Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.07.2018 12:14 XLIX/1769/18 Uchwała w sprawie przyznania Agacie Daniel Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 12:11 XLIX/1768/18 Uchwała w sprawie przyznania Krzysztofowi Jankowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 12:07 XLIX/1767/18 Uchwała w sprawie przyznania Dagmarze Kacperowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 12:01 XLIX/1766/18 Uchwała w sprawie przyznania Józefowi Kapicy Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 12:00 XLIX/1765/18 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Mazurowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:57 XLIX/1764/18 Uchwała w sprawie przyznania Januszowi Legoniowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:55 XLIX/1763/18 Uchwała w sprawie przyznania Kindze Cibie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:53 XLIX/1762/18 Uchwała w sprawie przyznania Lilianie Kiryłow Masłowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:52 XLIX/1761/18 Uchwała w sprawie przyznania Rafałowi Masłowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:43 XLIX/1760/18 Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Pruchniewiczowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:42 XLIX/1759/18 Uchwała w sprawie przyznania Marii Ostrowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:36 XLIX/1758/18 Uchwała w sprawie przyznania Krzysztofowi Stróżańskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:35 XLIX/1757/18 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Snarskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:34 XLIX/1756/18 Uchwała w sprawie przyznania Henrykowi Sławińskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:29 XLIX/1755/18 Uchwała w sprawie przyznania Zygmuntowi Markiewiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:27 XLIX/1754/18 Uchwała w sprawie przyznania Tiborowi Pindešowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:19 XLIX/1753/18 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Włodarskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:14 XLIX/1752/18 Uchwała w sprawie przyznania Leszkowi Goetzendorf Grabowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:11 XLIX/1751/18 Uchwała w sprawie przyznania Bogusławowi Samolowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:10 XLIX/1750/18 Uchwała w sprawie przyznania Maciejowi Jabłońskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:08 XLIX/1749/18 Uchwała w sprawie przyznania Jarosławowi Mice Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:07 XLIX/1748/18 Uchwała w sprawie przyznania Cezaremu Podlasińskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:06 XLIX/1747/18 Uchwała w sprawie przyznania Teatrowi Zielona Latarnia im. Ireny Rzeszowskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 10:44 XLIX/1746/18 Uchwała w sprawie ustanowienia wzoru sztandaru Województwa Dolnośląskiego oraz regulaminu jego używania
27.07.2018 10:41 XLIX/1745/18 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
27.07.2018 10:40 XLIX/1744/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1465/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 10:38 XLIX/1743/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/1529/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
27.07.2018 10:33 XLIX/1742/18 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu pn. "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018"
27.07.2018 10:30 XLIX/1741/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
27.07.2018 10:28 XLIX/1740/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych

1 2 3 4 5 6 następna