Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.05.2017 14:32 Inspektor w Dziale Opłat Środowiskowych w Wydziale Środowiska
23.05.2017 13:42 Starszy Informatyk w Dziale Obsługi Użytkowników w Wydziale Systemów Informatycznych
15.05.2017 15:19 Specjalista w Dziale Projektów EFS I w Wydziale Wdrażania EFS
12.05.2017 08:49 Podinspektor w Dziale Informacyjno-Szkoleniowym w Wydziale Informacji o Funduszach Europejskich
10.05.2017 12:46 Inspektor w Dziale Personalnym w Wydziale Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych
08.05.2017 10:20 Specjalista w Wydziale Promocji Województwa
28.04.2017 14:04 Podinspektor w Wydziale Certyfikacji RPO
28.04.2017 14:03 Inspektor w Wydziale Certyfikacji RPO
28.04.2017 14:01 Starszy specjalista w Dziale Komunikacji Społecznej Programów w Wydziale Informacji o Funduszach Europejskich
25.04.2017 15:15 Podinspektor w Dziale Odwołań EFRR w Wydziale Zarządzania RPO
25.04.2017 06:57 Samodzielny referent w Dziale ds. PO Rybactwo i Morze w Wydziale Obszarów Wiejskich
24.04.2017 14:40 Samodzielny referent w Dziale Wdrażania w Wydziale Obszarów Wiejskich
21.04.2017 13:52 Główny specjalista w Departamencie Spraw Społecznych
13.04.2017 12:32 Inspektor w Dziale Opłat Środowiskowych w Wydziale Środowiska
10.04.2017 14:21 Starszy Informatyk w Dziale Obsługi Użytkowników w Wydziale systemów Informatycznych
07.04.2017 12:55 Główny specjalista w Dziale Aplikacji w Wydziale Systemów Informatycznych - (II)
07.04.2017 12:45 Główny specjalista w Dziale Aplikacji w Wydziale Systemów Informatycznych - (I)
07.04.2017 11:57 Specjalista w Dziale Obsługi Finansowej EFS w Wydziale Funduszy Zagranicznych
05.04.2017 12:56 Podinspektor w Sekretariacie Członka Zarządu i Departamentu w Departamencie Rozwoju Regionalnego
05.04.2017 08:58 Specjalista w Dziale Emisji do Powietrza w Wydziale Środowiska
30.03.2017 08:40 Specjalista w Dziale Transportu Kolejowego w Wydziale Transportu
27.03.2017 11:49 Inspektor w Dziale Rozliczeń Podatku VAT w Wydziale Finansów i Rachunkowości
27.03.2017 08:07 Podinspektor w Dziale Budżetu i Pomocy Technicznej RPO w Wydziale Zarządzania Finansowego RPO
20.03.2017 13:07 Dyrektor Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej
09.03.2017 09:33 Specjalista w Dziale Komunikacji Społecznej Programów w Wydziale Informacji o Funduszach Europejskich
07.03.2017 13:31 Dyrektor Wydziału Kultury
01.03.2017 12:52 Główny Specjalista w Dziale Programów i Projektów Międzynarodowych w Wydziale Pomocji Gospodarczej i Inwestycjnej
01.03.2017 12:30 Podinspektor w Dziale Odwołań EFRR w Wydziale Zarządzania RPO
01.03.2017 12:17 Główny Specjalista w Wydziale Kultury
01.03.2017 10:13 Główny Specjalista w Wydziale Promocji Województwa

1 2 następna