Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.09.2017 16:27 XXXVIII/45 Uchwała w sprawie przyznania Katarzynie Koczyńskiej - Kielan Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2017
27.09.2017 16:27 XXXVIII/46 Uchwała w sprawie przyznania Muzeum Ceramiki w Bolesławcu Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2017
27.09.2017 16:26 XXXVIII/44 Uchwała w sprawie przyznania Teresie Bazale Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2017
27.09.2017 16:19 Wniosek o wycofanie projektu uchwały w sprawie przyznania Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej Silesia SWD oraz wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XXXVIII Sesji SWD projektów uchwał: uchwała w sprawie przyznania Teresie Bazale Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2017, uchwała w sprawie przyznania Katarzynie Koczyńskiej - Kielan Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2017, uchwała w sprawie przyznania Muzeum Ceramiki w Bolesławcu Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2017
27.09.2017 15:54 XXXVIII/43 Uchwała w sprawie przyznania Liceum Ogólnokształcącemu nr II im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.09.2017 15:53 XXXVIII/42 Uchwała w sprawie przyznania Markowi Woronowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.09.2017 15:52 XXXVIII/41 Uchwała w sprawie przyznania Magdalenie Wielechowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.09.2017 15:50 XXXVIII/40 Uchwała w sprawie przyznania Adamowi Słomce Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.09.2017 15:49 XXXVIII/39 Uchwała w sprawie przyznania Piotrowi Rostkowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.09.2017 15:48 XXXVIII/38 Uchwała w sprawie przyznania Annie Rostkowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.09.2017 15:47 XXXVIII/37 Uchwała w sprawie przyznania Michalinie Mrozik Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.09.2017 15:44 XXXVIII/36 Uchwała w sprawie przyznania Dawidowi Matwijowowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.09.2017 15:41 XXXVIII/35 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Kozińskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.09.2017 15:40 XXXVIII/33 Uchwała w sprawie przyznania Elżbiecie Gaszyńskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.09.2017 15:40 XXXVIII/34 Uchwała w sprawie przyznania Sławomirowi Kowalskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.09.2017 15:39 XXXVIII/32 Uchwała w sprawie przyznania Izabeli Daniło Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.09.2017 15:38 XXXVIII/31 Uchwała w sprawie przyznania Jarosławowi Bednarzowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.09.2017 15:36 XXXVIII/30 Uchwała w sprawie przyznania Joannie Badacz Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.09.2017 15:27 XXXVIII/29 Uchwała w sprawie przyznania Stowarzyszeniu Kobiet z Problemem Onkologicznym AMAZONKA w Olszynie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.09.2017 10:14 Wniosek o wycofanie z porządku obrad XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
27.09.2017 10:00 Autopoprawki do projektów uchwał w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich dróg i odcinków dróg oraz w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinków dróg
26.09.2017 14:20 XXXVIII/27 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w dniu 28 września 2017 roku punktu dotyczącego uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania państwa Bożeny Olszewskiej i Waldemara Olszewskiego do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
22.09.2017 11:38 XXXVIII Sesja Porządek obrad
21.09.2017 14:23 XXXVIII/1 Uchwała w sprawie rezolucji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z okazji 300. rocznicy Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
21.09.2017 14:20 XXXVIII/2 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji Programu Budowy Małych Przyszkolnych Krytych Pływalni pn. „Dolnośląski Delfinek” w latach 2017-2018
21.09.2017 14:18 XXXVIII/20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/841/12 w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy
21.09.2017 14:17 XXXVIII/21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/843/12 w sprawie nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
21.09.2017 14:14 XXXVIII/22 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/946/13 w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi Ginekologiczno-Położniczemu im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
21.09.2017 13:56 XXXVIII/23 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/949/13 w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
21.09.2017 13:48 XXXVIII/24 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/1086/13 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Centrum Szpitalnemu Kotliny Jeleniogórskiej

1 2 3 4 5 6 następna