Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.04.2017 10:04 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XXXIII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie przyznania Krzysztofowi Ignaczakowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla WD
28.04.2017 09:32 Wniosek o zminę porządku obrad XXXIII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
21.04.2017 15:17 XXXIII Sesja Porządek obrad
21.04.2017 12:25 XXXIII/1 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/926/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej partnerom w projekcie "Nowa Perspektywa - Lepszy Start"
21.04.2017 12:24 XXXIII/2 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej Województwu Lubuskiemu na dofinansowanie XX edycji konkursu Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2017
21.04.2017 12:15 XXXIII/3 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/948/13 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
21.04.2017 12:11 XXXIII/4 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej Gminie Jelenia Góra na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2017 r.
21.04.2017 12:09 XXXIII/5 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/406/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Lwówek Śląski realizacji zadania pn.: "Budowa chodnika w m. Żerkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od km 76+580 do 77+800) wraz z budową zatoki autobusowej"
21.04.2017 12:07 XXXIII/6 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1026/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia w roku 2013 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
21.04.2017 12:05 XXXIII/7 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
21.04.2017 12:03 XXXIII/8 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w roku 2017 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
21.04.2017 12:00 XXXIII/9 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy
21.04.2017 11:59 XXXIII/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/921/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
21.04.2017 11:57 XXXIII/11 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
21.04.2017 11:06 XXXIII/12 Uchwała w sprawie przyznania Fundacji Wspierania Kultury Ruchu OCELOT Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla województwa Dolnośląskiego
21.04.2017 11:05 XXXIII/13 Uchwała w sprawie przyznania Stanisławowi Czai Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.04.2017 11:04 XXXIII/14 Uchwała w sprawie przyznania Tadeuszowi Fitychowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.04.2017 11:03 XXXIII/15 Uchwała w sprawie przyznania Franzowi Jungowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.04.2017 11:00 XXXIII/16 Uchwała w sprawie przyznania Romualdowi Brudnowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.04.2017 11:00 XXXIII/17 Uchwała w sprawie przyznania Elisabeth Kynast Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.04.2017 10:58 XXXIII/18 Uchwała w sprawie przyznania Kazimierzowi Sokołowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.04.2017 10:56 XXXIII/19 Uchwała w sprawie przyznania Zenonowi Harasymowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.04.2017 10:55 XXXIII/20 Uchwała w sprawie przyznania Kazimierzowi Helebrandtowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.04.2017 10:53 XXXIII/21 Uchwała w sprawie przyznania Romanowi Bodakowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.04.2017 10:51 XXXIII/22 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Myckowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.04.2017 10:48 XXXIII/23 Uchwała w sprawie przyznania Jakubowi Tokarzowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.04.2017 10:47 XXXIII/24 Uchwała w sprawie przyznania Marii Szostak Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla województwa Dolnośląskiego
21.04.2017 10:44 XXXIII/25 Uchwała w sprawie przyznania Stanisławowi Błońskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla województwa Dolnośląskiego
21.04.2017 10:43 XXXIII/26 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Wrabcowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla województwa Dolnośląskiego
21.04.2017 10:42 XXXIII/27 Uchwała w sprawie przyznania Janinie Słabickiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla województwa Dolnośląskiego

1 2 3 4 5 6 następna