Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.10.2017 10:37 Podinspektor w Dziale Płatności i Rozliczeń EFRR w Wydziale Obsługi Wdrażania EFRR
11.10.2017 10:58 Inspektor w Dziale Kontroli Systemowej RPO w Wydziale Kontroli RPO
11.10.2017 10:34 Starszy specjalista w Dziale Prasowym w Wydziale Komunikacji i Dialogu Społecznego
10.10.2017 10:58 Podinspektor w Dziale Transportu Kolejowego w Wydziale Transportu
10.10.2017 10:56 Inspektor w Dziale Transportu Kolejowego w Wydziale Transportu
10.10.2017 10:55 Samodzielny referent w Wydziale Promocji Województwa
06.10.2017 10:11 Główny spejalista w Dziale Utrzymania i Rozwoju w Wydziale Informatyki
04.10.2017 15:17 Podinspektor w Dziale Płatności i Rozliczeń EFRR w Wydziale Obsługi Wdrażania EFRR
03.10.2017 14:19 Podinspektor w Dziale Monitoringu i Pomocy Rozwojowej w Wydziale Koordynacji Polityki Regionalnej
02.10.2017 09:08 Dyrektor Wydziału Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia
26.09.2017 16:06 Główny specjalista w Wydziale Obronności i Bezpieczeństwa
26.09.2017 12:23 Podinspektor w Dziale Obsługi Naborów EFRR w Wydziale Wdrażania EFRR
07.09.2017 09:16 Podinspektor w Dziale Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
05.09.2017 16:12 Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
04.09.2017 13:53 Dyrektor Wydziału Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia
01.09.2017 14:47 Starszy specjalista w Dziale Gospodarki Odpadami w Wydziale Środowiska
31.08.2017 08:31 Podinspektor w Dziale Kontraktacji EFRR w Wydziale Obsługi Wdrażania EFRR
31.08.2017 08:28 Podinspektor w Dziale Projektów EFRR III w Wydziale Wdrażania EFRR
21.08.2017 14:37 Główny specjalista w Wydziale Nadzoru i Kontroli
11.08.2017 12:01 Informatyk w Dziale Utrzymania i Rozwoju w Wydziale Informatyki
08.08.2017 12:50 Inspektor w Dziale Certyfikacji Wydatków RPO w Wydziale Certyfikacji RPO
03.08.2017 11:52 Inspektor w Dziale Ds.Polityki Miejskiej i Rewitalizacji w Wydziale Koordynacji Polityki Regionalnej
31.07.2017 13:27 Dyrektor Departamentu Prawnego
20.03.2017 13:07 Dyrektor Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej
01.03.2017 12:52 Główny Specjalista w Dziale Programów i Projektów Międzynarodowych w Wydziale Pomocji Gospodarczej i Inwestycjnej
01.03.2017 12:30 Podinspektor w Dziale Odwołań EFRR w Wydziale Zarządzania RPO
01.03.2017 12:17 Główny Specjalista w Wydziale Kultury
01.03.2017 10:13 Główny Specjalista w Wydziale Promocji Województwa