Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.01.2019 13:33 98/2018 98/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
09.01.2019 10:08 97/2018 97/2018 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzedu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
08.01.2019 11:24 96/2018 96/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
31.12.2018 14:02 95/2018 95/2018 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. kontaktów międzynarodowych
27.12.2018 13:38 94/2018 94/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
27.12.2018 13:30 93/2018 93/2018 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Kontaktów z Republiką Czeską i Republiką Słowacką
21.12.2018 09:51 92/2018 92/2018 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami
14.12.2018 12:45 91/2018 91/2018 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 117/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. sprawie zatwierdzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Zatrudnienie oraz Integracja społeczna
14.12.2018 10:54 90/2018 90/2018 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. współpracy z uczelniami wyższymi
14.12.2018 10:47 89/2018 89/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
14.12.2018 10:42 88/2018 88/2018 - sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. współpracy z Kościołem, związkami wyznaniowymi oraz KRUWiO
13.12.2018 13:28 87/2018 87/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw Społecznych
13.12.2018 13:22 86/2018 86/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
13.12.2018 11:43 85/2018 85/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Gospodarki
13.12.2018 11:37 84/2018 84/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy
13.12.2018 11:20 83/2018 83/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
28.11.2018 13:54 82/2018 82/2018 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Ochrony Środowiska
28.11.2018 13:45 81/2018 81/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzedzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
27.11.2018 12:31 80/2018 80/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
19.11.2018 14:33 79/2018 79/2018 - w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń związanych z ustanowieniem pełnomocników Marszałka
19.11.2018 13:23 78/2018 78/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
19.11.2018 12:58 77/2018 77/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
16.11.2018 11:02 76/2018 76/2018 - w sprawie przyjęcia zasad konkursu na opracowanie pracy planistycznej na temat gry pn. „Gran & the Magic Mineral” oraz powołania komisji ds. oceny prac
16.11.2018 10:28 75/2018 75/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw Społecznych
15.11.2018 10:23 74/2018 74/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratorów systemu
02.11.2018 11:55 73/2018 73/2018 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 101/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. Aktywizacji Środowisk Lokalnych
02.11.2018 11:14 72/2018 72/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
02.11.2018 10:56 71/2018 71/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu Fotograficznego "Dolnośląskie - fokus na fundusze" i powołania Komisji Konkursowej
22.10.2018 10:31 70/2018 70/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 102/2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
22.10.2018 10:20 69/2018 69/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr

1 2 3 4 następna