Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.05.2018 08:09 Główny Specjalista w Dziale Projektów EFRR IV w Wydziale Wdrażania EFRR
09.05.2018 07:46 Główny Specjalista w Sekretariacie Członka Zarządu i Departamentu Spraw Społecznych
23.04.2018 10:08 Specjalista w Dziale Ulg i Analiz w Wydziale Środowiska
18.04.2018 13:46 Inspektor w Dziale Komunikacji Społecznej Programów w Wydziale Informacji o Funduszach Europejskich
18.04.2018 13:45 Główny Specjalista w Dziale Projektów i Rozliczeń w Wydziale Informatyki
17.04.2018 07:53 Starszy specjalista w Dziale Prasowym w Wydziale Kounikacji i Dialogu Społecznego
17.04.2018 07:51 Inspektor w Dziale Organizacyjnym w Biurze Marszałka
09.04.2018 14:29 Inspektor w Sekretariacie Departamentu Zdrowia
09.04.2018 12:24 Inspektor w Dziale Obsługi Administracyjnej w Wydziale Organizacyjnym
06.04.2018 07:37 Główny specjalista w Dziale Analiz i Rejestrów Certyfikacji RPO
05.04.2018 13:12 Główny Specjalista w Dziale Projektów EFRR IV w Wydziale Wdrażania EFRR
26.03.2018 11:08 Inspektor w Dziale Certyfkacji Wydatków RPO w Wydziale Certyfikacji RPO
26.03.2018 08:35 Główny Specjalista w Dziale Projektów i Rozliczeń w Wydziale Informatyki
20.03.2018 15:16 Inspektor w Dziale Gospodarki Wodno-Ściekowej w Wydziale Środowiska
20.03.2018 15:15 Inspektor w Dziale Obsługi Administracyjnej w Wydziale Organizacyjnym
20.03.2018 08:05 Główny Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa
15.03.2018 15:23 Podinspektor w Dziale Opłat Środowiskowych w Wydziale Środowiska
15.03.2018 15:08 Podinspektor w Dziale Gospodarki Odpadami w Wydziale Środowiska
14.03.2018 14:58 Głowny specjalista w Dziale Transportu Kolejowego w Wydziale Transportu
07.03.2018 07:46 Podinspektor w Dziale Deklaracji i Poświadczania Wydatków RPO w Wydziale Zarządzania Finansowego RPO
05.03.2018 13:14 Specjalista w Dziale Obsługi Administracyjnej w Wydziale Organizacyjnym
27.02.2018 15:18 Inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa
26.02.2018 14:33 Samodzielny referent w Wydziale Obszarów Wiejskich