Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.09.2017 09:34 XXXVII/1238/17 Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania ALBA S.A. z siedzibą we Wrocławiu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
04.09.2017 09:28 XXXVII/1237/17 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim poszkodowanym w wyniku zdarzeń związanych z działaniem sił natury w sierpniu 2017 roku na usuwanie ich skutków
19.07.2017 11:22 XXXVI/1236/17 Uchwała w sprawie przyznania Małgorzacie Korelin Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.07.2017 11:13 XXXVI/1235/17 Uchwała w sprawie przyznania Jaroslavowi Štefkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.07.2017 11:12 XXXVI/1234/17 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Gochowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.07.2017 11:11 XXXVI/1233/17 Uchwała w sprawie przyznania Bożenie Prus Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.07.2017 11:10 XXXVI/1232/17 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Studziennemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.07.2017 11:09 XXXVI/1231/17 Uchwała w sprawie przyznania Stanisławie Ślebzak Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.07.2017 11:08 XXXVI/1230/17 Uchwała w sprawie przyznania Grażynie Rzeczyckiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.07.2017 11:05 XXXVI/1229/17 Uchwała w sprawie przyznania Robertowi Motyce Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.07.2017 11:04 XXXVI/1228/17 Uchwała w sprawie przyznania Krystynie Dudziak Piwowarskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.07.2017 11:03 XXXVI/1227/17 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Zameckiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.07.2017 11:01 XXXVI/1226/17 Uchwała w sprawie przyznania Beacie Ulatowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.07.2017 11:00 XXXVI/1225/17 Uchwała w sprawie przyznania Barbarze Markowskiej Oling Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.07.2017 10:59 XXXVI/1224/17 Uchwała w sprawie przyznania Tadeuszowi Makowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.07.2017 10:58 XXXVI/1223/17 Uchwała w sprawie przyznania Adamowi Kliszce Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.07.2017 10:56 XXXVI/1222/17 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Kamforowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.07.2017 10:51 XXXVI/1221/17 Uchwała w sprawie przyznania Jarosławowi Wawszczykowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.07.2017 10:48 XXXVI/1220/17 Uchwała w sprawie przyznania Eugeniuszowi Koconiowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.07.2017 10:46 XXXVI/1219/17 Uchwała w sprawie przyznania Stefanowi Remontowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.07.2017 10:43 XXXVI/1218/17 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Nowakowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.07.2017 10:40 XXXVI/1217/17 Uchwała w sprawie przyznania Piotrowi Kwatkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.07.2017 10:38 XXXVI/1216/17 Uchwała w sprawie przyznania Halinie Kocoń Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.07.2017 10:33 XXXVI/1215/17 Uchwała w sprawie przyznania Markowi Bortnikowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.07.2017 10:31 XXXVI/1214/17 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Mellerowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.07.2017 10:30 XXXVI/1213/17 Uchwała w sprawie przyznania Marcie Czyczerskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.07.2017 10:29 XXXVI/1212/17 Uchwała w sprawie przyznania Stanisławie Smolarkiewicz Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.07.2017 10:25 XXXVI/1211/17 Uchwała w sprawie przyznania Leszkowi Grali Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.07.2017 10:14 XXXVI/1210/17 Uchwała w sprawie przyznania Ewie Wiśniewskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.07.2017 10:05 XXXVI/1209/17 Uchwała w sprawie przyznania Agnieszce Piechockiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

1 2 3 4 5 6 następna