Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.01.2020 11:40 DT-D-III Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań w roku 2019 z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (przekazane środki dotacji).
11.07.2019 12:02 DT-D-II Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dwóch studiów wykonalności dla linii kolejowych Jelenia Góra - Karpacz/Kowary, Gryfów Śląski - Świeradów-Zdrój/Jindřichovice pod Smrkem (CZ)
06.02.2019 12:44 DT-D-III Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań w roku 2018 z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (przekazane środki dotacji)
30.11.2018 14:13 DT-D.III Ogłoszenie o bezpośrednim udzieleniu zamówienia w zakresie transportu kolejowego spółce Przewozy Regionalne Sp. z o. o. w latach 2021-2030
30.11.2018 14:05 DT-D.III Ogłoszenie o bezpośrednim udzieleniu zamówienia w zakresie transportu kolejowego spółce Koleje Dolnośląskie S.A. w latach 2020-2030
16.03.2018 09:33 DTD-III Ogłoszenie o bezpośrednim zawarciu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach kolejowych
05.02.2018 12:24 DT-D.III Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań w latach 2011 - 2017 z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów
15.09.2017 12:29 DT-D.III Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie audytu rozliczeń przewozów za 2016 rok
31.08.2017 13:49 DT-D.III Ogłoszenie o bezpośrednim zawarciu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach kolejowych
13.04.2017 07:14 DT.D.III Informacja o zmianie ogłoszenia informacyjnego (opublikowanego w dniu 18.03.2016r.) - Bezpośrednie udzielenie zamówienia w zakresie transportu kolejowego spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
21.03.2017 14:16 DT.D.III Informacja o zmianie ogłoszenia informacyjnego (z dnia 08.02.2016r.) - Bezpośrednie udzielenie zamówienia w zakresie transportu kolejowego spółce Koleje Dolnośląskie S.A.
16.03.2017 07:05 DT.D.III Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań w latach 2011 - 2016 z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (przekazane środki dotacji).
29.12.2016 13:45 DT.D.III Ogłoszenie o bezpośrednim zawarciu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach kolejowych
18.03.2016 10:45 DT-D.III Informacja o zmianie ogłoszenia informacyjnego (z dnia 08.02.2016r.) - Bezpośrednie udzielenie zamówienia w zakresie transportu kolejowego spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
18.03.2016 10:41 DT-D.III Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań w latach 2011 - 2015 z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich
23.02.2016 07:16 IRT Konsultacje społeczne „Planu inwestycji transportowych"
08.02.2016 08:10 DT-D.III Ogłoszenie informacyjne - Bezpośrednie udzielenie zamówienia w zakresie transportu kolejowego spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w 2017 roku
23.11.2015 08:53 DT-D.III Ogłoszenie o bezpośrednim zawarciu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach kolejowych
23.11.2015 08:37 DT-D.III Ogłoszenie o bezpośrednim zawarciu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach kolejowych
23.11.2015 08:27 DT-D.III Ogłoszenie o bezpośrednim zawarciu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach kolejowych
17.11.2015 14:19 DT-D.IV Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w terminie od 01.01.2017 r. na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat
04.11.2015 14:50 DT-D.III Ogłoszenie o bezpośrednim zawarciu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach kolejowych
28.05.2015 13:52 DT-D.III Informacja o zmianie ogłoszenia informacyjnego (z dnia 11.08.2014r.) - bezpośrednie zamówienie w zakresie transportu kolejowego
08.01.2015 10:59 DT-D.III Ogłoszenie o bezpośrednim zawarciu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach kolejowych
18.08.2014 15:02 DT-D.V Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego”
11.08.2014 14:18 DT-D.III Informacja o zmianie ogłoszenia informacyjnego (z dnia 13.12.2013r.) - bezpośrednie zamówienie w zakresie transportu kolejowego
19.03.2014 12:04 DT-D.II Ogłoszenie o konsultacjach społecznych stategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)
17.02.2014 09:25 DT-D.V Konsultacje społeczne – rozkład jazdy 2014/15
14.02.2014 13:02 DT-D.V Plan Transportowy - raport z konsultacji społecznych
07.01.2014 08:25 DT-D.V Ogłoszenie o rozpoczęciu przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju konsultacji społecznych projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

1 2 następna