Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.04.2020 13:20 Uchwała nr IV/11/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XIV/365/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego oraz uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XIV/366/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
10.10.2019 11:57 Uchwała Nr XIV/91/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Województwo Dolnośląskie zobowiązań w łącznej wysokości 100.320.000 zł, w związku z planowanymi do zawarcia umowami wywołującymi skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z umów kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych
31.05.2019 12:51 Uchwała Nr XIV/38/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Województwo Dolnośląskie kredytu bankowego w wysokości 40.000.000 zł wnioskowanego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji
29.03.2019 13:25 Uchwała nr XIV/29/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2019 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr III/26/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. wraz ze zmianami dokonanymi na dzień 25 marca 2019 rok
01.02.2019 10:34 Uchwała nr XIV/9/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2019 -2032 oraz uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr III/26/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
14.06.2018 16:07 Uchwała nr XIV/41/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Województwo Dolnośląskie kredytu bankowego w wysokości 90.000.000 zł wnioskowanego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 31.700.000 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w wysokości 58.300.000 zł.
07.02.2018 08:58 Uchwała Nr IV/29/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLIII/1465/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego oraz w uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLIII/1465/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
07.02.2018 08:53 Uchwała Nr IV/28/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLIII/1466/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
28.12.2017 14:09 Uchwała Nr IV/284/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Województwa Dolnośląskiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018
07.04.2017 11:19 Uchwała Nr IV/68/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2017 roku o możliwości spłaty przez Województwo Dolnośląskie kredytu w łącznej wysokości 160.000.000 zł wnioskowanego na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu w wysokości 116.306.112 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w wysokości 43.693.888 zł.
13.02.2017 13:39 Uchwała Nr IV/30/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XXIX/921/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego oraz w uchwale nr XXIX/922/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
13.02.2017 13:31 Uchwała Nr IV/29/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Województwa Dolnośląskiego przedstawionego w uchwale nr XXIX/922/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnosląskiego na rok 2017
07.12.2016 13:29 Uchwała Nr IV/201/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Województwa Dolnośląskiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017
15.04.2016 14:05 Uchwała Nr IV/79/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2016 roku o możliwości spłaty przez Województwo Dolnośląskie kredytu w łącznej wysokości 121.000.000 zł wnioskowanego na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu w wysokości 98.764.324 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w wysokości 22.235.676 zł.
10.02.2016 12:43 Uchwała Nr IV/45/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Województwa Dolnośląskiego przedstawionego w uchwale nr XVII/441/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnosląskiego na rok 2016
10.02.2016 12:28 Uchwała Nr IV/44/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XVII/440/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego oraz w uchwale nr XVII/441/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2016.
21.12.2015 10:30 Uchwała Nr IV/238/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Województwa Dolnośląskiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016.
06.05.2015 15:44 Uchwała Nr IV/61/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Województwo Dolnośląskie kredytu w łącznej wysokości 234.000.000 zł wnioskowanego na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu Województwa Dolnośląskiego w 2015r. oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wykup obligacji
03.03.2015 16:13 Uchwała Nr IV/45/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr IV/44/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego oraz w uchwale nr IV/45/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2015.
03.03.2015 16:07 Uchwała Nr IV/44/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Województwa Dolnośląskiego przedstawionego w uchwale Nr IV/45/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnosląskiego na rok 2015
12.12.2014 08:45 Uchwała Nr IV/219/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Województwa Dolnośląskiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2015.
16.05.2014 13:19 Uchwała Nr IV/64/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Województwo Dolnośląskie kredytu w łącznej wysokości 360.000.000 zł wnioskowanego na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu w wysokości 318.100.000 zł oraz na spłatę zapadających w 2014r. zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 41.900.000 zł
12.02.2014 15:24 Uchwała Nr IV/45/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Województwa Dolnośląskiego przedstawionego w uchwale nr XLIV/1467/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Województwa Dolnoślaskiego na rok 2014.
12.02.2014 13:52 Uchwała Nr IV/47/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XLIV/1466/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego oraz w uchwale nr XLIV/1467/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2014.
20.12.2013 15:16 Uchwała Nr IV/267/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Województwa Dolnośląskiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2014.
14.05.2013 12:37 Uchwała Nr IV/85/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 24 kwietnia 2013 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Województwo Dolnośląskie kredytów bankowych w łącznej wysokości 190.750.000 zł wnioskowanych na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu (109.853.184 zł) oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i zapadający wykup obligacji (80.896.816 zł)
24.01.2013 18:09 Uchwała Nr IV/8/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XXX/833/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego oraz w uchwale nr XXX/834/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2013
24.01.2013 18:00 Uchwała Nr IV/7/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Nr XXX/834/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na rok 2013.
28.12.2012 12:33 Uchwała Nr IV/253/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 6 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Województwa Dolnośląskiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2013.
19.04.2012 10:49 Uchwała Nr IV/72/2012 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 29 marca 2012 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Województwo Dolnośląskie kredytów w łącznej wysokości 141.000.000 zł planowanych do zaciągnięcia w 2012r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości do 10.000.000 zł oraz spłatę kredytów i wykup obligacji zapadalnych w roku budżetowym.

1 2 następna