Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2017 14:58 XLIII/1467/17 Uchwała w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2018 Dolnośląskim Rokiem Praw Kobiet
28.12.2017 14:56 XLIII/1466/17 Uchwała w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
28.12.2017 14:55 XLIII/1465/17 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
28.12.2017 14:55 XLIII/1464/17 Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
28.12.2017 14:53 XLIII/1463/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/922/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
28.12.2017 14:52 XLIII/1462/17 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
28.12.2017 14:50 XLIII/1461/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/921/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
28.12.2017 14:49 XLIII/1460/17 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku Fides Projekt sp. z o.o. we Wrocławiu o zmianę obszaru ograniczonego użytkowania dla kompleksu wojskowego nr 4576 w Pietrzykowicach
28.12.2017 14:45 XLIII/1459/17 Uchwała w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 16 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 91/17/
28.12.2017 14:44 XLIII/1458/17 Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę pani ............................................... do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
28.12.2017 14:42 XLIII/1457/17 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Powiatu Bolesławieckiego darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Bolesławcu przy ul. Tadeusza Kościuszki 16
28.12.2017 14:40 XLIII/1456/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w roku 2017 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
28.12.2017 14:38 XLIII/1455/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
28.12.2017 14:36 XLIII/1454/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1026/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia w roku 2013 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
28.12.2017 14:34 XLIII/1453/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/950/13 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
28.12.2017 14:33 XLIII/1452/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLI/1423/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej partnerom w projekcie „Czas na zawodowców”
28.12.2017 14:31 XLIII/1451/17 Uchwała w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
28.12.2017 14:29 XLIII/1450/17 Uchwała w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
28.12.2017 14:22 XLIII/1449/17 Uchwała w sprawie utworzenia przez Województwo Dolnośląskie spółki Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wniesienia przez Województwo Dolnośląskie wkładu pieniężnego
07.12.2017 11:10 XLII/1448/17 Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska wyrażającego poparcie stanowiska XXXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP dotyczącego nowelizacji Kodeksu wyborczego
07.12.2017 11:07 XLI/1447/17 Uchwała w sprawie przyznania Józefowi Żądło Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.12.2017 11:06 XLI/1446/17 Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Szabatowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.12.2017 11:05 XLI/1445/17 Uchwała w sprawie przyznania Elżbiecie Miklis Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.12.2017 11:04 XLI/1444/17 Uchwała w sprawie przyznania Stanisławowi Kupczykowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.12.2017 11:00 XLI/1443/17 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Drgasowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.12.2017 10:58 XLI/1442/17 Uchwała w sprawie przyznania Zdzisławowi Berdysowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.12.2017 10:56 XLI/1441/17 Uchwała w sprawie przyznania Teatrowi im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.12.2017 10:55 XLI/1440/17 Uchwała w sprawie przyznania Wiktorowi Piotrowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.12.2017 10:53 XLI/1439/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/922/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
07.12.2017 10:50 XLI/1438/17 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017

1 2 3 4 5 6 następna