Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.10.2019 09:17 Inspektor w Dziale Oceny Projektów EFS w Wydziale Wdrażania EFS.
14.10.2019 08:20 Starszy Specjalista w Dziale ds. Ewidencji Księgowej Środków Zagranicznych w Wydziale Finansów i Rachunkowości
07.10.2019 13:40 Starszy Specjalista w Dziale Organizacji Urzędu w Wydziale Organizacyjnym
03.10.2019 15:31 Główny Specjalista w Dziale Organizacji, Budżetu i Nadzoru w Wydziale Zdrowia
01.10.2019 12:33 Dyrektor Wydziału Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia
24.09.2019 13:31 Inspektor w Wydziale Promocji Województwa
23.09.2019 13:59 Starszy Specjalista w Dziale Komunikacji Społecznej Programów w Wydziale Informacji o Funduszach Europejskich
23.09.2019 11:01 Starszy Specjalista w Dziale Obsługi Naborów EFRR w Wydziale Obsługi Wdrażania EFRR
11.09.2019 10:43 Inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa
10.09.2019 13:52 Specjalista w Dziale Prasowym w Wydziale Komunikacji i Dialogu Społecznego
30.08.2019 07:42 Specjalista w Dziale Informacji i Promocji RPO WD w Wydziale Komunikacji i Dialogu Społecznego
28.08.2019 12:46 Specjalista w Dziale Sprawozdawczości i Planowania w Wydziale Środowiska
28.08.2019 12:44 Podinspektor w Dziale Sprawozdawczości i Planowania w Wydziale Środowiska
23.08.2019 09:12 Specjalista w Dziale Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej w Wydziale Środowiska
21.08.2019 13:19 Podinspektor w Dziale Prognoz i Deklaracji Wydatków RPO w Wydziale Zarządzania Finansowego RPO
21.08.2019 13:17 Starszy Specjalista w Dziale Koordynacji Wdrażania EFS w Wydziale Obsługi Wdrażania EFS
31.07.2019 12:06 Zastępca Dyrektora Wydziału Mienia Wojewódzkiego
30.07.2019 14:43 Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Dialogu Społecznego
29.07.2019 11:57 Główny Specjalista w Dziale Prognoz i Deklaracji Wydatków RPO w Wydziale Zarządzania Finansowego RPO
29.07.2019 11:56 Dyrektor Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
29.07.2019 11:53 Główny Specjalista w Dziale Monitoringu i Analiz w Wydziale Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia
29.07.2019 11:50 Główny Specjalista w Dziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
29.07.2019 11:49 Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych
23.07.2019 12:46 Inspektor w Dziale Prasowym w Wydziale Komunikacji i Dialogu Społecznego
23.07.2019 12:45 Specjalista w Dziale Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej w Wydziale Środowiska
22.07.2019 15:43 Główny Specjalista w Dziale ds. Wdrażania i Realizacji Projektów w Wydziale Edukacji