Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.02.2019 15:06 Podinspektor w Seketariacie Członka Zarządu i Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy
15.02.2019 11:31 Główny Specjalista w Dziale Kontaktów z Krajami Niemieckojęzycznymi w Wydziale Współpracy z Zagranicą
12.02.2019 09:49 Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
05.02.2019 13:54 Specjalista w Dziale Autoryzacji Płatności i Sprawozdawczości w Wydziale Obszarów Wiejskich
05.02.2019 13:39 Główny Specjalista w Dziale ds. Wdrażania i Realizacji Projektów w Wydziale Edukacji
05.02.2019 13:21 Specjalista w Dziale Emisji do Powietrza w Wydziale Środowiska
22.01.2019 10:32 Specjalista w Dziale Kadrowo-Finansowym w Wydziale Kadr
20.12.2018 15:16 Podinspektor w Dziale Organizacji Urzędu w Wydziale Organizacyjnym
20.12.2018 10:51 Główny Specjalista w Dziale Organizacyjnym w Biurze Marszałka
20.12.2018 08:51 Specjalista w Dziale Wdrażania w Wydziale Obszarów Wiejskich
19.12.2018 14:23 Starszy Specjalista w Dziale Projektów EFS III w Wydziale Wdrażania EFS
19.12.2018 08:57 Inspektor w Dziale ds. Ewidencji Księgowej Majątku w Wydziale Finansów i Rachunkowości
18.12.2018 11:30 Podinspektor w Dziale Sprawozdawczości i Planowania w Wydziale Środowiska
18.12.2018 11:29 Podinspektor w Dziale Opłat Środowiskowych w Wydziale Środowiska
18.12.2018 11:27 Specjalista w Dziale Gospodarki Odpadami w Wydziale Środowiska
17.12.2018 14:33 Podinspektor w Dziale Deklaracji i Poświadczania Wydatków RPO w Wydziale Zarządzania Finansowego RPO
17.12.2018 14:31 Inspektor w Dziale Rozliczeń Podatku VAT w Wydziale Finansów i Rachunkowości
28.11.2018 10:20 Inspektor w Dziale Koncesji Geologicznych i Hydrogeologii w Wydziale Geologii
28.11.2018 10:12 Głowny Specjalista w Dziale Protokołu w Wydziale Współpracy z Zagranicą
23.11.2018 08:33 Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
23.11.2018 08:30 Główny Specjalista w Wydziale Kultury