Marek Sobieraj

Dawne stanowisko
Specjalista w Kancelarii Sejmiku