Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.09.2018 11:44 60/2018 60/2018 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 60/2009 z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”
19.09.2018 11:41 59/2018 59/2018 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
18.09.2018 09:26 58/2018 58/2018 - w sprawie wskazania na terenie województwa dolnośląskiego tymczasowych miejsc strzeżonych do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów
18.09.2018 09:24 57/2018 57/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Rozwoju Regionalnego
18.09.2018 09:15 56/2018 56/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
24.08.2018 09:02 55/2018 55/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratorów systemu
20.08.2018 11:52 54/2018 54/2018 - w sprawie określenia składu Grupy roboczej jako podmiotu zaangażowanego w proces opracowania projektu Planu wykonawczego SRWD 2030
16.08.2018 09:56 53/2018 53/2018 - w sprawie powołania komisji na najlepszy regionalny produkt żywnościowy Dolnego Śląska konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”
16.08.2018 09:55 52/2018 52/2018 - w sprawie przyjęcia zasad konkursu na „Najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy” województwa dolnośląskiego w 2018 roku oraz powołania komisji ds. oceny wieńców
01.08.2018 12:51 51/2018 51/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
01.08.2018 11:38 50/2018 50/2018 - w sprawie sposobu przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców działających na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich i usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz przyjęcia schematu procedur kontroli realizowanych przez Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
25.07.2018 13:36 49/2018 49/2018 - w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
25.07.2018 12:28 48/2018 48/2018 - w sprawie ogłoszenia Konkursu Fotograficznego „Dolnośląskie – Fokus na fundusze” i powołania Komisji Konkursowej
25.07.2018 11:44 47/2018 47/2018 - W sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
19.07.2018 08:24 46/2018 46/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich
18.07.2018 15:04 45/2018 45/2018 - w sprawie procedur wdrażania stopni alarmowych oraz stopni alarmowych CRP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym modułów zadaniowych dla każdego stopni
11.07.2018 07:56 44/2018 44/2018 - w sprawie ogłoszenia Konkursu dla dolnośląskich mediów pt. "Poszerzamy perspektywę" i powołania Komisji Konkursowej
09.07.2018 11:27 43/2018 43/2018 - w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) Marszałka Województwa Dolnośląskiego
04.07.2018 14:26 42/2018 42/2018 - sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego będących na wyposażeniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
29.06.2018 11:17 41/2018 41/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 87/2015 Marszałka Województwa Dolnoślaskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie korzystania ze środków transportu do celów służbowych
28.06.2018 10:16 40/2018 40/2018 - w spawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
27.06.2018 14:53 39/2018 39/2018 - w sprawie sposobu przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania
19.06.2018 10:38 38/2018 38/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Budżetu i Finansów
13.06.2018 08:10 37/2018 37/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 115/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR-y)
06.06.2018 12:53 36/2018 36/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 81/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 września 2015 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw analizy ryzyka nadużyć finansowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
06.06.2018 11:27 35/2018 35/2018 - wsprawie dostepu do systemów informatycznych/aplikacji uzytkowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
06.06.2018 10:27 34/2018 34/2018 - w sprawie Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnoślaskiego
06.06.2018 08:38 33/2018 33/2018 - w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym
25.05.2018 14:14 32/2018 32/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2018 Marszałka Województwa Dolnoślaskiego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołana Komisji ds. wyłonienia laureatów konkursu "Piękna Wieś Dolnośląska 2018"
25.05.2018 13:57 31/2018 31/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 102/2015 Marszałka Województwa Dolnoslaskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych

1 2 następna