Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2019 13:16 Uchwała Nr 184/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia wykonywania pracy na stanowisku Dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej i udzielenia pełnomocnictwa.
03.01.2019 13:11 Uchwała Nr 183/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" spółka akcyjna.
03.01.2019 13:09 Uchwała Nr 182/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" spółka akcyjna.
18.01.2019 10:14 Uchwała Nr 181/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2018
18.01.2019 10:13 Uchwała Nr 180/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
18.01.2019 10:12 Uchwała Nr 179/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
03.01.2019 13:07 Uchwała Nr 178/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna.
03.01.2019 13:05 Uchwała Nr 177/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna.
03.01.2019 13:03 Uchwała Nr 176/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna.
03.01.2019 13:00 Uchwała Nr 175/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Pana Zbigniewa Kulika na stanowisko dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu.
02.01.2019 13:58 Uchwała Nr 174/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6031/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
03.01.2019 12:56 Uchwała Nr 173/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
02.01.2019 13:57 Uchwała Nr 172/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie głosowania pisemnego wspólnika spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
02.01.2019 13:56 Uchwała Nr 171/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody w głosowaniu pisemnym na zaciągnięcie przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2018/2019
02.01.2019 13:55 Uchwała Nr 170/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki „Uzdrowisko Lądek-Długopole” spółka akcyjna
02.01.2019 13:54 Uchwała Nr 169/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki „Uzdrowisko Lądek-Długopole” spółka akcyjna
02.01.2019 13:53 Uchwała Nr 168/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5142/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Centrum Szpitalnemu Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej”
02.01.2019 13:52 Uchwała Nr 167/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia Dolnośląskiemu Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2018 rok, na realizację zadania pn.: „Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu”
02.01.2019 13:50 Uchwała Nr 166/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wskazania kandydata na członka zarządu spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
02.01.2019 13:49 Uchwała Nr 165/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wskazania kandydata na członka zarządu spółki Stawy Milickie spółka akcyjna
02.01.2019 13:46 Uchwała Nr 164/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wskazania kandydata na Prezesa zarządu spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
28.12.2018 12:09 Uchwała Nr 163/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2018
28.12.2018 12:08 Uchwała Nr 162/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
20.12.2018 14:29 Uchwała Nr 161/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie procedury dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
20.12.2018 14:28 Uchwała Nr 160/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na I kwartał 2019 r.
20.12.2018 14:27 Uchwała Nr 159/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 351/II/03 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze Województwa Dolnośląskiego
20.12.2018 14:26 Uchwała Nr 158/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Głównej i ul. Spółdzielczej w Marciszowie w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 328 w Marciszowie na odcinku od budynku przy ul. Głównej 72 do budynku przy ul. Głównej 86 i budynku przy ul. Spółdzielczej nr 2
20.12.2018 14:24 Uchwała Nr 157/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części powierzchni użytkowej dachu w budynku położonym w Trzebnicy przy ul. Milickiej 23
20.12.2018 14:23 Uchwała Nr 156/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powtórzenia procedury sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kudowie Zdroju, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 32/7 o powierzchni 0,1188 ha i nr 27/1 o powierzchni 0,0249 ha, AM-2, obręb Bukowina - w trybie ustnego przetargu nieograniczonego
20.12.2018 14:22 Uchwała Nr 155/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu na rozbiórkę budynku

1 2 3 4 5 6 następna