Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.05.2018 15:29 XLVII/1648/18 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego doraźnej komisji do spraw Kobiet
24.05.2018 15:29 XLVII/1647/18 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego doraźnej komisji do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego
24.05.2018 15:27 XLVII/1646/18 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
24.05.2018 15:26 XLVII/1645/18 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
24.05.2018 15:19 XLVII/1644/18 Uchwała w sprawie przyznania Hansowi Gottfriedowi von Kirchbachowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
24.05.2018 15:17 XLVII/1643/18 Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zaopiniowanie wzoru sztandaru Województwa Dolnośląskiego oraz regulaminu jego używania
24.05.2018 15:02 XLVII/1642/18 Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw Kobiet
24.05.2018 15:01 XLVII/1641/18 Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego
24.05.2018 14:57 XLVII/1640/18 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ................................................ na zaniedbanie wykonanie zadań w zakresie nadzoru nad regulaminem wydawania środków publicznych przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych w programie Dolnośląskie Małe Granty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego
24.05.2018 14:51 XLVII/1639/18 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
24.05.2018 14:51 XLVII/1638/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1465/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
24.05.2018 14:46 XLVII/1637/18 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania pani .............................................. do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzania Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
24.05.2018 14:45 XLVII/1636/18 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania pani ........................................ do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzania Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
24.05.2018 14:45 XLVII/1635/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
24.05.2018 14:44 XLVII/1634/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
24.05.2018 14:43 XLVII/1633/18 Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Strzelińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na budowę chodnika oraz remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3074D w miejscowości Szczawin
24.05.2018 14:40 XLVII/1632/18 Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Pielgrzymka pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na remont drogi gminnej w miejscowości Pielgrzymka
24.05.2018 14:38 XLVII/1631/18 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla partnerów projektu „Dolnośląskie żłobki”
24.05.2018 14:36 XLVII/1630/18 Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym dla Dzieci "Jagusia" w Kudowie-Zdroju
24.05.2018 14:35 XLVII/1629/18 Uchwała w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego przy Szpitalu Uzdrowiskowym dla Dzieci "Jagusia" w Kudowie-Zdroju
24.05.2018 14:33 XLVII/1628/18 Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2017
24.05.2018 14:28 XLVII/1627/18 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Dolnośląskiego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2017
26.04.2018 10:42 XLVI/1626/18 Uchwała w sprawie przyznania Krzysztofowi Kociubińskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
26.04.2018 10:41 XLVI/1625/18 Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Lipińskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
26.04.2018 10:40 XLVI/1624/18 Uchwała w sprawie przyznania Jackowi Gołębskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
26.04.2018 10:38 XLVI/1623/18 Uchwała w sprawie przyznania Leonowi Kaczanowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
26.04.2018 10:37 XLVI/1622/18 Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Worwie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
26.04.2018 10:20 XLVI/1621/18 Uchwała w sprawie przyznania Beacie Bejdzie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
26.04.2018 10:16 XLVI/1620/18 Uchwała w sprawie przyznania Joannie Wibły Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
26.04.2018 10:12 XLVI/1619/18 Uchwała w sprawie przyznania Adamowi Młynarczewskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

1 2 3 4 5 6 następna