Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.02.2017 12:52 Specjalista w Departamencie Budżetu i Finansów
14.02.2017 08:23 Inspektor w Dziale ds. Ewidencji Księgowej Majątku w Wydziale Finansów i Rachunkowości
13.02.2017 15:08 Inspektor w Dziale Personalnym w Wydziale Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych
07.02.2017 12:43 Specjalista w Dziale Autoryzacji Płatności i Sprawozdawczości w Wydziale Obszarów Wiejskich
26.01.2017 14:17 Podinspektor w Dziale Projeków EFRR IV w Wydziale Wdrażania EFRR
26.01.2017 14:15 Podinspektor w Dziale Projektów EFRR III w Wydziale Wdrażania EFRR
26.01.2017 14:13 Podinspektor w Dziale Projektów EFRR I w Wydziale Wdrażania EFRR
24.01.2017 11:30 Podinspektor w Dziale Odwołań EFRR w Wydziale Zarządzania RPO
20.01.2017 07:46 Główny specjalista w Wydziale Kultury
18.01.2017 13:34 Starszy informatyk w Dziale Sieci w Wydziale Systemów Informatycznych
16.01.2017 15:33 Specjalista w Dziale Obsługi Administracyjnej w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
03.01.2017 14:18 Inspektor w Dziale Komunikacji Społecznej Programów w Wydziale Informacji o Funduszach Europejskich
23.12.2016 12:44 Specjalista w Dziale Obsługi Finansowej EFRR i Pomocy Technicznej RPO w Wydziale Funduszy Zagranicznych
23.12.2016 09:50 Główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego
21.12.2016 14:31 Starszy specjalista w Dziale Projektów EFRR IV w Wydziale Wdrażania EFRR
21.12.2016 14:29 Starszy specjalista w Dziale Projektów EFRR I w Wydziale Wdrażania EFRR
21.12.2016 14:28 Starszy specjalista w Dziale Projektów EFRR III w Wydziale Wdrażania EFRR
19.12.2016 09:22 Główny specjalista w Dziale Aplikacji w Wydziale Systemów Informatycznych - I
19.12.2016 09:20 Główny specjalista w Dziale Aplikacji w Wydziale Systemów Informatycznych - II
15.12.2016 10:29 Podinspektor w Dziale Obsługi Naborów EFRR w Wydziale Wdrażania EFRR
15.12.2016 10:27 Starszy specjalista w Dziale Obsługi Naborów EFRR w Wydziale Wdrażania EFRR
15.12.2016 10:25 Podinspektor w Dziale Oceny Projektów EFRR w Wydziale Wdrażania EFRR
15.12.2016 10:19 Starszy specjalista w Dziale Oceny Projektów EFRR w Wydziale Wdrażania EFRR
09.12.2016 08:45 Starszy specjalista w Dziale Gospodarki Odpadami w Wydziale Środowiska
09.12.2016 08:39 Starszy specjalista w Dziale Obsłgi Administracyjnej w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
09.12.2016 07:45 Inspektor w Dziale Odwołań EFRR w Wydziale Zarządzania RPO
08.12.2016 09:37 Główny specjalista w Dziale ds. Ewidencji Księgowej Majątku w Wydziale Finansów i Rachunkowości
05.12.2016 08:42 Specjalista w Dziale Zarządzania EFS w Wydziale Zarządzania RPO
02.12.2016 07:24 Zastępca Dyrektora Rozwoju Regionalnego
01.12.2016 10:26 Główny Specjalista w Dziale Transportu Kolejowego w Wydziale Transportu

1 2 następna