Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.04.2020 08:18 Rb-N Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020r.
29.04.2020 08:16 Rb-Z Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020r.
20.03.2020 10:08 Rb-N Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019r.
20.03.2020 10:06 Rb-Z Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019r.
23.10.2019 12:43 Rb-N Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 30 września 2019r.
23.10.2019 12:40 Rb-Z Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 30 września 2019r.
23.10.2019 12:16 Rb-N Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019r.
23.10.2019 12:14 Rb-Z Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019r.
24.04.2019 11:13 Rb-N Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019r.
24.04.2019 11:11 Rb-Z Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019r.
05.03.2019 09:51 Rb-N Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018r.
05.03.2019 09:49 Rb-Z Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018r.
05.03.2019 09:44 Rb-N Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 30 września 2018r.
05.03.2019 09:41 Rb-Z Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 30 września 2018r.
06.08.2018 11:47 Rb-N Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.
06.08.2018 11:42 Rb-Z Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.
13.07.2018 15:32 Rb-N Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018r.
13.07.2018 15:30 Rb-Z Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018r.
13.07.2018 15:29 Rb-N Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017r.
13.07.2018 15:25 RB-Z Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017r.
03.11.2017 12:07 Rb-N Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 30 września 2017r.
03.11.2017 12:04 Rb-Z Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 30 września 2017r.
28.09.2017 12:29 Rb-N Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017r.
28.09.2017 12:27 Rb-Z Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017r.
27.04.2017 09:45 Rb-N Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017r.
27.04.2017 09:43 Rb-Z Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017r.
30.03.2017 15:15 Rb-N Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016r.
30.03.2017 15:13 Rb-Z Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016r.
09.11.2016 09:46 Rb-N Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 30 września 2016r.
09.11.2016 09:45 Rb-Z Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 30 września 2016r.

1 2 3 4 następna