Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.02.2017 14:39 XXXI/15 Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Śliwińskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
09.02.2017 14:38 XXXI/16 Uchwała w sprawie przyznania Martinowi Pucie Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
09.02.2017 14:37 XXXI/17 Uchwała w sprawie przyznania Berndowi Lange Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
09.02.2017 14:36 XXXI/18 Uchwała w sprawie przyznania Honoracie Kleimann Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
09.02.2017 11:19 XXXI/14 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Fortum POwer and Heat Polska Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia interesu prawnego w uchwale Nr XXIX/934/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpodami dla Województwa Dolnośląskiego
07.02.2017 16:07 XXXI/13 Uchwała w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2017 Rokiem Turystyki Kulturowej
06.02.2017 14:22 XXXI/12 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Złotoryjskiemu na realizację projektu pn. "Dolnośląska Stolica Kultury"
03.02.2017 11:07 XXXI Sesja Porządek obrad
03.02.2017 10:15 Sprawozdanie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
02.02.2017 11:42 XXXI/1 Uchwała w sprawie wskazania kandydatów Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do składu Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
02.02.2017 11:40 XXXI/2 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI/426/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań dotyczących eksploatacji, bieżącego utrzymania i napraw istniejących sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich
02.02.2017 11:37 XXXI/3 Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
02.02.2017 11:36 XXXI/4 Uchwała w sprawie skargi na rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego
02.02.2017 11:34 XXXI/5 Uchwała w sprawie skargi na Uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXII/669/16 w sprawie ustanowienia planu ochrony Przemkowskiego Parku Krajobrazowego
03.02.2017 11:04 XXXI/8 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania „MUNDO” Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnienia w uchwale Nr XXIX/934/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
03.02.2017 11:02 XXXI/9 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwań ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnienia w uchwale Nr XXIX/934/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
03.02.2017 11:01 XXXI/10 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnienia w uchwale Nr XXIX/934/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
03.02.2017 10:58 XXXI/11 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXIX/934/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
02.02.2017 14:35 XXXI/6 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/921/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
02.02.2017 14:33 XXXI/7 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
26.01.2017 07:39 XXX/54 Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
20.01.2017 11:00 XXX Sesja Porządek obrad
20.01.2017 09:14 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego nt. zaawansowania prac nad opracowaniem projektu uchwały „antysmogowej” Województwa Dolnośląskiego
20.01.2017 09:08 XXX/51 Uchwała w sprawie wskazania kandydatów Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do składu Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
20.01.2017 09:04 XXX/12 Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
20.01.2017 09:03 XXX/1 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/926/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej partnerom w projekcie „Nowa Perspektywa - Lepszy Start”
20.01.2017 09:01 XXX/2 Uchwała w sprawie wskazania dodatkowego miasta, w którym może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1 i B
20.01.2017 09:00 XXX/3 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1026/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia w roku 2013 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
20.01.2017 08:58 XXX/4 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
20.01.2017 08:57 XXX/5 Uchwała w sprawie powierzenia w roku 2017 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych

1 2 3 następna