Małgorzata Dziura

Stanowisko
Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
Miejsce pracy
Wydział Organizacyjno - Prawny
Telefon
tel.071 776-96-80
E-mail:
malgorzata.dziura@umwd.pl