Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.05.2018 13:54 XLVII Sesja Porządek obrad
17.05.2018 10:29 XLVII/1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Województwa Dolnośląskiego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2017
17.05.2018 10:27 XLVII/2 Absolutorium dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2017
17.05.2018 10:26 XLVII/6 Uchwała w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego przy Szpitalu Uzdrowiskowym dla Dzieci "Jagusia" w Kudowie-Zdroju
17.05.2018 10:24 XLVII/7 Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym dla Dzieci "Jagusia" w Kudowie-Zdroju
17.05.2018 11:08 XLVII/18 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla partnerów projektu „Dolnośląskie żłobki”
17.05.2018 10:23 XLVII/8 Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Pielgrzymka pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na remont drogi gminnej w miejscowości Pielgrzymka
17.05.2018 10:22 XLVII/9 Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Strzelińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na budowę chodnika oraz remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3074D w miejscowości Szczawin
17.05.2018 10:18 XLVII/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
17.05.2018 10:17 XLVII/11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
17.05.2018 09:35 XLVII/12 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania pani ............................................ do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzania Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
17.05.2018 09:31 XLVII/13 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania pani ..................................... do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzania Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
17.05.2018 09:29 XLVII/14 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1465/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
17.05.2018 09:24 XLVII/15 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
17.05.2018 09:22 XLVII/5 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pani .......................................... na zaniedbanie wykonanie zadań w zakresie nadzoru nad regulaminem wydawania środków publicznych przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych w programie Dolnośląskie Małe Granty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego
17.05.2018 09:21 XLVII/3 Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego
17.05.2018 09:20 XLVII/16 Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw Kobiet
17.05.2018 09:16 XLVII/17 Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zaopiniowanie wzoru sztandaru Województwa Dolnośląskiego oraz regulaminu jego używania
17.05.2018 09:13 XLVII/4 Uchwała w sprawie przyznania Hansowi Gottfriedowi von Kirchbachowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
17.04.2018 12:58 XLVI/49 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XLVI Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego inicjatywy Rządu RP w kwestii "Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej"
17.04.2018 12:23 Autopoprawka ZWD do Uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom wyłonionym w ramach otwartego konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018" druk nr XLVI/1/18
13.04.2018 12:33 XLVI Sesja Porządek obrad
13.04.2018 09:33 XLVI/1 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom wyłonionym w ramach otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018”
13.04.2018 09:22 XLVI/5 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Ząbkowice Śląskie na dofinansowanie w 2018 roku budowy krytej pływalni w Ząbkowicach Śląskich
13.04.2018 09:21 XLVI/7 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1026/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia w roku 2013 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
13.04.2018 09:20 XLVI/8 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1631/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powierzenia w roku 2014 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
13.04.2018 09:17 XLVI/9 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
13.04.2018 09:13 XLVI/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
13.04.2018 09:11 XLVI/11 Uchwała w sprawie wskazania dodatkowego miasta, w którym może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1 i B
13.04.2018 09:10 XLVI/2 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej Partnerom w projekcie pn. „ZINTEGROWANI”

1 2 3 4 5 6 następna