Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.05.2018 09:47 30/2018 30/2018 - w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratorów systemu
11.05.2018 13:21 29/2018 29/2018 - w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia laureatów konkursu "Piękna Wieś Dolnoślaska 2018"
11.05.2018 12:56 28/2018 28/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
08.05.2018 12:49 27/2018 27/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 52/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Turystyka
08.05.2018 12:48 26/2018 26/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 57/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Infrastruktura mieszkalnictwa
08.05.2018 12:46 25/2018 25/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Analiza ekonomiczno-finansowa
04.05.2018 09:43 24/2018 24/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 80/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. Przewodników Turystycznych Górskich
04.05.2018 09:40 23/2018 23/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
30.04.2018 08:06 22/2018 22/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
30.04.2018 07:53 21/2018 21/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
30.04.2018 07:44 20/2018 20/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich
23.04.2018 10:10 19/2018 19/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 123/2011 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie systemu wykonywania czynności kancelaryjnych
18.04.2018 14:36 18/2018 18/2018 - w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. jakości powietrza i efektywności energetycznej w województwie dolnośląskim
30.03.2018 14:13 17/2018 17/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
30.03.2018 12:30 16/2018 16/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 99/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
15.03.2018 13:35 15/2018 15/2018 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 56/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie powołania „Grupy roboczej ds. strategicznego zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”
15.03.2018 13:00 14/2018 14/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
15.03.2018 12:48 13/2018 13/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 76/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie powołania „Zespołu ds. opracowania koncepcji ochrony środowiska w obszarze Polany Jakuszyckiej”
08.03.2018 09:30 12/2018 12/2018 - w sprawie powołania zespołu ds. wizerunku i promocji Województwa Dolnośląskiego
08.03.2018 09:09 11/2018 11/2018 - w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu” w Urzędzie Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
08.03.2018 09:04 10/2018 10/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
23.02.2018 07:08 9/2018 9/2018 - w sprawie powołania zespołu oceniającego, który dokona oceny wniosków o wybór operacji zgłoszonych do realizacji w 2018 roku w ramach Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 Krajowej Siecie Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Dolnośląskiego
14.02.2018 14:17 8/2018 8/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 102/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
14.02.2018 14:13 7/2018 7/2018 - w sprawie organizacji i funkcjnowania stałego dyżuru w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i jednostkach organizacyjnych województwa podmiotach leczniczych i instytucjach kultury
07.02.2018 07:44 6/2018 6/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
07.02.2018 07:33 5/2018 5/2018 - W sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie określenia składu Grupy roboczej jako podmiotu zaangażowanego w proces opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
24.01.2018 13:43 4/2018 4/2018 - w sprawie powierzenia wykonania czynności przeprowadzenia dialogu technicznego
16.01.2018 07:21 3/2018 3/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania Grupy sterującej ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
08.01.2018 14:34 2/2018 2/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2009 z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”
04.01.2018 10:46 1/2018 1/2018 - W sprawie zmiany zarządzenia nr 53/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym