Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.02.2017 13:29 XXXI/1026/17 Uchwała w sprawie przyznania Honoracie Kleimann Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.02.2017 13:28 XXXI/1025/17 Uchwała w sprawie przyznania Berndowi Lange Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.02.2017 13:27 XXXI/1024/17 Uchwała w sprawie przyznania Martinowi Puta Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.02.2017 13:26 XXXI/1023/17 Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Śliwińskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.02.2017 13:26 XXXI/1022/17 Uchwała w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2017 Rokiem Turystyki Kulturowej
14.02.2017 13:25 XXXI/1021/17 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
14.02.2017 13:24 XXXI/1020/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/921/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
14.02.2017 13:23 XXXI/1019/17 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Złotoryjskiemu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury”
14.02.2017 13:22 XXXI/1018/17 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia interesu prawnego w uchwale Nr XXIX/934/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
14.02.2017 13:21 XXXI/1017/17 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXIX/934/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
14.02.2017 13:20 XXXI/1016/17 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnienia w uchwale Nr XXIX/934/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
14.02.2017 13:19 XXXI/1015/17 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwań ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnienia w uchwale Nr XXIX/934/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
14.02.2017 13:18 XXXI/1014/17 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania „MUNDO” Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnienia w uchwale Nr XXIX/934/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
14.02.2017 13:16 XXXI/1013/17 Uchwała w sprawie skargi na Uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXII/669/16 w sprawie ustanowienia planu ochrony Przemkowskiego Parku Krajobrazowego
14.02.2017 13:15 XXXI/1012/17 Uchwała w sprawie skargi na rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego
14.02.2017 13:14 XXXI/1011/17 Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
14.02.2017 13:13 XXXI/1010/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI/426/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań dotyczących eksploatacji, bieżącego utrzymania i napraw istniejących sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich
14.02.2017 13:11 XXXI/1009/17 Uchwała w sprawie wskazania kandydatów Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do składu Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
02.02.2017 10:20 XXX/1008/17 Uchwała w sprawie przyznania Tadeuszowi Mroczkowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
02.02.2017 10:17 XXX/1007/17 Uchwała w sprawie przyznania Władysławowi Stasieńce Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
02.02.2017 10:16 XXX/1006/17 Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Bogaczykowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
02.02.2017 10:13 XXX/1005/17 Uchwała w sprawie przyznania Eugeniuszowi Opydowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
02.02.2017 10:11 XXX/1004/17 Uchwała w sprawie przyznania Drahomirze Fajtlovej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
02.02.2017 10:08 XXX/1003/17 Uchwała w sprawie przyznania Wiesławie Augustyn Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
02.02.2017 10:06 XXX/1002/17 Uchwała w sprawie przyznania Alinie Zwoźniak Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
02.02.2017 10:04 XXX/1001/17 Uchwała w sprawie przyznania Januszowi Cedro Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
02.02.2017 10:03 XXX/1000/17 Uchwała w sprawie przyznania Towarzystwu Przyjaciół Bielawy Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
02.02.2017 10:01 XXX/999/17 Uchwała w sprawie przyznania Pogotowiu Ratunkowemu w Kłodzku Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
02.02.2017 09:59 XXX/998/17 Uchwała w sprawie przyznania Cechowi Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
02.02.2017 09:53 XXX/997/17 Uchwała w sprawie przyznania Chórowi JUBILAT z Domaniowa Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

1 2 3 następna