy na rok 2018, na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa trzech rodzajów kalendarzy na rok 2018, na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o modyfikacji SIWZ oraz zmianie terminuskładania i otwarcia ofert nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr 2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4282/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 157/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 12 września 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 28 sierpnia 2017 roku wpłynął wniosek firmy NIGER POL Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja, 72-100 Goleniów, o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża szarogłazu "Młynów".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 28 sierpnia 2017 roku wpłynął wniosek firmy NIGER POL Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja, 72-100 Goleniów, o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża szarogłazu "Młynów".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 06.09.2017 roku wpłynął wniosek firmy: INTERFARMA Sp. z o.o., Strzelce 12C, 56-410 Dobroszyce, o zmianę koncesji Wojewody Dolnośląskiego nr 1/E/99 z dnia 18.01.1999 r. (ze zmianami), udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Strzelce”, położonego w miejscowości Strzelce, gmina Dobroszyce, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 06.09.2017 roku wpłynął wniosek firmy: INTERFARMA Sp. z o.o., Strzelce 12C, 56-410 Dobroszyce, o zmianę koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 2/E/2006 z dnia 19.05.2006 r. (ze zmianą), udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Strzelce II”, położonego w miejscowości Strzelce, gmina Dobroszyce, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 06.09.2017 roku wpłynął wniosek firmy: INTERFARMA Sp. z o.o., Strzelce 12C, 56-410 Dobroszyce, o zmianę koncesji Wojewody Dolnośląskiego nr 1/E/99 z dnia 18.01.1999 r. (ze zmianami), udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Strzelce”, położonego w miejscowości Strzelce, gmina Dobroszyce, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2017.06.28
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017.06.12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017.06.14
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Kontroli Systemowej RPO w Wydziale Kontroli RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Św. Piotra 12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Skarbowej 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna