Biuletyn Informacji Publicznej - <!--nazwa_podmiotu-->
 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

  • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków, powołany do realizacji kompetencji Zarządu, w tym w szczególności Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
  • Urząd działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz Statutu Województwa Dolnośląskiego.
  • Kierownikiem urzędu, a zarazem zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
  • Siedzibą Urzędu jest miasto Wrocław.
  • Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i zadania jego poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny uchwalany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.


ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
województwo Dolnośląskie

telefon: 71 776 90 53
email: umwd@dolnyslask.pl
www:  www.umwd.dolnyslask.pl

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia