Maria Mazurczak

Stanowisko
Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
Miejsce pracy
Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych
Telefon
tel.071 776-94-21
E-mail:
maria.mazurczak@dolnyslask.pl